ขาไป
Tokyo Tokyo
ศ., 26/07
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก Tokyo ไป Tokyo วัน ศุกร์, 26 กรกฎาคม 2024

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 
PASS


5 วัน
00:00
ศ., 26/07

โตเกียว
ชินางาวะ
23:59
อ., 30/07

โตเกียว
Narita Airport
¥ 27,000

NARITA 25


1ชม. 03น.
12:24
ศ., 26/07

โตเกียว
ชินางาวะ
13:27
ศ., 26/07

โตเกียว
Narita Airport
¥ 3,050

NARITA 33


1ชม. 03น.
14:24
ศ., 26/07

โตเกียว
ชินางาวะ
15:27
ศ., 26/07

โตเกียว
Narita Airport
¥ 3,050

NARITA 17


1ชม. 04น.
10:23
ศ., 26/07

โตเกียว
ชินางาวะ
11:27
ศ., 26/07

โตเกียว
Narita Airport
¥ 3,050

NARITA 45


1ชม. 04น.
17:24
ศ., 26/07

โตเกียว
ชินางาวะ
18:28
ศ., 26/07

โตเกียว
Narita Airport
¥ 3,050

NARITA 41


1ชม. 06น.
16:24
ศ., 26/07

โตเกียว
ชินางาวะ
17:30
ศ., 26/07

โตเกียว
Narita Airport
¥ 3,050

NARITA 27


1ชม. 07น.
12:50
ศ., 26/07

โตเกียว
ชินางาวะ
13:57
ศ., 26/07

โตเกียว
Narita Airport
¥ 3,050

NARITA 19


1ชม. 08น.
10:49
ศ., 26/07

โตเกียว
ชินางาวะ
11:57
ศ., 26/07

โตเกียว
Narita Airport
¥ 3,050

NARITA 29


1ชม. 08น.
13:24
ศ., 26/07

โตเกียว
ชินางาวะ
14:32
ศ., 26/07

โตเกียว
Narita Airport
¥ 3,050

NARITA 31


1ชม. 08น.
13:50
ศ., 26/07

โตเกียว
ชินางาวะ
14:58
ศ., 26/07

โตเกียว
Narita Airport
¥ 3,050

NARITA 35


1ชม. 08น.
14:49
ศ., 26/07

โตเกียว
ชินางาวะ
15:57
ศ., 26/07

โตเกียว
Narita Airport
¥ 3,050

NARITA 37


1ชม. 08น.
15:24
ศ., 26/07

โตเกียว
ชินางาวะ
16:32
ศ., 26/07

โตเกียว
Narita Airport
¥ 3,050

NARITA 39


1ชม. 08น.
15:49
ศ., 26/07

โตเกียว
ชินางาวะ
16:57
ศ., 26/07

โตเกียว
Narita Airport
¥ 3,050

NARITA 5


1ชม. 09น.
07:02
ศ., 26/07

โตเกียว
ชินางาวะ
08:11
ศ., 26/07

โตเกียว
Narita Airport
¥ 3,050

NARITA 13


1ชม. 09น.
08:49
ศ., 26/07

โตเกียว
ชินางาวะ
09:58
ศ., 26/07

โตเกียว
Narita Airport
¥ 3,050

NARITA 15


1ชม. 09น.
09:49
ศ., 26/07

โตเกียว
ชินางาวะ
10:58
ศ., 26/07

โตเกียว
Narita Airport
¥ 3,050

NARITA 21


1ชม. 09น.
11:23
ศ., 26/07

โตเกียว
ชินางาวะ
12:32
ศ., 26/07

โตเกียว
Narita Airport
¥ 3,050

NARITA 23


1ชม. 09น.
11:49
ศ., 26/07

โตเกียว
ชินางาวะ
12:58
ศ., 26/07

โตเกียว
Narita Airport
¥ 3,050

NARITA 43


1ชม. 09น.
16:49
ศ., 26/07

โตเกียว
ชินางาวะ
17:58
ศ., 26/07

โตเกียว
Narita Airport
¥ 3,050

NARITA 11


1ชม. 10น.
08:19
ศ., 26/07

โตเกียว
ชินางาวะ
09:29
ศ., 26/07

โตเกียว
Narita Airport
¥ 3,050

NARITA 3


1ชม. 11น.
06:47
ศ., 26/07

โตเกียว
ชินางาวะ
07:58
ศ., 26/07

โตเกียว
Narita Airport
¥ 3,050

NARITA 49


1ชม. 12น.
18:24
ศ., 26/07

โตเกียว
ชินางาวะ
19:36
ศ., 26/07

โตเกียว
Narita Airport
¥ 3,050

NARITA 47


1ชม. 13น.
17:49
ศ., 26/07

โตเกียว
ชินางาวะ
19:02
ศ., 26/07

โตเกียว
Narita Airport
¥ 3,050

NARITA 1


1ชม. 14น.
06:05
ศ., 26/07

โตเกียว
ชินางาวะ
07:19
ศ., 26/07

โตเกียว
Narita Airport
¥ 3,050

NARITA 9


1ชม. 18น.
07:45
ศ., 26/07

โตเกียว
ชินางาวะ
09:03
ศ., 26/07

โตเกียว
Narita Airport
¥ 3,050

NARITA 7


1ชม. 19น.
07:18
ศ., 26/07

โตเกียว
ชินางาวะ
08:37
ศ., 26/07

โตเกียว
Narita Airport
¥ 3,050

NARITA 51


1ชม. 20น.
18:49
ศ., 26/07

โตเกียว
ชินางาวะ
20:09
ศ., 26/07

โตเกียว
Narita Airport
¥ 3,050

NARITA 53


1ชม. 25น.
19:49
ศ., 26/07

โตเกียว
ชินางาวะ
21:14
ศ., 26/07

โตเกียว
Narita Airport
¥ 3,050

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.