Lượt đi
Tokyo Osaka
T3, 30/04
|
1 Số Hành Khách

Tìm kiếm và đặt vé máy bay, tàu hỏa, xe khách, tàu thủy tại Châu Á

Chọn lượt đi

Kết quả từ Tokyo đến Osaka ngày đi Thứ ba, 30 Tháng 4 2024

Khởi hành Đến Giá
 
NOZOMI 265


2h 14m
21:31
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
23:45
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 483


2h 15m
21:28
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
23:43
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 487


2h 15m
21:28
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
23:43
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 99


2h 16m
06:00
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
08:16
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 485


2h 16m
21:17
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
23:33
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 101


2h 17m
06:13
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
08:30
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 103


2h 17m
06:31
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
08:48
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 285


2h 17m
06:31
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
08:48
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 287


2h 17m
06:31
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
08:48
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 105


2h 17m
06:49
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
09:06
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 473


2h 17m
20:25
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
22:42
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 481


2h 17m
20:55
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
23:12
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 291


2h 19m
07:17
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
09:36
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 293


2h 19m
07:17
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
09:36
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 305


2h 19m
08:17
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
10:36
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 315


2h 19m
09:17
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
11:36
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 341


2h 19m
11:17
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
13:36
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 355


2h 19m
12:17
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
14:36
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 371


2h 19m
13:17
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
15:36
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 387


2h 19m
14:17
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
16:36
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 389


2h 19m
14:17
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
16:36
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 405


2h 19m
15:17
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
17:36
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 403


2h 19m
15:17
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
17:36
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 419


2h 19m
16:17
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
18:36
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 433


2h 19m
17:17
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
19:36
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 441


2h 19m
18:17
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
20:36
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 445


2h 19m
18:17
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
20:36
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 283


2h 20m
06:16
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
08:36
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 289


2h 20m
07:01
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
09:21
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 107


2h 20m
07:07
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
09:27
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 295


2h 20m
07:25
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
09:45
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 109


2h 20m
07:28
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
09:48
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 111


2h 20m
07:46
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
10:06
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 307


2h 20m
08:25
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
10:45
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 115


2h 20m
08:28
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
10:48
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 117


2h 20m
08:46
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
11:06
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 317


2h 20m
09:25
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
11:45
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 123


2h 20m
09:28
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
11:48
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 125


2h 20m
09:46
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
12:06
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 329


2h 20m
10:25
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
12:45
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 131


2h 20m
10:28
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
12:48
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 133


2h 20m
10:46
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
13:06
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 139


2h 20m
11:28
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
13:48
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 347


2h 20m
11:46
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
14:06
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 141


2h 20m
11:46
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
14:06
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 357


2h 20m
12:25
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
14:45
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 147


2h 20m
12:28
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
14:48
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 359


2h 20m
12:28
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
14:48
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 149


2h 20m
12:46
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
15:06
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 373


2h 20m
13:25
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
15:45
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 155


2h 20m
13:28
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
15:48
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 375


2h 20m
13:28
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
15:48
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 379


2h 20m
13:46
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
16:06
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 381


2h 20m
13:46
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
16:06
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 157


2h 20m
13:46
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
16:06
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 163


2h 20m
14:28
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
16:48
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 391


2h 20m
14:28
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
16:48
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 395


2h 20m
14:46
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
17:06
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 165


2h 20m
14:46
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
17:06
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 397


2h 20m
14:46
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
17:06
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 171


2h 20m
15:28
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
17:48
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 409


2h 20m
15:28
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
17:48
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 407


2h 20m
15:28
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
17:48
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 173


2h 20m
15:46
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
18:06
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 421


2h 20m
16:25
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
18:45
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 179


2h 20m
16:28
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
18:48
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 181


2h 20m
16:46
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
19:06
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 431


2h 20m
17:25
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
19:45
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 435


2h 20m
17:25
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
19:45
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 187


2h 20m
17:28
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
19:48
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 189


2h 20m
17:46
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
20:06
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 447


2h 20m
18:25
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
20:45
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 195


2h 20m
18:28
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
20:48
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 453


2h 20m
18:55
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
21:15
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 457


2h 20m
19:19
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
21:39
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 459


