ขาไป
จาการ์ต้า สุราบายา
จ., 06/02
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก จาการ์ต้า ไป สุราบายา วัน จันทร์, 06 กุมภาพันธ์ 2023

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 
JT690


1ชม. 30น.
03:40
จ., 06/02

จาการ์ต้า
CGK
05:10
จ., 06/02

สุราบายา
SUB
732,728 Rp

JT748


1ชม. 30น.
05:30
จ., 06/02

จาการ์ต้า
CGK
07:00
จ., 06/02

สุราบายา
SUB
732,728 Rp

JT696


1ชม. 30น.
15:30
จ., 06/02

จาการ์ต้า
CGK
17:00
จ., 06/02

สุราบายา
SUB
781,577 Rp

JT592


1ชม. 30น.
16:25
จ., 06/02

จาการ์ต้า
CGK
17:55
จ., 06/02

สุราบายา
SUB
781,577 Rp

JT692


1ชม. 30น.
14:30
จ., 06/02

จาการ์ต้า
CGK
16:00
จ., 06/02

สุราบายา
SUB
830,426 Rp

JT694


1ชม. 30น.
09:30
จ., 06/02

จาการ์ต้า
CGK
11:00
จ., 06/02

สุราบายา
SUB
895,557 Rp

GA306


1ชม. 20น.
12:15
จ., 06/02

จาการ์ต้า
CGK
13:35
จ., 06/02

สุราบายา
SUB
1,660,851 Rp

GA310


1ชม. 35น.
11:00
จ., 06/02

จาการ์ต้า
CGK
12:35
จ., 06/02

สุราบายา
SUB
1,660,851 Rp

GA304


1ชม. 35น.
14:00
จ., 06/02

จาการ์ต้า
CGK
15:35
จ., 06/02

สุราบายา
SUB
1,660,851 Rp

GA312


1ชม. 35น.
18:30
จ., 06/02

จาการ์ต้า
CGK
20:05
จ., 06/02

สุราบายา
SUB
1,660,851 Rp

GA308


1ชม. 40น.
07:05
จ., 06/02

จาการ์ต้า
CGK
08:45
จ., 06/02

สุราบายา
SUB
1,660,851 Rp

GA322


1ชม. 40น.
08:35
จ., 06/02

จาการ์ต้า
CGK
10:15
จ., 06/02

สุราบายา
SUB
1,660,851 Rp

GA324


1ชม. 40น.
15:00
จ., 06/02

จาการ์ต้า
CGK
16:40
จ., 06/02

สุราบายา
SUB
1,660,851 Rp

GA320


1ชม. 40น.
16:00
จ., 06/02

จาการ์ต้า
CGK
17:40
จ., 06/02

สุราบายา
SUB
1,660,851 Rp

GA326


1ชม. 40น.
17:10
จ., 06/02

จาการ์ต้า
CGK
18:50
จ., 06/02

สุราบายา
SUB
1,660,851 Rp

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.