Lượt đi
Kuala Lumpur Johor Bahru
T6, 31/05
|
1 Số Hành Khách

Tìm kiếm và đặt vé máy bay, tàu hỏa, xe khách, tàu thủy tại Châu Á

Chọn lượt đi

Kết quả từ Kuala Lumpur đến Johor Bahru ngày đi Thứ sáu, 31 Tháng 5 2024

Khởi hành Đến Giá
 
AK6046


0h 55m
08:35
T6, 31/05

KUALA LUMPUR
KUL
09:30
T6, 31/05

JOHOR BAHRU
JHB
57.24 RM

AK6042


0h 50m
10:20
T6, 31/05

KUALA LUMPUR
KUL
11:10
T6, 31/05

JOHOR BAHRU
JHB
76.76 RM

AK6034


0h 55m
16:10
T6, 31/05

KUALA LUMPUR
KUL
17:05
T6, 31/05

JOHOR BAHRU
JHB
76.11 RM

AK6038


0h 55m
22:20
T6, 31/05

KUALA LUMPUR
KUL
23:15
T6, 31/05

JOHOR BAHRU
JHB
76.76 RM

MH1037


1h 00m
07:50
T6, 31/05

KUALA LUMPUR
KUL
08:50
T6, 31/05

JOHOR BAHRU
JHB
74.79 RM

OD2403


1h 00m
08:45
T6, 31/05

KUALA LUMPUR
KUL
09:45
T6, 31/05

JOHOR BAHRU
JHB
95.62 RM

OD2405


1h 00m
14:00
T6, 31/05

KUALA LUMPUR
KUL
15:00
T6, 31/05

JOHOR BAHRU
JHB
95.62 RM

FY1338


1h 10m
10:10
T6, 31/05

KUALA LUMPUR
SZB
11:20
T6, 31/05

JOHOR BAHRU
JHB
126.85 RM

FY1342


1h 10m
14:20
T6, 31/05

KUALA LUMPUR
SZB
15:30
T6, 31/05

JOHOR BAHRU
JHB
126.85 RM

FY1346


1h 10m
16:30
T6, 31/05

KUALA LUMPUR
SZB
17:40
T6, 31/05

JOHOR BAHRU
JHB
126.85 RM

FY1348


1h 10m
20:10
T6, 31/05

KUALA LUMPUR
SZB
21:20
T6, 31/05

JOHOR BAHRU
JHB
169.78 RM

MH1063


1h 05m
21:10
T6, 31/05

KUALA LUMPUR
KUL
22:15
T6, 31/05

JOHOR BAHRU
JHB
287.70 RM

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.