2h 20m
19:25
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
21:45
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 463


2h 20m
19:40
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
22:00
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 471


2h 20m
20:10
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
22:30
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 467


2h 20m
20:10
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
22:30
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 475


2h 20m
20:31
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
22:51
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 477


2h 20m
20:37
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
22:57
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 479


2h 20m
21:04
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
23:24
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 299


2h 22m
07:59
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
10:21
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 323


2h 22m
09:59
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
12:21
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 335


2h 22m
10:59
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
13:21
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 351


2h 22m
11:59
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
14:21
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 413


2h 22m
15:59
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
18:21
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 429


2h 22m
16:59
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
19:21
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 297


2h 23m
07:31
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
09:54
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 113


2h 23m
07:49
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
10:12
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 301


2h 23m
08:01
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
10:24
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 303


2h 23m
08:01
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
10:24
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 311


2h 23m
08:49
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
11:12
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 309


2h 23m
08:49
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
11:12
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 213


2h 23m
09:07
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
11:30
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 319


2h 23m
09:31
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
11:54
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 321


2h 23m
09:49
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
12:12
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 325


2h 23m
10:01
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
12:24
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 221


2h 23m
10:07
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
12:30
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 331


2h 23m
10:31
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
12:54
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 339


2h 23m
11:01
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
13:24
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 337


2h 23m
11:01
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
13:24
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 137


2h 23m
11:07
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
13:30
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 345


2h 23m
11:31
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
13:54
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 353


2h 23m
12:01
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
14:24
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 145


2h 23m
12:07
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
14:30
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 363


2h 23m
12:31
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
14:54
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 361


2h 23m
12:31
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
14:54
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 369


2h 23m
13:01
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
15:24
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 153


2h 23m
13:07
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
15:30
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 385


2h 23m
14:01
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
16:24
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 161


2h 23m
14:07
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
16:30
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 401


2h 23m
15:01
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
17:24
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 169


2h 23m
15:07
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
17:30
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 411


2h 23m
15:49
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
18:12
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 415


2h 23m
16:01
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
18:24
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 417


2h 23m
16:01
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
18:24
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 177


2h 23m
16:07
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
18:30
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 425


2h 23m
16:31
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
18:54
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 427


2h 23m
17:01
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
19:24
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 185


2h 23m
17:07
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
19:30
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 437


2h 23m
17:31
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
19:54
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 439


2h 23m
17:49
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
20:12
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 443


2h 23m
18:01
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
20:24
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 193


2h 23m
18:07
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
20:30
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 449


2h 23m
18:31
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
20:54
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 451


2h 23m
18:49
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
21:12
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 197


2h 23m
18:49
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
21:12
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 455


2h 23m
19:01
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
21:24
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 461


2h 23m
19:31
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
21:54
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 465


2h 23m
19:49
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
22:12
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 469


2h 23m
20:01
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
22:24
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

HIKARI 661


2h 48m
19:30
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
22:18
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

HIKARI 501


2h 54m
07:03
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
09:57
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

HIKARI 633


2h 54m
07:33
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
10:27
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

HIKARI 503


2h 54m
08:03
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
10:57
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

HIKARI 635


2h 54m
08:33
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
11:27
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

HIKARI 505


2h 54m
09:03
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
11:57
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

HIKARI 637


2h 54m
09:33
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
12:27
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

HIKARI 507


2h 54m
10:03
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
12:57
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

HIKARI 639


2h 54m
10:33
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
13:27
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

HIKARI 509


2h 54m
11:03
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
13:57
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

HIKARI 641


2h 54m
11:33
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
14:27
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

HIKARI 511


2h 54m
12:03
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
14:57
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

HIKARI 643


2h 54m
12:33
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
15:27
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

HIKARI 513


2h 54m
13:03
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
15:57
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

HIKARI 645


2h 54m
13:33
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
16:27
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

HIKARI 515


2h 54m
14:03
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
16:57
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

HIKARI 647


2h 54m
14:33
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
17:27
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

HIKARI 517


2h 54m
15:03
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
17:57
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

HIKARI 649


2h 54m
15:33
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
18:27
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

HIKARI 519


2h 54m
16:03
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
18:57
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

