ขาไป
นาโงยะ โอซากะ
อา., 03/07
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก นาโงยะ ไป โอซากะ วัน อาทิตย์, 03 กรกฎาคม 2022

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 


2ชม. 50น.
12:20
อา., 03/07

นาโงยะ
สถานีรถไฟนาโงยะ
15:10
อา., 03/07

โอซากะ
โอซะกะ
¥ 1,8002ชม. 50น.
14:20
อา., 03/07

นาโงยะ
สถานีรถไฟนาโงยะ
17:10
อา., 03/07

โอซากะ
โอซะกะ
¥ 1,8002ชม. 50น.
15:00
อา., 03/07

นาโงยะ
สถานีรถไฟนาโงยะ
17:50
อา., 03/07

โอซากะ
โอซะกะ
¥ 1,8002ชม. 50น.
16:15
อา., 03/07

นาโงยะ
สถานีรถไฟนาโงยะ
19:05
อา., 03/07

โอซากะ
โอซะกะ
¥ 1,8002ชม. 50น.
07:50
อา., 03/07

นาโงยะ
สถานีรถไฟนาโงยะ
10:40
อา., 03/07

โอซากะ
โอซะกะ
¥ 2,0602ชม. 50น.
09:00
อา., 03/07

นาโงยะ
สถานีรถไฟนาโงยะ
11:50
อา., 03/07

โอซากะ
โอซะกะ
¥ 2,0602ชม. 50น.
19:45
อา., 03/07

นาโงยะ
สถานีรถไฟนาโงยะ
22:35
อา., 03/07

โอซากะ
โอซะกะ
¥ 2,0602ชม. 50น.
08:35
อา., 03/07

นาโงยะ
สถานีรถไฟนาโงยะ
11:25
อา., 03/07

โอซากะ
โอซะกะ
¥ 2,2902ชม. 50น.
11:10
อา., 03/07

นาโงยะ
สถานีรถไฟนาโงยะ
14:00
อา., 03/07

โอซากะ
โอซะกะ
¥ 2,2902ชม. 50น.
18:10
อา., 03/07

นาโงยะ
สถานีรถไฟนาโงยะ
21:00
อา., 03/07

โอซากะ
โอซะกะ
¥ 2,2902ชม. 50น.
20:15
อา., 03/07

นาโงยะ
สถานีรถไฟนาโงยะ
23:05
อา., 03/07

โอซากะ
โอซะกะ
¥ 2,4403ชม. 05น.
16:30
อา., 03/07

นาโงยะ
สถานีรถไฟนาโงยะ
19:35
อา., 03/07

โอซากะ
อูเมดะ
¥ 2,3803ชม. 05น.
06:30
อา., 03/07

นาโงยะ
สถานีรถไฟนาโงยะ
09:35
อา., 03/07

โอซากะ
อูเมดะ
¥ 3,1405ชม. 50น.
00:10
อา., 03/07

นาโงยะ
สถานีรถไฟนาโงยะ
06:00
อา., 03/07

โอซากะ
โอซะกะ
¥ 2,660

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.