ขาไป
โอซากะ ฮิโรชิม่า
จ., 06/02
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก โอซากะ ไป ฮิโรชิม่า วัน จันทร์, 06 กุมภาพันธ์ 2023

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 
NOZOMI 79


1ชม. 20น.
08:18
จ., 06/02

โอซากะ
ชินโอซากะ
09:38
จ., 06/02

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 3


1ชม. 20น.
08:41
จ., 06/02

โอซากะ
ชินโอซากะ
10:01
จ., 06/02

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 43


1ชม. 20น.
17:38
จ., 06/02

โอซากะ
ชินโอซากะ
18:58
จ., 06/02

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 47


1ชม. 20น.
18:38
จ., 06/02

โอซากะ
ชินโอซากะ
19:58
จ., 06/02

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 57


1ชม. 20น.
20:38
จ., 06/02

โอซากะ
ชินโอซากะ
21:58
จ., 06/02

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

MIZUHO 603


1ชม. 21น.
07:51
จ., 06/02

โอซากะ
ชินโอซากะ
09:12
จ., 06/02

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 77


1ชม. 21น.
07:56
จ., 06/02

โอซากะ
ชินโอซากะ
09:17
จ., 06/02

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

MIZUHO 605


1ชม. 21น.
08:55
จ., 06/02

โอซากะ
ชินโอซากะ
10:16
จ., 06/02

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 11


1ชม. 21น.
10:02
จ., 06/02

โอซากะ
ชินโอซากะ
11:23
จ., 06/02

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 13


1ชม. 21น.
10:23
จ., 06/02

โอซากะ
ชินโอซากะ
11:44
จ., 06/02

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 17


1ชม. 21น.
11:02
จ., 06/02

โอซากะ
ชินโอซากะ
12:23
จ., 06/02

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 21


1ชม. 21น.
12:02
จ., 06/02

โอซากะ
ชินโอซากะ
13:23
จ., 06/02

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 25


1ชม. 21น.
13:02
จ., 06/02

โอซากะ
ชินโอซากะ
14:23
จ., 06/02

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 29


1ชม. 21น.
14:02
จ., 06/02

โอซากะ
ชินโอซากะ
15:23
จ., 06/02

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 33


1ชม. 21น.
15:02
จ., 06/02

โอซากะ
ชินโอซากะ
16:23
จ., 06/02

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 37


1ชม. 21น.
16:02
จ., 06/02

โอซากะ
ชินโอซากะ
17:23
จ., 06/02

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 41


1ชม. 21น.
17:02
จ., 06/02

โอซากะ
ชินโอซากะ
18:23
จ., 06/02

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 45


1ชม. 21น.
18:02
จ., 06/02

โอซากะ
ชินโอซากะ
19:23
จ., 06/02

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 49


1ชม. 21น.
19:02
จ., 06/02

โอซากะ
ชินโอซากะ
20:23
จ., 06/02

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 55


1ชม. 21น.
20:02
จ., 06/02

โอซากะ
ชินโอซากะ
21:23
จ., 06/02

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 59


1ชม. 21น.
21:23
จ., 06/02

โอซากะ
ชินโอซากะ
22:44
จ., 06/02

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

MIZUHO 615


1ชม. 24น.
19:55
จ., 06/02

โอซากะ
ชินโอซากะ
21:19
จ., 06/02

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 107


1ชม. 24น.
22:08
จ., 06/02

โอซากะ
ชินโอซากะ
23:32
จ., 06/02

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

MIZUHO 601


1ชม. 25น.
06:00
จ., 06/02

โอซากะ
ชินโอซากะ
07:25
จ., 06/02

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 75


1ชม. 25น.
07:11
จ., 06/02

โอซากะ
ชินโอซากะ
08:36
จ., 06/02

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 1


1ชม. 25น.
08:24
จ., 06/02

โอซากะ
ชินโอซากะ
09:49
จ., 06/02

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 5


1ชม. 25น.
09:02
จ., 06/02

โอซากะ
ชินโอซากะ
10:27
จ., 06/02

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 7


1ชม. 25น.
09:17
จ., 06/02

โอซากะ
ชินโอซากะ
10:42
จ., 06/02

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 9


1ชม. 25น.
09:38
จ., 06/02

โอซากะ
