ขาไป
โอซากะ ฮิโรชิม่า
ส., 22/06
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก โอซากะ ไป ฮิโรชิม่า วัน เสาร์, 22 มิถุนายน 2024

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 
PASS


5 วัน
00:00
ส., 22/06

โอซากะ
ชินโอซากะ
00:00
พฤ., 27/06

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 17,000

PASS


1 วัน
00:00
ส., 22/06

โอซากะ
ชินโอซากะ
00:00
อา., 23/06

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 7,900

PASS


7 วัน
00:00
ส., 22/06

โอซากะ
ชินโอซากะ
00:00
ส., 29/06

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 23,000

MIZUHO 605


1ชม. 20น.
07:50
ส., 22/06

โอซากะ
ชินโอซากะ
09:10
ส., 22/06

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 273


1ชม. 21น.
07:56
ส., 22/06

โอซากะ
ชินโอซากะ
09:17
ส., 22/06

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 99


1ชม. 21น.
08:18
ส., 22/06

โอซากะ
ชินโอซากะ
09:39
ส., 22/06

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 3


1ชม. 21น.
08:41
ส., 22/06

โอซากะ
ชินโอซากะ
10:02
ส., 22/06

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 9


1ชม. 21น.
09:41
ส., 22/06

โอซากะ
ชินโอซากะ
11:02
ส., 22/06

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 109


1ชม. 21น.
09:50
ส., 22/06

โอซากะ
ชินโอซากะ
11:11
ส., 22/06

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 13


1ชม. 21น.
10:17
ส., 22/06

โอซากะ
ชินโอซากะ
11:38
ส., 22/06

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 15


1ชม. 21น.
10:41
ส., 22/06

โอซากะ
ชินโอซากะ
12:02
ส., 22/06

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 19


1ชม. 21น.
11:41
ส., 22/06

โอซากะ
ชินโอซากะ
13:02
ส., 22/06

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 23


1ชม. 21น.
12:41
ส., 22/06

โอซากะ
ชินโอซากะ
14:02
ส., 22/06

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 27


1ชม. 21น.
13:41
ส., 22/06

โอซากะ
ชินโอซากะ
15:02
ส., 22/06

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 31


1ชม. 21น.
14:41
ส., 22/06

โอซากะ
ชินโอซากะ
16:02
ส., 22/06

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 35


1ชม. 21น.
15:41
ส., 22/06

โอซากะ
ชินโอซากะ
17:02
ส., 22/06

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 39


1ชม. 21น.
16:41
ส., 22/06

โอซากะ
ชินโอซากะ
18:02
ส., 22/06

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 41


1ชม. 21น.
17:02
ส., 22/06

โอซากะ
ชินโอซากะ
18:23
ส., 22/06

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 43


1ชม. 21น.
17:41
ส., 22/06

โอซากะ
ชินโอซากะ
19:02
ส., 22/06

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 45


1ชม. 21น.
18:02
ส., 22/06

โอซากะ
ชินโอซากะ
19:23
ส., 22/06

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 47


1ชม. 21น.
18:41
ส., 22/06

โอซากะ
ชินโอซากะ
20:02
ส., 22/06

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 53


1ชม. 21น.
19:41
ส., 22/06

โอซากะ
ชินโอซากะ
21:02
ส., 22/06

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

MIZUHO 615


1ชม. 21น.
19:54
ส., 22/06

โอซากะ
ชินโอซากะ
21:15
ส., 22/06

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 57


1ชม. 21น.
20:41
ส., 22/06

โอซากะ
ชินโอซากะ
22:02
ส., 22/06

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 59


1ชม. 21น.
21:23
ส., 22/06

โอซากะ
ชินโอซากะ
22:44
ส., 22/06

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 103


1ชม. 23น.
08:50
ส., 22/06

โอซากะ
ชินโอซากะ
10:13
ส., 22/06

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 121


1ชม. 23น.
11:32
ส., 22/06

โอซากะ
ชินโอซากะ
12:55
ส., 22/06

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 129


1ชม. 23น.
12:32
ส., 22/06

โอซากะ
ชินโอซากะ
13:55
ส., 22/06

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

SAKURA 567


1ชม. 24น.
17:47
ส., 22/06

โอซากะ
ชินโอซากะ
19:11
ส., 22/06

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 87


1ชม. 24น.
22:08
ส., 22/06

โอซากะ
ชินโอซากะ
23:32
ส., 22/06

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

MIZUHO 601


1ชม. 25น.
06:00
ส., 22/06

โอซากะ
ชินโอซากะ
07:25
ส., 22/06

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 271


1ชม. 25น.
07:11
ส., 22/06

โอซากะ
ชินโอซากะ
08:36
ส., 22/06

