Lượt đi
Nagoya Osaka
CN, 03/07
|
1 Số Hành Khách

Tìm kiếm và đặt vé máy bay, tàu hỏa, xe khách, tàu thủy tại Châu Á

Chọn lượt đi

Kết quả từ Nagoya đến Osaka ngày đi Chủ nhật, 03 Tháng 7 2022

Khởi hành Đến Giá
 


2h 50m
12:20
CN, 03/07

NAGOYA
Ga Nagoya
15:10
CN, 03/07

OSAKA
Ga Osaka
¥ 1,8002h 50m
14:20
CN, 03/07

NAGOYA
Ga Nagoya
17:10
CN, 03/07

OSAKA
Ga Osaka
¥ 1,8002h 50m
15:00
CN, 03/07

NAGOYA
Ga Nagoya
17:50
CN, 03/07

OSAKA
Ga Osaka
¥ 1,8002h 50m
16:15
CN, 03/07

NAGOYA
Ga Nagoya
19:05
CN, 03/07

OSAKA
Ga Osaka
¥ 1,8002h 50m
07:50
CN, 03/07

NAGOYA
Ga Nagoya
10:40
CN, 03/07

OSAKA
Ga Osaka
¥ 2,0602h 50m
09:00
CN, 03/07

NAGOYA
Ga Nagoya
11:50
CN, 03/07

OSAKA
Ga Osaka
¥ 2,0602h 50m
19:45
CN, 03/07

NAGOYA
Ga Nagoya
22:35
CN, 03/07

OSAKA
Ga Osaka
¥ 2,0602h 50m
08:35
CN, 03/07

NAGOYA
Ga Nagoya
11:25
CN, 03/07

OSAKA
Ga Osaka
¥ 2,2902h 50m
11:10
CN, 03/07

NAGOYA
Ga Nagoya
14:00
CN, 03/07

OSAKA
Ga Osaka
¥ 2,2902h 50m
18:10
CN, 03/07

NAGOYA
Ga Nagoya
21:00
CN, 03/07

OSAKA
Ga Osaka
¥ 2,2902h 50m
20:15
CN, 03/07

NAGOYA
Ga Nagoya
23:05
CN, 03/07

OSAKA
Ga Osaka
¥ 2,4403h 05m
16:30
CN, 03/07

NAGOYA
Ga Nagoya
19:35
CN, 03/07

OSAKA
Umeda
¥ 2,3803h 05m
06:30
CN, 03/07

NAGOYA
Ga Nagoya
09:35
CN, 03/07

OSAKA
Umeda
¥ 3,1405h 50m
00:10
CN, 03/07

NAGOYA
Ga Nagoya
06:00
CN, 03/07

OSAKA
Ga Osaka
¥ 2,660

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.