Lượt đi
Băng Cốc Phnôm Pênh
T5, 15/06
|
1 Số Hành Khách

Tìm kiếm và đặt vé máy bay, tàu hỏa, xe khách, tàu thủy tại Châu Á

Chọn lượt đi

Kết quả từ Băng Cốc đến Phnôm Pênh ngày đi Thứ năm, 15 Tháng 6 2023

Khởi hành Đến Giá
 
FD608


1h 10m
07:45
T5, 15/06

BĂNG CỐC
DMK
08:55
T5, 15/06

PHNÔM PÊNH
PNH
1,519 ฿

FD606


1h 15m
15:05
T5, 15/06

BĂNG CỐC
DMK
16:20
T5, 15/06

PHNÔM PÊNH
PNH
1,519 ฿

LQ671


1h 10m
12:35
T5, 15/06

BĂNG CỐC
BKK
13:45
T5, 15/06

PHNÔM PÊNH
PNH
2,641 ฿

PG933


1h 15m
13:40
T5, 15/06

BĂNG CỐC
BKK
14:55
T5, 15/06

PHNÔM PÊNH
PNH
2,901 ฿

LQ677


1h 10m
20:05
T5, 15/06

BĂNG CỐC
BKK
21:15
T5, 15/06

PHNÔM PÊNH
PNH
3,347 ฿

PG931


1h 15m
08:15
T5, 15/06

BĂNG CỐC
BKK
09:30
T5, 15/06

PHNÔM PÊNH
PNH
3,347 ฿

WE586


1h 15m
07:35
T5, 15/06

BĂNG CỐC
BKK
08:50
T5, 15/06

PHNÔM PÊNH
PNH
3,384 ฿

WE584


1h 20m
18:35
T5, 15/06

BĂNG CỐC
BKK
19:55
T5, 15/06

PHNÔM PÊNH
PNH
3,384 ฿

PG935


1h 15m
17:20
T5, 15/06

BĂNG CỐC
BKK
18:35
T5, 15/06

PHNÔM PÊNH
PNH
3,533 ฿

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.