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 1


1ชม. 25น.
08:24
ส., 22/06

โอซากะ
ชินโอซากะ
09:49
ส., 22/06

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 5


1ชม. 25น.
09:02
ส., 22/06

โอซากะ
ชินโอซากะ
10:27
ส., 22/06

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 7


1ชม. 25น.
09:17
ส., 22/06

โอซากะ
ชินโอซากะ
10:42
ส., 22/06

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 11


1ชม. 25น.
10:02
ส., 22/06

โอซากะ
ชินโอซากะ
11:27
ส., 22/06

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 61


1ชม. 25น.
10:32
ส., 22/06

โอซากะ
ชินโอซากะ
11:57
ส., 22/06

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 115


1ชม. 25น.
10:50
ส., 22/06

โอซากะ
ชินโอซากะ
12:15
ส., 22/06

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 17


1ชม. 25น.
11:02
ส., 22/06

โอซากะ
ชินโอซากะ
12:27
ส., 22/06

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 63


1ชม. 25น.
11:17
ส., 22/06

โอซากะ
ชินโอซากะ
12:42
ส., 22/06

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 21


1ชม. 25น.
12:02
ส., 22/06

โอซากะ
ชินโอซากะ
13:27
ส., 22/06

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 65


1ชม. 25น.
12:17
ส., 22/06

โอซากะ
ชินโอซากะ
13:42
ส., 22/06

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 25


1ชม. 25น.
13:02
ส., 22/06

โอซากะ
ชินโอซากะ
14:27
ส., 22/06

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 67


1ชม. 25น.
13:17
ส., 22/06

โอซากะ
ชินโอซากะ
14:42
ส., 22/06

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 29


1ชม. 25น.
14:02
ส., 22/06

โอซากะ
ชินโอซากะ
15:27
ส., 22/06

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 69


1ชม. 25น.
14:17
ส., 22/06

โอซากะ
ชินโอซากะ
15:42
ส., 22/06

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 33


1ชม. 25น.
15:02
ส., 22/06

โอซากะ
ชินโอซากะ
16:27
ส., 22/06

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 71


1ชม. 25น.
15:17
ส., 22/06

โอซากะ
ชินโอซากะ
16:42
ส., 22/06

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

MIZUHO 609


1ชม. 25น.
15:54
ส., 22/06

โอซากะ
ชินโอซากะ
17:19
ส., 22/06

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 37


1ชม. 25น.
16:02
ส., 22/06

โอซากะ
ชินโอซากะ
17:27
ส., 22/06

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 73


1ชม. 25น.
16:17
ส., 22/06

โอซากะ
ชินโอซากะ
17:42
ส., 22/06

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

MIZUHO 611


1ชม. 25น.
16:54
ส., 22/06

โอซากะ
ชินโอซากะ
18:19
ส., 22/06

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

MIZUHO 613


1ชม. 25น.
18:54
ส., 22/06

โอซากะ
ชินโอซากะ
20:19
ส., 22/06

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 49


1ชม. 25น.
19:02
ส., 22/06

โอซากะ
ชินโอซากะ
20:27
ส., 22/06

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 51


1ชม. 25น.
19:17
ส., 22/06

โอซากะ
ชินโอซากะ
20:42
ส., 22/06

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 55


1ชม. 25น.
20:02
ส., 22/06

โอซากะ
ชินโอซากะ
21:27
ส., 22/06

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 89


1ชม. 25น.
22:29
ส., 22/06

โอซากะ
ชินโอซากะ
23:54
ส., 22/06

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

MIZUHO 603


1ชม. 26น.
07:23
ส., 22/06

โอซากะ
ชินโอซากะ
08:49
ส., 22/06

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 107


1ชม. 26น.
09:29
ส., 22/06

โอซากะ
ชินโอซากะ
10:55
ส., 22/06

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

MIZUHO 607


1ชม. 26น.
09:54
ส., 22/06

โอซากะ
ชินโอซากะ
11:20
ส., 22/06

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

SAKURA 543


1ชม. 28น.
06:50
ส., 22/06

โอซากะ
ชินโอซากะ
08:18
ส., 22/06

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

SAKURA 545


1ชม. 28น.
08:00
ส., 22/06

โอซากะ
ชินโอซากะ
09:28
ส., 22/06

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

SAKURA 557


1ชม. 28น.
13:23
ส., 22/06

โอซากะ
ชินโอซากะ
14:51
ส., 22/06

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

SAKURA 559


1ชม. 28น.
14:23
ส., 22/06

โอซากะ
ชินโอซากะ
15:51
ส., 22/06

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

SAKURA 561


1ชม. 28น.
15:23
ส., 22/06

โอซากะ
