Lượt đi
Osaka Fukuoka
T3, 27/02
|
1 Số Hành Khách

Tìm kiếm và đặt vé máy bay, tàu hỏa, xe khách, tàu thủy tại Châu Á

Chọn lượt đi

Kết quả từ Osaka đến Fukuoka ngày đi Thứ ba, 27 Tháng 2 2024

Khởi hành Đến Giá
 
PASS


7 ngày
00:00
T3, 27/02

OSAKA
Shin-Osaka
00:00
T3, 05/03

FUKUOKA
Hakata
¥ 23,000

MIZUHO 615


2h 24m
19:54
T3, 27/02

OSAKA
Shin-Osaka
22:18
T3, 27/02

FUKUOKA
Hakata
¥ 14,750

MIZUHO 601


2h 28m
06:00
T3, 27/02

OSAKA
Shin-Osaka
08:28
T3, 27/02

FUKUOKA
Hakata
¥ 14,750

NOZOMI 271


2h 28m
07:11
T3, 27/02

OSAKA
Shin-Osaka
09:39
T3, 27/02

FUKUOKA
Hakata
¥ 14,750

MIZUHO 603


2h 28m
07:23
T3, 27/02

OSAKA
Shin-Osaka
09:51
T3, 27/02

FUKUOKA
Hakata
¥ 14,750

MIZUHO 605


2h 28m
07:50
T3, 27/02

OSAKA
Shin-Osaka
10:18
T3, 27/02

FUKUOKA
Hakata
¥ 14,750

NOZOMI 273


2h 28m
07:56
T3, 27/02

OSAKA
Shin-Osaka
10:24
T3, 27/02

FUKUOKA
Hakata
¥ 14,750

NOZOMI 99


2h 28m
08:18
T3, 27/02

OSAKA
Shin-Osaka
10:46
T3, 27/02

FUKUOKA
Hakata
¥ 14,750

NOZOMI 1


2h 28m
08:24
T3, 27/02

OSAKA
Shin-Osaka
10:52
T3, 27/02

FUKUOKA
Hakata
¥ 14,750

NOZOMI 3


2h 28m
08:41
T3, 27/02

OSAKA
Shin-Osaka
11:09
T3, 27/02

FUKUOKA
Hakata
¥ 14,750

NOZOMI 5


2h 28m
09:02
T3, 27/02

OSAKA
Shin-Osaka
11:30
T3, 27/02

FUKUOKA
Hakata
¥ 14,750

NOZOMI 7


2h 28m
09:17
T3, 27/02

OSAKA
Shin-Osaka
11:45
T3, 27/02

FUKUOKA
Hakata
¥ 14,750

NOZOMI 9


2h 28m
09:41
T3, 27/02

OSAKA
Shin-Osaka
12:09
T3, 27/02

FUKUOKA
Hakata
¥ 14,750

MIZUHO 607


2h 28m
09:54
T3, 27/02

OSAKA
Shin-Osaka
12:22
T3, 27/02

FUKUOKA
Hakata
¥ 14,750

NOZOMI 11


2h 28m
10:02
T3, 27/02

OSAKA
Shin-Osaka
12:30
T3, 27/02

FUKUOKA
Hakata
¥ 14,750

NOZOMI 13


2h 28m
10:17
T3, 27/02

OSAKA
Shin-Osaka
12:45
T3, 27/02

FUKUOKA
Hakata
¥ 14,750

NOZOMI 15


2h 28m
10:41
T3, 27/02

OSAKA
Shin-Osaka
13:09
T3, 27/02

FUKUOKA
Hakata
¥ 14,750

NOZOMI 17


2h 28m
11:02
T3, 27/02

OSAKA
Shin-Osaka
13:30
T3, 27/02

FUKUOKA
Hakata
¥ 14,750

NOZOMI 19


2h 28m
11:41
T3, 27/02

OSAKA
Shin-Osaka
14:09
T3, 27/02

FUKUOKA
Hakata
¥ 14,750

NOZOMI 21


2h 28m
12:02
T3, 27/02

OSAKA
Shin-Osaka
14:30
T3, 27/02

FUKUOKA
Hakata
¥ 14,750

NOZOMI 23


2h 28m
12:41
T3, 27/02

OSAKA
Shin-Osaka
15:09
T3, 27/02

FUKUOKA
Hakata
¥ 14,750

NOZOMI 25


2h 28m
13:02
T3, 27/02

OSAKA
