ขาไป
ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้
อ., 28/03
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก ปักกิ่ง ไป เซี่ยงไฮ้ วัน อังคาร, 28 มีนาคม 2023

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 
G103


5ชม. 38น.
06:20
อ., 28/03

ปักกิ่ง
South
11:58
อ., 28/03

เซี่ยงไฮ้
Hongqiao
498 元

G27


4ชม. 29น.
19:00
อ., 28/03

ปักกิ่ง
South
23:29
อ., 28/03

เซี่ยงไฮ้
Shanghai
581 元

G159


5ชม. 59น.
17:19
อ., 28/03

ปักกิ่ง
South
23:18
อ., 28/03

เซี่ยงไฮ้
Hongqiao
526 元

G161


5ชม. 59น.
17:33
อ., 28/03

ปักกิ่ง
South
23:32
อ., 28/03

เซี่ยงไฮ้
Hongqiao
526 元

G21


4ชม. 18น.
17:00
อ., 28/03

ปักกิ่ง
South
21:18
อ., 28/03

เซี่ยงไฮ้
Hongqiao
626 元

G105


5ชม. 46น.
07:17
อ., 28/03

ปักกิ่ง
South
13:03
อ., 28/03

เซี่ยงไฮ้
Hongqiao
553 元

G107


5ชม. 47น.
07:25
อ., 28/03

ปักกิ่ง
South
13:12
อ., 28/03

เซี่ยงไฮ้
Hongqiao
553 元

G1


4ชม. 29น.
07:00
อ., 28/03

ปักกิ่ง
South
11:29
อ., 28/03

เซี่ยงไฮ้
Shanghai
631 元

G3


4ชม. 32น.
08:00
อ., 28/03

ปักกิ่ง
South
12:32
อ., 28/03

เซี่ยงไฮ้
Shanghai
631 元

G11


4ชม. 38น.
12:00
อ., 28/03

ปักกิ่ง
South
16:38
อ., 28/03

เซี่ยงไฮ้
Hongqiao
626 元

G111


5ชม. 55น.
08:16
อ., 28/03

ปักกิ่ง
South
14:11
อ., 28/03

เซี่ยงไฮ้
Hongqiao
553 元

G153


5ชม. 57น.
16:30
อ., 28/03

ปักกิ่ง
South
22:27
อ., 28/03

เซี่ยงไฮ้
Hongqiao
553 元

G145


5ชม. 58น.
14:14
อ., 28/03

ปักกิ่ง
South
20:12
อ., 28/03

เซี่ยงไฮ้
Hongqiao
553 元

G117


5ชม. 35น.
09:20
อ., 28/03

ปักกิ่ง
South
14:55
อ., 28/03

เซี่ยงไฮ้
Hongqiao
576 元

G143


5ชม. 59น.
14:08
อ., 28/03

ปักกิ่ง
South
20:07
อ., 28/03

เซี่ยงไฮ้
Hongqiao
553 元

G121


5ชม. 37น.
10:05
อ., 28/03

ปักกิ่ง
South
15:42
อ., 28/03

เซี่ยงไฮ้
Hongqiao
576 元

G115


5ชม. 38น.
09:10
อ., 28/03

ปักกิ่ง
South
14:48
อ., 28/03

เซี่ยงไฮ้
Hongqiao
576 元

G109


6ชม. 03น.
07:45
อ., 28/03

ปักกิ่ง
South
13:48
อ., 28/03

เซี่ยงไฮ้
Hongqiao
553 元

G23


4ชม. 43น.
18:00
อ., 28/03

ปักกิ่ง
South
22:43
อ., 28/03

เซี่ยงไฮ้
Shanghai
631 元

G25


4ชม. 54น.
18:04
อ., 28/03

ปักกิ่ง
South
22:58
อ., 28/03

เซี่ยงไฮ้
Hongqiao
626 元

G141


5ชม. 50น.
13:34
อ., 28/03

ปักกิ่ง
South
19:24
อ., 28/03

เซี่ยงไฮ้
Hongqiao
576 元

G147


6ชม. 16น.
14:27
อ., 28/03

ปักกิ่ง
South
20:43
อ., 28/03

เซี่ยงไฮ้
Hongqiao
553 元

G157


