ขาไป
โตเกียว โอซากะ
อ., 30/04
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก โตเกียว ไป โอซากะ วัน อังคาร, 30 เมษายน 2024

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 
NOZOMI 265


2ชม. 14น.
21:31
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
23:45
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 483


2ชม. 15น.
21:28
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
23:43
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 487


2ชม. 15น.
21:28
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
23:43
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 99


2ชม. 16น.
06:00
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
08:16
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 485


2ชม. 16น.
21:17
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
23:33
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 101


2ชม. 17น.
06:13
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
08:30
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 103


2ชม. 17น.
06:31
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
08:48
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 285


2ชม. 17น.
06:31
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
08:48
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 287


2ชม. 17น.
06:31
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
08:48
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 105


2ชม. 17น.
06:49
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
09:06
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 473


2ชม. 17น.
20:25
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
22:42
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 481


2ชม. 17น.
20:55
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
23:12
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 291


2ชม. 19น.
07:17
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
09:36
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 293


2ชม. 19น.
07:17
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
09:36
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 305


2ชม. 19น.
08:17
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
10:36
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 315


2ชม. 19น.
09:17
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
11:36
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 341


2ชม. 19น.
11:17
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
13:36
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 355


2ชม. 19น.
12:17
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
14:36
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 371


2ชม. 19น.
13:17
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
15:36
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 387


2ชม. 19น.
14:17
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
16:36
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 389


2ชม. 19น.
14:17
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
16:36
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 405


2ชม. 19น.
15:17
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
17:36
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 403


2ชม. 19น.
15:17
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
17:36
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 419


2ชม. 19น.
16:17
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
18:36
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 433


2ชม. 19น.
17:17
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
19:36
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 441


2ชม. 19น.
18:17
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
20:36
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 445


2ชม. 19น.
18:17
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
20:36
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 283


2ชม. 20น.
06:16
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
08:36
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 289


2ชม. 20น.
07:01
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
09:21
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 107


2ชม. 20น.
07:07
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
09:27
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 295


2ชม. 20น.
07:25
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
09:45
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 109


2ชม. 20น.
07:28
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
09:48
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 111


2ชม. 20น.
07:46
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
10:06
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 307


2ชม. 20น.
08:25
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
10:45
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 115


2ชม. 20น.
08:28
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
10:48
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 117


2ชม. 20น.
08:46
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
11:06
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 317


2ชม. 20น.
09:25
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
11:45
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 123


2ชม. 20น.
09:28
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
11:48
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 125


2ชม. 20น.
09:46
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
12:06
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 329


2ชม. 20น.
10:25
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
12:45
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 131


2ชม. 20น.
10:28
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
12:48
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 133


2ชม. 20น.
10:46
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
13:06
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 139


2ชม. 20น.
11:28
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
13:48
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 347


2ชม. 20น.
11:46
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
14:06
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 141


2ชม. 20น.
11:46
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
14:06
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 357


2ชม. 20น.
12:25
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
14:45
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 147


2ชม. 20น.
12:28
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
14:48
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 359


2ชม. 20น.
12:28
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
14:48
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 149


2ชม. 20น.
12:46
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
15:06
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 373


2ชม. 20น.
13:25
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
15:45
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 155


2ชม. 20น.
13:28
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
15:48
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 375


2ชม. 20น.
13:28
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
15:48
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 379


2ชม. 20น.
13:46
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
16:06
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 381


2ชม. 20น.
13:46
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
16:06
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 157


2ชม. 20น.
13:46
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
16:06
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 163


2ชม. 20น.
14:28
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
16:48
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 391


2ชม. 20น.
14:28
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
16:48
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 395


2ชม. 20น.
14:46
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
17:06
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 165


2ชม. 20น.
14:46
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
17:06
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 397


2ชม. 20น.
14:46
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
17:06
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 171


2ชม. 20น.
15:28
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
17:48
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 409


2ชม. 20น.
15:28
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
17:48
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 407


2ชม. 20น.
15:28
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
17:48
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 173


2ชม. 20น.
15:46
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
18:06
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 421


2ชม. 20น.
16:25
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
18:45
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 179


2ชม. 20น.
16:28
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
18:48
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 181


2ชม. 20น.
16:46
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
19:06
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 431


2ชม. 20น.
17:25
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
19:45
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 435


