Lượt đi
Manila Cebu
T3, 28/03
|
1 Số Hành Khách

Tìm kiếm và đặt vé máy bay, tàu hỏa, xe khách, tàu thủy tại Châu Á

Chọn lượt đi

Kết quả từ Manila đến Cebu ngày đi Thứ ba, 28 Tháng 3 2023

Khởi hành Đến Giá
 
PR2869


1h 35m
23:15
T3, 28/03

MANILA
MNL
00:50
T4, 29/03

CEBU
CEB
₱ 3,495

PR1857


1h 30m
16:20
T3, 28/03

MANILA
MNL
17:50
T3, 28/03

CEBU
CEB
₱ 3,614

PR1841


1h 35m
03:50
T3, 28/03

MANILA
MNL
05:25
T3, 28/03

CEBU
CEB
₱ 3,614

5J571


1h 40m
21:05
T3, 28/03

MANILA
MNL
22:45
T3, 28/03

CEBU
CEB
₱ 3,773

DG6507


2h 00m
22:15
T3, 28/03

MANILA
MNL
00:15
T4, 29/03

CEBU
CEB
₱ 3,773

DG6509


2h 00m
23:20
T3, 28/03

MANILA
MNL
01:20
T4, 29/03

CEBU
CEB
₱ 3,781

Z2777


1h 25m
15:05
T3, 28/03

MANILA
MNL
16:30
T3, 28/03

CEBU
CEB
₱ 4,203

Z2771


1h 25m
20:00
T3, 28/03

MANILA
MNL
21:25
T3, 28/03

CEBU
CEB
₱ 4,203

PR2835


1h 30m
04:50
T3, 28/03

MANILA
MNL
06:20
T3, 28/03

CEBU
CEB
₱ 4,206

PR2861


1h 30m
18:00
T3, 28/03

MANILA
MNL
19:30
T3, 28/03

CEBU
CEB
₱ 4,206

PR2867


1h 35m
15:40
T3, 28/03

MANILA
MNL
17:15
T3, 28/03

CEBU
CEB
₱ 4,206

PR2863


1h 35m
19:25
T3, 28/03

MANILA
MNL
21:00
T3, 28/03

CEBU
CEB
₱ 4,206

PR2859


1h 35m
21:15
T3, 28/03

MANILA
MNL
22:50
T3, 28/03

CEBU
CEB
₱ 4,206

5J579


1h 35m
21:45
T3, 28/03

MANILA
MNL
23:20
T3, 28/03

CEBU
CEB
₱ 4,243

5J559


1h 35m
18:25
T3, 28/03

MANILA
MNL
20:00
T3, 28/03

CEBU
CEB
₱ 4,705

PR2845


1h 35m
06:00
T3, 28/03

MANILA
MNL
07:35
T3, 28/03

CEBU
CEB
₱ 4,799

Z2773


1h 20m
22:05
T3, 28/03

MANILA
MNL
23:25
T3, 28/03

CEBU
CEB
₱ 4,927

Z2763


1h 25m
05:45
T3, 28/03

MANILA
MNL
07:10
T3, 28/03

CEBU
CEB
₱ 4,927

Z2783


1h 25m
12:25
T3, 28/03

MANILA
MNL
13:50
T3, 28/03

CEBU
CEB
₱ 4,927

Z2781


1h 30m
08:35
T3, 28/03

MANILA
MNL
10:05
T3, 28/03

CEBU
CEB
₱ 4,927

5J585


1h 30m
09:20
T3, 28/03

MANILA
MNL
10:50
T3, 28/03

CEBU
CEB
₱ 5,166

5J569


1h 30m
17:20
T3, 28/03

MANILA
MNL
18:50
T3, 28/03

CEBU
CEB
₱ 5,174

5J563


1h 35m
04:00
T3, 28/03

MANILA
MNL
05:35
T3, 28/03

CEBU
CEB
₱ 5,166

5J565


1h 35m
10:10
T3, 28/03

MANILA
MNL
11:45
T3, 28/03

CEBU
CEB
₱ 5,190

5J573


1h 35m
20:45
T3, 28/03

MANILA
MNL
22:20
T3, 28/03

CEBU
CEB
₱ 5,190

5J553


1h 40m
10:40
T3, 28/03

MANILA
MNL
12:20
T3, 28/03

CEBU
CEB
₱ 5,166

PR2853


1h 30m
12:45
T3, 28/03

MANILA
MNL
14:15
T3, 28/03

CEBU
CEB
₱ 5,747

5J551


1h 35m
04:55
T3, 28/03

MANILA
MNL
06:30
T3, 28/03

CEBU
CEB
₱ 5,763

PR2849


1h 30m
08:05
T3, 28/03

MANILA
MNL
09:35
T3, 28/03

CEBU
CEB
₱ 5,865

5J561


1h 35m
06:20
T3, 28/03

MANILA
MNL
07:55
T3, 28/03

CEBU
CEB
₱ 6,344

5J581


1h 35m
15:00
T3, 28/03

MANILA
MNL
16:35
T3, 28/03

CEBU
CEB
₱ 6,679

5J567


1h 35m
05:35
T3, 28/03

MANILA
MNL
07:10
T3, 28/03

CEBU
CEB
₱ 7,061

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.