ชินโอซากะ
11:03
จ., 06/02

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

SAKURA 551


1ชม. 25น.
10:06
จ., 06/02

โอซากะ
ชินโอซากะ
11:31
จ., 06/02

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 81


1ชม. 25น.
10:14
จ., 06/02

โอซากะ
ชินโอซากะ
11:39
จ., 06/02

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 15


1ชม. 25น.
10:38
จ., 06/02

โอซากะ
ชินโอซากะ
12:03
จ., 06/02

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 83


1ชม. 25น.
11:23
จ., 06/02

โอซากะ
ชินโอซากะ
12:48
จ., 06/02

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 19


1ชม. 25น.
11:38
จ., 06/02

โอซากะ
ชินโอซากะ
13:03
จ., 06/02

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 85


1ชม. 25น.
12:23
จ., 06/02

โอซากะ
ชินโอซากะ
13:48
จ., 06/02

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 23


1ชม. 25น.
12:38
จ., 06/02

โอซากะ
ชินโอซากะ
14:03
จ., 06/02

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 87


1ชม. 25น.
13:23
จ., 06/02

โอซากะ
ชินโอซากะ
14:48
จ., 06/02

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 27


1ชม. 25น.
13:38
จ., 06/02

โอซากะ
ชินโอซากะ
15:03
จ., 06/02

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 89


1ชม. 25น.
14:23
จ., 06/02

โอซากะ
ชินโอซากะ
15:48
จ., 06/02

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 31


1ชม. 25น.
14:38
จ., 06/02

โอซากะ
ชินโอซากะ
16:03
จ., 06/02

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 91


1ชม. 25น.
15:23
จ., 06/02

โอซากะ
ชินโอซากะ
16:48
จ., 06/02

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 35


1ชม. 25น.
15:38
จ., 06/02

โอซากะ
ชินโอซากะ
17:03
จ., 06/02

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

MIZUHO 609


1ชม. 25น.
16:06
จ., 06/02

โอซากะ
ชินโอซากะ
17:31
จ., 06/02

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 93


1ชม. 25น.
16:23
จ., 06/02

โอซากะ
ชินโอซากะ
17:48
จ., 06/02

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 39


1ชม. 25น.
16:38
จ., 06/02

โอซากะ
ชินโอซากะ
18:03
จ., 06/02

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

MIZUHO 613


1ชม. 25น.
18:06
จ., 06/02

โอซากะ
ชินโอซากะ
19:31
จ., 06/02

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 51


1ชม. 25น.
19:23
จ., 06/02

โอซากะ
ชินโอซากะ
20:48
จ., 06/02

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 53


1ชม. 25น.
19:38
จ., 06/02

โอซากะ
ชินโอซากะ
21:03
จ., 06/02

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

SAKURA 573


1ชม. 25น.
20:18
จ., 06/02

โอซากะ
ชินโอซากะ
21:43
จ., 06/02

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 109


1ชม. 25น.
22:29
จ., 06/02

โอซากะ
ชินโอซากะ
23:54
จ., 06/02

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

MIZUHO 607


1ชม. 26น.
11:06
จ., 06/02

โอซากะ
ชินโอซากะ
12:32
จ., 06/02

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

SAKURA 555


1ชม. 26น.
12:06
จ., 06/02

โอซากะ
ชินโอซากะ
13:32
จ., 06/02

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

SAKURA 557


1ชม. 26น.
13:06
จ., 06/02

โอซากะ
ชินโอซากะ
14:32
จ., 06/02

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

SAKURA 559


1ชม. 26น.
14:06
จ., 06/02

โอซากะ
ชินโอซากะ
15:32
จ., 06/02

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

SAKURA 561


1ชม. 26น.
15:06
จ., 06/02

โอซากะ
ชินโอซากะ
16:32
จ., 06/02

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

MIZUHO 611


1ชม. 26น.
17:06
จ., 06/02

โอซากะ
ชินโอซากะ
18:32
จ., 06/02

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

HIKARI 531


1ชม. 29น.
07:35
จ., 06/02

โอซากะ
ชินโอซากะ
09:04
จ., 06/02

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

SAKURA 547


1ชม. 29น.
08:04
จ., 06/02

โอซากะ
ชินโอซากะ
09:33
จ., 06/02