2ชม. 20น.
17:25
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
19:45
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 187


2ชม. 20น.
17:28
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
19:48
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 189


2ชม. 20น.
17:46
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
20:06
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 447


2ชม. 20น.
18:25
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
20:45
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 195


2ชม. 20น.
18:28
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
20:48
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 453


2ชม. 20น.
18:55
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
21:15
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 457


2ชม. 20น.
19:19
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
21:39
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 459


2ชม. 20น.
19:25
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
21:45
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 463


2ชม. 20น.
19:40
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
22:00
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 471


2ชม. 20น.
20:10
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
22:30
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 467


2ชม. 20น.
20:10
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
22:30
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 475


2ชม. 20น.
20:31
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
22:51
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 477


2ชม. 20น.
20:37
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
22:57
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 479


2ชม. 20น.
21:04
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
23:24
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 299


2ชม. 22น.
07:59
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
10:21
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 323


2ชม. 22น.
09:59
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
12:21
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 335


2ชม. 22น.
10:59
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
13:21
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 351


2ชม. 22น.
11:59
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
14:21
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 413


2ชม. 22น.
15:59
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
18:21
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 429


2ชม. 22น.
16:59
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
19:21
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 297


2ชม. 23น.
07:31
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
09:54
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 113


2ชม. 23น.
07:49
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
10:12
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 301


2ชม. 23น.
08:01
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
10:24
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 303


2ชม. 23น.
08:01
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
10:24
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 311


2ชม. 23น.
08:49
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
11:12
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 309


2ชม. 23น.
08:49
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
11:12
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 213


2ชม. 23น.
09:07
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
11:30
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 319


2ชม. 23น.
09:31
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
11:54
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 321


2ชม. 23น.
09:49
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
12:12
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 325


2ชม. 23น.
10:01
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
12:24
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 221


2ชม. 23น.
10:07
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
12:30
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 331


2ชม. 23น.
10:31
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
12:54
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 339


2ชม. 23น.
11:01
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
13:24
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 337


2ชม. 23น.
11:01
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
13:24
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 137


2ชม. 23น.
11:07
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
13:30
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 345


2ชม. 23น.
11:31
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
13:54
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 353


2ชม. 23น.
12:01
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
14:24
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 145


2ชม. 23น.
12:07
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
14:30
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 363


2ชม. 23น.
12:31
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
14:54
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 361


2ชม. 23น.
12:31
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
14:54
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 369


2ชม. 23น.
13:01
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
15:24
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 153


2ชม. 23น.
13:07
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
15:30
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 385


2ชม. 23น.
14:01
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
16:24
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 161


2ชม. 23น.
14:07
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
16:30
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 401


2ชม. 23น.
15:01
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
17:24
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 169


2ชม. 23น.
15:07
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
17:30
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 411


2ชม. 23น.
15:49
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
18:12
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 415


2ชม. 23น.
16:01
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
18:24
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 417


2ชม. 23น.
16:01
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
18:24
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 177


2ชม. 23น.
16:07
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
18:30
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 425


2ชม. 23น.
16:31
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
18:54
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 427


2ชม. 23น.
17:01
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
19:24
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 185


2ชม. 23น.
17:07
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
19:30
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 437


2ชม. 23น.
17:31
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
19:54
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 439


2ชม. 23น.
17:49
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
20:12
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 443


2ชม. 23น.
18:01
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
20:24
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 193


2ชม. 23น.
18:07
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
20:30
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 449


2ชม. 23น.
18:31
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
20:54
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 451


2ชม. 23น.
18:49
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
21:12
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 197


2ชม. 23น.
18:49
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
21:12
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 455


2ชม. 23น.
19:01
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
21:24
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 461


2ชม. 23น.
19:31
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
21:54
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 465


2ชม. 23น.
19:49
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
22:12
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 469


2ชม. 23น.
20:01
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
22:24
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

