Lượt đi
Jakarta Yogyakarta
T2, 26/02
|
1 Số Hành Khách

Tìm kiếm và đặt vé máy bay, tàu hỏa, xe khách, tàu thủy tại Châu Á

Chọn lượt đi

Kết quả từ Jakarta đến Yogyakarta ngày đi Thứ hai, 26 Tháng 2 2024

Khởi hành Đến Giá
 
ID6368


1h 10m
06:00
T2, 26/02

JAKARTA
CGK
07:10
T2, 26/02

YOGYAKARTA
YIA
801,565 Rp

ID6374


1h 15m
17:00
T2, 26/02

JAKARTA
CGK
18:15
T2, 26/02

YOGYAKARTA
YIA
801,565 Rp

ID6372


1h 15m
15:30
T2, 26/02

JAKARTA
CGK
16:45
T2, 26/02

YOGYAKARTA
YIA
845,542 Rp

ID7533


1h 05m
08:30
T2, 26/02

JAKARTA
HLP
09:35
T2, 26/02

YOGYAKARTA
YIA
885,520 Rp

ID7539


1h 05m
12:45
T2, 26/02

JAKARTA
HLP
13:50
T2, 26/02

YOGYAKARTA
YIA
885,520 Rp

QG776


1h 15m
17:40
T2, 26/02

JAKARTA
CGK
18:55
T2, 26/02

YOGYAKARTA
YIA
924,202 Rp

ID6378


1h 10m
09:40
T2, 26/02

JAKARTA
CGK
10:50
T2, 26/02

YOGYAKARTA
YIA
941,490 Rp

ID6360


1h 15m
13:20
T2, 26/02

JAKARTA
CGK
14:35
T2, 26/02

YOGYAKARTA
YIA
941,490 Rp

ID6344


1h 10m
11:00
T2, 26/02

JAKARTA
CGK
12:10
T2, 26/02

YOGYAKARTA
YIA
1,037,438 Rp

GA204


1h 20m
07:55
T2, 26/02

JAKARTA
CGK
09:15
T2, 26/02

YOGYAKARTA
YIA
1,151,376 Rp

GA208


1h 20m
11:30
T2, 26/02

JAKARTA
CGK
12:50
T2, 26/02

YOGYAKARTA
YIA
1,151,376 Rp

GA212


1h 20m
14:45
T2, 26/02

JAKARTA
CGK
16:05
T2, 26/02

YOGYAKARTA
YIA
1,151,376 Rp

GA206


1h 20m
18:55
T2, 26/02

JAKARTA
CGK
20:15
T2, 26/02

YOGYAKARTA
YIA
1,151,376 Rp

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.