ขาไป
ฮานอย ซาปา
ศ., 26/07
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก ฮานอย ไป ซาปา วัน ศุกร์, 26 กรกฎาคม 2024

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 


5ชม. 30น.
07:30
ศ., 26/07

ฮานอย
Noi Bai Airport
13:00
ศ., 26/07

ซาปา
Dien Bien Phu
360,000 đ5ชม. 30น.
14:00
ศ., 26/07

ฮานอย
Noi Bai Airport
19:30
ศ., 26/07

ซาปา
Dien Bien Phu
360,000 đ5ชม. 30น.
22:30
ศ., 26/07

ฮานอย
Noi Bai Airport
04:00
ส., 27/07

ซาปา
Dien Bien Phu
360,000 đ5ชม. 30น.
22:45
ศ., 26/07

ฮานอย
Noi Bai Airport
04:15
ส., 27/07

ซาปา
Dien Bien Phu
360,000 đ6ชม. 00น.
06:30
ศ., 26/07

ฮานอย
Hoan Kiem
12:30
ศ., 26/07

ซาปา
Dien Bien Phu
340,000 đ6ชม. 00น.
13:00
ศ., 26/07

ฮานอย
Hoan Kiem
19:00
ศ., 26/07

ซาปา
Dien Bien Phu
340,000 đ6ชม. 00น.
21:00
ศ., 26/07

ฮานอย
Hoan Kiem
03:00
ส., 27/07

ซาปา
Dien Bien Phu
340,000 đ6ชม. 00น.
21:15
ศ., 26/07

ฮานอย
Hoan Kiem
03:15
ส., 27/07

ซาปา
Dien Bien Phu
340,000 đ5ชม. 30น.
07:30
ศ., 26/07

ฮานอย
Noi Bai Airport
13:00
ศ., 26/07

ซาปา
Dien Bien Phu
530,000 đ5ชม. 30น.
08:00
ศ., 26/07

ฮานอย
Noi Bai Airport
13:30
ศ., 26/07

ซาปา
Dien Bien Phu
530,000 đ5ชม. 30น.
15:30
ศ., 26/07

ฮานอย
Noi Bai Airport
21:00
ศ., 26/07

ซาปา
Dien Bien Phu
530,000 đ6ชม. 00น.
06:30
ศ., 26/07

ฮานอย
Hoan Kiem
12:30
ศ., 26/07

ซาปา
Dien Bien Phu
450,000 đ6ชม. 00น.
06:30
ศ., 26/07

ฮานอย
Noi Bai Airport
12:30
ศ., 26/07

ซาปา
Dien Bien Phu
450,000 đ6ชม. 00น.
07:30
ศ., 26/07

ฮานอย
Noi Bai Airport
13:30
ศ., 26/07

ซาปา
Dien Bien Phu
450,000 đ6ชม. 00น.
08:30
ศ., 26/07

ฮานอย
Noi Bai Airport
14:30
ศ., 26/07

ซาปา
Dien Bien Phu
450,000 đ6ชม. 00น.
09:30
ศ., 26/07

ฮานอย
Noi Bai Airport
15:30
ศ., 26/07

ซาปา
Dien Bien Phu
450,000 đ6ชม. 00น.
10:30
ศ., 26/07

ฮานอย
Noi Bai Airport
16:30
ศ., 26/07

ซาปา
Dien Bien Phu
450,000 đ6ชม. 00น.
11:30
ศ., 26/07

ฮานอย
Noi Bai Airport
17:30
ศ., 26/07

ซาปา
Dien Bien Phu
450,000 đ6ชม. 00น.
12:30
ศ., 26/07

ฮานอย
Noi Bai Airport
18:30
ศ., 26/07

ซาปา
Dien Bien Phu
450,000 đ6ชม. 00น.
13:30
ศ., 26/07

ฮานอย
Noi Bai Airport
19:30
ศ., 26/07

ซาปา
Dien Bien Phu
450,000 đ6ชม. 00น.
14:30
ศ., 26/07

ฮานอย
Noi Bai Airport
20:30
ศ., 26/07

ซาปา
Dien Bien Phu
450,000 đ6ชม. 00น.
15:30
ศ., 26/07

ฮานอย
Noi Bai Airport
21:30
ศ., 26/07

ซาปา
Dien Bien Phu
450,000 đ6ชม. 00น.
16:30
ศ., 26/07

ฮานอย
Noi Bai Airport
22:30
ศ., 26/07

ซาปา
Dien Bien Phu
450,000 đ6ชม. 00น.
17:30
ศ., 26/07

ฮานอย
Noi Bai Airport
23:30
ศ., 26/07

ซาปา
Dien Bien Phu
450,000 đ6ชม. 00น.
18:45
ศ., 26/07

ฮานอย
Noi Bai Airport
00:45
ส., 27/07

ซาปา
Dien Bien Phu
450,000 đ6ชม. 00น.
20:00
ศ., 26/07

ฮานอย
Noi Bai Airport
02:00
ส., 27/07

ซาปา
Dien Bien Phu
