ขาไป
เชียงใหม่ กรุงเทพฯ
ส., 22/06
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก เชียงใหม่ ไป กรุงเทพฯ วัน เสาร์, 22 มิถุนายน 2024

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 
DD149


1ชม. 10น.
22:40
ส., 22/06

เชียงใหม่
CNX
23:50
ส., 22/06

กรุงเทพฯ
DMK
1,694 ฿

FD3420


1ชม. 10น.
23:30
ส., 22/06

เชียงใหม่
CNX
00:40
อา., 23/06

กรุงเทพฯ
DMK
1,739 ฿

FD3444


1ชม. 15น.
21:15
ส., 22/06

เชียงใหม่
CNX
22:30
ส., 22/06

กรุงเทพฯ
DMK
2,002 ฿

FD3432


1ชม. 15น.
17:30
ส., 22/06

เชียงใหม่
CNX
18:45
ส., 22/06

กรุงเทพฯ
DMK
2,023 ฿

VZ119


1ชม. 20น.
22:25
ส., 22/06

เชียงใหม่
CNX
23:45
ส., 22/06

กรุงเทพฯ
BKK
2,083 ฿

FD3430


1ชม. 10น.
19:55
ส., 22/06

เชียงใหม่
CNX
21:05
ส., 22/06

กรุงเทพฯ
DMK
2,195 ฿

FD3436


1ชม. 15น.
11:00
ส., 22/06

เชียงใหม่
CNX
12:15
ส., 22/06

กรุงเทพฯ
DMK
2,195 ฿

FD3434


1ชม. 15น.
14:35
ส., 22/06

เชียงใหม่
CNX
15:50
ส., 22/06

กรุงเทพฯ
DMK
2,195 ฿

VZ2105


1ชม. 20น.
06:30
ส., 22/06

เชียงใหม่
CNX
07:50
ส., 22/06

กรุงเทพฯ
BKK
2,240 ฿

FD4103


1ชม. 20น.
13:50
ส., 22/06

เชียงใหม่
CNX
15:10
ส., 22/06

กรุงเทพฯ
BKK
2,291 ฿

FD4105


1ชม. 20น.
06:35
ส., 22/06

เชียงใหม่
CNX
07:55
ส., 22/06

กรุงเทพฯ
BKK
2,311 ฿

DD135


1ชม. 10น.
18:00
ส., 22/06

เชียงใหม่
CNX
19:10
ส., 22/06

กรุงเทพฯ
DMK
2,397 ฿

SL513


1ชม. 10น.
16:20
ส., 22/06

เชียงใหม่
CNX
17:30
ส., 22/06

กรุงเทพฯ
DMK
2,503 ฿

VZ101


1ชม. 20น.
07:50
ส., 22/06

เชียงใหม่
CNX
09:10
ส., 22/06

กรุงเทพฯ
BKK
2,478 ฿

VZ123


1ชม. 20น.
19:45
ส., 22/06

เชียงใหม่
CNX
21:05
ส., 22/06

กรุงเทพฯ
BKK
2,478 ฿

SL511


1ชม. 15น.
13:35
ส., 22/06

เชียงใหม่
CNX
14:50
ส., 22/06

กรุงเทพฯ
DMK
2,503 ฿

FD3428


1ชม. 05น.
12:00
ส., 22/06

เชียงใหม่
CNX
13:05
ส., 22/06

กรุงเทพฯ
DMK
2,574 ฿

FD3438


1ชม. 10น.
08:30
ส., 22/06

เชียงใหม่
CNX
09:40
ส., 22/06

กรุงเทพฯ
DMK
2,574 ฿

FD3440


1ชม. 10น.
16:25
ส., 22/06

เชียงใหม่
CNX
17:35
ส., 22/06

กรุงเทพฯ
DMK
2,574 ฿

FD3446


1ชม. 15น.
09:10
ส., 22/06

เชียงใหม่
CNX
10:25
ส., 22/06

กรุงเทพฯ
DMK
2,574 ฿

DD125


1ชม. 10น.
11:00
ส., 22/06

เชียงใหม่
CNX
12:10
ส., 22/06

กรุงเทพฯ
DMK
2,650 ฿

DD131


1ชม. 10น.
13:10
ส., 22/06

เชียงใหม่
CNX
14:20
ส., 22/06

กรุงเทพฯ
DMK
2,650 ฿

FD4101


1ชม. 20น.
08:50
ส., 22/06

เชียงใหม่
CNX
10:10
ส., 22/06

กรุงเทพฯ
BKK
2,660 ฿

FD4109


1ชม. 20น.
18:30
ส., 22/06

เชียงใหม่
CNX
19:50
ส., 22/06

กรุงเทพฯ
BKK
2,670 ฿

VZ103


1ชม. 20น.
11:45
ส., 22/06

เชียงใหม่
CNX
13:05
ส., 22/06

กรุงเทพฯ
BKK
2,715 ฿

VZ109


1ชม. 20น.
17:20
ส., 22/06

เชียงใหม่
CNX
18:40
ส., 22/06

กรุงเทพฯ
BKK
2,715 ฿

FD4107


1ชม. 35น.
12:30
ส., 22/06

เชียงใหม่
CNX
14:05
ส., 22/06

กรุงเทพฯ
BKK
2,660 ฿

FD3448


1ชม. 10น.
13:05
ส., 22/06

เชียงใหม่
CNX
14:15
ส., 22/06

กรุงเทพฯ
DMK
2,958 ฿

PG220


1ชม. 25น.
20:00
ส., 22/06

เชียงใหม่
CNX
21:25
ส., 22/06

กรุงเทพฯ
BKK
2,955 ฿

VZ111


1ชม. 20น.
14:20
ส., 22/06

เชียงใหม่
CNX
15:40
ส., 22/06

กรุงเทพฯ
BKK
2,994 ฿

SP8


10ชม. 05น.
08:50
ส., 22/06

เชียงใหม่
สถานีเชียงใหม่
18:55
ส., 22/06

กรุงเทพฯ
สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์
558 ฿

PG216


1ชม. 25น.
10:10
ส., 22/06

เชียงใหม่
CNX
11:35
ส., 22/06

กรุงเทพฯ
BKK
3,260 ฿

PG224


1ชม. 25น.
11:55
ส., 22/06

เชียงใหม่
CNX
13:20
ส., 22/06

กรุงเทพฯ
BKK
3,260 ฿

SP14


13ชม. 00น.
17:00
ส., 22/06

เชียงใหม่
สถานีเชียงใหม่
06:00
อา., 23/06

กรุงเทพฯ
สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์
310 ฿

EX52


13ชม. 40น.
15:30
ส., 22/06

เชียงใหม่
สถานีเชียงใหม่
05:10
อา., 23/06

กรุงเทพฯ
สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์
270 ฿

RP102


13ชม. 55น.
06:30
ส., 22/06

เชียงใหม่
สถานีเชียงใหม่
20:25
ส., 22/06

กรุงเทพฯ
สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์
230 ฿

FD8006


1ชม. 10น.
10:20
ส., 22/06

เชียงใหม่
CNX
11:30
ส., 22/06

กรุงเทพฯ
DMK
3,914 ฿

FD3417


1ชม. 15น.
06:50
ส., 22/06

เชียงใหม่
CNX
08:05
ส., 22/06

กรุงเทพฯ
DMK
3,914 ฿

SP10


12ชม. 50น.
18:00
ส., 22/06

เชียงใหม่
สถานีเชียงใหม่
06:50
อา., 23/06

กรุงเทพฯ
สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์
1,038 ฿

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.