Lượt đi
Manila Cebu
T3, 03/10
|
1 Số Hành Khách

Tìm kiếm và đặt vé máy bay, tàu hỏa, xe khách, tàu thủy tại Châu Á

Chọn lượt đi

Kết quả từ Manila đến Cebu ngày đi Thứ ba, 03 Tháng 10 2023

Khởi hành Đến Giá
 
PR2861


1h 30m
18:00
T3, 03/10

MANILA
MNL
19:30
T3, 03/10

CEBU
CEB
₱ 1,608

PR1847


1h 30m
22:00
T3, 03/10

MANILA
MNL
23:30
T3, 03/10

CEBU
CEB
₱ 1,608

PR2863


1h 35m
19:25
T3, 03/10

MANILA
MNL
21:00
T3, 03/10

CEBU
CEB
₱ 1,608

PR2859


1h 35m
21:15
T3, 03/10

MANILA
MNL
22:50
T3, 03/10

CEBU
CEB
₱ 1,608

PR2869


1h 35m
23:15
T3, 03/10

MANILA
MNL
00:50
T4, 04/10

CEBU
CEB
₱ 1,608

Z2773


1h 20m
22:05
T3, 03/10

MANILA
MNL
23:25
T3, 03/10

CEBU
CEB
₱ 1,840

5J569


1h 30m
17:20
T3, 03/10

MANILA
MNL
18:50
T3, 03/10

CEBU
CEB
₱ 1,801

Z2771


1h 25m
20:00
T3, 03/10

MANILA
MNL
21:25
T3, 03/10

CEBU
CEB
₱ 1,840

5J581


1h 35m
15:00
T3, 03/10

MANILA
MNL
16:35
T3, 03/10

CEBU
CEB
₱ 1,801

5J559


1h 35m
18:25
T3, 03/10

MANILA
MNL
20:00
T3, 03/10

CEBU
CEB
₱ 1,801

5J573


1h 35m
21:00
T3, 03/10

MANILA
MNL
22:35
T3, 03/10

CEBU
CEB
₱ 1,801

5J579


1h 35m
21:45
T3, 03/10

MANILA
MNL
23:20
T3, 03/10

CEBU
CEB
₱ 1,801

PR2853


1h 30m
12:00
T3, 03/10

MANILA
MNL
13:30
T3, 03/10

CEBU
CEB
₱ 1,870

5J571


1h 40m
21:05
T3, 03/10

MANILA
MNL
22:45
T3, 03/10

CEBU
CEB
₱ 1,801

5J551


1h 35m
04:55
T3, 03/10

MANILA
MNL
06:30
T3, 03/10

CEBU
CEB
₱ 1,918

Z2759


1h 20m
03:20
T3, 03/10

MANILA
MNL
04:40
T3, 03/10

CEBU
CEB
₱ 2,067

DG6507


2h 00m
22:15
T3, 03/10

MANILA
MNL
00:15
T4, 04/10

CEBU
CEB
₱ 1,801

DG6509


2h 00m
23:35
T3, 03/10

MANILA
MNL
01:35
T4, 04/10

CEBU
CEB
₱ 1,801

5J585


1h 30m
09:20
T3, 03/10

MANILA
MNL
10:50
T3, 03/10

CEBU
CEB
₱ 2,152

5J557


1h 30m
12:30
T3, 03/10

MANILA
MNL
14:00
T3, 03/10

CEBU
CEB
₱ 2,152

5J553


1h 40m
10:40
T3, 03/10

MANILA
MNL
12:20
T3, 03/10

CEBU
CEB
₱ 2,152

Z2763


1h 25m
05:45
T3, 03/10

MANILA
MNL
07:10
T3, 03/10

CEBU
CEB
₱ 2,293

Z2783


1h 25m
12:25
T3, 03/10

MANILA
MNL
13:50
T3, 03/10

CEBU
CEB
₱ 2,293

Z2777


1h 25m
15:05
T3, 03/10

MANILA
MNL
16:30
T3, 03/10

CEBU
CEB
₱ 2,293

Z2781


1h 30m
08:35
T3, 03/10

MANILA
MNL
10:05
T3, 03/10

CEBU
CEB
₱ 2,394

5J565


1h 35m
10:10
T3, 03/10

MANILA
MNL
11:45
T3, 03/10

CEBU
CEB
₱ 2,503

PR2867


1h 35m
15:40
T3, 03/10

MANILA
MNL
17:15
T3, 03/10

CEBU
CEB
₱ 2,626

PR1857


1h 30m
17:45
T3, 03/10

MANILA
MNL
19:15
T3, 03/10

CEBU
CEB
₱ 3,332

5J567


1h 35m
05:35
T3, 03/10

MANILA
MNL
07:10
T3, 03/10

CEBU
CEB
₱ 3,689

5J561


1h 35m
06:20
T3, 03/10

MANILA
MNL
07:55
T3, 03/10

CEBU
CEB
₱ 4,149

PR2841


1h 35m
03:50
T3, 03/10

MANILA
MNL
05:25
T3, 03/10

CEBU
CEB
₱ 5,427

PR2835


1h 30m
04:50
T3, 03/10

MANILA
MNL
06:20
T3, 03/10

CEBU
CEB
₱ 6,707

PR2845


1h 35m
06:00
T3, 03/10

MANILA
MNL
07:35
T3, 03/10

CEBU
CEB
₱ 7,479

PR2849


1h 30m
08:05
T3, 03/10

MANILA
MNL
09:35
T3, 03/10

CEBU
CEB
₱ 8,039

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.