HIKARI 661


2ชม. 48น.
19:30
อ., 30/04

โตเกียว
โตเกียว
22:18
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

HIKARI 501


2ชม. 54น.
07:03
อ., 30/04

โตเกียว
โตเกียว
09:57
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

HIKARI 633


2ชม. 54น.
07:33
อ., 30/04

โตเกียว
โตเกียว
10:27
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

HIKARI 503


2ชม. 54น.
08:03
อ., 30/04

โตเกียว
โตเกียว
10:57
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

HIKARI 635


2ชม. 54น.
08:33
อ., 30/04

โตเกียว
โตเกียว
11:27
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

HIKARI 505


2ชม. 54น.
09:03
อ., 30/04

โตเกียว
โตเกียว
11:57
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

HIKARI 637


2ชม. 54น.
09:33
อ., 30/04

โตเกียว
โตเกียว
12:27
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

HIKARI 507


2ชม. 54น.
10:03
อ., 30/04

โตเกียว
โตเกียว
12:57
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

HIKARI 639


2ชม. 54น.
10:33
อ., 30/04

โตเกียว
โตเกียว
13:27
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

HIKARI 509


2ชม. 54น.
11:03
อ., 30/04

โตเกียว
โตเกียว
13:57
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

HIKARI 641


2ชม. 54น.
11:33
อ., 30/04

โตเกียว
โตเกียว
14:27
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

HIKARI 511


2ชม. 54น.
12:03
อ., 30/04

โตเกียว
โตเกียว
14:57
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

HIKARI 643


2ชม. 54น.
12:33
อ., 30/04

โตเกียว
โตเกียว
15:27
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

HIKARI 513


2ชม. 54น.
13:03
อ., 30/04

โตเกียว
โตเกียว
15:57
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

HIKARI 645


2ชม. 54น.
13:33
อ., 30/04

โตเกียว
โตเกียว
16:27
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

HIKARI 515


2ชม. 54น.
14:03
อ., 30/04

โตเกียว
โตเกียว
16:57
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

HIKARI 647


2ชม. 54น.
14:33
อ., 30/04

โตเกียว
โตเกียว
17:27
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

HIKARI 517


2ชม. 54น.
15:03
อ., 30/04

โตเกียว
โตเกียว
17:57
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

HIKARI 649


2ชม. 54น.
15:33
อ., 30/04

โตเกียว
โตเกียว
18:27
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

HIKARI 519


2ชม. 54น.
16:03
อ., 30/04

โตเกียว
โตเกียว
18:57
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

HIKARI 651


2ชม. 54น.
16:33
อ., 30/04

โตเกียว
โตเกียว
19:27
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

HIKARI 521


2ชม. 54น.
17:03
อ., 30/04

โตเกียว
โตเกียว
19:57
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

HIKARI 653


2ชม. 54น.
17:33
อ., 30/04

โตเกียว
โตเกียว
20:27
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

HIKARI 657


2ชม. 54น.
18:33
อ., 30/04

โตเกียว
โตเกียว
21:27
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

HIKARI 659


3ชม. 00น.
19:03
อ., 30/04

โตเกียว
โตเกียว
22:03
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

HIKARI 631


3ชม. 03น.
06:21
อ., 30/04

โตเกียว
โตเกียว
09:24
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

HIKARI 663


3ชม. 03น.
20:12
อ., 30/04

โตเกียว
โตเกียว
23:15
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

HIKARI 655


3ชม. 06น.
18:03
อ., 30/04

โตเกียว
โตเกียว
21:09
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 263


2ชม. 21น.
21:24
อ., 30/04

โตเกียว
โตเกียว
23:45
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 15,120

NOZOMI 1


2ชม. 22น.
06:00
อ., 30/04

โตเกียว
โตเกียว
08:22
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 15,120

NOZOMI 3


2ชม. 24น.
06:15
อ., 30/04

โตเกียว
โตเกียว
08:39
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 15,120

NOZOMI 201


2ชม. 24น.
06:42
อ., 30/04

โตเกียว
โตเกียว
09:06
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 15,120

NOZOMI 7


2ชม. 24น.
06:51
อ., 30/04

โตเกียว
โตเกียว
09:15
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 15,120

NOZOMI 91


2ชม. 24น.
20:21
อ., 30/04

โตเกียว
โตเกียว
22:45
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 15,120

NOZOMI 93


2ชม. 24น.
20:39
อ., 30/04

โตเกียว
โตเกียว
23:03
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 15,120

NOZOMI 95


2ชม. 24น.
20:54
อ., 30/04

โตเกียว
โตเกียว
23:18
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 15,120

