Lượt đi
Kuala Lumpur Kota Kinabalu
T3, 03/10
|
1 Số Hành Khách

Tìm kiếm và đặt vé máy bay, tàu hỏa, xe khách, tàu thủy tại Châu Á

Chọn lượt đi

Kết quả từ Kuala Lumpur đến Kota Kinabalu ngày đi Thứ ba, 03 Tháng 10 2023

Khởi hành Đến Giá
 
MH2626


2h 40m
22:00
T3, 03/10

KUALA LUMPUR
KUL
00:40
T4, 04/10

KOTA KINABALU
BKI
274.86 RM

MH2628


2h 40m
21:00
T3, 03/10

KUALA LUMPUR
KUL
23:40
T3, 03/10

KOTA KINABALU
BKI
282.68 RM

MH2610


2h 40m
09:15
T3, 03/10

KUALA LUMPUR
KUL
11:55
T3, 03/10

KOTA KINABALU
BKI
443.27 RM

MH2606


2h 45m
19:55
T3, 03/10

KUALA LUMPUR
KUL
22:40
T3, 03/10

KOTA KINABALU
BKI
445.67 RM

MH2612


2h 40m
08:05
T3, 03/10

KUALA LUMPUR
KUL
10:45
T3, 03/10

KOTA KINABALU
BKI
540.70 RM

MH2614


2h 40m
12:55
T3, 03/10

KUALA LUMPUR
KUL
15:35
T3, 03/10

KOTA KINABALU
BKI
543.11 RM

MH2616


2h 40m
14:00
T3, 03/10

KUALA LUMPUR
KUL
16:40
T3, 03/10

KOTA KINABALU
BKI
543.11 RM

MH2646


2h 40m
11:35
T3, 03/10

KUALA LUMPUR
KUL
14:15
T3, 03/10

KOTA KINABALU
BKI
626.11 RM

MH2640


2h 40m
15:40
T3, 03/10

KUALA LUMPUR
KUL
18:20
T3, 03/10

KOTA KINABALU
BKI
765.04 RM

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.