ขาไป
กัวลาลัมเปอร์ อิโปห์
จ., 06/02
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก กัวลาลัมเปอร์ ไป อิโปห์ วัน จันทร์, 06 กุมภาพันธ์ 2023

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 


2ชม. 09น.
10:15
จ., 06/02

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเฮนเทียนดูตาร์
12:24
จ., 06/02

อิโปห์
สถานีขนส่งAmanjaya
27.40 RM2ชม. 09น.
12:30
จ., 06/02

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเฮนเทียนดูตาร์
14:39
จ., 06/02

อิโปห์
สถานีขนส่งAmanjaya
27.40 RM2ชม. 22น.
15:30
จ., 06/02

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
17:52
จ., 06/02

อิโปห์
สถานีขนส่งAmanjaya
20.07 RM2ชม. 15น.
15:45
จ., 06/02

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเฮนเทียนดูตาร์
18:00
จ., 06/02

อิโปห์
สถานีขนส่งAmanjaya
25.59 RM2ชม. 15น.
22:15
จ., 06/02

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
00:30
อ., 07/02

อิโปห์
สถานีขนส่งAmanjaya
25.59 RM2ชม. 20น.
19:00
จ., 06/02

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเคแอลเซ็นทรัล
21:20
จ., 06/02

อิโปห์
สถานีขนส่งAmanjaya
25.59 RM2ชม. 20น.
21:00
จ., 06/02

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเฮนเทียนดูตาร์
23:20
จ., 06/02

อิโปห์
สถานีขนส่งAmanjaya
25.59 RM2ชม. 30น.
21:00
จ., 06/02

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
23:30
จ., 06/02

อิโปห์
สถานีขนส่งAmanjaya
20.78 RM2ชม. 30น.
23:00
จ., 06/02

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
01:30
อ., 07/02

อิโปห์
สถานีขนส่งAmanjaya
20.78 RM2ชม. 30น.
10:00
จ., 06/02

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
12:30
จ., 06/02

อิโปห์
สถานีขนส่งAmanjaya
21.27 RM2ชม. 30น.
11:00
จ., 06/02

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
13:30
จ., 06/02

อิโปห์
สถานีขนส่งAmanjaya
21.27 RM2ชม. 30น.
14:00
จ., 06/02

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
16:30
จ., 06/02

อิโปห์
สถานีขนส่งAmanjaya
21.27 RM2ชม. 30น.
16:00
จ., 06/02

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
18:30
จ., 06/02

อิโปห์
สถานีขนส่งAmanjaya
21.27 RM2ชม. 30น.
19:00
จ., 06/02

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
21:30
จ., 06/02

อิโปห์
สถานีขนส่งAmanjaya
21.27 RM2ชม. 30น.
17:45
จ., 06/02

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
20:15
จ., 06/02

อิโปห์
สถานีขนส่งAmanjaya
25.59 RM2ชม. 40น.
12:20
จ., 06/02

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเคแอลเซ็นทรัล
15:00
จ., 06/02

อิโปห์
สถานีขนส่งAmanjaya
21.27 RM2ชม. 40น.
17:20
จ., 06/02

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเคแอลเซ็นทรัล
20:00
จ., 06/02

อิโปห์
สถานีขนส่งAmanjaya
21.27 RM2ชม. 30น.
09:45
จ., 06/02

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเฮนเทียนดูตาร์
12:15
จ., 06/02

อิโปห์
สถานีขนส่งAmanjaya
30.10 RM2ชม. 50น.
18:30
จ., 06/02

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
21:20
จ., 06/02

อิโปห์
สถานีขนส่งAmanjaya
25.59 RM2ชม. 50น.
20:30
จ., 06/02

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
23:20
จ., 06/02

อิโปห์
สถานีขนส่งAmanjaya
25.59 RM2ชม. 45น.
09:30
จ., 06/02

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเคแอลเซ็นทรัล
12:15
จ., 06/02

อิโปห์
สถานีขนส่งAmanjaya
30.10 RM3ชม. 00น.
12:00
จ., 06/02

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
15:00
จ., 06/02

อิโปห์
สถานีขนส่งAmanjaya
21.27 RM3ชม. 00น.
17:00
จ., 06/02

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
20:00
จ., 06/02

อิโปห์
สถานีขนส่งAmanjaya
21.27 RM3ชม. 00น.
15:00
จ., 06/02

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
18:00
จ., 06/02

อิโปห์
สถานีขนส่งAmanjaya
25.59 RM3ชม. 00น.
19:15
จ., 06/02

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
22:15
จ., 06/02

อิโปห์
สถานีขนส่งAmanjaya
25.59 RM3ชม. 00น.
23:45
จ., 06/02

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
02:45
อ., 07/02

อิโปห์
สถานีขนส่งAmanjaya
25.59 RM3ชม. 01น.
09:45
จ., 06/02

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
12:46
จ., 06/02

อิโปห์
สถานีขนส่งAmanjaya
25.07 RM3ชม. 01น.
12:00
จ., 06/02

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
15:01
จ., 06/02

อิโปห์
สถานีขนส่งAmanjaya
25.07 RM3ชม. 15น.
09:00
จ., 06/02

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
12:15
จ., 06/02

อิโปห์
สถานีขนส่งAmanjaya
30.10 RM

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.