ขาไป
โตเกียว เกียวโต
พฤ., 15/06
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก โตเกียว ไป เกียวโต วัน พฤหัสบดี, 15 มิถุนายน 2023

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 
NOZOMI 99


2ชม. 02น.
06:00
พฤ., 15/06

โตเกียว
ชินางาวะ
08:02
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 265


2ชม. 07น.
21:24
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
23:31
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 1


2ชม. 08น.
06:00
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
08:08
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 483


2ชม. 08น.
21:21
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
23:29
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 3


2ชม. 09น.
06:15
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
08:24
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 201


2ชม. 09น.
06:42
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
08:51
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 91


2ชม. 09น.
20:21
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
22:30
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 7


2ชม. 10น.
06:51
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
09:01
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 263


2ชม. 10น.
21:12
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
23:22
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 9


2ชม. 11น.
07:12
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
09:23
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 205


2ชม. 11น.
07:21
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
09:32
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 15


2ชม. 11น.
08:12
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
10:23
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 305


2ชม. 11น.
08:18
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
10:29
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 209


2ชม. 11น.
08:21
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
10:32
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 19


2ชม. 11น.
09:12
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
11:23
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 317


2ชม. 11น.
09:18
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
11:29
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 215


2ชม. 11น.
09:21
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
11:32
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 23


2ชม. 11น.
10:12
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
12:23
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 221


2ชม. 11น.
10:21
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
12:32
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 27


2ชม. 11น.
11:12
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
13:23
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 31


2ชม. 11น.
12:12
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
14:23
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 35


2ชม. 11น.
13:12
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
15:23
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 39


2ชม. 11น.
14:12
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
16:23
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 391


2ชม. 11น.
14:21
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
16:32
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 43


2ชม. 11น.
15:12
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
17:23
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 407


2ชม. 11น.
15:21
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
17:32
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 47


2ชม. 11น.
16:12
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
18:23
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 239


2ชม. 11น.
16:21
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
18:32
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 53


2ชม. 11น.
17:12
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
19:23
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 245


2ชม. 11น.
17:21
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
19:32
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 57


2ชม. 11น.
18:12
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
20:23
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 251


2ชม. 11น.
18:21
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
20:32
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 85


2ชม. 11น.
19:21
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
21:32
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 93


2ชม. 11น.
20:33
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
22:44
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 261


2ชม. 11น.
21:03
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
23:14
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 5


2ชม. 12น.
06:33
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
08:45
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 203


2ชม. 12น.
07:00
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
09:12
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 291


2ชม. 12น.
07:09
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
09:21
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 207


2ชม. 12น.
07:39
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
09:51
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 13


2ชม. 12น.
07:48
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
10:00
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 303


2ชม. 12น.
08:09
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
10:21
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 211


2ชม. 12น.
08:39
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
10:51
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 63


2ชม. 12น.
08:48
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
11:00
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 315


2ชม. 12น.
09:09
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
11:21
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 217


2ชม. 12น.
09:39
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
11:51
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 65


2ชม. 12น.
09:48
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
12:00
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 223


2ชม. 12น.
10:39
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
12:51
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 67


2ชม. 12น.
10:48
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
13:00
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 347


2ชม. 12น.
11:39
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
13:51
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 69


2ชม. 12น.
11:48
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
14:00
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 71


2ชม. 12น.
12:48
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
15:00
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 73


2ชม. 12น.
13:48
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
16:00
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 75


2ชม. 12น.
14:48
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
17:00
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 235


2ชม. 12น.
15:39
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
17:51
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 77


2ชม. 12น.
15:48
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
18:00
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 241


2ชม. 12น.
16:39
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
18:51
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 51


2ชม. 12น.
16:48
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
19:00
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 429


2ชม. 12น.
17:09
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
19:21
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 247


2ชม. 12น.
17:39
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
19:51
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 79


2ชม. 12น.
17:48
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
20:00
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 441


2ชม. 12น.
18:09
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
20:21
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 253


2ชม. 12น.
18:39
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
20:51
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 83


2ชม. 12น.
19:09
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
21:21
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 87


2ชม. 12น.
19:39
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
21:51
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 257


2ชม. 12น.
19:48
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
22:00
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 259


2ชม. 12น.
20:09
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
22:21
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 95


2ชม. 12น.
20:54
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
23:06
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 89


2ชม. 13น.
20:00
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
22:13
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 475


2ชม. 13น.
20:42
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
22:55
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 11


