ขาไป
จาการ์ต้า สุราบายา
อ., 03/10
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก จาการ์ต้า ไป สุราบายา วัน อังคาร, 03 ตุลาคม 2023

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 
ID7521


3ชม. 00น.
18:35
อ., 03/10

จาการ์ต้า
HLP
21:35
อ., 03/10

สุราบายา
SUB
773,248 Rp

JT748


3ชม. 00น.
05:30
อ., 03/10

จาการ์ต้า
CGK
08:30
อ., 03/10

สุราบายา
SUB
822,815 Rp

JT592


3ชม. 00น.
16:40
อ., 03/10

จาการ์ต้า
CGK
19:40
อ., 03/10

สุราบายา
SUB
822,815 Rp

ID7519


3ชม. 00น.
17:45
อ., 03/10

จาการ์ต้า
HLP
20:45
อ., 03/10

สุราบายา
SUB
836,693 Rp

JT690


3ชม. 00น.
03:40
อ., 03/10

จาการ์ต้า
CGK
06:40
อ., 03/10

สุราบายา
SUB
878,330 Rp

JT694


3ชม. 00น.
09:30
อ., 03/10

จาการ์ต้า
CGK
12:30
อ., 03/10

สุราบายา
SUB
878,330 Rp

JT692


3ชม. 00น.
14:30
อ., 03/10

จาการ์ต้า
CGK
17:30
อ., 03/10

สุราบายา
SUB
878,330 Rp

ID7511


3ชม. 00น.
05:30
อ., 03/10

จาการ์ต้า
HLP
08:30
อ., 03/10

สุราบายา
SUB
904,105 Rp

ID7515


3ชม. 00น.
12:45
อ., 03/10

จาการ์ต้า
HLP
15:45
อ., 03/10

สุราบายา
SUB
904,105 Rp

ID7501


3ชม. 00น.
13:30
อ., 03/10

จาการ์ต้า
HLP
16:30
อ., 03/10

สุราบายา
SUB
904,105 Rp

ID8541


3ชม. 00น.
19:15
อ., 03/10

จาการ์ต้า
HLP
22:15
อ., 03/10

สุราบายา
SUB
904,105 Rp

ID6572


3ชม. 00น.
05:30
อ., 03/10

จาการ์ต้า
CGK
08:30
อ., 03/10

สุราบายา
SUB
947,724 Rp

ID6308


3ชม. 00น.
06:00
อ., 03/10

จาการ์ต้า
CGK
09:00
อ., 03/10

สุราบายา
SUB
947,724 Rp

ID6584


3ชม. 00น.
07:55
อ., 03/10

จาการ์ต้า
CGK
10:55
อ., 03/10

สุราบายา
SUB
947,724 Rp

ID6574


3ชม. 00น.
18:00
อ., 03/10

จาการ์ต้า
CGK
21:00
อ., 03/10

สุราบายา
SUB
947,724 Rp

ID6370


3ชม. 00น.
05:00
อ., 03/10

จาการ์ต้า
CGK
08:00
อ., 03/10

สุราบายา
SUB
1,011,170 Rp

ID6582


3ชม. 00น.
07:00
อ., 03/10

จาการ์ต้า
CGK
10:00
อ., 03/10

สุราบายา
SUB
1,011,170 Rp

ID6594


3ชม. 00น.
09:00
อ., 03/10

จาการ์ต้า
CGK
12:00
อ., 03/10

สุราบายา
SUB
1,011,170 Rp

ID6592


3ชม. 00น.
10:00
อ., 03/10

จาการ์ต้า
CGK
13:00
อ., 03/10

สุราบายา
SUB
1,011,170 Rp

ID6596


3ชม. 00น.
11:05
อ., 03/10

จาการ์ต้า
CGK
14:05
อ., 03/10

สุราบายา
SUB
1,011,170 Rp

ID6406


3ชม. 00น.
13:00
อ., 03/10

จาการ์ต้า
CGK
16:00
อ., 03/10

สุราบายา
SUB
1,076,598 Rp

ID6586


3ชม. 00น.
14:00
อ., 03/10

จาการ์ต้า
CGK
17:00
อ., 03/10

สุราบายา
SUB
1,076,598 Rp

ID6578


3ชม. 00น.
15:00
อ., 03/10

จาการ์ต้า
CGK
18:00
อ., 03/10

สุราบายา
SUB
1,076,598 Rp

ID6306


3ชม. 00น.
16:00
อ., 03/10

จาการ์ต้า
CGK
19:00
อ., 03/10

สุราบายา
SUB
1,076,598 Rp

ID6576


3ชม. 00น.
17:00
อ., 03/10

จาการ์ต้า
CGK
20:00
อ., 03/10

สุราบายา
SUB
1,076,598 Rp

ID6588


3ชม. 00น.
19:00
อ., 03/10

จาการ์ต้า
CGK
22:00
อ., 03/10

สุราบายา
SUB
1,076,598 Rp

ID7513


3ชม. 00น.
08:45
อ., 03/10

จาการ์ต้า
HLP
11:45
อ., 03/10

สุราบายา
SUB
1,292,711 Rp

GA304


1ชม. 40น.
06:50
อ., 03/10

จาการ์ต้า
CGK
08:30
อ., 03/10

สุราบายา
SUB
1,564,340 Rp

GA312


1ชม. 40น.
11:10
อ., 03/10

จาการ์ต้า
CGK
12:50
อ., 03/10

สุราบายา
SUB
1,564,340 Rp

GA320


1ชม. 40น.
16:00
อ., 03/10

จาการ์ต้า
CGK
17:40
อ., 03/10

สุราบายา
SUB
1,564,340 Rp

GA326


1ชม. 40น.
17:10
อ., 03/10

จาการ์ต้า
CGK
18:50
อ., 03/10

สุราบายา
SUB
1,564,340 Rp

GA448


1ชม. 45น.
07:10
อ., 03/10

จาการ์ต้า
CGK
08:55
อ., 03/10

สุราบายา
SUB
1,564,340 Rp

GA328


1ชม. 45น.
18:30
อ., 03/10

จาการ์ต้า
CGK
20:15
อ., 03/10

สุราบายา
SUB
1,564,340 Rp

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.