Lượt đi
Kuala Lumpur Kuching
T3, 03/10
|
1 Số Hành Khách

Tìm kiếm và đặt vé máy bay, tàu hỏa, xe khách, tàu thủy tại Châu Á

Chọn lượt đi

Kết quả từ Kuala Lumpur đến Kuching ngày đi Thứ ba, 03 Tháng 10 2023

Khởi hành Đến Giá
 
MH2520


1h 50m
11:00
T3, 03/10

KUALA LUMPUR
KUL
12:50
T3, 03/10

KUCHING
KCH
222.54 RM

MH2536


1h 50m
14:00
T3, 03/10

KUALA LUMPUR
KUL
15:50
T3, 03/10

KUCHING
KCH
222.54 RM

MH2544


1h 50m
15:25
T3, 03/10

KUALA LUMPUR
KUL
17:15
T3, 03/10

KUCHING
KCH
284.49 RM

MH2530


1h 50m
20:10
T3, 03/10

KUALA LUMPUR
KUL
22:00
T3, 03/10

KUCHING
KCH
360.88 RM

MH2532


1h 50m
21:15
T3, 03/10

KUALA LUMPUR
KUL
23:05
T3, 03/10

KUCHING
KCH
360.88 RM

MH2528


1h 50m
18:00
T3, 03/10

KUALA LUMPUR
KUL
19:50
T3, 03/10

KUCHING
KCH
1,420.06 RM

MH2522


1h 50m
19:20
T3, 03/10

KUALA LUMPUR
KUL
21:10
T3, 03/10

KUCHING
KCH
1,420.06 RM

MH2542


1h 50m
07:30
T3, 03/10

KUALA LUMPUR
KUL
09:20
T3, 03/10

KUCHING
KCH
1,672.68 RM

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.