Lượt đi
Hồ Chí Minh Đà Nẵng
T5, 13/08
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Hồ Chí Minh đến Đà Nẵng ngày đi Thứ năm, 13 Tháng 8 2020

  Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
VJ620
13:50
T5, 13/08
15:10
T5, 13/08
1h 20m
767,900 đ
VJ632
15:40
T5, 13/08
17:00
T5, 13/08
1h 20m
767,900 đ
VJ656
17:40
T5, 13/08
19:00
T5, 13/08
1h 20m
767,900 đ
VJ624
19:10
T5, 13/08
20:30
T5, 13/08
1h 20m
767,900 đ
VN124
12:40
T5, 13/08
14:00
T5, 13/08
1h 20m
810,000 đ
VN126
15:30
T5, 13/08
16:50
T5, 13/08
1h 20m
810,000 đ
VN106
08:05
T5, 13/08
09:25
T5, 13/08
1h 20m
920,000 đ
VJ652
06:05
T5, 13/08
07:25
T5, 13/08
1h 20m
965,900 đ
VJ622
11:00
T5, 13/08
12:20
T5, 13/08
1h 20m
965,900 đ
SE2
21:55
T5, 13/08
13:37
T6, 14/08
15h 42m
624,000 đ
SE8
06:00
T5, 13/08
23:01
T5, 13/08
17h 01m
556,000 đ
SE6
08:40
T5, 13/08
02:07
T6, 14/08
17h 27m
511,000 đ
SE4
19:25
T5, 13/08
12:16
T6, 14/08
16h 51m
638,000 đ
SE12
07:45
T5, 13/08
01:10
T6, 14/08
17h 25m
540,000 đ
SE22
11:40
T5, 13/08
06:28
T6, 14/08
18h 48m
524,000 đ
SE10
14:30
T5, 13/08
09:28
T6, 14/08
18h 58m
540,000 đ
SE28
22:35
T5, 13/08
18:33
T6, 14/08
19h 58m
521,000 đ

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.