ขาไป
โฮจิมินห์ ดานัง
ศ., 28/01
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

คุณต้องการจะเดินทางไปที่ไหน?

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก โฮจิมินห์ ไป ดานัง วัน ศุกร์, 28 มกราคม 2022

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ระยะเวลา ราคา
 
VJ642
21:55
ศ., 28/01
23:20
ศ., 28/01
1ชม. 25นาที
1,636,900 đ
VJ636
05:00
ศ., 28/01
06:20
ศ., 28/01
1ชม. 20นาที
1,757,900 đ
QH192
22:20
ศ., 28/01
23:50
ศ., 28/01
1ชม. 30นาที
1,781,000 đ
VN7116
04:15
ศ., 28/01
05:40
ศ., 28/01
1ชม. 25นาที
1,801,000 đ
VN7112
21:40
ศ., 28/01
23:05
ศ., 28/01
1ชม. 25นาที
1,801,000 đ
VN7138
23:45
ศ., 28/01
01:10
ส., 29/01
1ชม. 25นาที
1,801,000 đ
VJ630
06:00
ศ., 28/01
07:20
ศ., 28/01
1ชม. 20นาที
2,049,400 đ
VJ652
07:20
ศ., 28/01
08:40
ศ., 28/01
1ชม. 20นาที
2,098,900 đ
VJ634
19:00
ศ., 28/01
20:20
ศ., 28/01
1ชม. 20นาที
2,098,900 đ
VJ648
19:50
ศ., 28/01
21:10
ศ., 28/01
1ชม. 20นาที
2,098,900 đ
VJ638
20:45
ศ., 28/01
22:05
ศ., 28/01
1ชม. 20นาที
2,098,900 đ
VJ624
09:00
ศ., 28/01
10:20
ศ., 28/01
1ชม. 20นาที
2,155,000 đ
VJ628
11:30
ศ., 28/01
12:50
ศ., 28/01
1ชม. 20นาที
2,155,000 đ
VJ622
22:50
ศ., 28/01
00:10
ส., 29/01
1ชม. 20นาที
2,155,000 đ
VJ632
16:45
ศ., 28/01
18:10
ศ., 28/01
1ชม. 25นาที
2,155,000 đ
VN7114
23:15
ศ., 28/01
00:40
ส., 29/01
1ชม. 25นาที
2,252,000 đ
QH150
05:15
ศ., 28/01
06:45
ศ., 28/01
1ชม. 30นาที
2,397,000 đ
VN6130
12:45
ศ., 28/01
13:55
ศ., 28/01
1ชม. 10นาที
2,483,000 đ
VN112
05:55
ศ., 28/01
07:20
ศ., 28/01
1ชม. 25นาที
2,483,000 đ
VN134
16:35
ศ., 28/01
18:00
ศ., 28/01
1ชม. 25นาที
2,483,000 đ
VN142
20:05
ศ., 28/01
21:30
ศ., 28/01
1ชม. 25นาที
2,483,000 đ
VN140
20:10
ศ., 28/01
21:35
ศ., 28/01
1ชม. 25นาที
2,483,000 đ
QH154
09:05
ศ., 28/01
10:35
ศ., 28/01
1ชม. 30นาที
2,540,000 đ
QH172
12:10
ศ., 28/01
13:40
ศ., 28/01
1ชม. 30นาที
4,531,000 đ
QH190
20:00
ศ., 28/01
21:30
ศ., 28/01
1ชม. 30นาที
4,531,000 đ
SE2
21:55
ศ., 28/01
13:37
ส., 29/01
15ชม. 42นาที
1,695,000 đ
SE4
19:25
ศ., 28/01
12:16
ส., 29/01
16ชม. 51นาที
1,569,000 đ
SE8
06:00
ศ., 28/01
23:01
ศ., 28/01
17ชม. 01นาที
1,618,000 đ
SE6
08:45
ศ., 28/01
02:07
ส., 29/01
17ชม. 22นาที
1,619,000 đ
SE24
15:25
ศ., 28/01
10:26
ส., 29/01
19ชม. 01นาที
1,394,000 đ
VN116
09:10
ศ., 28/01
10:35
ศ., 28/01
1ชม. 25นาที
4,947,000 đ
VN122
10:15
ศ., 28/01
11:40
ศ., 28/01
1ชม. 25นาที
4,947,000 đ
VN118
17:30
ศ., 28/01
18:55
ศ., 28/01
1ชม. 25นาที
4,947,000 đ
VN136
18:30
ศ., 28/01
19:55
ศ., 28/01
1ชม. 25นาที
4,947,000 đ
SE10
14:30
ศ., 28/01
09:28
ส., 29/01
18ชม. 58นาที
1,444,000 đ
SE22
11:40
ศ., 28/01
06:23
ส., 29/01
18ชม. 43นาที
1,568,000 đ

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.