ขาไป
พนมเปญ กำปอด
ส., 16/12
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก พนมเปญ ไป กำปอด วัน เสาร์, 16 ธันวาคม 2023

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 


2ชม. 00น.
05:00
ส., 16/12

พนมเปญ
Wat Phnom
07:00
ส., 16/12

กำปอด
Durian Roundabout
US$ 10.002ชม. 25น.
09:30
ส., 16/12

พนมเปญ
Toulkok South
11:55
ส., 16/12

กำปอด
Night Market
US$ 9.003ชม. 00น.
06:30
ส., 16/12

พนมเปญ
Toulkok South
09:30
ส., 16/12

กำปอด
Night Market
US$ 9.003ชม. 00น.
07:30
ส., 16/12

พนมเปญ
Toulkok South
10:30
ส., 16/12

กำปอด
Night Market
US$ 9.003ชม. 00น.
08:30
ส., 16/12

พนมเปญ
Toulkok South
11:30
ส., 16/12

กำปอด
Night Market
US$ 9.003ชม. 00น.
10:30
ส., 16/12

พนมเปญ
Toulkok South
13:30
ส., 16/12

กำปอด
Night Market
US$ 9.003ชม. 00น.
12:30
ส., 16/12

พนมเปญ
Toulkok South
15:30
ส., 16/12

กำปอด
Night Market
US$ 9.003ชม. 00น.
13:30
ส., 16/12

พนมเปญ
Toulkok South
16:30
ส., 16/12

กำปอด
Night Market
US$ 9.003ชม. 00น.
14:30
ส., 16/12

พนมเปญ
Toulkok South
17:30
ส., 16/12

กำปอด
Night Market
US$ 9.003ชม. 00น.
16:30
ส., 16/12

พนมเปญ
Toulkok South
19:30
ส., 16/12

กำปอด
Night Market
US$ 9.003ชม. 00น.
17:45
ส., 16/12

พนมเปญ
Toulkok South
20:45
ส., 16/12

กำปอด
Night Market
US$ 9.003ชม. 00น.
12:00
ส., 16/12

พนมเปญ
Wat Phnom
15:00
ส., 16/12

กำปอด
Durian Roundabout
US$ 10.004ชม. 00น.
08:00
ส., 16/12

พนมเปญ
Night Market
12:00
ส., 16/12

กำปอด
Night Market
US$ 10.004ชม. 00น.
14:45
ส., 16/12

พนมเปญ
Night Market
18:45
ส., 16/12

กำปอด
Night Market
US$ 10.00

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.