Lượt đi
Hồ Chí Minh Đà Lạt
CN, 21/04
|
1 Số Hành Khách

Tìm kiếm và đặt vé máy bay, tàu hỏa, xe khách, tàu thủy tại Châu Á

Chọn lượt đi

Kết quả từ Hồ Chí Minh đến Đà Lạt ngày đi Chủ nhật, 21 Tháng 4 2024

Khởi hành Đến Giá
 


8h 00m
00:30
CN, 21/04

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Tây
08:30
CN, 21/04

ĐÀ LẠT
BX Liên Tỉnh
290,000 đ8h 00m
01:00
CN, 21/04

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Tây
09:00
CN, 21/04

ĐÀ LẠT
BX Liên Tỉnh
290,000 đ8h 00m
02:00
CN, 21/04

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Tây
10:00
CN, 21/04

ĐÀ LẠT
BX Liên Tỉnh
290,000 đ8h 00m
03:00
CN, 21/04

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Tây
11:00
CN, 21/04

ĐÀ LẠT
BX Liên Tỉnh
290,000 đ8h 00m
04:00
CN, 21/04

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Tây
12:00
CN, 21/04

ĐÀ LẠT
BX Liên Tỉnh
290,000 đ8h 00m
05:00
CN, 21/04

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Tây
13:00
CN, 21/04

ĐÀ LẠT
BX Liên Tỉnh
290,000 đ8h 00m
05:30
CN, 21/04

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Tây
13:30
CN, 21/04

ĐÀ LẠT
BX Liên Tỉnh
290,000 đ8h 00m
06:00
CN, 21/04

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Tây
14:00
CN, 21/04

ĐÀ LẠT
BX Liên Tỉnh
290,000 đ8h 00m
07:00
CN, 21/04

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Tây
15:00
CN, 21/04

ĐÀ LẠT
BX Liên Tỉnh
290,000 đ8h 00m
07:30
CN, 21/04

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Tây
15:30
CN, 21/04

ĐÀ LẠT
BX Liên Tỉnh
290,000 đ8h 00m
08:00
CN, 21/04

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Tây
16:00
CN, 21/04

ĐÀ LẠT
BX Liên Tỉnh
290,000 đ8h 00m
08:30
CN, 21/04

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Tây
16:30
CN, 21/04

ĐÀ LẠT
BX Liên Tỉnh
290,000 đ8h 00m
09:00
CN, 21/04

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Tây
17:00
CN, 21/04

ĐÀ LẠT
BX Liên Tỉnh
290,000 đ8h 00m
09:30
CN, 21/04

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Tây
17:30
CN, 21/04

ĐÀ LẠT
BX Liên Tỉnh
290,000 đ8h 00m
10:00
CN, 21/04

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Tây
18:00
CN, 21/04

ĐÀ LẠT
BX Liên Tỉnh
290,000 đ8h 00m
10:30
CN, 21/04

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Tây
18:30
CN, 21/04

ĐÀ LẠT
BX Liên Tỉnh
290,000 đ8h 00m
11:00
CN, 21/04

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Tây
19:00
CN, 21/04

ĐÀ LẠT
BX Liên Tỉnh
290,000 đ8h 00m
11:30
CN, 21/04

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Tây
19:30
CN, 21/04

ĐÀ LẠT
BX Liên Tỉnh
290,000 đ8h 00m
12:00
CN, 21/04

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Tây
20:00
CN, 21/04

ĐÀ LẠT
BX Liên Tỉnh
290,000 đ8h 00m
12:15
CN, 21/04

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Tây
20:15
CN, 21/04

ĐÀ LẠT
BX Liên Tỉnh
290,000 đ8h 00m
12:30
CN, 21/04

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Tây
20:30
CN, 21/04

ĐÀ LẠT
BX Liên Tỉnh
290,000 đ8h 00m
13:00
CN, 21/04

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Tây
21:00
CN, 21/04

ĐÀ LẠT
BX Liên Tỉnh
290,000 đ8h 00m
13:15
CN, 21/04

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Tây
21:15
