Lượt đi
Jakarta Bali
T7, 16/12
|
1 Số Hành Khách

Tìm kiếm và đặt vé máy bay, tàu hỏa, xe khách, tàu thủy tại Châu Á

Chọn lượt đi

Kết quả từ Jakarta đến Bali ngày đi Thứ bảy, 16 Tháng 12 2023

Khởi hành Đến Giá
 
QZ814


1h 50m
21:30
T7, 16/12

JAKARTA
CGK
00:20
CN, 17/12

BALI
DPS
1,205,375 Rp

ID6518


2h 00m
14:20
T7, 16/12

JAKARTA
CGK
17:20
T7, 16/12

BALI
DPS
1,448,550 Rp

QZ808


1h 45m
15:00
T7, 16/12

JAKARTA
CGK
17:45
T7, 16/12

BALI
DPS
1,492,577 Rp

QZ800


1h 50m
05:00
T7, 16/12

JAKARTA
CGK
07:50
T7, 16/12

BALI
DPS
1,492,577 Rp

QZ810


1h 55m
15:40
T7, 16/12

JAKARTA
CGK
18:35
T7, 16/12

BALI
DPS
1,492,577 Rp

QG194


1h 50m
16:55
T7, 16/12

JAKARTA
HLP
19:45
T7, 16/12

BALI
DPS
1,681,868 Rp

QG660


1h 40m
18:10
T7, 16/12

JAKARTA
CGK
20:50
T7, 16/12

BALI
DPS
1,710,153 Rp

QG692


1h 50m
20:30
T7, 16/12

JAKARTA
CGK
23:20
T7, 16/12

BALI
DPS
1,710,153 Rp

ID7309


1h 50m
09:20
T7, 16/12

JAKARTA
HLP
12:10
T7, 16/12

BALI
DPS
1,788,679 Rp

ID7311


1h 50m
15:10
T7, 16/12

JAKARTA
HLP
18:00
T7, 16/12

BALI
DPS
1,788,679 Rp

GA410


1h 55m
14:25
T7, 16/12

JAKARTA
CGK
17:20
T7, 16/12

BALI
DPS
1,784,678 Rp

GA420


1h 55m
16:35
T7, 16/12

JAKARTA
CGK
19:30
T7, 16/12

BALI
DPS
1,784,678 Rp

GA422


2h 00m
13:00
T7, 16/12

JAKARTA
CGK
16:00
T7, 16/12

BALI
DPS
1,784,678 Rp

GA414


2h 00m
14:45
T7, 16/12

JAKARTA
CGK
17:45
T7, 16/12

BALI
DPS
1,784,678 Rp

GA424


2h 00m
17:55
T7, 16/12

JAKARTA
CGK
20:55
T7, 16/12

BALI
DPS
1,784,678 Rp

QG666


1h 55m
17:15
T7, 16/12

JAKARTA
CGK
20:10
T7, 16/12

BALI
DPS
1,805,887 Rp

QG688


1h 50m
15:15
T7, 16/12

JAKARTA
CGK
18:05
T7, 16/12

BALI
DPS
1,908,148 Rp

QG680


2h 00m
05:05
T7, 16/12

JAKARTA
CGK
08:05
T7, 16/12

BALI
DPS
1,899,445 Rp

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.