HIKARI 651


2h 54m
16:33
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
19:27
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

HIKARI 521


2h 54m
17:03
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
19:57
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

HIKARI 653


2h 54m
17:33
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
20:27
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

HIKARI 657


2h 54m
18:33
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
21:27
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

HIKARI 659


3h 00m
19:03
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
22:03
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

HIKARI 631


3h 03m
06:21
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
09:24
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

HIKARI 663


3h 03m
20:12
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
23:15
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

HIKARI 655


3h 06m
18:03
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
21:09
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 263


2h 21m
21:24
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
23:45
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 15,120

NOZOMI 1


2h 22m
06:00
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
08:22
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 15,120

NOZOMI 3


2h 24m
06:15
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
08:39
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 15,120

NOZOMI 201


2h 24m
06:42
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
09:06
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 15,120

NOZOMI 7


2h 24m
06:51
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
09:15
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 15,120

NOZOMI 91


2h 24m
20:21
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
22:45
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 15,120

NOZOMI 93


2h 24m
20:39
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
23:03
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 15,120

NOZOMI 95


2h 24m
20:54
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
23:18
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 15,120

NOZOMI 259


2h 24m
21:03
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
23:27
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 15,120

NOZOMI 261


2h 24m
21:12
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
23:36
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 15,120

NOZOMI 5


2h 27m
06:33
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
09:00
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 15,120

NOZOMI 203


2h 27m
07:00
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
09:27
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 15,120

NOZOMI 9


2h 27m
07:12
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
09:39
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 15,120

NOZOMI 205


2h 27m
07:21
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
09:48
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 15,120

NOZOMI 207


2h 27m
07:39
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
10:06
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 15,120

NOZOMI 13


2h 27m
07:48
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
10:15
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 15,120

NOZOMI 15


2h 27m
08:12
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
10:39
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 15,120

NOZOMI 209


2h 27m
08:21
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
10:48
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 15,120

NOZOMI 211


2h 27m
08:39
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
11:06
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 15,120

NOZOMI 63


2h 27m
08:48
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
11:15
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 15,120

NOZOMI 215


2h 27m
09:09
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
11:36
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 15,120

NOZOMI 19


2h 27m
09:12
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
11:39
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 15,120

NOZOMI 217


2h 27m
09:21
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
11:48
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 15,120

NOZOMI 219


2h 27m
09:39
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
12:06
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 15,120

NOZOMI 65


2h 27m
09:48
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
12:15
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 15,120

NOZOMI 327


2h 27m
10:09
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
12:36
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 15,120

NOZOMI 23


2h 27m
10:12
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
12:39
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 15,120

NOZOMI 223


2h 27m
10:21
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
12:48
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 15,120

NOZOMI 333


2h 27m
10:39
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
13:06
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 15,120

NOZOMI 67


2h 27m
10:48
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
13:15
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 15,120

NOZOMI 27


2h 27m
11:12
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
13:39
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 15,120

NOZOMI 343


2h 27m
11:18
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
13:45
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 15,120

NOZOMI 349


2h 27m
11:39
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
14:06
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 15,120

NOZOMI 69


2h 27m
11:48
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
14:15
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 15,120

NOZOMI 31


2h 27m
12:12
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
14:39
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 15,120

NOZOMI 365


2h 27m
12:39
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
15:06
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 15,120

NOZOMI 71


2h 27m
12:48
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
15:15
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 15,120

NOZOMI 35


2h 27m
13:12
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
15:39
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 15,120

NOZOMI 377


2h 27m
13:21
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
15:48
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 15,120

NOZOMI 73


2h 27m
13:48
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
16:15
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 15,120

NOZOMI 39


2h 27m
14:12
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
16:39
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 15,120

NOZOMI 393


2h 27m
14:21
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
16:48
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 15,120

NOZOMI 75


2h 27m
14:48
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
17:15
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 15,120

NOZOMI 43


2h 27m
15:12
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
17:39
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 15,120

NOZOMI 235


2h 27m
15:39
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
18:06
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 15,120

NOZOMI 77


2h 27m
15:48
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
18:15
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 15,120

NOZOMI 47


2h 27m
16:12
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
18:39
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 15,120