ชินโอซากะ
16:51
ส., 22/06

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

SAKURA 563


1ชม. 28น.
16:23
ส., 22/06

โอซากะ
ชินโอซากะ
17:51
ส., 22/06

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 81


1ชม. 28น.
21:02
ส., 22/06

โอซากะ
ชินโอซากะ
22:30
ส., 22/06

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

SAKURA 547


1ชม. 29น.
08:53
ส., 22/06

โอซากะ
ชินโอซากะ
10:22
ส., 22/06

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 75


1ชม. 29น.
17:17
ส., 22/06

โอซากะ
ชินโอซากะ
18:46
ส., 22/06

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 77


1ชม. 29น.
18:17
ส., 22/06

โอซากะ
ชินโอซากะ
19:46
ส., 22/06

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 79


1ชม. 29น.
20:17
ส., 22/06

โอซากะ
ชินโอซากะ
21:46
ส., 22/06

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 83


1ชม. 29น.
21:38
ส., 22/06

โอซากะ
ชินโอซากะ
23:07
ส., 22/06

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

HIKARI 531


1ชม. 30น.
07:34
ส., 22/06

โอซากะ
ชินโอซากะ
09:04
ส., 22/06

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

SAKURA 571


1ชม. 30น.
19:20
ส., 22/06

โอซากะ
ชินโอซากะ
20:50
ส., 22/06

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

SAKURA 549


1ชม. 31น.
09:20
ส., 22/06

โอซากะ
ชินโอซากะ
10:51
ส., 22/06

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

SAKURA 551


1ชม. 31น.
10:20
ส., 22/06

โอซากะ
ชินโอซากะ
11:51
ส., 22/06

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

SAKURA 553


1ชม. 31น.
11:20
ส., 22/06

โอซากะ
ชินโอซากะ
12:51
ส., 22/06

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

SAKURA 555


1ชม. 31น.
12:20
ส., 22/06

โอซากะ
ชินโอซากะ
13:51
ส., 22/06

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

SAKURA 565


1ชม. 31น.
17:20
ส., 22/06

โอซากะ
ชินโอซากะ
18:51
ส., 22/06

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

SAKURA 569


1ชม. 31น.
18:20
ส., 22/06

โอซากะ
ชินโอซากะ
19:51
ส., 22/06

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

SAKURA 573


1ชม. 31น.
20:20
ส., 22/06

โอซากะ
ชินโอซากะ
21:51
ส., 22/06

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

SAKURA 541


1ชม. 32น.
06:25
ส., 22/06

โอซากะ
ชินโอซากะ
07:57
ส., 22/06

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

SAKURA 575


1ชม. 40น.
08:05
ส., 22/06

โอซากะ
ชินโอซากะ
09:45
ส., 22/06

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

HIKARI 533


1ชม. 41น.
08:15
ส., 22/06

โอซากะ
ชินโอซากะ
09:56
ส., 22/06

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

HIKARI 591


1ชม. 48น.
06:06
ส., 22/06

โอซากะ
ชินโอซากะ
07:54
ส., 22/06

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

HIKARI 535


1ชม. 49น.
08:44
ส., 22/06

โอซากะ
ชินโอซากะ
10:33
ส., 22/06

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

KODAMA 873


2ชม. 11น.
21:30
ส., 22/06

โอซากะ
ชินโอซากะ
23:41
ส., 22/06

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

KODAMA 869


2ชม. 16น.
20:37
ส., 22/06

โอซากะ
ชินโอซากะ
22:53
ส., 22/06

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

KODAMA 839


2ชม. 27น.
06:59
ส., 22/06

โอซากะ
ชินโอซากะ
09:26
ส., 22/06

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

KODAMA 841


2ชม. 29น.
07:40
ส., 22/06

โอซากะ
ชินโอซากะ
10:09
ส., 22/06

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

KODAMA 867


2ชม. 29น.
19:37
ส., 22/06

โอซากะ
ชินโอซากะ
22:06
ส., 22/06

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

KODAMA 847


2ชม. 30น.
10:37
ส., 22/06

โอซากะ
ชินโอซากะ
13:07
ส., 22/06

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

KODAMA 849


2ชม. 30น.
11:37
ส., 22/06

โอซากะ
ชินโอซากะ
14:07
ส., 22/06

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

KODAMA 861


2ชม. 30น.
17:37
ส., 22/06

โอซากะ
ชินโอซากะ
20:07
ส., 22/06

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

KODAMA 865


2ชม. 30น.
18:37
ส., 22/06

โอซากะ
ชินโอซากะ
21:07
ส., 22/06

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

KODAMA 845


2ชม. 35น.
09:32
ส., 22/06

โอซากะ
ชินโอซากะ
12:07
ส., 22/06

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.