6ชม. 20น.
16:53
อ., 28/03

ปักกิ่ง
South
23:13
อ., 28/03

เซี่ยงไฮ้
Hongqiao
553 元

G19


4ชม. 28น.
16:00
อ., 28/03

ปักกิ่ง
South
20:28
อ., 28/03

เซี่ยงไฮ้
Hongqiao
662 元

G15


4ชม. 33น.
14:00
อ., 28/03

ปักกิ่ง
South
18:33
อ., 28/03

เซี่ยงไฮ้
Hongqiao
662 元

G139


6ชม. 02น.
13:04
อ., 28/03

ปักกิ่ง
South
19:06
อ., 28/03

เซี่ยงไฮ้
Hongqiao
576 元

G149


6ชม. 02น.
15:08
อ., 28/03

ปักกิ่ง
South
21:10
อ., 28/03

เซี่ยงไฮ้
Hongqiao
576 元

G17


4ชม. 34น.
15:00
อ., 28/03

ปักกิ่ง
South
19:34
อ., 28/03

เซี่ยงไฮ้
Hongqiao
662 元

G127


6ชม. 03น.
11:05
อ., 28/03

ปักกิ่ง
South
17:08
อ., 28/03

เซี่ยงไฮ้
Hongqiao
576 元

G7


4ชม. 35น.
10:00
อ., 28/03

ปักกิ่ง
South
14:35
อ., 28/03

เซี่ยงไฮ้
Hongqiao
662 元

G125


6ชม. 04น.
10:46
อ., 28/03

ปักกิ่ง
South
16:50
อ., 28/03

เซี่ยงไฮ้
Hongqiao
576 元

G5


4ชม. 37น.
09:00
อ., 28/03

ปักกิ่ง
South
13:37
อ., 28/03

เซี่ยงไฮ้
Hongqiao
662 元

G9


4ชม. 37น.
11:00
อ., 28/03

ปักกิ่ง
South
15:37
อ., 28/03

เซี่ยงไฮ้
Hongqiao
662 元

G123


6ชม. 06น.
10:20
อ., 28/03

ปักกิ่ง
South
16:26
อ., 28/03

เซี่ยงไฮ้
Hongqiao
576 元

G119


6ชม. 08น.
09:24
อ., 28/03

ปักกิ่ง
South
15:32
อ., 28/03

เซี่ยงไฮ้
Hongqiao
576 元

G13


4ชม. 35น.
13:00
อ., 28/03

ปักกิ่ง
South
17:35
อ., 28/03

เซี่ยงไฮ้
Shanghai
667 元

G135


6ชม. 09น.
12:12
อ., 28/03

ปักกิ่ง
South
18:21
อ., 28/03

เซี่ยงไฮ้
Hongqiao
576 元

G137


6ชม. 09น.
12:47
อ., 28/03

ปักกิ่ง
South
18:56
อ., 28/03

เซี่ยงไฮ้
Hongqiao
576 元

G113


6ชม. 20น.
08:39
อ., 28/03

ปักกิ่ง
South
14:59
อ., 28/03

เซี่ยงไฮ้
Hongqiao
576 元

G129


6ชม. 20น.
11:18
อ., 28/03

ปักกิ่ง
South
17:38
อ., 28/03

เซี่ยงไฮ้
Hongqiao
576 元

G151


6ชม. 23น.
15:49
อ., 28/03

ปักกิ่ง
South
22:12
อ., 28/03

เซี่ยงไฮ้
Hongqiao
576 元

G133


6ชม. 13น.
11:49
อ., 28/03

ปักกิ่ง
South
18:02
อ., 28/03

เซี่ยงไฮ้
Shanghai
604 元

D705


12ชม. 06น.
21:21
อ., 28/03

ปักกิ่ง
Beijing
09:27
พ., 29/03

เซี่ยงไฮ้
Shanghai
271 元

D709


12ชม. 18น.
19:36
อ., 28/03

ปักกิ่ง
South
07:54
พ., 29/03

เซี่ยงไฮ้
Shanghai
269 元

T109


14ชม. 55น.
20:05
อ., 28/03

ปักกิ่ง
Beijing
11:00
พ., 29/03

เซี่ยงไฮ้
Shanghai
177 元

1461


18ชม. 52น.
11:55
อ., 28/03

ปักกิ่ง
Beijing
06:47
พ., 29/03

เซี่ยงไฮ้
Shanghai
157 元

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.