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

SAKURA 567


1ชม. 29น.
17:18
จ., 06/02

โอซากะ
ชินโอซากะ
18:47
จ., 06/02

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 95


1ชม. 29น.
17:23
จ., 06/02

โอซากะ
ชินโอซากะ
18:52
จ., 06/02

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

SAKURA 569


1ชม. 29น.
18:18
จ., 06/02

โอซากะ
ชินโอซากะ
19:47
จ., 06/02

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 97


1ชม. 29น.
18:23
จ., 06/02

โอซากะ
ชินโอซากะ
19:52
จ., 06/02

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

SAKURA 571


1ชม. 29น.
19:06
จ., 06/02

โอซากะ
ชินโอซากะ
20:35
จ., 06/02

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 99


1ชม. 29น.
20:23
จ., 06/02

โอซากะ
ชินโอซากะ
21:52
จ., 06/02

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 101


1ชม. 29น.
21:02
จ., 06/02

โอซากะ
ชินโอซากะ
22:31
จ., 06/02

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

NOZOMI 103


1ชม. 29น.
21:38
จ., 06/02

โอซากะ
ชินโอซากะ
23:07
จ., 06/02

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

SAKURA 541


1ชม. 30น.
06:25
จ., 06/02

โอซากะ
ชินโอซากะ
07:55
จ., 06/02

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

SAKURA 545


1ชม. 30น.
07:15
จ., 06/02

โอซากะ
ชินโอซากะ
08:45
จ., 06/02

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

SAKURA 543


1ชม. 31น.
06:50
จ., 06/02

โอซากะ
ชินโอซากะ
08:21
จ., 06/02

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

SAKURA 549


1ชม. 31น.
09:23
จ., 06/02

โอซากะ
ชินโอซากะ
10:54
จ., 06/02

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

SAKURA 553


1ชม. 36น.
11:18
จ., 06/02

โอซากะ
ชินโอซากะ
12:54
จ., 06/02

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

SAKURA 563


1ชม. 36น.
15:18
จ., 06/02

โอซากะ
ชินโอซากะ
16:54
จ., 06/02

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

SAKURA 565


1ชม. 36น.
16:18
จ., 06/02

โอซากะ
ชินโอซากะ
17:54
จ., 06/02

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

HIKARI 533


1ชม. 40น.
08:14
จ., 06/02

โอซากะ
ชินโอซากะ
09:54
จ., 06/02

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

HIKARI 591


1ชม. 45น.
06:06
จ., 06/02

โอซากะ
ชินโอซากะ
07:51
จ., 06/02

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

HIKARI 535


1ชม. 48น.
08:44
จ., 06/02

โอซากะ
ชินโอซากะ
10:32
จ., 06/02

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

KODAMA 873


2ชม. 12น.
21:29
จ., 06/02

โอซากะ
ชินโอซากะ
23:41
จ., 06/02

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

KODAMA 839


2ชม. 22น.
06:59
จ., 06/02

โอซากะ
ชินโอซากะ
09:21
จ., 06/02

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

KODAMA 869


2ชม. 25น.
20:29
จ., 06/02

โอซากะ
ชินโอซากะ
22:54
จ., 06/02

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

KODAMA 845


2ชม. 39น.
09:32
จ., 06/02

โอซากะ
ชินโอซากะ
12:11
จ., 06/02

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

KODAMA 847


2ชม. 39น.
10:32
จ., 06/02

โอซากะ
ชินโอซากะ
13:11
จ., 06/02

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

KODAMA 849


2ชม. 39น.
11:32
จ., 06/02

โอซากะ
ชินโอซากะ
14:11
จ., 06/02

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

KODAMA 867


2ชม. 42น.
19:29
จ., 06/02

โอซากะ
ชินโอซากะ
22:11
จ., 06/02

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

KODAMA 841


2ชม. 55น.
07:39
จ., 06/02

โอซากะ
ชินโอซากะ
10:34
จ., 06/02

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

KODAMA 865


2ชม. 56น.
18:32
จ., 06/02

โอซากะ
ชินโอซากะ
21:28
จ., 06/02

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

KODAMA 863


3ชม. 00น.
17:32
จ., 06/02

โอซากะ
ชินโอซากะ
20:32
จ., 06/02

ฮิโรชิม่า
ฮิโรชิมะ
¥ 9,890

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.