CN, 21/04

ĐÀ LẠT
BX Liên Tỉnh
290,000 đ8h 00m
13:30
CN, 21/04

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Tây
21:30
CN, 21/04

ĐÀ LẠT
BX Liên Tỉnh
290,000 đ8h 00m
14:00
CN, 21/04

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Tây
22:00
CN, 21/04

ĐÀ LẠT
BX Liên Tỉnh
290,000 đ8h 00m
14:15
CN, 21/04

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Tây
22:15
CN, 21/04

ĐÀ LẠT
BX Liên Tỉnh
290,000 đ8h 00m
14:30
CN, 21/04

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Tây
22:30
CN, 21/04

ĐÀ LẠT
BX Liên Tỉnh
290,000 đ8h 00m
15:00
CN, 21/04

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Tây
23:00
CN, 21/04

ĐÀ LẠT
BX Liên Tỉnh
290,000 đ8h 00m
15:30
CN, 21/04

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Tây
23:30
CN, 21/04

ĐÀ LẠT
BX Liên Tỉnh
290,000 đ8h 00m
16:00
CN, 21/04

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Tây
00:00
T2, 22/04

ĐÀ LẠT
BX Liên Tỉnh
290,000 đ8h 00m
17:00
CN, 21/04

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Tây
01:00
T2, 22/04

ĐÀ LẠT
BX Liên Tỉnh
290,000 đ8h 00m
17:30
CN, 21/04

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Tây
01:30
T2, 22/04

ĐÀ LẠT
BX Liên Tỉnh
290,000 đ8h 00m
18:00
CN, 21/04

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Tây
02:00
T2, 22/04

ĐÀ LẠT
BX Liên Tỉnh
290,000 đ8h 00m
18:30
CN, 21/04

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Tây
02:30
T2, 22/04

ĐÀ LẠT
BX Liên Tỉnh
290,000 đ8h 00m
19:00
CN, 21/04

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Tây
03:00
T2, 22/04

ĐÀ LẠT
BX Liên Tỉnh
290,000 đ8h 00m
19:30
CN, 21/04

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Tây
03:30
T2, 22/04

ĐÀ LẠT
BX Liên Tỉnh
290,000 đ8h 00m
20:00
CN, 21/04

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Tây
04:00
T2, 22/04

ĐÀ LẠT
BX Liên Tỉnh
290,000 đ8h 00m
20:30
CN, 21/04

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Tây
04:30
T2, 22/04

ĐÀ LẠT
BX Liên Tỉnh
290,000 đ8h 00m
21:00
CN, 21/04

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Tây
05:00
T2, 22/04

ĐÀ LẠT
BX Liên Tỉnh
290,000 đ8h 00m
21:30
CN, 21/04

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Tây
05:30
T2, 22/04

ĐÀ LẠT
BX Liên Tỉnh
290,000 đ8h 00m
22:00
CN, 21/04

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Tây
06:00
T2, 22/04

ĐÀ LẠT
BX Liên Tỉnh
290,000 đ8h 00m
22:10
CN, 21/04

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Tây
06:10
T2, 22/04

ĐÀ LẠT
BX Liên Tỉnh
290,000 đ8h 00m
22:15
CN, 21/04

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Tây
06:15
T2, 22/04

ĐÀ LẠT
BX Liên Tỉnh
290,000 đ8h 00m
22:20
CN, 21/04

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Tây
06:20
T2, 22/04

ĐÀ LẠT
BX Liên Tỉnh
290,000 đ8h 00m
22:30
CN, 21/04

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Tây
06:30
T2, 22/04

ĐÀ LẠT
BX Liên Tỉnh
290,000 đ8h 00m
22:40
CN, 21/04

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Tây
06:40
T2, 22/04

ĐÀ LẠT
BX Liên Tỉnh
290,000 đ8h 00m
22:50
CN, 21/04

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Tây
06:50
T2, 22/04

ĐÀ LẠT
BX Liên Tỉnh
290,000 đ8h 00m
23:00
CN, 21/04

