ขาไป
โตเกียว นาฮะ
ส., 16/12
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก โตเกียว ไป นาฮะ วัน เสาร์, 16 ธันวาคม 2023

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 
GK307


3ชม. 30น.
15:40
ส., 16/12

โตเกียว
NRT
19:10
ส., 16/12

นาฮะ
OKA
¥ 8,135

GK305


3ชม. 30น.
14:10
ส., 16/12

โตเกียว
NRT
17:40
ส., 16/12

นาฮะ
OKA
¥ 10,698

GK303


3ชม. 30น.
08:40
ส., 16/12

โตเกียว
NRT
12:10
ส., 16/12

นาฮะ
OKA
¥ 16,614

JL901


2ชม. 50น.
06:20
ส., 16/12

โตเกียว
HND
09:10
ส., 16/12

นาฮะ
OKA
¥ 27,036

JL905


2ชม. 55น.
08:05
ส., 16/12

โตเกียว
HND
11:00
ส., 16/12

นาฮะ
OKA
¥ 27,036

JL987


2ชม. 55น.
11:05
ส., 16/12

โตเกียว
HND
14:00
ส., 16/12

นาฮะ
OKA
¥ 27,036

JL915


2ชม. 55น.
11:55
ส., 16/12

โตเกียว
HND
14:50
ส., 16/12

นาฮะ
OKA
¥ 27,036

JL919


2ชม. 55น.
14:55
ส., 16/12

โตเกียว
HND
17:50
ส., 16/12

นาฮะ
OKA
¥ 27,036

JL921


2ชม. 55น.
15:55
ส., 16/12

โตเกียว
HND
18:50
ส., 16/12

นาฮะ
OKA
¥ 27,036

JL903


3ชม. 00น.
07:20
ส., 16/12

โตเกียว
HND
10:20
ส., 16/12

นาฮะ
OKA
¥ 27,036

JL907


3ชม. 00น.
08:45
ส., 16/12

โตเกียว
HND
11:45
ส., 16/12

นาฮะ
OKA
¥ 27,036

JL909


3ชม. 00น.
09:40
ส., 16/12

โตเกียว
HND
12:40
ส., 16/12

นาฮะ
OKA
¥ 27,036

JL913


3ชม. 00น.
10:30
ส., 16/12

โตเกียว
HND
13:30
ส., 16/12

นาฮะ
OKA
¥ 27,036

JL923


3ชม. 00น.
17:15
ส., 16/12

โตเกียว
HND
20:15
ส., 16/12

นาฮะ
OKA
¥ 27,036

JL925


2ชม. 50น.
20:00
ส., 16/12

โตเกียว
HND
22:50
ส., 16/12

นาฮะ
OKA
¥ 31,176

JL917


2ชม. 55น.
14:15
ส., 16/12

โตเกียว
HND
17:10
ส., 16/12

นาฮะ
OKA
¥ 31,176

NH479


2ชม. 50น.
20:15
ส., 16/12

โตเกียว
HND
23:05
ส., 16/12

นาฮะ
OKA
¥ 36,647

NH1133


2ชม. 50น.
21:05
ส., 16/12

โตเกียว
HND
23:55
ส., 16/12

นาฮะ
OKA
¥ 36,647

NH993


2ชม. 55น.
06:35
ส., 16/12

โตเกียว
HND
09:30
ส., 16/12

นาฮะ
OKA
¥ 36,647

NH473


2ชม. 55น.
13:15
ส., 16/12

โตเกียว
HND
16:10
ส., 16/12

นาฮะ
OKA
¥ 36,647

NH475


2ชม. 55น.
14:45
ส., 16/12

โตเกียว
HND
17:40
ส., 16/12

นาฮะ
OKA
¥ 36,647

NH477


2ชม. 55น.
15:25
ส., 16/12

โตเกียว
HND
18:20
ส., 16/12

นาฮะ
OKA
¥ 36,647

NH1095


2ชม. 55น.
16:20
ส., 16/12

โตเกียว
HND
19:15
ส., 16/12

นาฮะ
OKA
¥ 36,647

NH461


3ชม. 00น.
06:20
ส., 16/12

โตเกียว
HND
09:20
ส., 16/12

นาฮะ
OKA
¥ 36,647

NH2421


3ชม. 00น.
06:45
ส., 16/12

โตเกียว
HND
09:45
ส., 16/12

นาฮะ
OKA
¥ 36,647

NH463


3ชม. 00น.
07:45
ส., 16/12

โตเกียว
HND
10:45
ส., 16/12

นาฮะ
OKA
¥ 36,647

NH467


3ชม. 00น.
08:30
ส., 16/12

โตเกียว
HND
11:30
ส., 16/12

นาฮะ
OKA
¥ 36,647

NH995


3ชม. 00น.
09:25
ส., 16/12

โตเกียว
HND
12:25
ส., 16/12

นาฮะ
OKA
¥ 36,647

NH469


3ชม. 00น.
10:30
ส., 16/12

โตเกียว
HND
13:30
ส., 16/12

นาฮะ
OKA
¥ 36,647

NH471


3ชม. 00น.
11:20
ส., 16/12

โตเกียว
HND
14:20
ส., 16/12

นาฮะ
OKA
¥ 36,647

NH2423


3ชม. 00น.
14:00
ส., 16/12

โตเกียว
HND
17:00
ส., 16/12

นาฮะ
OKA
¥ 36,647

NH1097


3ชม. 00น.
17:10
ส., 16/12

โตเกียว
HND
20:10
ส., 16/12

นาฮะ
OKA
¥ 36,647

NH2425


3ชม. 00น.
18:40
ส., 16/12

โตเกียว
HND
21:40
ส., 16/12

นาฮะ
OKA
¥ 36,647

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.