Lượt đi
Jakarta Surabaya
T7, 03/06
|
1 Số Hành Khách

Tìm kiếm và đặt vé máy bay, tàu hỏa, xe khách, tàu thủy tại Châu Á

Chọn lượt đi

Kết quả từ Jakarta đến Surabaya ngày đi Thứ bảy, 03 Tháng 6 2023

Khởi hành Đến Giá
 
JT696


1h 25m
15:30
T7, 03/06

JAKARTA
CGK
16:55
T7, 03/06

SURABAYA
SUB
705,792 Rp

JT592


1h 25m
16:25
T7, 03/06

JAKARTA
CGK
17:50
T7, 03/06

SURABAYA
SUB
705,792 Rp

JT690


1h 30m
03:40
T7, 03/06

JAKARTA
CGK
05:10
T7, 03/06

SURABAYA
SUB
705,792 Rp

JT748


1h 30m
05:30
T7, 03/06

JAKARTA
CGK
07:00
T7, 03/06

SURABAYA
SUB
705,792 Rp

JT692


1h 25m
14:30
T7, 03/06

JAKARTA
CGK
15:55
T7, 03/06

SURABAYA
SUB
753,914 Rp

JT694


1h 30m
09:30
T7, 03/06

JAKARTA
CGK
11:00
T7, 03/06

SURABAYA
SUB
753,914 Rp

GA304


1h 40m
06:50
T7, 03/06

JAKARTA
CGK
08:30
T7, 03/06

SURABAYA
SUB
1,620,113 Rp

GA448


1h 40m
07:20
T7, 03/06

JAKARTA
CGK
09:00
T7, 03/06

SURABAYA
SUB
1,620,113 Rp

GA312


1h 40m
11:10
T7, 03/06

JAKARTA
CGK
12:50
T7, 03/06

SURABAYA
SUB
1,620,113 Rp

GA320


1h 40m
16:00
T7, 03/06

JAKARTA
CGK
17:40
T7, 03/06

SURABAYA
SUB
1,620,113 Rp

GA326


1h 40m
17:10
T7, 03/06

JAKARTA
CGK
18:50
T7, 03/06

SURABAYA
SUB
1,620,113 Rp

GA310


1h 45m
10:30
T7, 03/06

JAKARTA
CGK
12:15
T7, 03/06

SURABAYA
SUB
1,620,113 Rp

GA322


1h 50m
08:35
T7, 03/06

JAKARTA
CGK
10:25
T7, 03/06

SURABAYA
SUB
1,620,113 Rp

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.