ขาไป
พนมเปญ กำปอด
จ., 05/12
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก พนมเปญ ไป กำปอด วัน จันทร์, 05 ธันวาคม 2022

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 


3ชม. 00น.
07:30
จ., 05/12

พนมเปญ
ตลาดโอลิมปิก
10:30
จ., 05/12

กำปอด
Durian Roundabout
$ 9.003ชม. 00น.
07:30
จ., 05/12

พนมเปญ
Toulkok South
10:30
จ., 05/12

กำปอด
Night Market
$ 9.003ชม. 00น.
08:00
จ., 05/12

พนมเปญ
Wat Phnom
11:00
จ., 05/12

กำปอด
Durian Roundabout
$ 9.003ชม. 00น.
08:30
จ., 05/12

พนมเปญ
ตลาดโอลิมปิก
11:30
จ., 05/12

กำปอด
Durian Roundabout
$ 9.003ชม. 00น.
08:30
จ., 05/12

พนมเปญ
Toulkok South
11:30
จ., 05/12

กำปอด
Night Market
$ 9.003ชม. 00น.
09:30
จ., 05/12

พนมเปญ
ตลาดโอลิมปิก
12:30
จ., 05/12

กำปอด
Durian Roundabout
$ 9.003ชม. 00น.
10:30
จ., 05/12

พนมเปญ
Toulkok South
13:30
จ., 05/12

กำปอด
Night Market
$ 9.003ชม. 00น.
12:00
จ., 05/12

พนมเปญ
Wat Phnom
15:00
จ., 05/12

กำปอด
Durian Roundabout
$ 9.003ชม. 00น.
12:30
จ., 05/12

พนมเปญ
Toulkok South
15:30
จ., 05/12

กำปอด
Night Market
$ 9.003ชม. 00น.
12:30
จ., 05/12

พนมเปญ
ตลาดโอลิมปิก
15:30
จ., 05/12

กำปอด
Durian Roundabout
$ 9.003ชม. 00น.
13:30
จ., 05/12

พนมเปญ
ตลาดโอลิมปิก
16:30
จ., 05/12

กำปอด
Durian Roundabout
$ 9.003ชม. 00น.
14:30
จ., 05/12

พนมเปญ
Toulkok South
17:30
จ., 05/12

กำปอด
Night Market
$ 9.003ชม. 00น.
14:30
จ., 05/12

พนมเปญ
ตลาดโอลิมปิก
17:30
จ., 05/12

กำปอด
Durian Roundabout
$ 9.003ชม. 00น.
16:30
จ., 05/12

พนมเปญ
Toulkok South
19:30
จ., 05/12

กำปอด
Night Market
$ 9.003ชม. 00น.
16:45
จ., 05/12

พนมเปญ
ตลาดโอลิมปิก
19:45
จ., 05/12

กำปอด
Durian Roundabout
$ 9.003ชม. 00น.
17:45
จ., 05/12

พนมเปญ
ตลาดโอลิมปิก
20:45
จ., 05/12

กำปอด
Durian Roundabout
$ 9.003ชม. 00น.
17:45
จ., 05/12

พนมเปญ
Toulkok South
20:45
จ., 05/12

กำปอด
Night Market
$ 9.003ชม. 30น.
15:30
จ., 05/12

พนมเปญ
Wat Phnom
19:00
จ., 05/12

กำปอด
Durian Roundabout
$ 9.004ชม. 00น.
11:00
จ., 05/12

พนมเปญ
ตลาดโอลิมปิก
15:00
จ., 05/12

กำปอด
Durian Roundabout
$ 9.004ชม. 00น.
08:00
จ., 05/12

พนมเปญ
Night Market
12:00
จ., 05/12

กำปอด
Night Market
$ 13.004ชม. 00น.
14:45
จ., 05/12

พนมเปญ
Night Market
18:45
จ., 05/12

กำปอด
Night Market
$ 13.00

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.