Lượt đi
Tokyo Tokyo
T6, 26/07
|
1 Số Hành Khách

Tìm kiếm và đặt vé máy bay, tàu hỏa, xe khách, tàu thủy tại Châu Á

Chọn lượt đi

Kết quả từ Tokyo đến Tokyo ngày đi Thứ sáu, 26 Tháng 7 2024

Khởi hành Đến Giá
 
PASS


5 ngày
00:00
T6, 26/07

TOKYO
Shinagawa
23:59
T3, 30/07

TOKYO
Sân bay Narita
¥ 27,000

NARITA 25


1h 03m
12:24
T6, 26/07

TOKYO
Shinagawa
13:27
T6, 26/07

TOKYO
Sân bay Narita
¥ 3,050

NARITA 33


1h 03m
14:24
T6, 26/07

TOKYO
Shinagawa
15:27
T6, 26/07

TOKYO
Sân bay Narita
¥ 3,050

NARITA 17


1h 04m
10:23
T6, 26/07

TOKYO
Shinagawa
11:27
T6, 26/07

TOKYO
Sân bay Narita
¥ 3,050

NARITA 45


1h 04m
17:24
T6, 26/07

TOKYO
Shinagawa
18:28
T6, 26/07

TOKYO
Sân bay Narita
¥ 3,050

NARITA 41


1h 06m
16:24
T6, 26/07

TOKYO
Shinagawa
17:30
T6, 26/07

TOKYO
Sân bay Narita
¥ 3,050

NARITA 27


1h 07m
12:50
T6, 26/07

TOKYO
Shinagawa
13:57
T6, 26/07

TOKYO
Sân bay Narita
¥ 3,050

NARITA 19


1h 08m
10:49
T6, 26/07

TOKYO
Shinagawa
11:57
T6, 26/07

TOKYO
Sân bay Narita
¥ 3,050

NARITA 29


1h 08m
13:24
T6, 26/07

TOKYO
Shinagawa
14:32
T6, 26/07

TOKYO
Sân bay Narita
¥ 3,050

NARITA 31


1h 08m
13:50
T6, 26/07

TOKYO
Shinagawa
14:58
T6, 26/07

TOKYO
Sân bay Narita
¥ 3,050

NARITA 35


1h 08m
14:49
T6, 26/07

TOKYO
Shinagawa
15:57
T6, 26/07

TOKYO
Sân bay Narita
¥ 3,050

NARITA 37


1h 08m
15:24
T6, 26/07

TOKYO
Shinagawa
16:32
T6, 26/07

TOKYO
Sân bay Narita
¥ 3,050

NARITA 39


1h 08m
15:49
T6, 26/07

TOKYO
Shinagawa
16:57
T6, 26/07

TOKYO
Sân bay Narita
¥ 3,050

NARITA 5


1h 09m
07:02
T6, 26/07

TOKYO
Shinagawa
08:11
T6, 26/07

TOKYO
Sân bay Narita
¥ 3,050

NARITA 13


1h 09m
08:49
T6, 26/07

TOKYO
Shinagawa
09:58
T6, 26/07

TOKYO
Sân bay Narita
¥ 3,050

NARITA 15


1h 09m
09:49
T6, 26/07

TOKYO
Shinagawa
10:58
T6, 26/07

TOKYO
Sân bay Narita
¥ 3,050

NARITA 21


1h 09m
11:23
T6, 26/07

TOKYO
Shinagawa
12:32
T6, 26/07

TOKYO
Sân bay Narita
¥ 3,050

NARITA 23


1h 09m
11:49
T6, 26/07

TOKYO
Shinagawa
12:58
T6, 26/07

TOKYO
Sân bay Narita
¥ 3,050

NARITA 43


1h 09m
16:49
T6, 26/07

TOKYO
Shinagawa
17:58
T6, 26/07

TOKYO
Sân bay Narita
¥ 3,050

NARITA 11


1h 10m
08:19
T6, 26/07

TOKYO
Shinagawa
09:29
T6, 26/07

TOKYO
Sân bay Narita
¥ 3,050

NARITA 3


1h 11m
06:47
T6, 26/07

TOKYO
Shinagawa
07:58
T6, 26/07

TOKYO
Sân bay Narita
¥ 3,050

NARITA 49


1h 12m
18:24
T6, 26/07

TOKYO
Shinagawa
19:36
T6, 26/07

TOKYO
Sân bay Narita
¥ 3,050

NARITA 47


1h 13m
17:49
T6, 26/07

TOKYO
Shinagawa
19:02
T6, 26/07

TOKYO
Sân bay Narita
¥ 3,050

NARITA 1


1h 14m
06:05
T6, 26/07

TOKYO
Shinagawa
07:19
T6, 26/07

TOKYO
Sân bay Narita
¥ 3,050

NARITA 9


1h 18m
07:45
T6, 26/07

TOKYO
Shinagawa
09:03
T6, 26/07

TOKYO
Sân bay Narita
¥ 3,050

NARITA 7


1h 19m
07:18
T6, 26/07

TOKYO
Shinagawa
08:37
T6, 26/07

TOKYO
Sân bay Narita
¥ 3,050

NARITA 51


1h 20m
18:49
T6, 26/07

TOKYO
Shinagawa
20:09
T6, 26/07

TOKYO
Sân bay Narita
¥ 3,050

NARITA 53


1h 25m
19:49
T6, 26/07

TOKYO
Shinagawa
21:14
T6, 26/07

TOKYO
Sân bay Narita
¥ 3,050

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.