Lượt đi
Jakarta Bali
T2, 09/08
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Jakarta đến Bali ngày đi Thứ hai, 09 Tháng 8 2021

Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
QG682
07:55
T2, 09/08
10:50
T2, 09/08
1h 55m
645,983 Rp
JT38
05:00
T2, 09/08
07:50
T2, 09/08
1h 50m
662,983 Rp
QG196
15:55
T2, 09/08
18:55
T2, 09/08
2h 00m
679,982 Rp
JT26
16:55
T2, 09/08
19:45
T2, 09/08
1h 50m
747,981 Rp
QG192
10:00
T2, 09/08
13:00
T2, 09/08
2h 00m
798,979 Rp
QG686
14:40
T2, 09/08
17:35
T2, 09/08
1h 55m
832,978 Rp
ID6500
06:00
T2, 09/08
08:50
T2, 09/08
1h 50m
849,978 Rp
ID6061
08:55
T2, 09/08
11:45
T2, 09/08
1h 50m
849,978 Rp
QG690
06:30
T2, 09/08
09:30
T2, 09/08
2h 00m
883,977 Rp
QG666
11:10
T2, 09/08
14:10
T2, 09/08
2h 00m
883,977 Rp
QG688
15:20
T2, 09/08
18:20
T2, 09/08
2h 00m
883,977 Rp
QZ7526
13:25
T2, 09/08
16:10
T2, 09/08
1h 45m
934,976 Rp
ID6506
06:10
T2, 09/08
09:00
T2, 09/08
1h 50m
934,976 Rp
ID6050
09:40
T2, 09/08
12:30
T2, 09/08
1h 50m
934,976 Rp
ID6514
15:30
T2, 09/08
18:20
T2, 09/08
1h 50m
934,976 Rp
ID6516
17:00
T2, 09/08
19:50
T2, 09/08
1h 50m
934,976 Rp
QZ7510
05:10
T2, 09/08
08:05
T2, 09/08
1h 55m
934,976 Rp
QZ7520
09:25
T2, 09/08
12:25
T2, 09/08
2h 00m
934,976 Rp
QZ7532
11:40
T2, 09/08
14:45
T2, 09/08
2h 05m
934,976 Rp
GA410
14:30
T2, 09/08
17:20
T2, 09/08
1h 50m
1,903,951 Rp
GA402
07:05
T2, 09/08
10:10
T2, 09/08
2h 05m
1,903,951 Rp

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.