Shin-Osaka
15:30
T3, 27/02

FUKUOKA
Hakata
¥ 14,750

NOZOMI 27


2h 28m
13:41
T3, 27/02

OSAKA
Shin-Osaka
16:09
T3, 27/02

FUKUOKA
Hakata
¥ 14,750

NOZOMI 29


2h 28m
14:02
T3, 27/02

OSAKA
Shin-Osaka
16:30
T3, 27/02

FUKUOKA
Hakata
¥ 14,750

NOZOMI 31


2h 28m
14:41
T3, 27/02

OSAKA
Shin-Osaka
17:09
T3, 27/02

FUKUOKA
Hakata
¥ 14,750

NOZOMI 33


2h 28m
15:02
T3, 27/02

OSAKA
Shin-Osaka
17:30
T3, 27/02

FUKUOKA
Hakata
¥ 14,750

NOZOMI 35


2h 28m
15:41
T3, 27/02

OSAKA
Shin-Osaka
18:09
T3, 27/02

FUKUOKA
Hakata
¥ 14,750

MIZUHO 609


2h 28m
15:54
T3, 27/02

OSAKA
Shin-Osaka
18:22
T3, 27/02

FUKUOKA
Hakata
¥ 14,750

NOZOMI 37


2h 28m
16:02
T3, 27/02

OSAKA
Shin-Osaka
18:30
T3, 27/02

FUKUOKA
Hakata
¥ 14,750

NOZOMI 39


2h 28m
16:41
T3, 27/02

OSAKA
Shin-Osaka
19:09
T3, 27/02

FUKUOKA
Hakata
¥ 14,750

MIZUHO 611


2h 28m
16:54
T3, 27/02

OSAKA
Shin-Osaka
19:22
T3, 27/02

FUKUOKA
Hakata
¥ 14,750

NOZOMI 41


2h 28m
17:02
T3, 27/02

OSAKA
Shin-Osaka
19:30
T3, 27/02

FUKUOKA
Hakata
¥ 14,750

NOZOMI 43


2h 28m
17:41
T3, 27/02

OSAKA
Shin-Osaka
20:09
T3, 27/02

FUKUOKA
Hakata
¥ 14,750

NOZOMI 45


2h 28m
18:02
T3, 27/02

OSAKA
Shin-Osaka
20:30
T3, 27/02

FUKUOKA
Hakata
¥ 14,750

NOZOMI 47


2h 28m
18:41
T3, 27/02

OSAKA
Shin-Osaka
21:09
T3, 27/02

FUKUOKA
Hakata
¥ 14,750

MIZUHO 613


2h 28m
18:54
T3, 27/02

OSAKA
Shin-Osaka
21:22
T3, 27/02

FUKUOKA
Hakata
¥ 14,750

NOZOMI 49


2h 28m
19:02
T3, 27/02

OSAKA
Shin-Osaka
21:30
T3, 27/02

FUKUOKA
Hakata
¥ 14,750

NOZOMI 51


2h 28m
19:17
T3, 27/02

OSAKA
Shin-Osaka
21:45
T3, 27/02

FUKUOKA
Hakata
¥ 14,750

NOZOMI 53


2h 28m
19:41
T3, 27/02

OSAKA
Shin-Osaka
22:09
T3, 27/02

FUKUOKA
Hakata
¥ 14,750

NOZOMI 55


2h 28m
20:02
T3, 27/02

OSAKA
Shin-Osaka
22:30
T3, 27/02

FUKUOKA
Hakata
¥ 14,750

NOZOMI 57


2h 28m
20:41
T3, 27/02

OSAKA
Shin-Osaka
23:09
T3, 27/02

FUKUOKA
Hakata
¥ 14,750

NOZOMI 59


2h 28m
21:23
T3, 27/02

OSAKA
Shin-Osaka
23:51
T3, 27/02

FUKUOKA
Hakata
¥ 14,750

SAKURA 547


2h 33m
08:53
T3, 27/02

OSAKA
Shin-Osaka
11:26
T3, 27/02

FUKUOKA
Hakata
¥ 14,750

SAKURA 543


2h 36m
06:50
T3, 27/02

OSAKA
Shin-Osaka
09:26
T3, 27/02

FUKUOKA
Hakata
¥ 14,750

HIKARI 531


2h 36m
07:35
T3, 27/02

OSAKA
Shin-Osaka
10:11
T3, 27/02

FUKUOKA
Hakata
¥ 14,750

SAKURA 545


