ขาไป
โตเกียว นาฮะ
จ., 03/04
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก โตเกียว ไป นาฮะ วัน จันทร์, 03 เมษายน 2023

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 
JL917


2ชม. 45น.
13:40
จ., 03/04

โตเกียว
HND
16:25
จ., 03/04

นาฮะ
OKA
¥ 19,173

JL925


2ชม. 45น.
19:55
จ., 03/04

โตเกียว
HND
22:40
จ., 03/04

นาฮะ
OKA
¥ 19,173

JL905


2ชม. 50น.
08:15
จ., 03/04

โตเกียว
HND
11:05
จ., 03/04

นาฮะ
OKA
¥ 19,173

JL909


2ชม. 55น.
09:55
จ., 03/04

โตเกียว
HND
12:50
จ., 03/04

นาฮะ
OKA
¥ 19,173

JL913


2ชม. 55น.
10:40
จ., 03/04

โตเกียว
HND
13:35
จ., 03/04

นาฮะ
OKA
¥ 19,173

JL987


2ชม. 55น.
11:15
จ., 03/04

โตเกียว
HND
14:10
จ., 03/04

นาฮะ
OKA
¥ 19,173

JL915


2ชม. 55น.
11:55
จ., 03/04

โตเกียว
HND
14:50
จ., 03/04

นาฮะ
OKA
¥ 19,173

JL901


2ชม. 45น.
06:30
จ., 03/04

โตเกียว
HND
09:15
จ., 03/04

นาฮะ
OKA
¥ 30,818

JL919


2ชม. 45น.
14:50
จ., 03/04

โตเกียว
HND
17:35
จ., 03/04

นาฮะ
OKA
¥ 31,102

JL921


2ชม. 45น.
15:55
จ., 03/04

โตเกียว
HND
18:40
จ., 03/04

นาฮะ
OKA
¥ 31,102

JL923


2ชม. 45น.
16:55
จ., 03/04

โตเกียว
HND
19:40
จ., 03/04

นาฮะ
OKA
¥ 31,102

JL903


2ชม. 50น.
07:30
จ., 03/04

โตเกียว
HND
10:20
จ., 03/04

นาฮะ
OKA
¥ 31,102

JL907


2ชม. 55น.
08:40
จ., 03/04

โตเกียว
HND
11:35
จ., 03/04

นาฮะ
OKA
¥ 31,102

NH479


2ชม. 40น.
20:00
จ., 03/04

โตเกียว
HND
22:40
จ., 03/04

นาฮะ
OKA
¥ 37,919

NH461


2ชม. 45น.
06:15
จ., 03/04

โตเกียว
HND
09:00
จ., 03/04

นาฮะ
OKA
¥ 37,919

NH993


2ชม. 45น.
06:35
จ., 03/04

โตเกียว
HND
09:20
จ., 03/04

นาฮะ
OKA
¥ 37,919

NH463


2ชม. 45น.
07:30
จ., 03/04

โตเกียว
HND
10:15
จ., 03/04

นาฮะ
OKA
¥ 37,919

NH473


2ชม. 45น.
13:05
จ., 03/04

โตเกียว
HND
15:50
จ., 03/04

นาฮะ
OKA
¥ 37,919

NH475


2ชม. 45น.
14:30
จ., 03/04

โตเกียว
HND
17:15
จ., 03/04

นาฮะ
OKA
¥ 37,919

NH477


2ชม. 45น.
15:30
จ., 03/04

โตเกียว
HND
18:15
จ., 03/04

นาฮะ
OKA
¥ 37,919

NH1095


2ชม. 45น.
16:25
จ., 03/04

โตเกียว
HND
19:10
จ., 03/04

นาฮะ
OKA
¥ 37,919

NH2421


2ชม. 50น.
06:40
จ., 03/04

โตเกียว
HND
09:30
จ., 03/04

นาฮะ
OKA
¥ 37,919

NH467


2ชม. 50น.
08:30
จ., 03/04

โตเกียว
HND
11:20
จ., 03/04

นาฮะ
OKA
¥ 37,919

NH995


2ชม. 50น.
09:30
จ., 03/04

โตเกียว
HND
12:20
จ., 03/04

นาฮะ
OKA
¥ 37,919

NH469


2ชม. 50น.
10:30
จ., 03/04

โตเกียว
HND
13:20
จ., 03/04

นาฮะ
OKA
¥ 37,919

NH2425


2ชม. 50น.
18:10
จ., 03/04

โตเกียว
HND
21:00
จ., 03/04

นาฮะ
OKA
¥ 37,919

NH471


2ชม. 55น.
11:25
จ., 03/04

โตเกียว
HND
14:20
จ., 03/04

นาฮะ
OKA
¥ 37,919

NH2423


2ชม. 45น.
13:50
จ., 03/04

โตเกียว
HND
16:35
จ., 03/04

นาฮะ
OKA
¥ 38,203

JL6115


3ชม. 05น.
08:10
จ., 03/04

โตเกียว
NRT
11:15
จ., 03/04

นาฮะ
OKA
¥ 51,837

JL6117


3ชม. 05น.
14:35
จ., 03/04

โตเกียว
NRT
17:40
จ., 03/04

นาฮะ
OKA
¥ 51,837

JL6119


3ชม. 05น.
15:25
จ., 03/04

โตเกียว
NRT
18:30
จ., 03/04

นาฮะ
OKA
¥ 51,837

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.