ขาไป
โตเกียว นาฮะ
อ., 30/04
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก โตเกียว ไป นาฮะ วัน อังคาร, 30 เมษายน 2024

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 
MM507


3ชม. 05น.
15:55
อ., 30/04

โตเกียว
NRT
19:00
อ., 30/04

นาฮะ
OKA
¥ 28,017

MM505


3ชม. 05น.
12:10
อ., 30/04

โตเกียว
NRT
15:15
อ., 30/04

นาฮะ
OKA
¥ 34,196

NH461


2ชม. 40น.
06:25
อ., 30/04

โตเกียว
HND
09:05
อ., 30/04

นาฮะ
OKA
¥ 36,519

NH479


2ชม. 40น.
20:00
อ., 30/04

โตเกียว
HND
22:40
อ., 30/04

นาฮะ
OKA
¥ 36,519

NH993


2ชม. 45น.
06:35
อ., 30/04

โตเกียว
HND
09:20
อ., 30/04

นาฮะ
OKA
¥ 36,519

NH463


2ชม. 45น.
07:35
อ., 30/04

โตเกียว
HND
10:20
อ., 30/04

นาฮะ
OKA
¥ 36,519

NH995


2ชม. 45น.
09:30
อ., 30/04

โตเกียว
HND
12:15
อ., 30/04

นาฮะ
OKA
¥ 36,519

NH473


2ชม. 45น.
13:10
อ., 30/04

โตเกียว
HND
15:55
อ., 30/04

นาฮะ
OKA
¥ 36,519

NH2423


2ชม. 45น.
13:45
อ., 30/04

โตเกียว
HND
16:30
อ., 30/04

นาฮะ
OKA
¥ 36,519

NH475


2ชม. 45น.
14:45
อ., 30/04

โตเกียว
HND
17:30
อ., 30/04

นาฮะ
OKA
¥ 36,519

NH477


2ชม. 45น.
15:30
อ., 30/04

โตเกียว
HND
18:15
อ., 30/04

นาฮะ
OKA
¥ 36,519

NH1095


2ชม. 45น.
16:20
อ., 30/04

โตเกียว
HND
19:05
อ., 30/04

นาฮะ
OKA
¥ 36,519

NH1097


2ชม. 45น.
16:55
อ., 30/04

โตเกียว
HND
19:40
อ., 30/04

นาฮะ
OKA
¥ 36,519

NH2421


2ชม. 50น.
06:45
อ., 30/04

โตเกียว
HND
09:35
อ., 30/04

นาฮะ
OKA
¥ 36,519

NH467


2ชม. 50น.
08:30
อ., 30/04

โตเกียว
HND
11:20
อ., 30/04

นาฮะ
OKA
¥ 36,519

NH469


2ชม. 50น.
10:25
อ., 30/04

โตเกียว
HND
13:15
อ., 30/04

นาฮะ
OKA
¥ 36,519

NH471


2ชม. 50น.
11:35
อ., 30/04

โตเกียว
HND
14:25
อ., 30/04

นาฮะ
OKA
¥ 36,519

MM503


3ชม. 05น.
08:00
อ., 30/04

โตเกียว
NRT
11:05
อ., 30/04

นาฮะ
OKA
¥ 37,800

JL901


2ชม. 40น.
06:30
อ., 30/04

โตเกียว
HND
09:10
อ., 30/04

นาฮะ
OKA
¥ 51,076

JL925


2ชม. 40น.
20:05
อ., 30/04

โตเกียว
HND
22:45
อ., 30/04

นาฮะ
OKA
¥ 51,076

JL903


2ชม. 45น.
07:30
อ., 30/04

โตเกียว
HND
10:15
อ., 30/04

นาฮะ
OKA
¥ 51,076

JL907


2ชม. 45น.
08:40
อ., 30/04

โตเกียว
HND
11:25
อ., 30/04

นาฮะ
OKA
¥ 51,076

JL909


2ชม. 45น.
09:35
อ., 30/04

โตเกียว
HND
12:20
อ., 30/04

นาฮะ
OKA
¥ 51,076

JL987


2ชม. 45น.
11:20
อ., 30/04

โตเกียว
HND
14:05
อ., 30/04

นาฮะ
OKA
¥ 51,076

JL915


2ชม. 45น.
12:00
อ., 30/04

โตเกียว
HND
14:45
อ., 30/04

นาฮะ
OKA
¥ 51,076

JL917


2ชม. 45น.
13:50
อ., 30/04

โตเกียว
HND
16:35
อ., 30/04

นาฮะ
OKA
¥ 51,076

JL919


2ชม. 45น.
14:50
อ., 30/04

โตเกียว
HND
17:35
อ., 30/04

นาฮะ
OKA
¥ 51,076

JL921


2ชม. 45น.
15:55
อ., 30/04

โตเกียว
HND
18:40
อ., 30/04

นาฮะ
OKA
¥ 51,076

JL905


2ชม. 50น.
08:15
อ., 30/04

โตเกียว
HND
11:05
อ., 30/04

นาฮะ
OKA
¥ 51,076

JL913


2ชม. 50น.
10:30
อ., 30/04

โตเกียว
HND
13:20
อ., 30/04

นาฮะ
OKA
¥ 51,076

JL923


2ชม. 50น.
16:55
อ., 30/04

โตเกียว
HND
19:45
อ., 30/04

นาฮะ
OKA
¥ 51,076

JL991


2ชม. 55น.
08:25
อ., 30/04

โตเกียว
HND
11:20
อ., 30/04

นาฮะ
OKA
¥ 51,076

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.