ขาไป
โฮจิมินห์ ฟู้โกว๊ก
จ., 26/02
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก โฮจิมินห์ ไป ฟู้โกว๊ก วัน จันทร์, 26 กุมภาพันธ์ 2024

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 
VN6523


1ชม. 05น.
20:20
จ., 26/02

โฮจิมินห์
SGN
21:25
จ., 26/02

ฟู้โกว๊ก
PQC
914,000 đ

VJ321


1ชม. 00น.
06:25
จ., 26/02

โฮจิมินห์
SGN
07:25
จ., 26/02

ฟู้โกว๊ก
PQC
1,038,200 đ

VJ325


1ชม. 00น.
12:20
จ., 26/02

โฮจิมินห์
SGN
13:20
จ., 26/02

ฟู้โกว๊ก
PQC
1,038,200 đ

VN1835


1ชม. 15น.
18:35
จ., 26/02

โฮจิมินห์
SGN
19:50
จ., 26/02

ฟู้โกว๊ก
PQC
1,087,000 đ

VN6517


1ชม. 05น.
12:30
จ., 26/02

โฮจิมินห์
SGN
13:35
จ., 26/02

ฟู้โกว๊ก
PQC
1,325,000 đ

VN1821


1ชม. 25น.
06:35
จ., 26/02

โฮจิมินห์
SGN
08:00
จ., 26/02

ฟู้โกว๊ก
PQC
1,303,000 đ

VN1829


1ชม. 10น.
15:35
จ., 26/02

โฮจิมินห์
SGN
16:45
จ., 26/02

ฟู้โกว๊ก
PQC
1,411,000 đ

VN1823


1ชม. 10น.
08:20
จ., 26/02

โฮจิมินห์
SGN
09:30
จ., 26/02

ฟู้โกว๊ก
PQC
1,616,000 đ

VN1825


1ชม. 20น.
10:50
จ., 26/02

โฮจิมินห์
SGN
12:10
จ., 26/02

ฟู้โกว๊ก
PQC
1,703,000 đ

VN1827


1ชม. 15น.
13:20
จ., 26/02

โฮจิมินห์
SGN
14:35
จ., 26/02

ฟู้โกว๊ก
PQC
1,789,000 đ

VJ329


1ชม. 05น.
15:30
จ., 26/02

โฮจิมินห์
SGN
16:35
จ., 26/02

ฟู้โกว๊ก
PQC
1,859,000 đ

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.