ขาไป
เชียงใหม่ กรุงเทพฯ
พฤ., 07/12
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก เชียงใหม่ ไป กรุงเทพฯ วัน พฤหัสบดี, 07 ธันวาคม 2023

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 
FD3430


1ชม. 15น.
23:05
พฤ., 07/12

เชียงใหม่
CNX
00:20
ศ., 08/12

กรุงเทพฯ
DMK
1,568 ฿

DD123


1ชม. 05น.
07:10
พฤ., 07/12

เชียงใหม่
CNX
08:15
พฤ., 07/12

กรุงเทพฯ
DMK
1,734 ฿

DD121


1ชม. 10น.
06:20
พฤ., 07/12

เชียงใหม่
CNX
07:30
พฤ., 07/12

กรุงเทพฯ
DMK
1,734 ฿

DD143


1ชม. 10น.
23:15
พฤ., 07/12

เชียงใหม่
CNX
00:25
ศ., 08/12

กรุงเทพฯ
DMK
1,734 ฿

FD4109


1ชม. 20น.
22:35
พฤ., 07/12

เชียงใหม่
CNX
23:55
พฤ., 07/12

กรุงเทพฯ
BKK
1,724 ฿

SL519


1ชม. 15น.
22:05
พฤ., 07/12

เชียงใหม่
CNX
23:20
พฤ., 07/12

กรุงเทพฯ
DMK
1,847 ฿

FD4103


1ชม. 20น.
09:00
พฤ., 07/12

เชียงใหม่
CNX
10:20
พฤ., 07/12

กรุงเทพฯ
BKK
1,861 ฿

VZ119


1ชม. 20น.
22:25
พฤ., 07/12

เชียงใหม่
CNX
23:45
พฤ., 07/12

กรุงเทพฯ
BKK
1,895 ฿

DD141


1ชม. 10น.
21:35
พฤ., 07/12

เชียงใหม่
CNX
22:45
พฤ., 07/12

กรุงเทพฯ
DMK
1,944 ฿

DD139


1ชม. 15น.
20:35
พฤ., 07/12

เชียงใหม่
CNX
21:50
พฤ., 07/12

กรุงเทพฯ
DMK
1,944 ฿

FD3417


1ชม. 10น.
07:25
พฤ., 07/12

เชียงใหม่
CNX
08:35
พฤ., 07/12

กรุงเทพฯ
DMK
2,022 ฿

FD3438


1ชม. 10น.
08:30
พฤ., 07/12

เชียงใหม่
CNX
09:40
พฤ., 07/12

กรุงเทพฯ
DMK
2,022 ฿

VZ101


1ชม. 20น.
08:05
พฤ., 07/12

เชียงใหม่
CNX
09:25
พฤ., 07/12

กรุงเทพฯ
BKK
1,998 ฿

FD3428


1ชม. 15น.
22:10
พฤ., 07/12

เชียงใหม่
CNX
23:25
พฤ., 07/12

กรุงเทพฯ
DMK
2,022 ฿

SL509


1ชม. 10น.
16:45
พฤ., 07/12

เชียงใหม่
CNX
17:55
พฤ., 07/12

กรุงเทพฯ
DMK
2,052 ฿

SL511


1ชม. 15น.
13:40
พฤ., 07/12

เชียงใหม่
CNX
14:55
พฤ., 07/12

กรุงเทพฯ
DMK
2,052 ฿

FD3426


1ชม. 25น.
21:30
พฤ., 07/12

เชียงใหม่
CNX
22:55
พฤ., 07/12

กรุงเทพฯ
DMK
2,022 ฿

SL507


1ชม. 20น.
08:00
พฤ., 07/12

เชียงใหม่
CNX
09:20
พฤ., 07/12

กรุงเทพฯ
DMK
2,052 ฿

FD8102


1ชม. 20น.
17:45
พฤ., 07/12

เชียงใหม่
CNX
19:05
พฤ., 07/12

กรุงเทพฯ
BKK
2,081 ฿

VZ2105


1ชม. 20น.
06:35
พฤ., 07/12

