Lượt đi
Tokyo Naha
T7, 22/06
|
1 Số Hành Khách

Tìm kiếm và đặt vé máy bay, tàu hỏa, xe khách, tàu thủy tại Châu Á

Chọn lượt đi

Kết quả từ Tokyo đến Naha ngày đi Thứ bảy, 22 Tháng 6 2024

Khởi hành Đến Giá
 
MM507


3h 05m
15:55
T7, 22/06

TOKYO
NRT
19:00
T7, 22/06

NAHA
OKA
¥ 18,342

MM503


3h 05m
08:00
T7, 22/06

TOKYO
NRT
11:05
T7, 22/06

NAHA
OKA
¥ 20,665

MM505


3h 05m
12:10
T7, 22/06

TOKYO
NRT
15:15
T7, 22/06

NAHA
OKA
¥ 22,814

NH461


2h 35m
06:25
T7, 22/06

TOKYO
HND
09:00
T7, 22/06

NAHA
OKA
¥ 36,389

NH479


2h 35m
20:00
T7, 22/06

TOKYO
HND
22:35
T7, 22/06

NAHA
OKA
¥ 36,389

NH993


2h 40m
06:35
T7, 22/06

TOKYO
HND
09:15
T7, 22/06

NAHA
OKA
¥ 36,389

NH463


2h 40m
07:35
T7, 22/06

TOKYO
HND
10:15
T7, 22/06

NAHA
OKA
¥ 36,389

NH995


2h 40m
09:30
T7, 22/06

TOKYO
HND
12:10
T7, 22/06

NAHA
OKA
¥ 36,389

NH473


2h 40m
13:10
T7, 22/06

TOKYO
HND
15:50
T7, 22/06

NAHA
OKA
¥ 36,389

NH475


2h 40m
14:45
T7, 22/06

TOKYO
HND
17:25
T7, 22/06

NAHA
OKA
¥ 36,389

NH477


2h 40m
15:30
T7, 22/06

TOKYO
HND
18:10
T7, 22/06

NAHA
OKA
¥ 36,389

NH1095


2h 40m
16:20
T7, 22/06

TOKYO
HND
19:00
T7, 22/06

NAHA
OKA
¥ 36,389

NH1097


2h 40m
16:55
T7, 22/06

TOKYO
HND
19:35
T7, 22/06

NAHA
OKA
¥ 36,389

NH467


2h 45m
08:30
T7, 22/06

TOKYO
HND
11:15
T7, 22/06

NAHA
OKA
¥ 36,389

NH469


2h 45m
10:25
T7, 22/06

TOKYO
HND
13:10
T7, 22/06

NAHA
OKA
¥ 36,389

NH471


2h 45m
11:35
T7, 22/06

TOKYO
HND
14:20
T7, 22/06

NAHA
OKA
¥ 36,389

NH2421


2h 50m
06:45
T7, 22/06

TOKYO
HND
09:35
T7, 22/06

NAHA
OKA
¥ 36,389

NH1133


2h 50m
20:35
T7, 22/06

TOKYO
HND
23:25
T7, 22/06

NAHA
OKA
¥ 36,389

JL925


2h 30m
20:05
T7, 22/06

TOKYO
HND
22:35
T7, 22/06

NAHA
OKA
¥ 42,881

JL919


2h 35m
14:50
T7, 22/06

TOKYO
HND
17:25
T7, 22/06

NAHA
OKA
¥ 42,881

JL921


2h 35m
15:55
T7, 22/06

TOKYO
HND
18:30
T7, 22/06

NAHA
OKA
¥ 42,881

JL903


2h 40m
07:30
T7, 22/06

TOKYO
HND
10:10
T7, 22/06

NAHA
OKA
¥ 42,881

JL905


2h 40m
08:05
T7, 22/06

TOKYO
HND
10:45
T7, 22/06

NAHA
OKA
¥ 42,881

JL909


2h 40m
09:35
T7, 22/06

TOKYO
HND
12:15
T7, 22/06

NAHA
OKA
¥ 42,881

JL987


2h 40m
11:20
T7, 22/06

TOKYO
HND
14:00
T7, 22/06

NAHA
OKA
¥ 42,881

JL915


2h 40m
12:00
T7, 22/06

TOKYO
HND
14:40
T7, 22/06

NAHA
OKA
¥ 42,881

JL917


2h 40m
13:50
T7, 22/06

TOKYO
HND
16:30
T7, 22/06

NAHA
OKA
¥ 42,881

JL907


2h 45m
08:40
T7, 22/06

TOKYO
HND
11:25
T7, 22/06

NAHA
OKA
¥ 42,881

JL913


2h 45m
10:30
T7, 22/06

TOKYO
HND
13:15
T7, 22/06

NAHA
OKA
¥ 42,881

JL923


2h 45m
16:55
T7, 22/06

TOKYO
HND
19:40
T7, 22/06

NAHA
OKA
¥ 42,881

JL901


2h 35m
06:30
T7, 22/06

TOKYO
HND
09:05
T7, 22/06

NAHA
OKA
¥ 44,252

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.