Lượt đi
Tokyo Naha
T3, 26/10
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Tokyo đến Naha ngày đi Thứ ba, 26 Tháng 10 2021

Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
MM501
07:45
T3, 26/10
10:45
T3, 26/10
3h 00m
¥ 8,498
MM503
09:30
T3, 26/10
12:30
T3, 26/10
3h 00m
¥ 8,498
NH477
15:40
T3, 26/10
18:20
T3, 26/10
2h 40m
¥ 12,217
NH1095
16:10
T3, 26/10
18:50
T3, 26/10
2h 40m
¥ 12,217
JL921
15:55
T3, 26/10
18:35
T3, 26/10
2h 40m
¥ 13,146
NH2427
14:05
T3, 26/10
16:40
T3, 26/10
2h 35m
¥ 13,412
NH475
14:30
T3, 26/10
17:15
T3, 26/10
2h 45m
¥ 13,412
NH1097
17:05
T3, 26/10
19:45
T3, 26/10
2h 40m
¥ 13,943
JL919
14:50
T3, 26/10
17:30
T3, 26/10
2h 40m
¥ 14,474
NH473
13:05
T3, 26/10
15:50
T3, 26/10
2h 45m
¥ 18,458
NH471
11:25
T3, 26/10
14:20
T3, 26/10
2h 55m
¥ 18,989
JL915
11:45
T3, 26/10
14:35
T3, 26/10
2h 50m
¥ 20,184
JL925
19:55
T3, 26/10
22:35
T3, 26/10
2h 40m
¥ 21,246
JL903
07:30
T3, 26/10
10:15
T3, 26/10
2h 45m
¥ 21,246
JL905
08:20
T3, 26/10
11:05
T3, 26/10
2h 45m
¥ 21,246
NH479
20:00
T3, 26/10
22:40
T3, 26/10
2h 40m
¥ 21,910
NH461
06:10
T3, 26/10
08:50
T3, 26/10
2h 40m
¥ 26,691
NH993
06:35
T3, 26/10
09:20
T3, 26/10
2h 45m
¥ 26,691
NH469
10:45
T3, 26/10
13:35
T3, 26/10
2h 50m
¥ 26,956
NH2425
07:05
T3, 26/10
09:45
T3, 26/10
2h 40m
¥ 28,948
NH995
09:35
T3, 26/10
12:20
T3, 26/10
2h 45m
¥ 28,948
NH467
08:30
T3, 26/10
11:20
T3, 26/10
2h 50m
¥ 28,948
JL907
08:55
T3, 26/10
11:40
T3, 26/10
2h 45m
¥ 30,276
JL913
10:55
T3, 26/10
13:45
T3, 26/10
2h 50m
¥ 36,915

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.