2ชม. 14น.
07:30
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
09:44
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 17


2ชม. 14น.
08:30
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
10:44
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 21


2ชม. 14น.
09:30
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
11:44
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 25


2ชม. 14น.
10:30
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
12:44
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 29


2ชม. 14น.
11:30
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
13:44
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 33


2ชม. 14น.
12:30
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
14:44
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 37


2ชม. 14น.
13:30
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
15:44
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 41


2ชม. 14น.
14:30
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
16:44
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 45


2ชม. 14น.
15:30
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
17:44
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 49


2ชม. 14น.
16:30
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
18:44
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 55


2ชม. 14น.
17:30
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
19:44
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 81


2ชม. 14น.
18:30
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
20:44
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 113


2ชม. 15น.
07:42
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
09:57
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 61


2ชม. 15น.
08:00
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
10:15
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 311


2ชม. 15น.
08:51
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
11:06
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 213


2ชม. 15น.
09:00
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
11:15
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 219


2ชม. 15น.
10:00
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
12:15
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 225


2ชม. 15น.
11:00
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
13:15
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 227


2ชม. 15น.
12:00
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
14:15
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 229


2ชม. 15น.
13:00
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
15:15
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 231


2ชม. 15น.
14:00
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
16:15
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 233


2ชม. 15น.
15:00
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
17:15
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 237


2ชม. 15น.
16:00
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
18:15
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 425


2ชม. 15น.
16:51
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
19:06
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 243


2ชม. 15น.
17:00
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
19:15
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 249


2ชม. 15น.
18:00
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
20:15
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 59


2ชม. 15น.
18:51
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
21:06
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 255


2ชม. 15น.
19:00
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
21:15
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 459


2ชม. 15น.
19:30
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
21:45
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 465


2ชม. 15น.
19:54
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
22:09
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 661


2ชม. 30น.
19:33
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
22:03
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 501


2ชม. 34น.
07:03
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
09:37
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 503


2ชม. 34น.
08:03
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
10:37
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 505


2ชม. 34น.
09:03
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
11:37
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 507


2ชม. 34น.
10:03
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
12:37
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 509


2ชม. 34น.
11:03
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
13:37
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 511


2ชม. 34น.
12:03
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
14:37
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 513


2ชม. 34น.
13:03
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
15:37
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 515


2ชม. 34น.
14:03
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
16:37
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 517


2ชม. 34น.
15:03
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
17:37
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 519


2ชม. 34น.
16:03
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
18:37
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 521


2ชม. 34น.
17:03
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
19:37
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 633


2ชม. 39น.
07:33
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
10:12
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 635


2ชม. 39น.
08:33
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
11:12
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 637


2ชม. 39น.
09:33
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
12:12
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 639


2ชม. 39น.
10:33
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
13:12
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 641


2ชม. 39น.
11:33
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
14:12
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 643


2ชม. 39น.
12:33
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
15:12
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 645


2ชม. 39น.
13:33
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
16:12
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 647


2ชม. 39น.
14:33
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
17:12
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 649


2ชม. 39น.
15:33
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
18:12
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 651


2ชม. 39น.
16:33
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
19:12
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 653


2ชม. 39น.
17:33
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
20:12
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 657


2ชม. 39น.
18:33
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
21:12
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 663


2ชม. 45น.
20:12
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
22:57
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 659


2ชม. 46น.
19:03
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
21:49
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 631


2ชม. 48น.
06:21
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
09:09
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 655


2ชม. 51น.
18:03
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
20:54
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

KODAMA 755


3ชม. 28น.
19:57
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
23:25
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

KODAMA 703


3ชม. 37น.
06:57
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
10:34
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

KODAMA 707


3ชม. 37น.
07:57
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
11:34
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

KODAMA 711


3ชม. 37น.
08:57
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
12:34
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

KODAMA 715


3ชม. 37น.
09:57
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
13:34
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

KODAMA 719


3ชม. 37น.
10:57
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
14:34
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

KODAMA 723


3ชม. 37น.
11:57
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
15:34
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

KODAMA 727


3ชม. 37น.
12:57
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
16:34
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

KODAMA 731


3ชม. 37น.
13:57
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
17:34
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

KODAMA 735


3ชม. 37น.
14:57
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
18:34
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

KODAMA 739


3ชม. 37น.
15:57
พฤ., 15/06

โตเกียว
โตเกียว
19:34
พฤ., 15/06

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.