ขาไป
โฮจิมินห์ ฟู้โกว๊ก
ส., 03/06
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก โฮจิมินห์ ไป ฟู้โกว๊ก วัน เสาร์, 03 มิถุนายน 2023

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 
VJ331


1ชม. 05น.
16:10
ส., 03/06

โฮจิมินห์
SGN
17:15
ส., 03/06

ฟู้โกว๊ก
PQC
822,900 đ

VJ329


0ชม. 55น.
14:00
ส., 03/06

โฮจิมินห์
SGN
14:55
ส., 03/06

ฟู้โกว๊ก
PQC
886,700 đ

VJ337


1ชม. 00น.
14:45
ส., 03/06

โฮจิมินห์
SGN
15:45
ส., 03/06

ฟู้โกว๊ก
PQC
886,700 đ

VN1841


1ชม. 05น.
18:10
ส., 03/06

โฮจิมินห์
SGN
19:15
ส., 03/06

ฟู้โกว๊ก
PQC
910,000 đ

VJ321


0ชม. 55น.
05:40
ส., 03/06

โฮจิมินห์
SGN
06:35
ส., 03/06

ฟู้โกว๊ก
PQC
952,700 đ

VN1837


1ชม. 15น.
17:00
ส., 03/06

โฮจิมินห์
SGN
18:15
ส., 03/06

ฟู้โกว๊ก
PQC
910,000 đ

VJ327


1ชม. 05น.
12:45
ส., 03/06

โฮจิมินห์
SGN
13:50
ส., 03/06

ฟู้โกว๊ก
PQC
1,018,700 đ

QH1521


1ชม. 00น.
14:55
ส., 03/06

โฮจิมินห์
SGN
15:55
ส., 03/06

ฟู้โกว๊ก
PQC
1,036,000 đ

QH1523


1ชม. 00น.
20:05
ส., 03/06

โฮจิมินห์
SGN
21:05
ส., 03/06

ฟู้โกว๊ก
PQC
1,036,000 đ

VN1825


1ชม. 05น.
14:35
ส., 03/06

โฮจิมินห์
SGN
15:40
ส., 03/06

ฟู้โกว๊ก
PQC
1,097,000 đ

VJ323


0ชม. 55น.
07:30
ส., 03/06

โฮจิมินห์
SGN
08:25
ส., 03/06

ฟู้โกว๊ก
PQC
1,172,700 đ

QH1525


0ชม. 55น.
05:55
ส., 03/06

โฮจิมินห์
SGN
06:50
ส., 03/06

ฟู้โกว๊ก
PQC
1,359,000 đ

VN1831


1ชม. 10น.
10:55
ส., 03/06

โฮจิมินห์
SGN
12:05
ส., 03/06

ฟู้โกว๊ก
PQC
1,317,000 đ

VN6529


1ชม. 15น.
19:20
ส., 03/06

โฮจิมินห์
SGN
20:35
ส., 03/06

ฟู้โกว๊ก
PQC
1,339,000 đ

VN1821


1ชม. 05น.
06:55
ส., 03/06

โฮจิมินห์
SGN
08:00
ส., 03/06

ฟู้โกว๊ก
PQC
1,427,000 đ

VJ325


1ชม. 00น.
10:35
ส., 03/06

โฮจิมินห์
SGN
11:35
ส., 03/06

ฟู้โกว๊ก
PQC
1,480,700 đ

VN6513


1ชม. 05น.
07:10
ส., 03/06

โฮจิมินห์
SGN
08:15
ส., 03/06

ฟู้โกว๊ก
PQC
1,570,000 đ

VN6523


1ชม. 05น.
15:10
ส., 03/06

โฮจิมินห์
SGN
16:15
ส., 03/06

ฟู้โกว๊ก
PQC
1,570,000 đ

VN6519


1ชม. 15น.
11:30
ส., 03/06

โฮจิมินห์
SGN
12:45
ส., 03/06

ฟู้โกว๊ก
PQC
1,570,000 đ

VN6517


1ชม. 30น.
09:30
ส., 03/06

โฮจิมินห์
SGN
11:00
ส., 03/06

ฟู้โกว๊ก
PQC
1,570,000 đ

VN1829


1ชม. 05น.
12:05
ส., 03/06

โฮจิมินห์
SGN
13:10
ส., 03/06

ฟู้โกว๊ก
PQC
1,724,000 đ

VN1835


1ชม. 00น.
08:25
ส., 03/06

โฮจิมินห์
SGN
09:25
ส., 03/06

ฟู้โกว๊ก
PQC
1,942,000 đ

VN1823


1ชม. 10น.
06:20
ส., 03/06

โฮจิมินห์
SGN
07:30
ส., 03/06

ฟู้โกว๊ก
PQC
1,942,000 đ

VN1827


1ชม. 10น.
10:10
ส., 03/06

โฮจิมินห์
SGN
11:20
ส., 03/06

ฟู้โกว๊ก
PQC
1,942,000 đ

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.