ขาไป
จาการ์ต้า สุราบายา
ส., 22/06
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก จาการ์ต้า ไป สุราบายา วัน เสาร์, 22 มิถุนายน 2024

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 
QG172


1ชม. 35น.
17:10
ส., 22/06

จาการ์ต้า
HLP
18:45
ส., 22/06

สุราบายา
SUB
1,044,238 Rp

QG722


1ชม. 40น.
18:05
ส., 22/06

จาการ์ต้า
CGK
19:45
ส., 22/06

สุราบายา
SUB
1,080,402 Rp

QG736


1ชม. 40น.
17:05
ส., 22/06

จาการ์ต้า
CGK
18:45
ส., 22/06

สุราบายา
SUB
1,082,662 Rp

QG174


1ชม. 35น.
14:35
ส., 22/06

จาการ์ต้า
HLP
16:10
ส., 22/06

สุราบายา
SUB
1,098,484 Rp

QG176


1ชม. 35น.
15:30
ส., 22/06

จาการ์ต้า
HLP
17:05
ส., 22/06

สุราบายา
SUB
1,098,484 Rp

ID7521


1ชม. 20น.
18:30
ส., 22/06

จาการ์ต้า
HLP
19:50
ส., 22/06

สุราบายา
SUB
1,133,646 Rp

JT692


1ชม. 25น.
14:30
ส., 22/06

จาการ์ต้า
CGK
15:55
ส., 22/06

สุราบายา
SUB
1,131,546 Rp

QG252


1ชม. 40น.
05:50
ส., 22/06

จาการ์ต้า
CGK
07:30
ส., 22/06

สุราบายา
SUB
1,139,168 Rp

QG9720


1ชม. 40น.
19:40
ส., 22/06

จาการ์ต้า
CGK
21:20
ส., 22/06

สุราบายา
SUB
1,139,168 Rp

ID6578


1ชม. 25น.
15:10
ส., 22/06

จาการ์ต้า
CGK
16:35
ส., 22/06

สุราบายา
SUB
1,179,832 Rp

ID6306


1ชม. 25น.
16:00
ส., 22/06

จาการ์ต้า
CGK
17:25
ส., 22/06

สุราบายา
SUB
1,179,832 Rp

ID6576


1ชม. 25น.
17:00
ส., 22/06

จาการ์ต้า
CGK
18:25
ส., 22/06

สุราบายา
SUB
1,179,832 Rp

ID6588


1ชม. 25น.
18:00
ส., 22/06

จาการ์ต้า
CGK
19:25
ส., 22/06

สุราบายา
SUB
1,179,832 Rp

ID6574


1ชม. 25น.
19:00
ส., 22/06

จาการ์ต้า
CGK
20:25
ส., 22/06

สุราบายา
SUB
1,179,832 Rp

JT690


1ชม. 30น.
03:40
ส., 22/06

จาการ์ต้า
CGK
05:10
ส., 22/06

สุราบายา
SUB
1,188,229 Rp

ID6572


1ชม. 25น.
05:30
ส., 22/06

จาการ์ต้า
CGK
06:55
ส., 22/06

สุราบายา
SUB
1,244,911 Rp

ID6586


1ชม. 25น.
14:00
ส., 22/06

จาการ์ต้า
CGK
15:25
ส., 22/06

สุราบายา
SUB
1,244,911 Rp

ID7501


1ชม. 20น.
13:30
ส., 22/06

จาการ์ต้า
HLP
14:50
ส., 22/06

สุราบายา
SUB
1,263,805 Rp

QG716


1ชม. 40น.
11:45
ส., 22/06

จาการ์ต้า
CGK
13:25
ส., 22/06

สุราบายา
SUB
1,252,181 Rp

JT694


1ชม. 25น.
10:00
ส., 22/06

จาการ์ต้า
CGK
11:25
ส., 22/06

