ขาไป
โอซากะ ฟูกูโอกะ
อ., 30/04
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก โอซากะ ไป ฟูกูโอกะ วัน อังคาร, 30 เมษายน 2024

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 
PASS


7 วัน
00:00
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
00:00
อ., 07/05

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 23,000

PASS


1 วัน
00:00
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
00:00
พ., 01/05

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 10,900

MIZUHO 603


2ชม. 23น.
07:51
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
10:14
อ., 30/04

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 14,750

NOZOMI 187


2ชม. 24น.
19:50
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
22:14
อ., 30/04

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 14,750

MIZUHO 615


2ชม. 27น.
19:55
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
22:22
อ., 30/04

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 14,750

MIZUHO 601


2ชม. 28น.
06:00
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
08:28
อ., 30/04

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 14,750

NOZOMI 271


2ชม. 28น.
07:11
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
09:39
อ., 30/04

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 14,750

NOZOMI 75


2ชม. 28น.
07:11
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
09:39
อ., 30/04

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 14,750

NOZOMI 273


2ชม. 28น.
07:56
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
10:24
อ., 30/04

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 14,750

NOZOMI 77


2ชม. 28น.
07:56
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
10:24
อ., 30/04

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 14,750

NOZOMI 79


2ชม. 28น.
08:18
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
10:46
อ., 30/04

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 14,750

NOZOMI 99


2ชม. 28น.
08:18
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
10:46
อ., 30/04

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 14,750

NOZOMI 1


2ชม. 28น.
08:24
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
10:52
อ., 30/04

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 14,750

NOZOMI 3


2ชม. 28น.
08:41
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
11:09
อ., 30/04

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 14,750

MIZUHO 605


2ชม. 28น.
08:55
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
11:23
อ., 30/04

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 14,750

NOZOMI 5


2ชม. 28น.
09:02
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
11:30
อ., 30/04

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 14,750

NOZOMI 7


2ชม. 28น.
09:17
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
11:45
อ., 30/04

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 14,750

NOZOMI 9


2ชม. 28น.
09:38
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
12:06
อ., 30/04

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 14,750

NOZOMI 109


2ชม. 28น.
09:50
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
12:18
อ., 30/04

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 14,750

NOZOMI 11


2ชม. 28น.
10:02
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
12:30
อ., 30/04

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 14,750

NOZOMI 13


2ชม. 28น.
10:23
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
12:51
อ., 30/04

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 14,750

NOZOMI 15


2ชม. 28น.
10:38
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
13:06
อ., 30/04

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 14,750

NOZOMI 115


2ชม. 28น.
10:50
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
13:18
อ., 30/04

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 14,750

NOZOMI 17


2ชม. 28น.
11:02
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
13:30
อ., 30/04

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 14,750

MIZUHO 607


2ชม. 28น.
11:06
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
13:34
อ., 30/04

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 14,750

NOZOMI 19


2ชม. 28น.
11:38
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
14:06
อ., 30/04

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 14,750

NOZOMI 21


2ชม. 28น.
12:02
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
14:30
อ., 30/04

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 14,750

NOZOMI 23


2ชม. 28น.
12:38
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
15:06
อ., 30/04

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 14,750

NOZOMI 25


2ชม. 28น.
13:02
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
15:30
อ., 30/04

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 14,750

NOZOMI 27


2ชม. 28น.
13:38
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
16:06
อ., 30/04

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 14,750

NOZOMI 29


2ชม. 28น.
14:02
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
16:30
อ., 30/04

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 14,750

NOZOMI 31


2ชม. 28น.
14:38
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
17:06
อ., 30/04

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 14,750

NOZOMI 147


2ชม. 28น.
14:50
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
17:18
อ., 30/04

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 14,750

NOZOMI 33


2ชม. 28น.
15:02
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
17:30
อ., 30/04

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 14,750

NOZOMI 35


2ชม. 28น.
15:38
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
18:06
อ., 30/04

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 14,750

NOZOMI 37


2ชม. 28น.
16:02
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
18:30
อ., 30/04

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 14,750

MIZUHO 609


2ชม. 28น.
16:06
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
18:34
อ., 30/04

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 14,750

NOZOMI 39


2ชม. 28น.
16:38
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
19:06
อ., 30/04

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 14,750

NOZOMI 163


2ชม. 28น.
16:50
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
19:18
อ., 30/04

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 14,750

NOZOMI 41


2ชม. 28น.
17:02
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
19:30
อ., 30/04