2h 36m
08:04
T3, 27/02

OSAKA
Shin-Osaka
10:40
T3, 27/02

FUKUOKA
Hakata
¥ 14,750

SAKURA 557


2h 36m
13:23
T3, 27/02

OSAKA
Shin-Osaka
15:59
T3, 27/02

FUKUOKA
Hakata
¥ 14,750

SAKURA 559


2h 36m
14:23
T3, 27/02

OSAKA
Shin-Osaka
16:59
T3, 27/02

FUKUOKA
Hakata
¥ 14,750

SAKURA 561


2h 36m
15:23
T3, 27/02

OSAKA
Shin-Osaka
17:59
T3, 27/02

FUKUOKA
Hakata
¥ 14,750

SAKURA 563


2h 36m
16:23
T3, 27/02

OSAKA
Shin-Osaka
18:59
T3, 27/02

FUKUOKA
Hakata
¥ 14,750

SAKURA 567


2h 36m
17:47
T3, 27/02

OSAKA
Shin-Osaka
20:23
T3, 27/02

FUKUOKA
Hakata
¥ 14,750

SAKURA 541


2h 39m
06:25
T3, 27/02

OSAKA
Shin-Osaka
09:04
T3, 27/02

FUKUOKA
Hakata
¥ 14,750

SAKURA 549


2h 39m
09:20
T3, 27/02

OSAKA
Shin-Osaka
11:59
T3, 27/02

FUKUOKA
Hakata
¥ 14,750

SAKURA 551


2h 39m
10:20
T3, 27/02

OSAKA
Shin-Osaka
12:59
T3, 27/02

FUKUOKA
Hakata
¥ 14,750

SAKURA 553


2h 39m
11:20
T3, 27/02

OSAKA
Shin-Osaka
13:59
T3, 27/02

FUKUOKA
Hakata
¥ 14,750

SAKURA 555


2h 39m
12:20
T3, 27/02

OSAKA
Shin-Osaka
14:59
T3, 27/02

FUKUOKA
Hakata
¥ 14,750

SAKURA 565


2h 39m
17:20
T3, 27/02

OSAKA
Shin-Osaka
19:59
T3, 27/02

FUKUOKA
Hakata
¥ 14,750

SAKURA 569


2h 39m
18:20
T3, 27/02

OSAKA
Shin-Osaka
20:59
T3, 27/02

FUKUOKA
Hakata
¥ 14,750

SAKURA 571


2h 39m
19:20
T3, 27/02

OSAKA
Shin-Osaka
21:59
T3, 27/02

FUKUOKA
Hakata
¥ 14,750

SAKURA 573


2h 39m
20:20
T3, 27/02

OSAKA
Shin-Osaka
22:59
T3, 27/02

FUKUOKA
Hakata
¥ 14,750

HIKARI 591


3h 13m
06:06
T3, 27/02

OSAKA
Shin-Osaka
09:19
T3, 27/02

FUKUOKA
Hakata
¥ 14,750

KODAMA 867


4h 02m
19:37
T3, 27/02

OSAKA
Shin-Osaka
23:39
T3, 27/02

FUKUOKA
Hakata
¥ 14,750

KODAMA 847


4h 14m
10:37
T3, 27/02

OSAKA
Shin-Osaka
14:51
T3, 27/02

FUKUOKA
Hakata
¥ 14,750

KODAMA 849


4h 14m
11:37
T3, 27/02

OSAKA
Shin-Osaka
15:51
T3, 27/02

FUKUOKA
Hakata
¥ 14,750

KODAMA 861


4h 14m
17:37
T3, 27/02

OSAKA
Shin-Osaka
21:51
T3, 27/02

FUKUOKA
Hakata
¥ 14,750

KODAMA 865


4h 14m
18:37
T3, 27/02

OSAKA
Shin-Osaka
22:51
T3, 27/02

FUKUOKA
Hakata
¥ 14,750

KODAMA 845


4h 19m
09:32
T3, 27/02

OSAKA
Shin-Osaka
13:51
T3, 27/02

FUKUOKA
Hakata
¥ 14,750

KODAMA 841


4h 24m
07:40
T3, 27/02

OSAKA
Shin-Osaka
12:04
T3, 27/02

FUKUOKA
Hakata
¥ 14,750

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.