ขาไป
เสียมเรียบ พนมเปญ
อ., 28/03
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก เสียมเรียบ ไป พนมเปญ วัน อังคาร, 28 มีนาคม 2023

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 


5ชม. 00น.
17:30
อ., 28/03

เสียมเรียบ
Old Market
22:30
อ., 28/03

พนมเปญ
Wat Phnom
$ 15.405ชม. 30น.
11:00
อ., 28/03

เสียมเรียบ
Old Market
16:30
อ., 28/03

พนมเปญ
Wat Phnom
$ 15.405ชม. 30น.
08:00
อ., 28/03

เสียมเรียบ
Old Market
13:30
อ., 28/03

พนมเปญ
Wat Phnom
$ 17.606ชม. 00น.
09:00
อ., 28/03

เสียมเรียบ
Old Market
15:00
อ., 28/03

พนมเปญ
Wat Phnom
$ 15.406ชม. 00น.
10:00
อ., 28/03

เสียมเรียบ
Old Market
16:00
อ., 28/03

พนมเปญ
Wat Phnom
$ 15.406ชม. 00น.
13:00
อ., 28/03

เสียมเรียบ
Old Market
19:00
อ., 28/03

พนมเปญ
Wat Phnom
$ 15.406ชม. 00น.
16:30
อ., 28/03

เสียมเรียบ
Old Market
22:30
อ., 28/03

พนมเปญ
Wat Phnom
$ 15.406ชม. 00น.
13:45
อ., 28/03

เสียมเรียบ
Old Market
19:45
อ., 28/03

พนมเปญ
Wat Phnom
$ 17.606ชม. 00น.
08:45
อ., 28/03

เสียมเรียบ
Angkor National Museum
14:45
อ., 28/03

พนมเปญ
Night Market
$ 18.006ชม. 00น.
12:30
อ., 28/03

เสียมเรียบ
Angkor National Museum
18:30
อ., 28/03

พนมเปญ
Night Market
$ 18.006ชม. 00น.
22:00
อ., 28/03

เสียมเรียบ
Angkor National Museum
04:00
พ., 29/03

พนมเปญ
Night Market
$ 18.006ชม. 00น.
22:30
อ., 28/03

เสียมเรียบ
Angkor National Museum
04:30
พ., 29/03

พนมเปญ
Night Market
$ 18.006ชม. 30น.
06:00
อ., 28/03

เสียมเรียบ
Old Market
12:30
อ., 28/03

พนมเปญ
Wat Phnom
$ 15.40

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.