ขาไป
พนมเปญ เสียมเรียบ
อา., 30/06
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก พนมเปญ ไป เสียมเรียบ วัน อาทิตย์, 30 มิถุนายน 2024

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 


4ชม. 40น.
08:20
อา., 30/06

พนมเปญ
Wat Phnom
13:00
อา., 30/06

เสียมเรียบ
Samaki Market
US$ 17.505ชม. 00น.
01:00
อา., 30/06

พนมเปญ
Wat Phnom
06:00
อา., 30/06

เสียมเรียบ
Samaki Market
US$ 16.505ชม. 30น.
23:45
อา., 30/06

พนมเปญ
ตลาดโอลิมปิก
05:15
จ., 01/07

เสียมเรียบ
Oum Khun
US$ 13.005ชม. 25น.
18:30
อา., 30/06

พนมเปญ
Wat Phnom
23:55
อา., 30/06

เสียมเรียบ
Samaki Market
US$ 14.005ชม. 30น.
01:30
อา., 30/06

พนมเปญ
Wat Phnom
07:00
อา., 30/06

เสียมเรียบ
Samaki Market
US$ 13.505ชม. 30น.
23:55
อา., 30/06

พนมเปญ
Wat Phnom
05:25
จ., 01/07

เสียมเรียบ
Samaki Market
US$ 13.505ชม. 30น.
12:00
อา., 30/06

พนมเปญ
Wat Phnom
17:30
อา., 30/06

เสียมเรียบ
Samaki Market
US$ 14.005ชม. 45น.
13:00
อา., 30/06

พนมเปญ
Wat Phnom
18:45
อา., 30/06

เสียมเรียบ
Samaki Market
US$ 14.005ชม. 45น.
15:30
อา., 30/06

พนมเปญ
Wat Phnom
21:15
อา., 30/06

เสียมเรียบ
Samaki Market
US$ 14.005ชม. 45น.
16:30
อา., 30/06

พนมเปญ
Wat Phnom
22:15
อา., 30/06

เสียมเรียบ
Samaki Market
US$ 14.005ชม. 45น.
17:30
อา., 30/06

พนมเปญ
Wat Phnom
23:15
อา., 30/06

เสียมเรียบ
Samaki Market
US$ 14.005ชม. 30น.
21:30
อา., 30/06

พนมเปญ
Wat Phnom
03:00
จ., 01/07

เสียมเรียบ
Samaki Market
US$ 16.505ชม. 30น.
23:00
อา., 30/06

พนมเปญ
Wat Phnom
04:30
จ., 01/07

เสียมเรียบ
Samaki Market
US$ 16.505ชม. 45น.
06:00
อา., 30/06

พนมเปญ
Wat Phnom
11:45
อา., 30/06

เสียมเรียบ
Samaki Market
US$ 15.505ชม. 45น.
07:00
อา., 30/06

พนมเปญ
Wat Phnom
12:45
อา., 30/06

เสียมเรียบ
Samaki Market
US$ 15.505ชม. 45น.
07:15
อา., 30/06

พนมเปญ
Mean Chey
13:00
อา., 30/06

เสียมเรียบ
Samaki Market
US$ 15.505ชม. 45น.
09:00
อา., 30/06

พนมเปญ
Wat Phnom
14:45
อา., 30/06

เสียมเรียบ
Samaki Market
US$ 15.505ชม. 45น.
10:00
อา., 30/06

พนมเปญ
Wat Phnom
15:45
อา., 30/06

เสียมเรียบ
Samaki Market
US$ 15.505ชม. 45น.
11:00
อา., 30/06

พนมเปญ
Wat Phnom
16:45
อา., 30/06

เสียมเรียบ
Samaki Market
US$ 15.505ชม. 30น.
08:00
อา., 30/06

พนมเปญ
Wat Phnom
13:30
อา., 30/06

เสียมเรียบ
Samaki Market