เชียงใหม่
CNX
07:55
พฤ., 07/12

กรุงเทพฯ
BKK
2,091 ฿

VZ115


1ชม. 20น.
10:35
พฤ., 07/12

เชียงใหม่
CNX
11:55
พฤ., 07/12

กรุงเทพฯ
BKK
2,091 ฿

DD125


1ชม. 10น.
08:00
พฤ., 07/12

เชียงใหม่
CNX
09:10
พฤ., 07/12

กรุงเทพฯ
DMK
2,149 ฿

DD135


1ชม. 10น.
16:10
พฤ., 07/12

เชียงใหม่
CNX
17:20
พฤ., 07/12

กรุงเทพฯ
DMK
2,149 ฿

FD8104


1ชม. 20น.
16:40
พฤ., 07/12

เชียงใหม่
CNX
18:00
พฤ., 07/12

กรุงเทพฯ
BKK
2,130 ฿

FD4105


1ชม. 20น.
18:25
พฤ., 07/12

เชียงใหม่
CNX
19:45
พฤ., 07/12

กรุงเทพฯ
BKK
2,130 ฿

FD3436


1ชม. 10น.
12:20
พฤ., 07/12

เชียงใหม่
CNX
13:30
พฤ., 07/12

กรุงเทพฯ
DMK
2,228 ฿

FD3444


1ชม. 15น.
10:25
พฤ., 07/12

เชียงใหม่
CNX
11:40
พฤ., 07/12

กรุงเทพฯ
DMK
2,228 ฿

FD3420


1ชม. 15น.
14:15
พฤ., 07/12

เชียงใหม่
CNX
15:30
พฤ., 07/12

กรุงเทพฯ
DMK
2,228 ฿

FD3446


1ชม. 15น.
16:35
พฤ., 07/12

เชียงใหม่
CNX
17:50
พฤ., 07/12

กรุงเทพฯ
DMK
2,228 ฿

FD3432


1ชม. 15น.
17:45
พฤ., 07/12

เชียงใหม่
CNX
19:00
พฤ., 07/12

กรุงเทพฯ
DMK
2,228 ฿

FD3440


1ชม. 15น.
19:05
พฤ., 07/12

เชียงใหม่
CNX
20:20
พฤ., 07/12

กรุงเทพฯ
DMK
2,228 ฿

FD3448


1ชม. 20น.
13:25
พฤ., 07/12

เชียงใหม่
CNX
14:45
พฤ., 07/12

กรุงเทพฯ
DMK
2,228 ฿

FD3434


1ชม. 25น.
15:40
พฤ., 07/12

เชียงใหม่
CNX
17:05
พฤ., 07/12

กรุงเทพฯ
DMK
2,228 ฿

DD127


1ชม. 10น.
11:00
พฤ., 07/12

เชียงใหม่
CNX
12:10
พฤ., 07/12

กรุงเทพฯ
DMK
2,301 ฿

VZ103


1ชม. 20น.
12:25
พฤ., 07/12

เชียงใหม่
CNX
13:45
พฤ., 07/12

กรุงเทพฯ
BKK
2,340 ฿

VZ107


1ชม. 20น.
16:15
พฤ., 07/12

เชียงใหม่
CNX
17:35
พฤ., 07/12

กรุงเทพฯ
BKK
2,340 ฿

VZ123


1ชม. 20น.
20:00
พฤ., 07/12

เชียงใหม่
CNX
21:20
พฤ., 07/12

กรุงเทพฯ
BKK
2,340 ฿

DD133


1ชม. 05น.
14:05
พฤ., 07/12

เชียงใหม่
CNX
15:10
พฤ., 07/12

กรุงเทพฯ
DMK
2,428 ฿

DD131


1ชม. 10น.
13:20
พฤ., 07/12

เชียงใหม่
CNX
14:30
พฤ., 07/12

กรุงเทพฯ
DMK
2,462 ฿

DD137


1ชม. 10น.
19:55
พฤ., 07/12

เชียงใหม่
CNX
21:05
พฤ., 07/12

กรุงเทพฯ
DMK
2,462 ฿

VZ111


1ชม. 20น.
14:40
พฤ., 07/12

เชียงใหม่
CNX
16:00
พฤ., 07/12

กรุงเทพฯ
BKK
2,472 ฿

