Lượt đi
Tokyo Naha
T3, 28/03
|
1 Số Hành Khách

Tìm kiếm và đặt vé máy bay, tàu hỏa, xe khách, tàu thủy tại Châu Á

Chọn lượt đi

Kết quả từ Tokyo đến Naha ngày đi Thứ ba, 28 Tháng 3 2023

Khởi hành Đến Giá
 
GK305


3h 05m
14:35
T3, 28/03

TOKYO
NRT
17:40
T3, 28/03

NAHA
OKA
¥ 15,227

GK309


3h 05m
15:25
T3, 28/03

TOKYO
NRT
18:30
T3, 28/03

NAHA
OKA
¥ 15,227

GK303


3h 05m
08:10
T3, 28/03

TOKYO
NRT
11:15
T3, 28/03

NAHA
OKA
¥ 16,714

JL925


2h 45m
19:55
T3, 28/03

TOKYO
HND
22:40
T3, 28/03

NAHA
OKA
¥ 33,412

JL903


2h 50m
07:30
T3, 28/03

TOKYO
HND
10:20
T3, 28/03

NAHA
OKA
¥ 33,412

JL901


2h 45m
06:30
T3, 28/03

TOKYO
HND
09:15
T3, 28/03

NAHA
OKA
¥ 35,982

JL921


2h 45m
15:55
T3, 28/03

TOKYO
HND
18:40
T3, 28/03

NAHA
OKA
¥ 35,982

JL917


2h 45m
13:40
T3, 28/03

TOKYO
HND
16:25
T3, 28/03

NAHA
OKA
¥ 39,124

JL919


2h 45m
14:50
T3, 28/03

TOKYO
HND
17:35
T3, 28/03

NAHA
OKA
¥ 39,124

JL923


2h 45m
16:55
T3, 28/03

TOKYO
HND
19:40
T3, 28/03

NAHA
OKA
¥ 39,124

JL915


2h 55m
11:55
T3, 28/03

TOKYO
HND
14:50
T3, 28/03

NAHA
OKA
¥ 41,408

NH479


2h 40m
20:00
T3, 28/03

TOKYO
HND
22:40
T3, 28/03

NAHA
OKA
¥ 42,265

NH473


2h 45m
13:05
T3, 28/03

TOKYO
HND
15:50
T3, 28/03

NAHA
OKA
¥ 42,265

NH2423


2h 45m
13:50
T3, 28/03

TOKYO
HND
16:35
T3, 28/03

NAHA
OKA
¥ 42,265

NH475


2h 45m
14:30
T3, 28/03

TOKYO
HND
17:15
T3, 28/03

NAHA
OKA
¥ 42,265

NH477


2h 45m
15:30
T3, 28/03

TOKYO
HND
18:15
T3, 28/03

NAHA
OKA
¥ 42,265

NH1095


2h 45m
16:25
T3, 28/03

TOKYO
HND
19:10
T3, 28/03

NAHA
OKA
¥ 42,265

NH2425


2h 50m
18:10
T3, 28/03

TOKYO
HND
21:00
T3, 28/03

NAHA
OKA
¥ 42,265

JL907


2h 55m
08:40
T3, 28/03

TOKYO
HND
11:35
T3, 28/03

NAHA
OKA
¥ 42,979

JL909


2h 55m
09:55
T3, 28/03

TOKYO
HND
12:50
T3, 28/03

NAHA
OKA
¥ 42,979

JL913


2h 55m
10:40
T3, 28/03

TOKYO
HND
13:35
T3, 28/03

NAHA
OKA
¥ 42,979

NH461


2h 45m
06:15
T3, 28/03

TOKYO
HND
09:00
T3, 28/03

NAHA
OKA
¥ 44,549

NH2511


3h 05m
06:55
T3, 28/03

TOKYO
HND
10:00
T3, 28/03

NAHA
OKA
¥ 46,120

NH467


2h 50m
08:30
T3, 28/03

TOKYO
HND
11:20
T3, 28/03

NAHA
OKA
¥ 48,405

NH995


2h 50m
09:30
T3, 28/03

TOKYO
HND
12:20
T3, 28/03

NAHA
OKA
¥ 48,405

NH469


2h 50m
10:30
T3, 28/03

TOKYO
HND
13:20
T3, 28/03

NAHA
OKA
¥ 48,405

NH471


2h 55m
11:25
T3, 28/03

TOKYO
HND
14:20
T3, 28/03

NAHA
OKA
¥ 48,405

JL905


2h 50m
08:15
T3, 28/03

TOKYO
HND
11:05
T3, 28/03

NAHA
OKA
¥ 60,542

JL987


2h 55m
11:15
T3, 28/03

TOKYO
HND
14:10
T3, 28/03

NAHA
OKA
¥ 60,542

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.