ขาไป
โอซากะ นาฮะ
ศ., 26/04
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก โอซากะ ไป นาฮะ วัน ศุกร์, 26 เมษายน 2024

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 
GK351


2ชม. 20น.
07:30
ศ., 26/04

โอซากะ
KIX
09:50
ศ., 26/04

นาฮะ
OKA
¥ 14,644

GK357


2ชม. 20น.
16:00
ศ., 26/04

โอซากะ
KIX
18:20
ศ., 26/04

นาฮะ
OKA
¥ 16,354

MM209


2ชม. 20น.
06:35
ศ., 26/04

โอซากะ
KIX
08:55
ศ., 26/04

นาฮะ
OKA
¥ 17,324

MM211


2ชม. 20น.
07:40
ศ., 26/04

โอซากะ
KIX
10:00
ศ., 26/04

นาฮะ
OKA
¥ 19,695

MM215


2ชม. 20น.
13:55
ศ., 26/04

โอซากะ
KIX
16:15
ศ., 26/04

นาฮะ
OKA
¥ 20,806

MM213


2ชม. 25น.
10:40
ศ., 26/04

โอซากะ
KIX
13:05
ศ., 26/04

นาฮะ
OKA
¥ 20,806

NH1737


2ชม. 10น.
13:35
ศ., 26/04

โอซากะ
KIX
15:45
ศ., 26/04

นาฮะ
OKA
¥ 31,668

NH1735


2ชม. 15น.
10:10
ศ., 26/04

โอซากะ
KIX
12:25
ศ., 26/04

นาฮะ
OKA
¥ 31,668

NH765


2ชม. 10น.
10:55
ศ., 26/04

โอซากะ
ITM
13:05
ศ., 26/04

นาฮะ
OKA
¥ 31,885

NH767


2ชม. 10น.
14:00
ศ., 26/04

โอซากะ
ITM
16:10
ศ., 26/04

นาฮะ
OKA
¥ 31,885

NH1731


2ชม. 10น.
08:00
ศ., 26/04

โอซากะ
KIX
10:10
ศ., 26/04

นาฮะ
OKA
¥ 31,964

NH761


2ชม. 15น.
08:15
ศ., 26/04

โอซากะ
ITM
10:30
ศ., 26/04

นาฮะ
OKA
¥ 31,885

JL2087


2ชม. 05น.
14:50
ศ., 26/04

โอซากะ
ITM
16:55
ศ., 26/04

นาฮะ
OKA
¥ 43,671

JL2081


2ชม. 15น.
08:50
ศ., 26/04

โอซากะ
ITM
11:05
ศ., 26/04

นาฮะ
OKA
¥ 43,671

NH1739


2ชม. 05น.
20:15
ศ., 26/04

โอซากะ
KIX
22:20
ศ., 26/04

นาฮะ
OKA
¥ 44,106

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.