US$ 17.506ชม. 00น.
06:00
อา., 30/06

พนมเปญ
วัดพนม
12:00
อา., 30/06

เสียมเรียบ
Chong Kaosou
US$ 14.006ชม. 00น.
06:30
อา., 30/06

พนมเปญ
วัดพนม
12:30
อา., 30/06

เสียมเรียบ
Chong Kaosou
US$ 14.006ชม. 00น.
07:00
อา., 30/06

พนมเปญ
วัดพนม
13:00
อา., 30/06

เสียมเรียบ
Chong Kaosou
US$ 14.006ชม. 00น.
07:30
อา., 30/06

พนมเปญ
วัดพนม
13:30
อา., 30/06

เสียมเรียบ
Chong Kaosou
US$ 14.006ชม. 00น.
08:00
อา., 30/06

พนมเปญ
วัดพนม
14:00
อา., 30/06

เสียมเรียบ
Chong Kaosou
US$ 14.006ชม. 00น.
08:30
อา., 30/06

พนมเปญ
วัดพนม
14:30
อา., 30/06

เสียมเรียบ
Chong Kaosou
US$ 14.006ชม. 00น.
09:00
อา., 30/06

พนมเปญ
วัดพนม
15:00
อา., 30/06

เสียมเรียบ
Chong Kaosou
US$ 14.006ชม. 00น.
09:30
อา., 30/06

พนมเปญ
วัดพนม
15:30
อา., 30/06

เสียมเรียบ
Chong Kaosou
US$ 14.006ชม. 00น.
10:00
อา., 30/06

พนมเปญ
วัดพนม
16:00
อา., 30/06

เสียมเรียบ
Chong Kaosou
US$ 14.006ชม. 00น.
10:30
อา., 30/06

พนมเปญ
วัดพนม
16:30
อา., 30/06

เสียมเรียบ
Chong Kaosou
US$ 14.006ชม. 00น.
11:00
อา., 30/06

พนมเปญ
วัดพนม
17:00
อา., 30/06

เสียมเรียบ
Chong Kaosou
US$ 14.006ชม. 00น.
11:30
อา., 30/06

พนมเปญ
วัดพนม
17:30
อา., 30/06

เสียมเรียบ
Chong Kaosou
US$ 14.006ชม. 00น.
12:00
อา., 30/06

พนมเปญ
วัดพนม
18:00
อา., 30/06

เสียมเรียบ
Chong Kaosou
US$ 14.006ชม. 00น.
12:30
อา., 30/06

พนมเปญ
วัดพนม
18:30
อา., 30/06

เสียมเรียบ
Chong Kaosou
US$ 14.006ชม. 00น.
13:00
อา., 30/06

พนมเปญ
วัดพนม
19:00
อา., 30/06

เสียมเรียบ
Chong Kaosou
US$ 14.006ชม. 00น.
13:30
อา., 30/06

พนมเปญ
วัดพนม
19:30
อา., 30/06

เสียมเรียบ
Chong Kaosou
US$ 14.006ชม. 00น.
14:00
อา., 30/06

พนมเปญ
วัดพนม
20:00
อา., 30/06

เสียมเรียบ
Chong Kaosou
US$ 14.006ชม. 00น.
14:30
อา., 30/06

พนมเปญ
Wat Phnom
20:30
อา., 30/06

เสียมเรียบ
Samaki Market
US$ 14.006ชม. 00น.
14:30
อา., 30/06

พนมเปญ
วัดพนม
20:30
อา., 30/06

เสียมเรียบ
Chong Kaosou
US$ 14.006ชม. 00น.
15:00
อา., 30/06

พนมเปญ
วัดพนม
21:00
อา., 30/06

เสียมเรียบ
Chong Kaosou
US$ 14.006ชม. 00น.
15:30
อา., 30/06

พนมเปญ
วัดพนม
21:30
อา., 30/06

เสียมเรียบ
Chong Kaosou
US$ 14.006ชม. 00น.
16:00
อา., 30/06

พนมเปญ
วัดพนม
22:00
อา., 30/06

เสียมเรียบ
Chong Kaosou
US$ 14.006ชม. 00น.
16:30
อา., 30/06

พนมเปญ
วัดพนม
22:30
อา., 30/06