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 14,750

MIZUHO 611


2ชม. 28น.
17:06
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
19:34
อ., 30/04

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 14,750

NOZOMI 43


2ชม. 28น.
17:38
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
20:06
อ., 30/04

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 14,750

NOZOMI 45


2ชม. 28น.
18:02
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
20:30
อ., 30/04

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 14,750

MIZUHO 613


2ชม. 28น.
18:06
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
20:34
อ., 30/04

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 14,750

NOZOMI 47


2ชม. 28น.
18:38
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
21:06
อ., 30/04

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 14,750

NOZOMI 49


2ชม. 28น.
19:02
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
21:30
อ., 30/04

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 14,750

NOZOMI 51


2ชม. 28น.
19:23
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
21:51
อ., 30/04

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 14,750

NOZOMI 53


2ชม. 28น.
19:38
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
22:06
อ., 30/04

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 14,750

NOZOMI 55


2ชม. 28น.
20:02
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
22:30
อ., 30/04

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 14,750

NOZOMI 57


2ชม. 28น.
20:38
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
23:06
อ., 30/04

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 14,750

NOZOMI 195


2ชม. 28น.
20:50
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
23:18
อ., 30/04

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 14,750

NOZOMI 197


2ชม. 28น.
21:14
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
23:42
อ., 30/04

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 14,750

NOZOMI 59


2ชม. 28น.
21:23
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
23:51
อ., 30/04

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 14,750

NOZOMI 127


2ชม. 29น.
09:50
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
12:19
อ., 30/04

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 14,750

NOZOMI 131


2ชม. 29น.
10:50
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
13:19
อ., 30/04

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 14,750

NOZOMI 97


2ชม. 31น.
08:09
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
10:40
อ., 30/04

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 14,750

NOZOMI 101


2ชม. 31น.
08:32
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
11:03
อ., 30/04

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 14,750

NOZOMI 103


2ชม. 31น.
08:50
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
11:21
อ., 30/04

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 14,750

NOZOMI 105


2ชม. 31น.
09:08
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
11:39
อ., 30/04

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 14,750

NOZOMI 111


2ชม. 31น.
10:08
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
12:39
อ., 30/04

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 14,750

NOZOMI 117


2ชม. 31น.
11:08
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
13:39
อ., 30/04

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 14,750

NOZOMI 121


2ชม. 31น.
11:32
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
14:03
อ., 30/04

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 14,750

NOZOMI 129


2ชม. 31น.
12:32
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
15:03
อ., 30/04

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 14,750

NOZOMI 137


2ชม. 31น.
13:32
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
16:03
อ., 30/04

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 14,750

NOZOMI 145


2ชม. 31น.
14:32
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
17:03
อ., 30/04

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 14,750

NOZOMI 149


2ชม. 31น.
15:08
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
17:39
อ., 30/04

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 14,750

NOZOMI 153


2ชม. 31น.
15:32
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
18:03
อ., 30/04

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 14,750

NOZOMI 157


2ชม. 31น.
16:08
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
18:39
อ., 30/04

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 14,750

NOZOMI 161


2ชม. 31น.
16:32
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
19:03
อ., 30/04

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 14,750

NOZOMI 165


2ชม. 31น.
17:08
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
19:39
อ., 30/04

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 14,750

NOZOMI 169


2ชม. 31น.
17:32
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
20:03
อ., 30/04

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 14,750

NOZOMI 173


2ชม. 31น.
18:08
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
20:39
อ., 30/04

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 14,750

NOZOMI 177


2ชม. 31น.
18:32
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
21:03
อ., 30/04

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 14,750

NOZOMI 181


2ชม. 31น.
19:08
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
21:39
อ., 30/04

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 14,750

NOZOMI 185


2ชม. 31น.
19:32
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
22:03
อ., 30/04

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 14,750

NOZOMI 189


2ชม. 31น.
20:08
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
22:39
อ., 30/04

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 14,750

NOZOMI 193


2ชม. 31น.
20:32
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
23:03
อ., 30/04

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 14,750

SAKURA 547


2ชม. 34น.
08:04
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
10:38
อ., 30/04

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 14,750

SAKURA 573


2ชม. 34น.
20:18
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
22:52
อ., 30/04

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 14,750

SAKURA 571


2ชม. 35น.
19:06
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
21:41
อ., 30/04

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 14,750

SAKURA 589


2ชม. 36น.
07:28
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
10:04
อ., 30/04

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 14,750

HIKARI 531


2ชม. 36น.
07:35
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
10:11
อ., 30/04

