Lượt đi
Kuala Lumpur Kota Kinabalu
T6, 31/05
|
1 Số Hành Khách

Tìm kiếm và đặt vé máy bay, tàu hỏa, xe khách, tàu thủy tại Châu Á

Chọn lượt đi

Kết quả từ Kuala Lumpur đến Kota Kinabalu ngày đi Thứ sáu, 31 Tháng 5 2024

Khởi hành Đến Giá
 
OD1002


2h 40m
08:00
T6, 31/05

KUALA LUMPUR
KUL
10:40
T6, 31/05

KOTA KINABALU
BKI
262.80 RM

OD1006


2h 40m
17:45
T6, 31/05

KUALA LUMPUR
KUL
20:25
T6, 31/05

KOTA KINABALU
BKI
323.30 RM

AK5108


2h 40m
06:05
T6, 31/05

KUALA LUMPUR
KUL
08:45
T6, 31/05

KOTA KINABALU
BKI
349.97 RM

AK5116


2h 35m
21:45
T6, 31/05

KUALA LUMPUR
KUL
00:20
T7, 01/06

KOTA KINABALU
BKI
407.87 RM

AK5118


2h 40m
18:55
T6, 31/05

KUALA LUMPUR
KUL
21:35
T6, 31/05

KOTA KINABALU
BKI
407.87 RM

AK5130


2h 40m
20:10
T6, 31/05

KUALA LUMPUR
KUL
22:50
T6, 31/05

KOTA KINABALU
BKI
407.87 RM

AK5120


2h 40m
23:40
T6, 31/05

KUALA LUMPUR
KUL
02:20
T7, 01/06

KOTA KINABALU
BKI
407.87 RM

AK5136


2h 40m
09:15
T6, 31/05

KUALA LUMPUR
KUL
11:55
T6, 31/05

KOTA KINABALU
BKI
446.90 RM

AK9112


2h 40m
10:00
T6, 31/05

KUALA LUMPUR
KUL
12:40
T6, 31/05

KOTA KINABALU
BKI
446.90 RM

AK5142


2h 40m
17:00
T6, 31/05

KUALA LUMPUR
KUL
19:40
T6, 31/05

KOTA KINABALU
BKI
446.90 RM

AK5140


2h 40m
18:00
T6, 31/05

KUALA LUMPUR
KUL
20:40
T6, 31/05

KOTA KINABALU
BKI
446.90 RM

AK5104


2h 35m
13:35
T6, 31/05

KUALA LUMPUR
KUL
16:10
T6, 31/05

KOTA KINABALU
BKI
487.88 RM

AK5134


2h 40m
07:15
T6, 31/05

KUALA LUMPUR
KUL
09:55
T6, 31/05

KOTA KINABALU
BKI
586.11 RM

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.