Lượt đi
Chiang Mai Băng Cốc
T2, 09/10
|
1 Số Hành Khách

Tìm kiếm và đặt vé máy bay, tàu hỏa, xe khách, tàu thủy tại Châu Á

Chọn lượt đi

Kết quả từ Chiang Mai đến Băng Cốc ngày đi Thứ hai, 09 Tháng 10 2023

Khởi hành Đến Giá
 
SL519


1h 15m
23:40
T2, 09/10

CHIANG MAI
CNX
00:55
T3, 10/10

BĂNG CỐC
DMK
1,459 ฿

SL507


1h 10m
07:50
T2, 09/10

CHIANG MAI
CNX
09:00
T2, 09/10

BĂNG CỐC
DMK
2,070 ฿

SL511


1h 20m
13:40
T2, 09/10

CHIANG MAI
CNX
15:00
T2, 09/10

BĂNG CỐC
DMK
2,070 ฿

TG2121


1h 20m
21:10
T2, 09/10

CHIANG MAI
CNX
22:30
T2, 09/10

BĂNG CỐC
BKK
2,458 ฿

TG2103


1h 25m
09:25
T2, 09/10

CHIANG MAI
CNX
10:50
T2, 09/10

BĂNG CỐC
BKK
2,458 ฿

WE103


1h 25m
09:25
T2, 09/10

CHIANG MAI
CNX
10:50
T2, 09/10

BĂNG CỐC
BKK
2,719 ฿

PG216


1h 25m
10:10
T2, 09/10

CHIANG MAI
CNX
11:35
T2, 09/10

BĂNG CỐC
BKK
2,747 ฿

PG224


1h 25m
12:00
T2, 09/10

CHIANG MAI
CNX
13:25
T2, 09/10

BĂNG CỐC
BKK
2,747 ฿

PG220


1h 25m
20:00
T2, 09/10

CHIANG MAI
CNX
21:25
T2, 09/10

BĂNG CỐC
BKK
2,747 ฿

TG2105


1h 25m
12:20
T2, 09/10

CHIANG MAI
CNX
13:45
T2, 09/10

BĂNG CỐC
BKK
3,193 ฿

TG2165


1h 25m
17:05
T2, 09/10

CHIANG MAI
CNX
18:30
T2, 09/10

BĂNG CỐC
BKK
3,193 ฿

SP8


10h 05m
08:50
T2, 09/10

CHIANG MAI
Ga Chiang Mai
18:55
T2, 09/10

BĂNG CỐC
Ga Krung Thep Aphiwat
558 ฿

WE121


1h 20m
21:10
T2, 09/10

CHIANG MAI
CNX
22:30
T2, 09/10

BĂNG CỐC
BKK
3,223 ฿

WE105


1h 25m
12:20
T2, 09/10

CHIANG MAI
CNX
13:45
T2, 09/10

BĂNG CỐC
BKK
3,223 ฿

WE165


1h 25m
17:05
T2, 09/10

CHIANG MAI
CNX
18:30
T2, 09/10

BĂNG CỐC
BKK
3,223 ฿10h 00m
19:30
T2, 09/10

CHIANG MAI
BX Arcade 2
05:30
T3, 10/10

BĂNG CỐC
Khao San
762 ฿10h 00m
19:30
T2, 09/10

CHIANG MAI
BX Arcade 2
05:30
T3, 10/10

BĂNG CỐC
BX Mo Chit
762 ฿10h 45m
18:30
T2, 09/10

CHIANG MAI
BX Arcade 2
05:15
T3, 10/10

BĂNG CỐC
BX Mo Chit
743 ฿10h 45m
19:30
T2, 09/10

CHIANG MAI
BX Arcade 2
06:15
T3, 10/10

BĂNG CỐC
Khao San
743 ฿

TG2111


1h 25m
15:30
T2, 09/10

CHIANG MAI
CNX
16:55
T2, 09/10

BĂNG CỐC
BKK
3,766 ฿

WE111


1h 25m
15:30
T2, 09/10

CHIANG MAI
CNX
16:55
T2, 09/10

BĂNG CỐC
BKK
3,845 ฿

SP14


13h 10m
17:00
T2, 09/10

CHIANG MAI
Ga Chiang Mai
06:10
T3, 10/10

BĂNG CỐC
Ga Krung Thep Aphiwat
310 ฿

EX52


13h 40m
15:30
T2, 09/10

CHIANG MAI
Ga Chiang Mai
05:10
T3, 10/10

BĂNG CỐC
Ga Krung Thep Aphiwat
270 ฿

RP102


13h 55m
06:30
T2, 09/10

CHIANG MAI
Ga Chiang Mai
20:25
T2, 09/10

BĂNG CỐC
Ga Krung Thep Aphiwat
230 ฿

SP10


12h 50m
18:00
T2, 09/10

CHIANG MAI
Ga Chiang Mai
06:50
T3, 10/10

BĂNG CỐC
Ga Krung Thep Aphiwat
1,038 ฿

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.