TG103


1ชม. 25น.
09:25
พฤ., 07/12

เชียงใหม่
CNX
10:50
พฤ., 07/12

กรุงเทพฯ
BKK
2,517 ฿

SL513


1ชม. 10น.
16:00
พฤ., 07/12

เชียงใหม่
CNX
17:10
พฤ., 07/12

กรุงเทพฯ
DMK
2,662 ฿

TG105


1ชม. 20น.
12:15
พฤ., 07/12

เชียงใหม่
CNX
13:35
พฤ., 07/12

กรุงเทพฯ
BKK
2,861 ฿

TG121


1ชม. 20น.
21:05
พฤ., 07/12

เชียงใหม่
CNX
22:25
พฤ., 07/12

กรุงเทพฯ
BKK
2,861 ฿

TG8725


1ชม. 25น.
11:05
พฤ., 07/12

เชียงใหม่
CNX
12:30
พฤ., 07/12

กรุงเทพฯ
BKK
2,861 ฿

SP8


9ชม. 50น.
08:50
พฤ., 07/12

เชียงใหม่
สถานีเชียงใหม่
18:40
พฤ., 07/12

กรุงเทพฯ
สถานีดอนเมือง
553 ฿

PG216


1ชม. 25น.
10:10
พฤ., 07/12

เชียงใหม่
CNX
11:35
พฤ., 07/12

กรุงเทพฯ
BKK
3,200 ฿

TG111


1ชม. 20น.
15:25
พฤ., 07/12

เชียงใหม่
CNX
16:45
พฤ., 07/12

กรุงเทพฯ
BKK
3,249 ฿10ชม. 00น.
19:30
พฤ., 07/12

เชียงใหม่
สถานีขนส่งอาเขต 2
05:30
ศ., 08/12

กรุงเทพฯ
สถานีขนส่งหมอชิต
762 ฿10ชม. 00น.
19:30
พฤ., 07/12

เชียงใหม่
สถานีขนส่งอาเขต 2
05:30
ศ., 08/12

กรุงเทพฯ
ถนนข้าวสาร
762 ฿

TG165


1ชม. 20น.
17:05
พฤ., 07/12

เชียงใหม่
CNX
18:25
พฤ., 07/12

กรุงเทพฯ
BKK
3,428 ฿10ชม. 45น.
19:30
พฤ., 07/12

เชียงใหม่
สถานีขนส่งอาเขต 2
06:15
ศ., 08/12

กรุงเทพฯ
ถนนข้าวสาร
743 ฿10ชม. 45น.
20:00
พฤ., 07/12

เชียงใหม่
สถานีขนส่งอาเขต 2
06:45
ศ., 08/12

กรุงเทพฯ
สถานีขนส่งหมอชิต
743 ฿

SP14


12ชม. 53น.
17:00
พฤ., 07/12

เชียงใหม่
สถานีเชียงใหม่
05:53
ศ., 08/12

กรุงเทพฯ
สถานีดอนเมือง
308 ฿

EX52


13ชม. 23น.
15:30
พฤ., 07/12

เชียงใหม่
สถานีเชียงใหม่
04:53
ศ., 08/12

กรุงเทพฯ
สถานีดอนเมือง
268 ฿

RP102


13ชม. 38น.
06:30
พฤ., 07/12

เชียงใหม่
สถานีเชียงใหม่
20:08
พฤ., 07/12

กรุงเทพฯ
สถานีดอนเมือง
228 ฿

PG224


1ชม. 25น.
12:10
พฤ., 07/12

เชียงใหม่
CNX
13:35
พฤ., 07/12

กรุงเทพฯ
BKK
4,026 ฿

SP10


12ชม. 50น.
18:00
พฤ., 07/12

เชียงใหม่
สถานีเชียงใหม่
06:50
ศ., 08/12

กรุงเทพฯ
สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์
1,038 ฿

PG220


1ชม. 25น.
19:45
พฤ., 07/12

เชียงใหม่
CNX
21:10
พฤ., 07/12

กรุงเทพฯ
BKK
5,771 ฿

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.