Lượt đi
Kuala Lumpur Singapore
T3, 14/02
|
1 Số Hành Khách

Tìm kiếm và đặt vé máy bay, tàu hỏa, xe khách, tàu thủy tại Châu Á

Chọn lượt đi

Kết quả từ Kuala Lumpur đến Singapore ngày đi Thứ ba, 14 Tháng 2 2023

Khởi hành Đến Giá
 
AK701


1h 10m
06:00
T3, 14/02

KUALA LUMPUR
KUL
07:10
T3, 14/02

SINGAPORE
SIN
96.24 RM

AK707


1h 05m
10:30
T3, 14/02

KUALA LUMPUR
KUL
11:35
T3, 14/02

SINGAPORE
SIN
107.63 RM

AK705


1h 10m
08:25
T3, 14/02

KUALA LUMPUR
KUL
09:35
T3, 14/02

SINGAPORE
SIN
107.63 RM

AK711


1h 10m
12:35
T3, 14/02

KUALA LUMPUR
KUL
13:45
T3, 14/02

SINGAPORE
SIN
107.63 RM

AK719


1h 10m
19:10
T3, 14/02

KUALA LUMPUR
KUL
20:20
T3, 14/02

SINGAPORE
SIN
107.63 RM

AK721


1h 10m
20:45
T3, 14/02

KUALA LUMPUR
KUL
21:55
T3, 14/02

SINGAPORE
SIN
107.63 RM

TR453


1h 15m
10:55
T3, 14/02

KUALA LUMPUR
KUL
12:10
T3, 14/02

SINGAPORE
SIN
105.38 RM

AK703


1h 15m
07:05
T3, 14/02

KUALA LUMPUR
KUL
08:20
T3, 14/02

SINGAPORE
SIN
107.63 RM

AK713


1h 15m
13:00
T3, 14/02

KUALA LUMPUR
KUL
14:15
T3, 14/02

SINGAPORE
SIN
107.63 RM

AK715


1h 15m
14:55
T3, 14/02

KUALA LUMPUR
KUL
16:10
T3, 14/02

SINGAPORE
SIN
107.63 RM

TR469


0h 50m
19:50
T3, 14/02

KUALA LUMPUR
KUL
20:40
T3, 14/02

SINGAPORE
SIN
134.55 RM

OD803


1h 00m
10:30
T3, 14/02

KUALA LUMPUR
KUL
11:30
T3, 14/02

SINGAPORE
SIN
142.46 RM

OD805


1h 00m
19:40
T3, 14/02

KUALA LUMPUR
KUL
20:40
T3, 14/02

SINGAPORE
SIN
142.46 RM

OD801


1h 05m
08:40
T3, 14/02

KUALA LUMPUR
KUL
09:45
T3, 14/02

SINGAPORE
SIN
142.46 RM

OD807


1h 05m
15:05
T3, 14/02

KUALA LUMPUR
KUL
16:10
T3, 14/02

SINGAPORE
SIN
142.46 RM3h 59m
13:30
T3, 14/02

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
17:29
T3, 14/02

SINGAPORE
MRT Lavender
55.13 RM3h 59m
22:15
T3, 14/02

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
02:14
T4, 15/02

SINGAPORE
MRT Lavender
55.13 RM3h 59m
23:30
T3, 14/02

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
03:29
T4, 15/02

SINGAPORE
MRT Lavender
55.13 RM

TR467


1h 10m
21:20
T3, 14/02

KUALA LUMPUR
KUL
22:30
T3, 14/02

SINGAPORE
SIN
166.97 RM3h 26m
10:30
T3, 14/02

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
13:56
T3, 14/02

SINGAPORE
Woodlands
100.54 RM3h 26m
13:15
T3, 14/02

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
16:41
T3, 14/02

SINGAPORE
Woodlands
100.54 RM3h 26m
23:59
T3, 14/02

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
03:25
T4, 15/02

SINGAPORE
Woodlands
100.54 RM

AK717


1h 10m
16:50
T3, 14/02

KUALA LUMPUR
KUL
18:00
T3, 14/02

SINGAPORE
SIN
189.31 RM3h 47m
10:30
T3, 14/02

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
14:17
T3, 14/02

SINGAPORE
BX Kovan Hub
100.54 RM3h 47m
13:15
T3, 14/02

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
17:02
T3, 14/02

SINGAPORE
BX Kovan Hub
100.54 RM3h 47m
23:59
T3, 14/02

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
03:46
T4, 15/02

SINGAPORE
BX Kovan Hub
100.54 RM5h 14m
07:00
T3, 14/02

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
12:14
T3, 14/02

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
50.11 RM5h 14m
07:30
T3, 14/02