เสียมเรียบ
Chong Kaosou
US$ 14.006ชม. 00น.
17:00
อา., 30/06

พนมเปญ
วัดพนม
23:00
อา., 30/06

เสียมเรียบ
Chong Kaosou
US$ 14.006ชม. 00น.
17:30
อา., 30/06

พนมเปญ
วัดพนม
23:30
อา., 30/06

เสียมเรียบ
Chong Kaosou
US$ 14.006ชม. 00น.
18:00
อา., 30/06

พนมเปญ
วัดพนม
00:00
จ., 01/07

เสียมเรียบ
Chong Kaosou
US$ 14.006ชม. 00น.
18:30
อา., 30/06

พนมเปญ
วัดพนม
00:30
จ., 01/07

เสียมเรียบ
Chong Kaosou
US$ 14.006ชม. 00น.
19:00
อา., 30/06

พนมเปญ
วัดพนม
01:00
จ., 01/07

เสียมเรียบ
Chong Kaosou
US$ 14.006ชม. 00น.
19:30
อา., 30/06

พนมเปญ
วัดพนม
01:30
จ., 01/07

เสียมเรียบ
Chong Kaosou
US$ 14.006ชม. 30น.
00:30
อา., 30/06

พนมเปญ
ตลาดโอลิมปิก
07:00
อา., 30/06

เสียมเรียบ
Oum Khun
US$ 11.006ชม. 00น.
14:30
อา., 30/06

พนมเปญ
Mean Chey
20:30
อา., 30/06

เสียมเรียบ
Samaki Market
US$ 15.505ชม. 45น.
15:20
อา., 30/06

พนมเปญ
Wat Phnom
21:05
อา., 30/06

เสียมเรียบ
Samaki Market
US$ 17.506ชม. 00น.
08:45
อา., 30/06

พนมเปญ
Sakura Avenue
14:45
อา., 30/06

เสียมเรียบ
Angkor National Museum
US$ 17.006ชม. 00น.
09:45
อา., 30/06

พนมเปญ
Sakura Avenue
15:45
อา., 30/06

เสียมเรียบ
Angkor National Museum
US$ 17.006ชม. 00น.
12:30
อา., 30/06

พนมเปญ
Sakura Avenue
18:30
อา., 30/06

เสียมเรียบ
Angkor National Museum
US$ 17.006ชม. 00น.
22:30
อา., 30/06

พนมเปญ
Night Market
04:30
จ., 01/07

เสียมเรียบ
Angkor National Museum
US$ 17.006ชม. 00น.
23:00
อา., 30/06

พนมเปญ
Night Market
05:00
จ., 01/07

เสียมเรียบ
Angkor National Museum
US$ 17.006ชม. 00น.
13:45
อา., 30/06

พนมเปญ
Wat Phnom
19:45
อา., 30/06

เสียมเรียบ
Samaki Market
US$ 17.506ชม. 00น.
22:15
อา., 30/06

พนมเปญ
วัดพนม
04:15
จ., 01/07

เสียมเรียบ
Chong Kaosou
US$ 19.006ชม. 00น.
22:30
อา., 30/06

พนมเปญ
วัดพนม
04:30
จ., 01/07

เสียมเรียบ
Chong Kaosou
US$ 19.006ชม. 00น.
23:00
อา., 30/06

พนมเปญ
วัดพนม
05:00
จ., 01/07

เสียมเรียบ
Chong Kaosou
US$ 19.006ชม. 00น.
23:30
อา., 30/06

พนมเปญ
วัดพนม
05:30
จ., 01/07

เสียมเรียบ
Chong Kaosou
US$ 19.006ชม. 00น.
23:55
อา., 30/06

พนมเปญ
วัดพนม
05:55
จ., 01/07

เสียมเรียบ
Chong Kaosou
US$ 19.00

K6105


0ชม. 50น.
10:05
อา., 30/06

พนมเปญ
PNH
10:55
อา., 30/06

เสียมเรียบ
SAI
US$ 81.09

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.