NOZOMI 259


2ชม. 24น.
21:03
อ., 30/04

โตเกียว
โตเกียว
23:27
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 15,120

NOZOMI 261


2ชม. 24น.
21:12
อ., 30/04

โตเกียว
โตเกียว
23:36
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 15,120

NOZOMI 5


2ชม. 27น.
06:33
อ., 30/04

โตเกียว
โตเกียว
09:00
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 15,120

NOZOMI 203


2ชม. 27น.
07:00
อ., 30/04

โตเกียว
โตเกียว
09:27
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 15,120

NOZOMI 9


2ชม. 27น.
07:12
อ., 30/04

โตเกียว
โตเกียว
09:39
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 15,120

NOZOMI 205


2ชม. 27น.
07:21
อ., 30/04

โตเกียว
โตเกียว
09:48
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 15,120

NOZOMI 207


2ชม. 27น.
07:39
อ., 30/04

โตเกียว
โตเกียว
10:06
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 15,120

NOZOMI 13


2ชม. 27น.
07:48
อ., 30/04

โตเกียว
โตเกียว
10:15
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 15,120

NOZOMI 15


2ชม. 27น.
08:12
อ., 30/04

โตเกียว
โตเกียว
10:39
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 15,120

NOZOMI 209


2ชม. 27น.
08:21
อ., 30/04

โตเกียว
โตเกียว
10:48
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 15,120

NOZOMI 211


2ชม. 27น.
08:39
อ., 30/04

โตเกียว
โตเกียว
11:06
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 15,120

NOZOMI 63


2ชม. 27น.
08:48
อ., 30/04

โตเกียว
โตเกียว
11:15
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 15,120

NOZOMI 215


2ชม. 27น.
09:09
อ., 30/04

โตเกียว
โตเกียว
11:36
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 15,120

NOZOMI 19


2ชม. 27น.
09:12
อ., 30/04

โตเกียว
โตเกียว
11:39
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 15,120

NOZOMI 217


2ชม. 27น.
09:21
อ., 30/04

โตเกียว
โตเกียว
11:48
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 15,120

NOZOMI 219


2ชม. 27น.
09:39
อ., 30/04

โตเกียว
โตเกียว
12:06
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 15,120

NOZOMI 65


2ชม. 27น.
09:48
อ., 30/04

โตเกียว
โตเกียว
12:15
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 15,120

NOZOMI 327


2ชม. 27น.
10:09
อ., 30/04

โตเกียว
โตเกียว
12:36
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 15,120

NOZOMI 23


2ชม. 27น.
10:12
อ., 30/04

โตเกียว
โตเกียว
12:39
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 15,120

NOZOMI 223


2ชม. 27น.
10:21
อ., 30/04

โตเกียว
โตเกียว
12:48
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 15,120

NOZOMI 333


2ชม. 27น.
10:39
อ., 30/04

โตเกียว
โตเกียว
13:06
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 15,120

NOZOMI 67


2ชม. 27น.
10:48
อ., 30/04

โตเกียว
โตเกียว
13:15
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 15,120

NOZOMI 27


2ชม. 27น.
11:12
อ., 30/04

โตเกียว
โตเกียว
13:39
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 15,120

NOZOMI 343


2ชม. 27น.
11:18
อ., 30/04

โตเกียว
โตเกียว
13:45
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 15,120

NOZOMI 349


2ชม. 27น.
11:39
อ., 30/04

โตเกียว
โตเกียว
14:06
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 15,120

NOZOMI 69


2ชม. 27น.
11:48
อ., 30/04

โตเกียว
โตเกียว
14:15
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 15,120

NOZOMI 31


2ชม. 27น.
12:12
อ., 30/04

โตเกียว
โตเกียว
14:39
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 15,120

NOZOMI 365


2ชม. 27น.
12:39
อ., 30/04

โตเกียว
โตเกียว
15:06
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 15,120

NOZOMI 71


2ชม. 27น.
12:48
อ., 30/04

โตเกียว
โตเกียว
15:15
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 15,120

NOZOMI 35


2ชม. 27น.
13:12
อ., 30/04

โตเกียว
โตเกียว
15:39
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 15,120

NOZOMI 377


2ชม. 27น.
13:21
อ., 30/04

โตเกียว
โตเกียว
15:48
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 15,120

