Lượt đi
Osaka Naha
CN, 02/06
|
1 Số Hành Khách

Tìm kiếm và đặt vé máy bay, tàu hỏa, xe khách, tàu thủy tại Châu Á

Chọn lượt đi

Kết quả từ Osaka đến Naha ngày đi Chủ nhật, 02 Tháng 6 2024

Khởi hành Đến Giá
 
MM209


2h 20m
06:35
CN, 02/06

OSAKA
KIX
08:55
CN, 02/06

NAHA
OKA
¥ 6,898

GK351


2h 20m
07:30
CN, 02/06

OSAKA
KIX
09:50
CN, 02/06

NAHA
OKA
¥ 7,466

MM211


2h 20m
07:40
CN, 02/06

OSAKA
KIX
10:00
CN, 02/06

NAHA
OKA
¥ 9,082

MM213


2h 25m
10:40
CN, 02/06

OSAKA
KIX
13:05
CN, 02/06

NAHA
OKA
¥ 10,510

MM215


2h 20m
13:55
CN, 02/06

OSAKA
KIX
16:15
CN, 02/06

NAHA
OKA
¥ 12,478

GK357


2h 20m
16:00
CN, 02/06

OSAKA
KIX
18:20
CN, 02/06

NAHA
OKA
¥ 13,346

NH1731


2h 10m
08:00
CN, 02/06

OSAKA
KIX
10:10
CN, 02/06

NAHA
OKA
¥ 31,252

NH1737


2h 10m
13:35
CN, 02/06

OSAKA
KIX
15:45
CN, 02/06

NAHA
OKA
¥ 31,252

NH1735


2h 15m
10:10
CN, 02/06

OSAKA
KIX
12:25
CN, 02/06

NAHA
OKA
¥ 31,252

NH765


2h 10m
10:55
CN, 02/06

OSAKA
ITM
13:05
CN, 02/06

NAHA
OKA
¥ 31,453

NH767


2h 10m
14:00
CN, 02/06

OSAKA
ITM
16:10
CN, 02/06

NAHA
OKA
¥ 31,453

NH761


2h 15m
08:15
CN, 02/06

OSAKA
ITM
10:30
CN, 02/06

NAHA
OKA
¥ 31,453

JL2087


2h 05m
14:50
CN, 02/06

OSAKA
ITM
16:55
CN, 02/06

NAHA
OKA
¥ 38,293

JL2081


2h 10m
08:50
CN, 02/06

OSAKA
ITM
11:00
CN, 02/06

NAHA
OKA
¥ 38,293

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.