NOZOMI 423


2h 27m
16:21
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
18:48
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 15,120

NOZOMI 239


2h 27m
16:39
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
19:06
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 15,120

NOZOMI 51


2h 27m
16:48
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
19:15
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 15,120

NOZOMI 53


2h 27m
17:12
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
19:39
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 15,120

NOZOMI 243


2h 27m
17:21
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
19:48
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 15,120

NOZOMI 245


2h 27m
17:39
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
20:06
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 15,120

NOZOMI 79


2h 27m
17:48
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
20:15
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 15,120

NOZOMI 57


2h 27m
18:12
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
20:39
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 15,120

NOZOMI 249


2h 27m
18:21
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
20:48
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 15,120

NOZOMI 251


2h 27m
18:39
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
21:06
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 15,120

NOZOMI 83


2h 27m
19:09
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
21:36
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 15,120

NOZOMI 85


2h 27m
19:21
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
21:48
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 15,120

NOZOMI 87


2h 27m
19:39
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
22:06
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 15,120

NOZOMI 255


2h 27m
19:48
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
22:15
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 15,120

NOZOMI 89


2h 27m
20:00
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
22:27
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 15,120

NOZOMI 257


2h 27m
20:09
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
22:36
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 15,120

NOZOMI 11


2h 30m
07:30
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
10:00
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 15,120

NOZOMI 61


2h 30m
08:00
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
10:30
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 15,120

NOZOMI 17


2h 30m
08:30
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
11:00
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 15,120

NOZOMI 313


2h 30m
08:51
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
11:21
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 15,120

NOZOMI 121


2h 30m
09:00
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
11:30
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 15,120

NOZOMI 21


2h 30m
09:30
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
12:00
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 15,120

NOZOMI 129


2h 30m
10:00
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
12:30
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 15,120

NOZOMI 25


2h 30m
10:30
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
13:00
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 15,120

NOZOMI 225


2h 30m
11:00
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
13:30
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 15,120

NOZOMI 29


2h 30m
11:30
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
14:00
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 15,120

NOZOMI 227


2h 30m
12:00
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
14:30
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 15,120

NOZOMI 33


2h 30m
12:30
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
15:00
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 15,120

NOZOMI 229


2h 30m
13:00
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
15:30
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 15,120

NOZOMI 37


2h 30m
13:30
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
16:00
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 15,120

NOZOMI 231


2h 30m
14:00
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
16:30
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 15,120

NOZOMI 41


2h 30m
14:30
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
17:00
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 15,120

NOZOMI 233


2h 30m
15:00
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
17:30
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 15,120

NOZOMI 45


2h 30m
15:30
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
18:00
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 15,120

NOZOMI 237


2h 30m
16:00
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
18:30
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 15,120

NOZOMI 49


2h 30m
16:30
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
19:00
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 15,120

NOZOMI 241


2h 30m
17:00
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
19:30
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 15,120

NOZOMI 55


2h 30m
17:30
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
20:00
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 15,120

NOZOMI 247


2h 30m
18:00
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
20:30
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 15,120

NOZOMI 81


2h 30m
18:30
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
21:00
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 15,120

NOZOMI 59


2h 30m
18:51
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
21:21
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 15,120

NOZOMI 253


2h 30m
19:00
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
21:30
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 15,120

KODAMA 755


3h 42m
19:57
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
23:39
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

KODAMA 703


3h 54m
06:57
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
10:51
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

KODAMA 707


3h 54m
07:57
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
11:51
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

KODAMA 711


3h 54m
08:57
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
12:51
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

KODAMA 715


3h 54m
09:57
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
13:51
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

KODAMA 719


3h 54m
10:57
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
14:51
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

KODAMA 723


3h 54m
11:57
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
15:51
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

KODAMA 727


3h 54m
12:57
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
16:51
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

KODAMA 731


3h 54m
13:57
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
17:51
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

KODAMA 735


3h 54m
14:57
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
18:51
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

KODAMA 739


3h 54m
15:57
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
19:51
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 13,870

NOZOMI 127


2h 23m
09:49
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
12:12
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 16,320

NOZOMI 167


2h 23m
14:49
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
17:12
T3, 30/04

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 16,320

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.