ขาไป
กัวลาลัมเปอร์ โคตาคินาบาลู
ส., 16/12
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก กัวลาลัมเปอร์ ไป โคตาคินาบาลู วัน เสาร์, 16 ธันวาคม 2023

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 
MH2628


2ชม. 40น.
20:40
ส., 16/12

กัวลาลัมเปอร์
KUL
23:20
ส., 16/12

โคตาคินาบาลู
BKI
368.91 RM

MH2626


2ชม. 40น.
22:15
ส., 16/12

กัวลาลัมเปอร์
KUL
00:55
อา., 17/12

โคตาคินาบาลู
BKI
368.91 RM

AK9140


2ชม. 35น.
00:05
ส., 16/12

กัวลาลัมเปอร์
KUL
02:40
ส., 16/12

โคตาคินาบาลู
BKI
400.57 RM

AK5138


2ชม. 35น.
23:15
ส., 16/12

กัวลาลัมเปอร์
KUL
01:50
อา., 17/12

โคตาคินาบาลู
BKI
463.20 RM

AK9106


2ชม. 40น.
22:35
ส., 16/12

กัวลาลัมเปอร์
KUL
01:15
อา., 17/12

โคตาคินาบาลู
BKI
463.20 RM

AK5116


2ชม. 35น.
21:35
ส., 16/12

กัวลาลัมเปอร์
KUL
00:10
อา., 17/12

โคตาคินาบาลู
BKI
493.87 RM

AK5118


2ชม. 40น.
18:55
ส., 16/12

กัวลาลัมเปอร์
KUL
21:35
ส., 16/12

โคตาคินาบาลู
BKI
493.87 RM

OD1006


2ชม. 30น.
17:40
ส., 16/12

กัวลาลัมเปอร์
KUL
20:10
ส., 16/12

โคตาคินาบาลู
BKI
506.26 RM

AK5142


2ชม. 40น.
17:00
ส., 16/12

กัวลาลัมเปอร์
KUL
19:40
ส., 16/12

โคตาคินาบาลู
BKI
525.18 RM

MH2606


2ชม. 40น.
19:30
ส., 16/12

กัวลาลัมเปอร์
KUL
22:10
ส., 16/12

โคตาคินาบาลู
BKI
548.26 RM

AK5112


2ชม. 35น.
15:30
ส., 16/12

กัวลาลัมเปอร์
KUL
18:05
ส., 16/12

โคตาคินาบาลู
BKI
585.85 RM

MH2622


2ชม. 40น.
13:30
ส., 16/12

กัวลาลัมเปอร์
KUL
16:10
ส., 16/12

โคตาคินาบาลู
BKI
605.25 RM

AK5108


2ชม. 40น.
06:20
ส., 16/12

กัวลาลัมเปอร์
KUL
09:00
ส., 16/12

โคตาคินาบาลู
BKI
647.18 RM

AK5110


2ชม. 40น.
10:35
ส., 16/12

กัวลาลัมเปอร์
KUL
13:15
ส., 16/12

โคตาคินาบาลู
BKI
647.83 RM

AK5140


2ชม. 40น.
12:00
ส., 16/12

กัวลาลัมเปอร์
KUL
14:40
ส., 16/12

โคตาคินาบาลู
BKI
647.83 RM

OD1002


2ชม. 30น.
08:00
ส., 16/12

กัวลาลัมเปอร์
KUL
10:30
ส., 16/12

โคตาคินาบาลู
BKI
656.31 RM

OD1004


2ชม. 30น.
12:50
ส., 16/12

กัวลาลัมเปอร์
KUL
15:20
ส., 16/12

โคตาคินาบาลู
BKI
656.31 RM

AK5136


2ชม. 40น.
09:15
ส., 16/12

กัวลาลัมเปอร์
KUL
11:55
ส., 16/12

โคตาคินาบาลู
BKI
786.79 RM

MH2640


2ชม. 40น.
15:40
ส., 16/12

กัวลาลัมเปอร์
KUL
18:20
ส., 16/12

โคตาคินาบาลู
BKI
960.36 RM

MH2616


2ชม. 40น.
14:00
ส., 16/12

กัวลาลัมเปอร์
KUL
16:40
ส., 16/12

โคตาคินาบาลู
BKI
992.15 RM

MH2614


2ชม. 40น.
12:40
ส., 16/12

กัวลาลัมเปอร์
KUL
15:20
ส., 16/12

โคตาคินาบาลู
BKI
1,163.71 RM

MH2612


2ชม. 45น.
08:25
ส., 16/12

กัวลาลัมเปอร์
KUL
11:10
ส., 16/12

โคตาคินาบาลู
BKI
1,163.71 RM

MH2610


2ชม. 40น.
09:35
ส., 16/12

กัวลาลัมเปอร์
KUL
12:15
ส., 16/12

โคตาคินาบาลู
BKI
1,854.73 RM

MH2646


2ชม. 40น.
11:15
ส., 16/12

กัวลาลัมเปอร์
KUL
13:55
ส., 16/12

โคตาคินาบาลู
BKI
1,854.73 RM

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.