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 14,750

SAKURA 551


2ชม. 36น.
10:06
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
12:42
อ., 30/04

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 14,750

HIKARI 579


2ชม. 36น.
10:47
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
13:23
อ., 30/04

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 14,750

SAKURA 579


2ชม. 36น.
10:47
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
13:23
อ., 30/04

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 14,750

SAKURA 581


2ชม. 36น.
11:47
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
14:23
อ., 30/04

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 14,750

SAKURA 555


2ชม. 36น.
12:06
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
14:42
อ., 30/04

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 14,750

SAKURA 583


2ชม. 36น.
12:47
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
15:23
อ., 30/04

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 14,750

HIKARI 583


2ชม. 36น.
12:47
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
15:23
อ., 30/04

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 14,750

SAKURA 557


2ชม. 36น.
13:06
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
15:42
อ., 30/04

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 14,750

SAKURA 585


2ชม. 36น.
13:47
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
16:23
อ., 30/04

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 14,750

SAKURA 559


2ชม. 36น.
14:06
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
16:42
อ., 30/04

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 14,750

SAKURA 587


2ชม. 36น.
14:47
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
17:23
อ., 30/04

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 14,750

HIKARI 587


2ชม. 36น.
14:47
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
17:23
อ., 30/04

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 14,750

SAKURA 561


2ชม. 36น.
15:06
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
17:42
อ., 30/04

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 14,750

SAKURA 543


2ชม. 37น.
06:50
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
09:27
อ., 30/04

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 14,750

SAKURA 545


2ชม. 37น.
07:15
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
09:52
อ., 30/04

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 14,750

SAKURA 567


2ชม. 37น.
17:18
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
19:55
อ., 30/04

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 14,750

SAKURA 569


2ชม. 37น.
18:18
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
20:55
อ., 30/04

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 14,750

SAKURA 541


2ชม. 39น.
06:25
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
09:04
อ., 30/04

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 14,750

SAKURA 549


2ชม. 39น.
09:23
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
12:02
อ., 30/04

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 14,750

SAKURA 577


2ชม. 41น.
09:11
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
11:52
อ., 30/04

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 14,750

HIKARI 577


2ชม. 41น.
09:11
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
11:52
อ., 30/04

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 14,750

SAKURA 553


2ชม. 44น.
11:18
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
14:02
อ., 30/04

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 14,750

SAKURA 563


2ชม. 44น.
15:18
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
18:02
อ., 30/04

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 14,750

SAKURA 565


2ชม. 44น.
16:18
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
19:02
อ., 30/04

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 14,750

SAKURA 575


2ชม. 51น.
08:05
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
10:56
อ., 30/04

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 14,750

HIKARI 591


3ชม. 13น.
06:06
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
09:19
อ., 30/04

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 14,750

KODAMA 867


4ชม. 10น.
19:29
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
23:39
อ., 30/04

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 14,750

KODAMA 861


4ชม. 14น.
17:37
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
21:51
อ., 30/04

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 14,750

KODAMA 839


4ชม. 15น.
06:59
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
11:14
อ., 30/04

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 14,750

NOZOMI 171


2ชม. 28น.
17:50
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
20:18
อ., 30/04

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 17,420

KODAMA 845


4ชม. 39น.
09:32
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
14:11
อ., 30/04

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 14,750

KODAMA 847


4ชม. 39น.
10:32
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
15:11
อ., 30/04

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 14,750

KODAMA 849


4ชม. 39น.
11:32
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
16:11
อ., 30/04

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 14,750

NOZOMI 125


2ชม. 31น.
12:08
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
14:39
อ., 30/04

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 17,420

NOZOMI 133


2ชม. 31น.
13:08
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
15:39
อ., 30/04

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 17,420

NOZOMI 141


2ชม. 31น.
14:08
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
16:39
อ., 30/04

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 17,420

KODAMA 841


4ชม. 44น.
07:39
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
12:23
อ., 30/04

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 14,750

KODAMA 865


4ชม. 47น.
18:32
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
23:19
อ., 30/04

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 14,750

NOZOMI 179


2ชม. 28น.
18:50
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
21:18
อ., 30/04

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 17,620

NOZOMI 119


2ชม. 31น.
11:14
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
13:45
อ., 30/04

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 17,620

NOZOMI 135


2ชม. 31น.
13:14
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
15:45
อ., 30/04

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 17,620

KODAMA 863


5ชม. 03น.
17:32
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
22:35
อ., 30/04

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 14,750

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.