ขาไป
โตเกียว นาฮะ
ศ., 31/05
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก โตเกียว ไป นาฮะ วัน ศุกร์, 31 พ.ค. 2024

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 
MM507


3ชม. 05น.
15:55
ศ., 31/05

โตเกียว
NRT
19:00
ศ., 31/05

นาฮะ
OKA
¥ 7,824

MM505


3ชม. 05น.
12:10
ศ., 31/05

โตเกียว
NRT
15:15
ศ., 31/05

นาฮะ
OKA
¥ 9,428

MM503


3ชม. 05น.
08:00
ศ., 31/05

โตเกียว
NRT
11:05
ศ., 31/05

นาฮะ
OKA
¥ 12,528

NH461


2ชม. 35น.
06:25
ศ., 31/05

โตเกียว
HND
09:00
ศ., 31/05

นาฮะ
OKA
¥ 36,334

NH479


2ชม. 35น.
20:00
ศ., 31/05

โตเกียว
HND
22:35
ศ., 31/05

นาฮะ
OKA
¥ 36,334

NH993


2ชม. 40น.
06:35
ศ., 31/05

โตเกียว
HND
09:15
ศ., 31/05

นาฮะ
OKA
¥ 36,334

NH463


2ชม. 40น.
07:35
ศ., 31/05

โตเกียว
HND
10:15
ศ., 31/05

นาฮะ
OKA
¥ 36,334

NH995


2ชม. 40น.
09:30
ศ., 31/05

โตเกียว
HND
12:10
ศ., 31/05

นาฮะ
OKA
¥ 36,334

NH473


2ชม. 40น.
13:10
ศ., 31/05

โตเกียว
HND
15:50
ศ., 31/05

นาฮะ
OKA
¥ 36,334

NH475


2ชม. 40น.
14:45
ศ., 31/05

โตเกียว
HND
17:25
ศ., 31/05

นาฮะ
OKA
¥ 36,334

NH477


2ชม. 40น.
15:30
ศ., 31/05

โตเกียว
HND
18:10
ศ., 31/05

นาฮะ
OKA
¥ 36,334

NH1095


2ชม. 40น.
16:20
ศ., 31/05

โตเกียว
HND
19:00
ศ., 31/05

นาฮะ
OKA
¥ 36,334

NH1097


2ชม. 40น.
16:55
ศ., 31/05

โตเกียว
HND
19:35
ศ., 31/05

นาฮะ
OKA
¥ 36,334

NH467


2ชม. 45น.
08:30
ศ., 31/05

โตเกียว
HND
11:15
ศ., 31/05

นาฮะ
OKA
¥ 36,334

NH469


2ชม. 45น.
10:25
ศ., 31/05

โตเกียว
HND
13:10
ศ., 31/05

นาฮะ
OKA
¥ 36,334

NH471


2ชม. 45น.
11:35
ศ., 31/05

โตเกียว
HND
14:20
ศ., 31/05

นาฮะ
OKA
¥ 36,334

NH2423


2ชม. 45น.
13:45
ศ., 31/05

โตเกียว
HND
16:30
ศ., 31/05

นาฮะ
OKA
¥ 36,334

NH2421


2ชม. 50น.
06:45
ศ., 31/05

โตเกียว
HND
09:35
ศ., 31/05

นาฮะ
OKA
¥ 36,334

JL901


2ชม. 40น.
06:30
ศ., 31/05

โตเกียว
HND
09:10
ศ., 31/05

นาฮะ
OKA
¥ 40,795

JL925


2ชม. 40น.
20:05
ศ., 31/05

โตเกียว
HND
22:45
ศ., 31/05

นาฮะ
OKA
¥ 40,795

JL903


2ชม. 45น.
07:30
ศ., 31/05

โตเกียว
HND
10:15
ศ., 31/05

นาฮะ
OKA
¥ 40,795

JL907


2ชม. 45น.
08:40
ศ., 31/05

โตเกียว
HND
11:25
ศ., 31/05

นาฮะ
OKA
¥ 40,795

JL909


2ชม. 45น.
09:35
ศ., 31/05

โตเกียว
HND
12:20
ศ., 31/05

นาฮะ
OKA
¥ 40,795

JL987


2ชม. 45น.
11:20
ศ., 31/05

โตเกียว
HND
14:05
ศ., 31/05

นาฮะ
OKA
¥ 40,795

JL915


2ชม. 45น.
12:00
ศ., 31/05

โตเกียว
HND
14:45
ศ., 31/05

นาฮะ
OKA
¥ 40,795

JL917


2ชม. 45น.
13:50
ศ., 31/05

โตเกียว
HND
16:35
ศ., 31/05

นาฮะ
OKA
¥ 40,795

JL919


2ชม. 45น.
14:55
ศ., 31/05

โตเกียว
HND
17:40
ศ., 31/05

นาฮะ
OKA
¥ 40,795

JL921


2ชม. 45น.
15:55
ศ., 31/05

โตเกียว
HND
18:40
ศ., 31/05

นาฮะ
OKA
¥ 40,795

JL905


2ชม. 50น.
08:15
ศ., 31/05

โตเกียว
HND
11:05
ศ., 31/05

นาฮะ
OKA
¥ 40,795

JL913


2ชม. 50น.
10:30
ศ., 31/05

โตเกียว
HND
13:20
ศ., 31/05

นาฮะ
OKA
¥ 40,795

JL923


2ชม. 50น.
16:55
ศ., 31/05

โตเกียว
HND
19:45
ศ., 31/05

นาฮะ
OKA
¥ 40,795

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.