450,000 đ6ชม. 00น.
21:30
ศ., 26/07

ฮานอย
Noi Bai Airport
03:30
ส., 27/07

ซาปา
Dien Bien Phu
450,000 đ6ชม. 00น.
22:30
ศ., 26/07

ฮานอย
Noi Bai Airport
04:30
ส., 27/07

ซาปา
Dien Bien Phu
450,000 đ6ชม. 00น.
23:00
ศ., 26/07

ฮานอย
Noi Bai Airport
05:00
ส., 27/07

ซาปา
Dien Bien Phu
450,000 đ6ชม. 00น.
23:30
ศ., 26/07

ฮานอย
Noi Bai Airport
05:30
ส., 27/07

ซาปา
Dien Bien Phu
450,000 đ6ชม. 00น.
07:00
ศ., 26/07

ฮานอย
Hoan Kiem
13:00
ศ., 26/07

ซาปา
Dien Bien Phu
500,000 đ6ชม. 00น.
07:30
ศ., 26/07

ฮานอย
Hoan Kiem
13:30
ศ., 26/07

ซาปา
Dien Bien Phu
500,000 đ6ชม. 00น.
15:00
ศ., 26/07

ฮานอย
Hoan Kiem
21:00
ศ., 26/07

ซาปา
Dien Bien Phu
500,000 đ6ชม. 30น.
06:30
ศ., 26/07

ฮานอย
Hoan Kiem
13:00
ศ., 26/07

ซาปา
Dien Bien Phu
450,000 đ6ชม. 30น.
07:30
ศ., 26/07

ฮานอย
Hoan Kiem
14:00
ศ., 26/07

ซาปา
Dien Bien Phu
450,000 đ6ชม. 30น.
08:30
ศ., 26/07

ฮานอย
Hoan Kiem
15:00
ศ., 26/07

ซาปา
Dien Bien Phu
450,000 đ6ชม. 30น.
09:30
ศ., 26/07

ฮานอย
Hoan Kiem
16:00
ศ., 26/07

ซาปา
Dien Bien Phu
450,000 đ6ชม. 30น.
10:30
ศ., 26/07

ฮานอย
Hoan Kiem
17:00
ศ., 26/07

ซาปา
Dien Bien Phu
450,000 đ6ชม. 30น.
11:30
ศ., 26/07

ฮานอย
Hoan Kiem
18:00
ศ., 26/07

ซาปา
Dien Bien Phu
450,000 đ6ชม. 30น.
12:30
ศ., 26/07

ฮานอย
Hoan Kiem
19:00
ศ., 26/07

ซาปา
Dien Bien Phu
450,000 đ6ชม. 30น.
13:30
ศ., 26/07

ฮานอย
Hoan Kiem
20:00
ศ., 26/07

ซาปา
Dien Bien Phu
450,000 đ6ชม. 30น.
14:30
ศ., 26/07

ฮานอย
Hoan Kiem
21:00
ศ., 26/07

ซาปา
Dien Bien Phu
450,000 đ6ชม. 30น.
15:30
ศ., 26/07

ฮานอย
Hoan Kiem
22:00
ศ., 26/07

ซาปา
Dien Bien Phu
450,000 đ6ชม. 30น.
17:30
ศ., 26/07

ฮานอย
Hoan Kiem
00:00
ส., 27/07

ซาปา
Dien Bien Phu
450,000 đ6ชม. 30น.
22:00
ศ., 26/07

ฮานอย
Hoan Kiem
04:30
ส., 27/07

ซาปา
Dien Bien Phu
450,000 đ6ชม. 30น.
23:00
ศ., 26/07

ฮานอย
Hoan Kiem
05:30
ส., 27/07

ซาปา
Dien Bien Phu
450,000 đ

SP3


7ชม. 55น.
22:00
ศ., 26/07

ฮานอย
Hanoi
05:55
ส., 27/07

หล่าวกาย
Lao Cai
850,000 đ

SP3


7ชม. 55น.
22:00
ศ., 26/07

ฮานอย
Hanoi
05:55
ส., 27/07

หล่าวกาย
Lao Cai
850,000 đ

SP3


7ชม. 55น.
22:00
ศ., 26/07

ฮานอย
Hanoi
05:55
ส., 27/07

หล่าวกาย
Lao Cai
850,000 đ

SP3


7ชม. 55น.
22:00
ศ., 26/07

ฮานอย
Hanoi
05:55
ส., 27/07

หล่าวกาย
Lao Cai
850,000 đ

SP3


7ชม. 55น.
22:00
ศ., 26/07

ฮานอย
Hanoi
05:55
ส., 27/07

หล่าวกาย
Lao Cai
900,000 đ

SP3


7ชม. 55น.
22:00
ศ., 26/07

ฮานอย
Hanoi
05:55
ส., 27/07

หล่าวกาย
Lao Cai
900,000 đ

SP3


7ชม. 55น.
22:00
ศ., 26/07

ฮานอย
Hanoi
05:55
ส., 27/07

หล่าวกาย
Lao Cai
1,000,000 đ

SP3


7ชม. 55น.
22:00
ศ., 26/07

ฮานอย
Hanoi
05:55
ส., 27/07

หล่าวกาย
Lao Cai
1,000,000 đ

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.