Lượt đi
Jakarta Bali
T3, 28/03
|
1 Số Hành Khách

Tìm kiếm và đặt vé máy bay, tàu hỏa, xe khách, tàu thủy tại Châu Á

Chọn lượt đi

Kết quả từ Jakarta đến Bali ngày đi Thứ ba, 28 Tháng 3 2023

Khởi hành Đến Giá
 
QZ7510


1h 50m
05:00
T3, 28/03

JAKARTA
CGK
07:50
T3, 28/03

BALI
DPS
791,688 Rp

QZ7520


1h 50m
09:30
T3, 28/03

JAKARTA
CGK
12:20
T3, 28/03

BALI
DPS
791,688 Rp

QZ7532


1h 50m
12:00
T3, 28/03

JAKARTA
CGK
14:50
T3, 28/03

BALI
DPS
791,688 Rp

QZ7526


1h 50m
13:35
T3, 28/03

JAKARTA
CGK
16:25
T3, 28/03

BALI
DPS
791,688 Rp

QZ7514


1h 50m
15:30
T3, 28/03

JAKARTA
CGK
18:20
T3, 28/03

BALI
DPS
791,688 Rp

QZ7512


1h 50m
21:55
T3, 28/03

JAKARTA
CGK
00:45
T4, 29/03

BALI
DPS
791,688 Rp

JT28


1h 50m
08:00
T3, 28/03

JAKARTA
CGK
10:50
T3, 28/03

BALI
DPS
820,218 Rp

JT12


1h 50m
12:00
T3, 28/03

JAKARTA
CGK
14:50
T3, 28/03

BALI
DPS
820,218 Rp

JT40


1h 50m
14:00
T3, 28/03

JAKARTA
CGK
16:50
T3, 28/03

BALI
DPS
820,218 Rp

JT26


1h 50m
17:00
T3, 28/03

JAKARTA
CGK
19:50
T3, 28/03

BALI
DPS
820,218 Rp

QG680


1h 50m
07:00
T3, 28/03

JAKARTA
CGK
09:50
T3, 28/03

BALI
DPS
1,153,795 Rp

QG682


1h 50m
08:05
T3, 28/03

JAKARTA
CGK
10:55
T3, 28/03

BALI
DPS
1,153,795 Rp

QG684


1h 50m
11:20
T3, 28/03

JAKARTA
CGK
14:10
T3, 28/03

BALI
DPS
1,201,026 Rp

QG666


1h 50m
17:25
T3, 28/03

JAKARTA
CGK
20:15
T3, 28/03

BALI
DPS
1,286,493 Rp

QG194


1h 50m
13:35
T3, 28/03

JAKARTA
HLP
16:25
T3, 28/03

BALI
DPS
1,380,956 Rp

QG192


1h 55m
10:15
T3, 28/03

JAKARTA
HLP
13:10
T3, 28/03

BALI
DPS
1,380,956 Rp

GA414


1h 55m
14:50
T3, 28/03

JAKARTA
CGK
17:45
T3, 28/03

BALI
DPS
1,807,827 Rp

GA420


1h 55m
16:35
T3, 28/03

JAKARTA
CGK
19:30
T3, 28/03

BALI
DPS
1,807,827 Rp

GA410


1h 55m
14:25
T3, 28/03

JAKARTA
CGK
17:20
T3, 28/03

BALI
DPS
1,908,261 Rp

GA422


2h 00m
13:00
T3, 28/03

JAKARTA
CGK
16:00
T3, 28/03

BALI
DPS
1,908,261 Rp

GA426


2h 00m
19:35
T3, 28/03

JAKARTA
CGK
22:35
T3, 28/03

BALI
DPS
1,908,261 Rp

GA402


2h 05m
07:05
T3, 28/03

JAKARTA
CGK
10:10
T3, 28/03

BALI
DPS
1,908,261 Rp

GA404


1h 55m
09:40
T3, 28/03

JAKARTA
CGK
12:35
T3, 28/03

BALI
DPS
1,941,740 Rp

GA408


1h 55m
11:40
T3, 28/03

JAKARTA
CGK
14:35
T3, 28/03

BALI
DPS
1,991,957 Rp

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.