ขาไป
ฮานอย นิญบิ่ญ
ส., 03/06
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก ฮานอย ไป นิญบิ่ญ วัน เสาร์, 03 มิถุนายน 2023

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 
SE1


2ชม. 10น.
22:00
ส., 03/06

ฮานอย
Hanoi
00:10
อา., 04/06

นิญบิ่ญ
Ninh Binh
119,000 đ

SE3


2ชม. 16น.
19:20
ส., 03/06

ฮานอย
Hanoi
21:36
ส., 03/06

นิญบิ่ญ
Ninh Binh
106,000 đ

SE19


2ชม. 12น.
19:50
ส., 03/06

ฮานอย
Hanoi
22:02
ส., 03/06

นิญบิ่ญ
Ninh Binh
120,000 đ

SE7


2ชม. 17น.
06:10
ส., 03/06

ฮานอย
Hanoi
08:27
ส., 03/06

นิญบิ่ญ
Ninh Binh
131,000 đ

SE5


2ชม. 18น.
15:30
ส., 03/06

ฮานอย
Hanoi
17:48
ส., 03/06

นิญบิ่ญ
Ninh Binh
146,000 đ2ชม. 00น.
07:30
ส., 03/06

ฮานอย
Hoan Kiem
09:30
ส., 03/06

นิญบิ่ญ
Tam Coc
250,000 đ2ชม. 00น.
10:00
ส., 03/06

ฮานอย
Hoan Kiem
12:00
ส., 03/06

นิญบิ่ญ
Tam Coc
250,000 đ2ชม. 00น.
13:30
ส., 03/06

ฮานอย
Hoan Kiem
15:30
ส., 03/06

นิญบิ่ญ
Tam Coc
250,000 đ2ชม. 00น.
16:30
ส., 03/06

ฮานอย
Hoan Kiem
18:30
ส., 03/06

นิญบิ่ญ
Tam Coc
250,000 đ2ชม. 10น.
05:30
ส., 03/06

ฮานอย
Hai Ba Trung
07:40
ส., 03/06

นิญบิ่ญ
Tam Coc
280,000 đ2ชม. 10น.
06:30
ส., 03/06

ฮานอย
Hai Ba Trung
08:40
ส., 03/06

นิญบิ่ญ
Tam Coc
280,000 đ2ชม. 10น.
07:30
ส., 03/06

ฮานอย
Hai Ba Trung
09:40
ส., 03/06

นิญบิ่ญ
Tam Coc
280,000 đ2ชม. 10น.
08:30
ส., 03/06

ฮานอย
Hai Ba Trung
10:40
ส., 03/06

นิญบิ่ญ
Tam Coc
280,000 đ2ชม. 10น.
09:30
ส., 03/06

ฮานอย
Hai Ba Trung
11:40
ส., 03/06

นิญบิ่ญ
Tam Coc
280,000 đ2ชม. 10น.
10:30
ส., 03/06

ฮานอย
Hai Ba Trung
12:40
ส., 03/06

นิญบิ่ญ
Tam Coc
280,000 đ2ชม. 10น.
11:30
ส., 03/06

ฮานอย
Hai Ba Trung
13:40
ส., 03/06

นิญบิ่ญ
Tam Coc
280,000 đ2ชม. 10น.
12:30
ส., 03/06

ฮานอย
Hai Ba Trung
14:40
ส., 03/06

นิญบิ่ญ
Tam Coc
280,000 đ2ชม. 10น.
13:30
ส., 03/06

ฮานอย
Hai Ba Trung
15:40
ส., 03/06

นิญบิ่ญ
Tam Coc
280,000 đ2ชม. 10น.
14:30
ส., 03/06

ฮานอย
Hai Ba Trung
16:40
ส., 03/06

นิญบิ่ญ
Tam Coc
280,000 đ2ชม. 10น.
15:30
ส., 03/06

ฮานอย
Hai Ba Trung
17:40
ส., 03/06

นิญบิ่ญ
Tam Coc
280,000 đ2ชม. 10น.
16:30
ส., 03/06

ฮานอย
Hai Ba Trung
18:40
ส., 03/06

นิญบิ่ญ
Tam Coc
280,000 đ2ชม. 10น.
17:30
ส., 03/06

ฮานอย
Hai Ba Trung
19:40
ส., 03/06

นิญบิ่ญ
Tam Coc
280,000 đ2ชม. 10น.
18:30
ส., 03/06

ฮานอย
Hai Ba Trung
20:40
ส., 03/06

นิญบิ่ญ
Tam Coc
280,000 đ2ชม. 10น.
19:30
ส., 03/06

ฮานอย
Hai Ba Trung
21:40
ส., 03/06

นิญบิ่ญ
Tam Coc
280,000 đ2ชม. 20น.
05:30
ส., 03/06

ฮานอย
Hai Ba Trung
07:50
ส., 03/06

นิญบิ่ญ
Trang An
280,000 đ2ชม. 20น.
06:30
ส., 03/06

ฮานอย
Hai Ba Trung
08:50
ส., 03/06

นิญบิ่ญ
Trang An
280,000 đ2ชม. 20น.
07:30
ส., 03/06

ฮานอย
Hai Ba Trung
09:50
ส., 03/06

นิญบิ่ญ
Trang An
280,000 đ2ชม. 20น.
08:30
ส., 03/06

ฮานอย
Hai Ba Trung
10:50
ส., 03/06

นิญบิ่ญ
Trang An
280,000 đ2ชม. 20น.
09:30
ส., 03/06

ฮานอย
Hai Ba Trung
11:50
ส., 03/06

นิญบิ่ญ
Trang An
280,000 đ2ชม. 20น.
10:30
ส., 03/06

ฮานอย
Hai Ba Trung
12:50
ส., 03/06

นิญบิ่ญ
Trang An
280,000 đ2ชม. 20น.
11:30
ส., 03/06

ฮานอย
Hai Ba Trung
13:50
ส., 03/06

นิญบิ่ญ
Trang An
280,000 đ2ชม. 20น.
12:30
ส., 03/06

ฮานอย
Hai Ba Trung
14:50
ส., 03/06

นิญบิ่ญ
Trang An
280,000 đ2ชม. 20น.
13:30
ส., 03/06

ฮานอย
Hai Ba Trung
15:50
ส., 03/06

นิญบิ่ญ
Trang An
280,000 đ2ชม. 20น.
14:30
ส., 03/06

ฮานอย
Hai Ba Trung
16:50
ส., 03/06

นิญบิ่ญ
Trang An
280,000 đ2ชม. 20น.
15:30
ส., 03/06

ฮานอย
Hai Ba Trung
17:50
ส., 03/06

นิญบิ่ญ
Trang An
280,000 đ2ชม. 20น.
16:30
ส., 03/06

ฮานอย
Hai Ba Trung
18:50
ส., 03/06

นิญบิ่ญ
Trang An
280,000 đ2ชม. 20น.
17:30
ส., 03/06

ฮานอย
Hai Ba Trung
19:50
ส., 03/06

นิญบิ่ญ
Trang An
280,000 đ2ชม. 20น.
18:30
ส., 03/06

ฮานอย
Hai Ba Trung
20:50
ส., 03/06

นิญบิ่ญ
Trang An
280,000 đ2ชม. 20น.
19:30
ส., 03/06

ฮานอย
Hai Ba Trung
21:50
ส., 03/06

นิญบิ่ญ
Trang An
280,000 đ

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.