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Tây
07:00
T2, 22/04

ĐÀ LẠT
BX Liên Tỉnh
290,000 đ8h 00m
23:10
CN, 21/04

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Tây
07:10
T2, 22/04

ĐÀ LẠT
BX Liên Tỉnh
290,000 đ8h 00m
23:15
CN, 21/04

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Tây
07:15
T2, 22/04

ĐÀ LẠT
BX Liên Tỉnh
290,000 đ8h 00m
23:20
CN, 21/04

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Tây
07:20
T2, 22/04

ĐÀ LẠT
BX Liên Tỉnh
290,000 đ8h 00m
23:30
CN, 21/04

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Tây
07:30
T2, 22/04

ĐÀ LẠT
BX Liên Tỉnh
290,000 đ8h 00m
23:40
CN, 21/04

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Tây
07:40
T2, 22/04

ĐÀ LẠT
BX Liên Tỉnh
290,000 đ8h 00m
23:50
CN, 21/04

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Tây
07:50
T2, 22/04

ĐÀ LẠT
BX Liên Tỉnh
290,000 đ6h 30m
23:30
CN, 21/04

HỒ CHÍ MINH
Quận 1
06:00
T2, 22/04

ĐÀ LẠT
Lương Thế Vinh
700,000 đ

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.

Phương tiện di chuyển từ Hồ Chí Minh đến Đà Lạt

Máy bay và xe khách là 2 phương tiện phổ biến để đi từ Hồ Chí Minh đến Đà Lạt.

Khoảng cách từ Hồ Chí Minh đến Đà Lạt bao xa?

Khoảng cách từ Hồ Chí Minh đến Đà Lạt là 308 km. Bạn có 2 lựa chọn để đi từ Hồ Chí Minh đến Đà Lạt là máy bay hoặc xe khách.

Từ Hồ Chí Minh đến Đà Lạt mất bao lâu?

Thời gian di chuyển từ Hồ Chí Minh đến Đà Lạt là 1 tiếng bằng máy bay và 8 tiếng bằng xe khách.

Tuỳ thuộc vào tình hình giao thông và điều kiện thời tiết mà xe có thể đến sớm hoặc trễ hơn dự kiến. Máy bay thường khởi hành và hạ cánh đúng giờ.

Có bao nhiêu hãng hàng không khai thác tuyến Hồ Chí Minh đến Đà Lạt?

Hiện nay có 3 hãng hàng không nội địa đang khai thác chuyến bay Hồ Chí Minh đến Đà Lạt: Vietnam Airlines (VN), Pacific Airlines (BL)VietJet Air (VJ).

Để biết thêm thông tin về hành trình du lịch bằng máy bay, tham khảo thêm bài viết Hướng dẫn đặt vé máy bay ở Việt Nam.

Có mấy loại xe khách chạy tuyến Hồ Chí Minh đến Đà Lạt?

Có 1 công ty xe khách chạy tuyến Hồ Chí Minh đến Đà Lạt.

Phương Trang (Futa Bus) khai thác các xe giường nằm có 2 tầng được trang bị với những chiếc ghế nằm thoải mái, có sức chưa từ 40 đến 44 hành khách.

Để biết thêm thông tin về hành trình du lịch bằng xe khách, tham khảo thêm bài viết Hướng dẫn đi du lịch bằng xe khách ở Việt Nam.

Xe khách Hồ Chí Minh đến Đà Lạt khởi hành ở đâu?

Hầu hết xe khách Hồ Chí Minh đến Đà Lạt khởi hành từ Bến Xe Miền Tây tại 395 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, Bình Tân, Hồ Chí Minh.

Vui lòng có mặt tại điểm đón ít nhất 30-60 phút trước giờ khởi hành. Lưu ý rằng nhiều nhà xe có sắp xếp xe trung chuyển đón khách từ điểm hẹn và đưa khách đến điểm khởi hành. Bạn nên có mặt sớm nếu không muốn nhỡ chuyến xe.

Xe khách Hồ Chí Minh đến Đà Lạt dừng bến cuối ở đâu?

Hầu hết xe khách Hồ Chí Minh đến Đà Lạt dừng ở Bến Xe Liên Tỉnh Đà Lạt tại 01 Tô Hiến Thành, phường 3, Đà Lạt.

Từ Đà Lạt tôi có thể đi đâu tiếp?

Từ Đà Lạt, bạn có thể đi xe khách đến Phan Thiết, Mũi Né, Nha Trang, Buôn Ma Thuột, hoặc bay đến Đà Nẵng, Hội An, Huế, Hà Nội, Cần Thơ.