Lượt đi
Jakarta Surabaya
T6, 26/04
|
1 Số Hành Khách

Tìm kiếm và đặt vé máy bay, tàu hỏa, xe khách, tàu thủy tại Châu Á

Chọn lượt đi

Kết quả từ Jakarta đến Surabaya ngày đi Thứ sáu, 26 Tháng 4 2024

Khởi hành Đến Giá
 
JT690


1h 30m
03:40
T6, 26/04

JAKARTA
CGK
05:10
T6, 26/04

SURABAYA
SUB
1,041,790 Rp

JT694


1h 35m
09:30
T6, 26/04

JAKARTA
CGK
11:05
T6, 26/04

SURABAYA
SUB
1,041,790 Rp

QG174


1h 35m
14:25
T6, 26/04

JAKARTA
HLP
16:00
T6, 26/04

SURABAYA
SUB
1,064,307 Rp

QG172


1h 35m
17:00
T6, 26/04

JAKARTA
HLP
18:35
T6, 26/04

SURABAYA
SUB
1,064,307 Rp

QG9174


1h 35m
18:40
T6, 26/04

JAKARTA
HLP
20:15
T6, 26/04

SURABAYA
SUB
1,064,307 Rp

JT692


1h 35m
14:30
T6, 26/04

JAKARTA
CGK
16:05
T6, 26/04

SURABAYA
SUB
1,101,973 Rp

QG718


1h 35m
15:30
T6, 26/04

JAKARTA
CGK
17:05
T6, 26/04

SURABAYA
SUB
1,163,103 Rp

QG252


1h 40m
05:50
T6, 26/04

JAKARTA
CGK
07:30
T6, 26/04

SURABAYA
SUB
1,163,103 Rp

QG710


1h 40m
08:10
T6, 26/04

JAKARTA
CGK
09:50
T6, 26/04

SURABAYA
SUB
1,163,103 Rp

QG716


1h 40m
11:35
T6, 26/04

JAKARTA
CGK
13:15
T6, 26/04

SURABAYA
SUB
1,163,103 Rp

QG736


1h 40m
17:15
T6, 26/04

JAKARTA
CGK
18:55
T6, 26/04

SURABAYA
SUB
1,163,103 Rp

QG726


1h 40m
18:40
T6, 26/04

JAKARTA
CGK
20:20
T6, 26/04

SURABAYA
SUB
1,163,103 Rp

ID7511


1h 25m
05:30
T6, 26/04

JAKARTA
HLP
06:55
T6, 26/04

SURABAYA
SUB
1,220,264 Rp

QG170


1h 30m
05:55
T6, 26/04

JAKARTA
HLP
07:25
T6, 26/04

SURABAYA
SUB
1,243,936 Rp

QG178


1h 30m
12:00
T6, 26/04

JAKARTA
HLP
13:30
T6, 26/04

SURABAYA
SUB
1,243,936 Rp

QG722


1h 40m
17:05
T6, 26/04

JAKARTA
CGK
18:45
T6, 26/04

SURABAYA
SUB
1,223,728 Rp

ID6584


1h 30m
08:00
T6, 26/04

JAKARTA
CGK
09:30
T6, 26/04

SURABAYA
SUB
1,267,996 Rp

ID6370


1h 35m
05:00
T6, 26/04

JAKARTA
CGK
06:35
T6, 26/04

SURABAYA
SUB
1,267,996 Rp

ID6572


1h 35m
05:30
T6, 26/04

JAKARTA
CGK
07:05
T6, 26/04

SURABAYA
SUB
1,267,996 Rp

ID6582


1h 35m
07:00
T6, 26/04

JAKARTA
CGK
08:35
T6, 26/04

SURABAYA
SUB
1,267,996 Rp

ID6592


1h 35m
10:00
T6, 26/04

JAKARTA
CGK
11:35
T6, 26/04

SURABAYA
SUB
1,267,996 Rp

ID6596


1h 35m
11:15
T6, 26/04

JAKARTA
CGK
12:50
T6, 26/04

SURABAYA
SUB
1,267,996 Rp

ID7515


1h 30m
12:35
T6, 26/04

JAKARTA
HLP
14:05
T6, 26/04

SURABAYA
SUB
1,286,673 Rp

ID6308


1h 35m
06:00
T6, 26/04

JAKARTA
CGK
07:35
T6, 26/04

SURABAYA
SUB
1,334,405 Rp

ID6406


1h 35m
13:00
T6, 26/04

JAKARTA
CGK
14:35
T6, 26/04

SURABAYA
SUB
1,334,405 Rp

ID6586


1h 35m
14:00
T6, 26/04

JAKARTA
CGK
15:35
T6, 26/04

SURABAYA
SUB
1,334,405 Rp

ID6578


1h 35m
15:10
T6, 26/04

JAKARTA
CGK
16:45
T6, 26/04

SURABAYA
SUB
1,334,405 Rp

ID6306


1h 35m
16:00
T6, 26/04

JAKARTA
CGK
17:35
T6, 26/04

SURABAYA
SUB
1,334,405 Rp

ID6576


1h 35m
17:00
T6, 26/04

JAKARTA
CGK
18:35
T6, 26/04

SURABAYA
SUB
1,334,405 Rp

ID6588


1h 35m
18:00
T6, 26/04

JAKARTA
CGK
19:35
T6, 26/04

SURABAYA
SUB
1,334,405 Rp

ID6574


1h 35m
19:00
T6, 26/04

JAKARTA
CGK
20:35
T6, 26/04

SURABAYA
SUB
1,334,405 Rp

ID7501


1h 30m
13:30
T6, 26/04

JAKARTA
HLP
15:00
T6, 26/04

SURABAYA
SUB
1,353,082 Rp

ID7519


1h 30m
17:45
T6, 26/04

JAKARTA
HLP
19:15
T6, 26/04

SURABAYA
SUB
1,353,082 Rp

ID7521


1h 30m
18:30
T6, 26/04

JAKARTA
HLP
20:00
T6, 26/04

SURABAYA
SUB
1,353,082 Rp

ID7513


1h 25m
08:40
T6, 26/04

JAKARTA
HLP
10:05
T6, 26/04

SURABAYA
SUB
1,485,900 Rp

GA304


1h 35m
06:40
T6, 26/04

JAKARTA
CGK
08:15
T6, 26/04

SURABAYA
SUB
1,581,363 Rp

GA310


1h 35m
14:00
T6, 26/04

JAKARTA
CGK
15:35
T6, 26/04

SURABAYA
SUB
1,581,363 Rp

GA322


1h 40m
09:00
T6, 26/04

JAKARTA
CGK
10:40
T6, 26/04

SURABAYA
SUB
1,581,363 Rp

GA312


1h 40m
11:10
T6, 26/04

JAKARTA
CGK
12:50
T6, 26/04

SURABAYA
SUB
1,581,363 Rp

GA320


1h 40m
16:00
T6, 26/04

JAKARTA
CGK
17:40
T6, 26/04

SURABAYA
SUB
1,581,363 Rp

GA326


1h 40m
17:30
T6, 26/04

JAKARTA
CGK
19:10
T6, 26/04

SURABAYA
SUB
1,581,363 Rp

GA328


1h 45m
18:30
T6, 26/04

JAKARTA
CGK
20:15
T6, 26/04

SURABAYA
SUB
1,581,363 Rp

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.