Lượt đi
Manila Cebu
CN, 16/05
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Manila đến Cebu ngày đi Chủ nhật, 16 Tháng 5 2021

Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
5J565
09:20
CN, 16/05
10:50
CN, 16/05
1h 30m
₱ 1,397
5J553
13:45
CN, 16/05
15:15
CN, 16/05
1h 30m
₱ 1,397
5J559
15:20
CN, 16/05
16:50
CN, 16/05
1h 30m
₱ 1,397
5J569
17:25
CN, 16/05
18:55
CN, 16/05
1h 30m
₱ 1,397
Z2775
10:55
CN, 16/05
12:20
CN, 16/05
1h 25m
₱ 1,456
5J551
06:35
CN, 16/05
08:05
CN, 16/05
1h 30m
₱ 1,689

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.