NOZOMI 73


2ชม. 27น.
13:48
อ., 30/04

โตเกียว
โตเกียว
16:15
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 15,120

NOZOMI 39


2ชม. 27น.
14:12
อ., 30/04

โตเกียว
โตเกียว
16:39
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 15,120

NOZOMI 393


2ชม. 27น.
14:21
อ., 30/04

โตเกียว
โตเกียว
16:48
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 15,120

NOZOMI 75


2ชม. 27น.
14:48
อ., 30/04

โตเกียว
โตเกียว
17:15
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 15,120

NOZOMI 43


2ชม. 27น.
15:12
อ., 30/04

โตเกียว
โตเกียว
17:39
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 15,120

NOZOMI 235


2ชม. 27น.
15:39
อ., 30/04

โตเกียว
โตเกียว
18:06
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 15,120

NOZOMI 77


2ชม. 27น.
15:48
อ., 30/04

โตเกียว
โตเกียว
18:15
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 15,120

NOZOMI 47


2ชม. 27น.
16:12
อ., 30/04

โตเกียว
โตเกียว
18:39
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 15,120

NOZOMI 423


2ชม. 27น.
16:21
อ., 30/04

โตเกียว
โตเกียว
18:48
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 15,120

NOZOMI 239


2ชม. 27น.
16:39
อ., 30/04

โตเกียว
โตเกียว
19:06
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 15,120

NOZOMI 51


2ชม. 27น.
16:48
อ., 30/04

โตเกียว
โตเกียว
19:15
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 15,120

NOZOMI 53


2ชม. 27น.
17:12
อ., 30/04

โตเกียว
โตเกียว
19:39
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 15,120

NOZOMI 243


2ชม. 27น.
17:21
อ., 30/04

โตเกียว
โตเกียว
19:48
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 15,120

NOZOMI 245


2ชม. 27น.
17:39
อ., 30/04

โตเกียว
โตเกียว
20:06
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 15,120

NOZOMI 79


2ชม. 27น.
17:48
อ., 30/04

โตเกียว
โตเกียว
20:15
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 15,120

NOZOMI 57


2ชม. 27น.
18:12
อ., 30/04

โตเกียว
โตเกียว
20:39
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 15,120

NOZOMI 249


2ชม. 27น.
18:21
อ., 30/04

โตเกียว
โตเกียว
20:48
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 15,120

NOZOMI 251


2ชม. 27น.
18:39
อ., 30/04

โตเกียว
โตเกียว
21:06
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 15,120

NOZOMI 83


2ชม. 27น.
19:09
อ., 30/04

โตเกียว
โตเกียว
21:36
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 15,120

NOZOMI 85


2ชม. 27น.
19:21
อ., 30/04

โตเกียว
โตเกียว
21:48
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 15,120

NOZOMI 87


2ชม. 27น.
19:39
อ., 30/04

โตเกียว
โตเกียว
22:06
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 15,120

NOZOMI 255


2ชม. 27น.
19:48
อ., 30/04

โตเกียว
โตเกียว
22:15
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 15,120

NOZOMI 89


2ชม. 27น.
20:00
อ., 30/04

โตเกียว
โตเกียว
22:27
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 15,120

NOZOMI 257


2ชม. 27น.
20:09
อ., 30/04

โตเกียว
โตเกียว
22:36
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 15,120

NOZOMI 11


2ชม. 30น.
07:30
อ., 30/04

โตเกียว
โตเกียว
10:00
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 15,120

NOZOMI 61


2ชม. 30น.
08:00
อ., 30/04

โตเกียว
โตเกียว
10:30
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 15,120

NOZOMI 17


2ชม. 30น.
08:30
อ., 30/04

โตเกียว
โตเกียว
11:00
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 15,120

NOZOMI 313


2ชม. 30น.
08:51
อ., 30/04

โตเกียว
โตเกียว
11:21
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 15,120

NOZOMI 121


2ชม. 30น.
09:00
อ., 30/04

โตเกียว
โตเกียว
11:30
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 15,120

NOZOMI 21


2ชม. 30น.
09:30
อ., 30/04

โตเกียว
โตเกียว
12:00
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 15,120

NOZOMI 129


2ชม. 30น.
10:00
อ., 30/04

โตเกียว
โตเกียว
12:30
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 15,120