สุราบายา
SUB
1,297,395 Rp

ID6370


1ชม. 25น.
05:00
ส., 22/06

จาการ์ต้า
CGK
06:25
ส., 22/06

สุราบายา
SUB
1,309,990 Rp

ID6308


1ชม. 25น.
06:00
ส., 22/06

จาการ์ต้า
CGK
07:25
ส., 22/06

สุราบายา
SUB
1,309,990 Rp

ID6582


1ชม. 25น.
07:00
ส., 22/06

จาการ์ต้า
CGK
08:25
ส., 22/06

สุราบายา
SUB
1,309,990 Rp

ID6584


1ชม. 25น.
08:00
ส., 22/06

จาการ์ต้า
CGK
09:25
ส., 22/06

สุราบายา
SUB
1,309,990 Rp

ID6594


1ชม. 25น.
08:55
ส., 22/06

จาการ์ต้า
CGK
10:20
ส., 22/06

สุราบายา
SUB
1,309,990 Rp

ID6406


1ชม. 25น.
13:05
ส., 22/06

จาการ์ต้า
CGK
14:30
ส., 22/06

สุราบายา
SUB
1,309,990 Rp

ID7515


1ชม. 20น.
12:35
ส., 22/06

จาการ์ต้า
HLP
13:55
ส., 22/06

สุราบายา
SUB
1,328,885 Rp

ID7511


1ชม. 25น.
05:25
ส., 22/06

จาการ์ต้า
HLP
06:50
ส., 22/06

สุราบายา
SUB
1,328,885 Rp

QG718


1ชม. 40น.
15:35
ส., 22/06

จาการ์ต้า
CGK
17:15
ส., 22/06

สุราบายา
SUB
1,308,688 Rp

ID6592


1ชม. 25น.
10:00
ส., 22/06

จาการ์ต้า
CGK
11:25
ส., 22/06

สุราบายา
SUB
1,375,071 Rp

ID6596


1ชม. 25น.
11:15
ส., 22/06

จาการ์ต้า
CGK
12:40
ส., 22/06

สุราบายา
SUB
1,375,071 Rp

ID7517


1ชม. 25น.
09:30
ส., 22/06

จาการ์ต้า
HLP
10:55
ส., 22/06

สุราบายา
SUB
1,396,064 Rp

QG726


1ชม. 40น.
19:05
ส., 22/06

จาการ์ต้า
CGK
20:45
ส., 22/06

สุราบายา
SUB
1,421,700 Rp

ID7513


1ชม. 25น.
08:40
ส., 22/06

จาการ์ต้า
HLP
10:05
ส., 22/06

สุราบายา
SUB
1,528,323 Rp

GA304


1ชม. 35น.
06:40
ส., 22/06

จาการ์ต้า
CGK
08:15
ส., 22/06

สุราบายา
SUB
1,591,303 Rp

GA310


1ชม. 35น.
14:00
ส., 22/06

จาการ์ต้า
CGK
15:35
ส., 22/06

สุราบายา
SUB
1,591,303 Rp

GA448


1ชม. 40น.
07:10
ส., 22/06

จาการ์ต้า
CGK
08:50
ส., 22/06

สุราบายา
SUB
1,591,303 Rp

GA322


1ชม. 40น.
09:00
ส., 22/06

จาการ์ต้า
CGK
10:40
ส., 22/06

สุราบายา
SUB
1,591,303 Rp

GA312


1ชม. 40น.
11:10
ส., 22/06

จาการ์ต้า
CGK
12:50
ส., 22/06

สุราบายา
SUB
1,591,303 Rp

GA320


1ชม. 40น.
16:00
ส., 22/06

จาการ์ต้า
CGK
17:40
ส., 22/06

สุราบายา
SUB
1,591,303 Rp

GA326


1ชม. 40น.
17:30
ส., 22/06

จาการ์ต้า
CGK
19:10
ส., 22/06

สุราบายา
SUB
1,591,303 Rp

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.