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
12:44
T3, 14/02

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
50.11 RM5h 14m
08:30
T3, 14/02

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
13:44
T3, 14/02

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
50.11 RM5h 14m
09:00
T3, 14/02

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
14:14
T3, 14/02

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
50.11 RM5h 14m
09:30
T3, 14/02

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
14:44
T3, 14/02

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
50.11 RM5h 14m
10:00
T3, 14/02

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
15:14
T3, 14/02

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
50.11 RM5h 14m
10:00
T3, 14/02

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
15:14
T3, 14/02

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
50.11 RM5h 14m
10:30
T3, 14/02

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
15:44
T3, 14/02

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
50.11 RM5h 14m
11:30
T3, 14/02

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
16:44
T3, 14/02

SINGAPORE
Boon Lay
50.11 RM5h 14m
11:30
T3, 14/02

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
16:44
T3, 14/02

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
50.11 RM5h 14m
12:00
T3, 14/02

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
17:14
T3, 14/02

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
50.11 RM5h 14m
12:00
T3, 14/02

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
17:14
T3, 14/02

SINGAPORE
Boon Lay
50.11 RM5h 14m
13:30
T3, 14/02

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
18:44
T3, 14/02

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
50.11 RM5h 14m
14:00
T3, 14/02

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
19:14
T3, 14/02

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
50.11 RM5h 14m
14:30
T3, 14/02

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
19:44
T3, 14/02

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
50.11 RM5h 14m
15:00
T3, 14/02

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
20:14
T3, 14/02

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
50.11 RM5h 14m
15:30
T3, 14/02

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
20:44
T3, 14/02

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
50.11 RM5h 14m
16:00
T3, 14/02

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
21:14
T3, 14/02

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
50.11 RM5h 14m
16:30
T3, 14/02

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
21:44
T3, 14/02

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
50.11 RM5h 14m
17:00
T3, 14/02

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
22:14
T3, 14/02

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
50.11 RM5h 14m
17:30
T3, 14/02

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
22:44
T3, 14/02

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
50.11 RM5h 14m
18:00
T3, 14/02

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
23:14
T3, 14/02

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
50.11 RM5h 14m
19:30
T3, 14/02

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
00:44
T4, 15/02

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
50.11 RM5h 14m
20:00
T3, 14/02

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
01:14
T4, 15/02

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
50.11 RM5h 14m
21:00
T3, 14/02

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
02:14
T4, 15/02

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
50.11 RM5h 14m
21:30
T3, 14/02

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
02:44
T4, 15/02

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
50.11 RM5h 14m
23:00
T3, 14/02

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
04:14
T4, 15/02

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
50.11 RM5h 14m
23:30
T3, 14/02

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
04:44
T4, 15/02

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
50.11 RM5h 14m
23:30
T3, 14/02

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
04:44
T4, 15/02

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
50.11 RM5h 14m
23:59
T3, 14/02

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
05:13
T4, 15/02

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
50.11 RM3h 52m
10:30
T3, 14/02

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
14:22
T3, 14/02

SINGAPORE
Katong V Mall
100.54 RM3h 52m
13:15
T3, 14/02

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
17:07
T3, 14/02

SINGAPORE
Katong V Mall
100.54 RM3h 52m
23:59
T3, 14/02

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
03:51
T4, 15/02

SINGAPORE
Katong V Mall
100.54 RM5h 14m
13:15
T3, 14/02

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
18:29
T3, 14/02

SINGAPORE
MRT Lavender
55.13 RM5h 14m
22:30
T3, 14/02

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
03:44
T4, 15/02

SINGAPORE
MRT Lavender
55.13 RM5h 14m
23:15
T3, 14/02

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
04:29
T4, 15/02

SINGAPORE
MRT Lavender
55.13 RM5h 20m
13:00
T3, 14/02

KUALA LUMPUR
One Utama
18:20
T3, 14/02

SINGAPORE
MRT Lavender
55.13 RM5h 20m
21:45
T3, 14/02

KUALA LUMPUR
One Utama
03:05
T4, 15/02

SINGAPORE
MRT Lavender
55.13 RM5h 20m
23:00
T3, 14/02

KUALA LUMPUR
One Utama
04:20
T4, 15/02

SINGAPORE
MRT Lavender
55.13 RM4h 50m
07:30
T3, 14/02

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
12:20
T3, 14/02

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
97.30 RM4h 50m
14:30
T3, 14/02

