ขาไป
จาการ์ต้า บาหลี
จ., 26/02
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก จาการ์ต้า ไป บาหลี วัน จันทร์, 26 กุมภาพันธ์ 2024

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 
ID6050


1ชม. 55น.
08:20
จ., 26/02

จาการ์ต้า
CGK
11:15
จ., 26/02

บาหลี
DPS
979,469 Rp

QG666


1ชม. 55น.
17:15
จ., 26/02

จาการ์ต้า
CGK
20:10
จ., 26/02

บาหลี
DPS
1,072,074 Rp

QG686


1ชม. 50น.
10:30
จ., 26/02

จาการ์ต้า
CGK
13:20
จ., 26/02

บาหลี
DPS
1,141,661 Rp

QG688


1ชม. 50น.
15:15
จ., 26/02

จาการ์ต้า
CGK
18:05
จ., 26/02

บาหลี
DPS
1,141,661 Rp

QG680


2ชม. 00น.
05:05
จ., 26/02

จาการ์ต้า
CGK
08:05
จ., 26/02

บาหลี
DPS
1,141,661 Rp

ID7309


1ชม. 50น.
09:20
จ., 26/02

จาการ์ต้า
HLP
12:10
จ., 26/02

บาหลี
DPS
1,167,367 Rp

QG682


1ชม. 50น.
08:05
จ., 26/02

จาการ์ต้า
CGK
10:55
จ., 26/02

บาหลี
DPS
1,222,121 Rp

QG684


1ชม. 55น.
11:00
จ., 26/02

จาการ์ต้า
CGK
13:55
จ., 26/02

บาหลี
DPS
1,224,295 Rp

QG660


1ชม. 40น.
18:10
จ., 26/02

จาการ์ต้า
CGK
20:50
จ., 26/02

บาหลี
DPS
1,304,755 Rp

GA404


1ชม. 55น.
09:40
จ., 26/02

จาการ์ต้า
CGK
12:35
จ., 26/02

บาหลี
DPS
1,938,949 Rp

GA408


1ชม. 55น.
11:40
จ., 26/02

จาการ์ต้า
CGK
14:35
จ., 26/02

บาหลี
DPS
1,938,949 Rp

GA410


1ชม. 55น.
14:25
จ., 26/02

จาการ์ต้า
CGK
17:20
จ., 26/02

บาหลี
DPS
1,938,949 Rp

GA420


1ชม. 55น.
16:35
จ., 26/02

จาการ์ต้า
CGK
19:30
จ., 26/02

บาหลี
DPS
1,938,949 Rp

GA422


2ชม. 00น.
13:00
จ., 26/02

จาการ์ต้า
CGK
16:00
จ., 26/02

บาหลี
DPS
1,938,949 Rp

GA426


2ชม. 00น.
19:45
จ., 26/02

จาการ์ต้า
CGK
22:45
จ., 26/02

บาหลี
DPS
1,938,949 Rp

GA402


2ชม. 05น.
07:05
จ., 26/02

จาการ์ต้า
CGK
10:10
จ., 26/02

บาหลี
DPS
1,938,949 Rp

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.