NOZOMI 25


2ชม. 30น.
10:30
อ., 30/04

โตเกียว
โตเกียว
13:00
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 15,120

NOZOMI 225


2ชม. 30น.
11:00
อ., 30/04

โตเกียว
โตเกียว
13:30
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 15,120

NOZOMI 29


2ชม. 30น.
11:30
อ., 30/04

โตเกียว
โตเกียว
14:00
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 15,120

NOZOMI 227


2ชม. 30น.
12:00
อ., 30/04

โตเกียว
โตเกียว
14:30
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 15,120

NOZOMI 33


2ชม. 30น.
12:30
อ., 30/04

โตเกียว
โตเกียว
15:00
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 15,120

NOZOMI 229


2ชม. 30น.
13:00
อ., 30/04

โตเกียว
โตเกียว
15:30
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 15,120

NOZOMI 37


2ชม. 30น.
13:30
อ., 30/04

โตเกียว
โตเกียว
16:00
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 15,120

NOZOMI 231


2ชม. 30น.
14:00
อ., 30/04

โตเกียว
โตเกียว
16:30
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 15,120

NOZOMI 41


2ชม. 30น.
14:30
อ., 30/04

โตเกียว
โตเกียว
17:00
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 15,120

NOZOMI 233


2ชม. 30น.
15:00
อ., 30/04

โตเกียว
โตเกียว
17:30
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 15,120

NOZOMI 45


2ชม. 30น.
15:30
อ., 30/04

โตเกียว
โตเกียว
18:00
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 15,120

NOZOMI 237


2ชม. 30น.
16:00
อ., 30/04

โตเกียว
โตเกียว
18:30
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 15,120

NOZOMI 49


2ชม. 30น.
16:30
อ., 30/04

โตเกียว
โตเกียว
19:00
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 15,120

NOZOMI 241


2ชม. 30น.
17:00
อ., 30/04

โตเกียว
โตเกียว
19:30
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 15,120

NOZOMI 55


2ชม. 30น.
17:30
อ., 30/04

โตเกียว
โตเกียว
20:00
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 15,120

NOZOMI 247


2ชม. 30น.
18:00
อ., 30/04

โตเกียว
โตเกียว
20:30
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 15,120

NOZOMI 81


2ชม. 30น.
18:30
อ., 30/04

โตเกียว
โตเกียว
21:00
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 15,120

NOZOMI 59


2ชม. 30น.
18:51
อ., 30/04

โตเกียว
โตเกียว
21:21
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 15,120

NOZOMI 253


2ชม. 30น.
19:00
อ., 30/04

โตเกียว
โตเกียว
21:30
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 15,120

KODAMA 755


3ชม. 42น.
19:57
อ., 30/04

โตเกียว
โตเกียว
23:39
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

KODAMA 703


3ชม. 54น.
06:57
อ., 30/04

โตเกียว
โตเกียว
10:51
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

KODAMA 707


3ชม. 54น.
07:57
อ., 30/04

โตเกียว
โตเกียว
11:51
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

KODAMA 711


3ชม. 54น.
08:57
อ., 30/04

โตเกียว
โตเกียว
12:51
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

KODAMA 715


3ชม. 54น.
09:57
อ., 30/04

โตเกียว
โตเกียว
13:51
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

KODAMA 719


3ชม. 54น.
10:57
อ., 30/04

โตเกียว
โตเกียว
14:51
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

KODAMA 723


3ชม. 54น.
11:57
อ., 30/04

โตเกียว
โตเกียว
15:51
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

KODAMA 727


3ชม. 54น.
12:57
อ., 30/04

โตเกียว
โตเกียว
16:51
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

KODAMA 731


3ชม. 54น.
13:57
อ., 30/04

โตเกียว
โตเกียว
17:51
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

KODAMA 735


3ชม. 54น.
14:57
อ., 30/04

โตเกียว
โตเกียว
18:51
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

KODAMA 739


3ชม. 54น.
15:57
อ., 30/04

โตเกียว
โตเกียว
19:51
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 13,870

NOZOMI 127


2ชม. 23น.
09:49
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
12:12
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 16,320

NOZOMI 167


2ชม. 23น.
14:49
อ., 30/04

โตเกียว
ชินางาวะ
17:12
อ., 30/04

โอซากะ
ชินโอซากะ
¥ 16,320

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.