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
19:20
T3, 14/02

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
97.30 RM4h 50m
17:30
T3, 14/02

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
22:20
T3, 14/02

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
97.30 RM5h 00m
07:00
T3, 14/02

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
12:00
T3, 14/02

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
97.30 RM5h 00m
12:00
T3, 14/02

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
17:00
T3, 14/02

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
97.30 RM5h 00m
14:00
T3, 14/02

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
19:00
T3, 14/02

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
97.30 RM5h 00m
17:00
T3, 14/02

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
22:00
T3, 14/02

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
97.30 RM5h 00m
07:30
T3, 14/02

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
12:30
T3, 14/02

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
145.94 RM5h 00m
14:30
T3, 14/02

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
19:30
T3, 14/02

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
145.94 RM5h 00m
17:30
T3, 14/02

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
22:30
T3, 14/02

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
145.94 RM

MH611


1h 10m
09:10
T3, 14/02

KUALA LUMPUR
KUL
10:20
T3, 14/02

SINGAPORE
SIN
332.12 RM

MH609


1h 10m
23:20
T3, 14/02

KUALA LUMPUR
KUL
00:30
T4, 15/02

SINGAPORE
SIN
332.12 RM

MH601


1h 15m
07:50
T3, 14/02

KUALA LUMPUR
KUL
09:05
T3, 14/02

SINGAPORE
SIN
332.12 RM

MH613


1h 05m
17:20
T3, 14/02

KUALA LUMPUR
KUL
18:25
T3, 14/02

SINGAPORE
SIN
410.53 RM9h 25m
13:00
T3, 14/02

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
22:25
T3, 14/02

SINGAPORE
BXJurong East
113.51 RM9h 25m
13:15
T3, 14/02

KUALA LUMPUR
BX KL Sentral
22:40
T3, 14/02

SINGAPORE
BXJurong East
113.51 RM9h 25m
15:00
T3, 14/02

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
00:25
T4, 15/02

SINGAPORE
BXJurong East
113.51 RM9h 25m
15:15
T3, 14/02

KUALA LUMPUR
BX KL Sentral
00:40
T4, 15/02

SINGAPORE
BXJurong East
113.51 RM9h 25m
15:45
T3, 14/02

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
01:10
T4, 15/02

SINGAPORE
BX Kovan Hub
113.51 RM9h 25m
16:00
T3, 14/02

KUALA LUMPUR
BX KL Sentral
01:25
T4, 15/02

SINGAPORE
BX Kovan Hub
113.51 RM

MH603


1h 05m
11:50
T3, 14/02

KUALA LUMPUR
KUL
12:55
T3, 14/02

SINGAPORE
SIN
498.17 RM

MH605


1h 10m
15:25
T3, 14/02

KUALA LUMPUR
KUL
16:35
T3, 14/02

SINGAPORE
SIN
498.17 RM

MH607


1h 10m
19:25
T3, 14/02

KUALA LUMPUR
KUL
20:35
T3, 14/02

SINGAPORE
SIN
498.17 RM

SQ103


1h 00m
08:55
T3, 14/02

KUALA LUMPUR
KUL
09:55
T3, 14/02

SINGAPORE
SIN
553.53 RM

SQ105


1h 10m
10:25
T3, 14/02

KUALA LUMPUR
KUL
11:35
T3, 14/02

SINGAPORE
SIN
553.53 RM

SQ107


1h 10m
11:05
T3, 14/02

KUALA LUMPUR
KUL
12:15
T3, 14/02

SINGAPORE
SIN
553.53 RM

SQ113


1h 05m
14:30
T3, 14/02

KUALA LUMPUR
KUL
15:35
T3, 14/02

SINGAPORE
SIN
1,065.54 RM

SQ125


1h 10m
20:30
T3, 14/02

KUALA LUMPUR
KUL
21:40
T3, 14/02

SINGAPORE
SIN
1,619.07 RM

SQ115


1h 05m
16:55
T3, 14/02

KUALA LUMPUR
KUL
18:00
T3, 14/02

SINGAPORE
SIN
1,886.60 RM

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.