ขาไป
กัวลาลัมเปอร์ กูชิง
ศ., 26/07
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก กัวลาลัมเปอร์ ไป กูชิง วัน ศุกร์, 26 กรกฎาคม 2024

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 
OD1638


1ชม. 50น.
10:00
ศ., 26/07

กัวลาลัมเปอร์
KUL
11:50
ศ., 26/07

กูชิง
KCH
249.29 RM

OD1636


1ชม. 50น.
17:00
ศ., 26/07

กัวลาลัมเปอร์
KUL
18:50
ศ., 26/07

กูชิง
KCH
249.29 RM

MH2532


1ชม. 50น.
21:15
ศ., 26/07

กัวลาลัมเปอร์
KUL
23:05
ศ., 26/07

กูชิง
KCH
285.40 RM

MH2522


1ชม. 55น.
19:25
ศ., 26/07

กัวลาลัมเปอร์
KUL
21:20
ศ., 26/07

กูชิง
KCH
285.40 RM

AK5202


1ชม. 50น.
06:50
ศ., 26/07

กัวลาลัมเปอร์
KUL
08:40
ศ., 26/07

กูชิง
KCH
298.89 RM

AK5220


1ชม. 50น.
18:45
ศ., 26/07

กัวลาลัมเปอร์
KUL
20:35
ศ., 26/07

กูชิง
KCH
298.89 RM

AK5218


1ชม. 50น.
19:55
ศ., 26/07

กัวลาลัมเปอร์
KUL
21:45
ศ., 26/07

กูชิง
KCH
298.89 RM

AK5226


2ชม. 00น.
15:05
ศ., 26/07

กัวลาลัมเปอร์
KUL
17:05
ศ., 26/07

กูชิง
KCH
299.54 RM

OD1632


1ชม. 50น.
08:45
ศ., 26/07

กัวลาลัมเปอร์
KUL
10:35
ศ., 26/07

กูชิง
KCH
307.27 RM

OD1640


1ชม. 50น.
14:00
ศ., 26/07

กัวลาลัมเปอร์
KUL
15:50
ศ., 26/07

กูชิง
KCH
325.30 RM

AK5204


1ชม. 50น.
09:15
ศ., 26/07

กัวลาลัมเปอร์
KUL
11:05
ศ., 26/07

กูชิง
KCH
335.61 RM

AK5208


1ชม. 50น.
12:30
ศ., 26/07

กัวลาลัมเปอร์
KUL
14:20
ศ., 26/07

กูชิง
KCH
335.61 RM

AK5228


1ชม. 50น.
20:45
ศ., 26/07

กัวลาลัมเปอร์
KUL
22:35
ศ., 26/07

กูชิง
KCH
335.61 RM

AK5234


1ชม. 50น.
23:00
ศ., 26/07

กัวลาลัมเปอร์
KUL
00:50
ส., 27/07

กูชิง
KCH
335.61 RM

MH2542


1ชม. 50น.
07:30
ศ., 26/07

กัวลาลัมเปอร์
KUL
09:20
ศ., 26/07

กูชิง
KCH
344.75 RM

MH7454


1ชม. 50น.
10:00
ศ., 26/07

กัวลาลัมเปอร์
KUL
11:50
ศ., 26/07

กูชิง
KCH
344.75 RM

MH2520


1ชม. 50น.
11:00
ศ., 26/07

กัวลาลัมเปอร์
KUL
12:50
ศ., 26/07

กูชิง
KCH
344.75 RM

MH2530


1ชม. 50น.
12:30
ศ., 26/07

กัวลาลัมเปอร์
KUL
14:20
ศ., 26/07

กูชิง
KCH
344.75 RM

MH2528


1ชม. 50น.
18:00
ศ., 26/07

กัวลาลัมเปอร์
KUL
19:50
ศ., 26/07

กูชิง
KCH
344.75 RM

AK5210


1ชม. 45น.
13:45
ศ., 26/07

กัวลาลัมเปอร์
KUL
15:30
ศ., 26/07

กูชิง
KCH
372.33 RM

AK5232


1ชม. 50น.
10:50
ศ., 26/07

กัวลาลัมเปอร์
KUL
12:40
ศ., 26/07

กูชิง
KCH
371.68 RM

AK5212


1ชม. 50น.
16:55
ศ., 26/07

กัวลาลัมเปอร์
KUL
18:45
ศ., 26/07

กูชิง
KCH
372.33 RM

AK5206


1ชม. 55น.
18:05
ศ., 26/07

กัวลาลัมเปอร์
KUL
20:00
ศ., 26/07

กูชิง
KCH
371.68 RM

MH2544


1ชม. 50น.
15:25
ศ., 26/07

กัวลาลัมเปอร์
KUL
17:15
ศ., 26/07

กูชิง
KCH
394.52 RM

MH2536


1ชม. 50น.
14:00
ศ., 26/07

กัวลาลัมเปอร์
KUL
15:50
ศ., 26/07

กูชิง
KCH
738.07 RM

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.