Lượt đi
Tokyo Naha
T5, 15/06
|
1 Số Hành Khách

Tìm kiếm và đặt vé máy bay, tàu hỏa, xe khách, tàu thủy tại Châu Á

Chọn lượt đi

Kết quả từ Tokyo đến Naha ngày đi Thứ năm, 15 Tháng 6 2023

Khởi hành Đến Giá
 
GK303


3h 05m
08:10
T5, 15/06

TOKYO
NRT
11:15
T5, 15/06

NAHA
OKA
¥ 12,034

MM501


3h 05m
06:40
T5, 15/06

TOKYO
NRT
09:45
T5, 15/06

NAHA
OKA
¥ 13,685

MM503


3h 05m
10:15
T5, 15/06

TOKYO
NRT
13:20
T5, 15/06

NAHA
OKA
¥ 16,579

MM507


3h 05m
16:05
T5, 15/06

TOKYO
NRT
19:10
T5, 15/06

NAHA
OKA
¥ 18,280

GK305


3h 05m
14:35
T5, 15/06

TOKYO
NRT
17:40
T5, 15/06

NAHA
OKA
¥ 18,730

GK309


3h 05m
15:25
T5, 15/06

TOKYO
NRT
18:30
T5, 15/06

NAHA
OKA
¥ 18,730

JL921


2h 40m
15:55
T5, 15/06

TOKYO
HND
18:35
T5, 15/06

NAHA
OKA
¥ 21,722

JL915


2h 45m
11:55
T5, 15/06

TOKYO
HND
14:40
T5, 15/06

NAHA
OKA
¥ 21,722

JL901


2h 40m
06:30
T5, 15/06

TOKYO
HND
09:10
T5, 15/06

NAHA
OKA
¥ 25,017

JL903


2h 45m
07:30
T5, 15/06

TOKYO
HND
10:15
T5, 15/06

NAHA
OKA
¥ 25,017

JL923


2h 45m
16:55
T5, 15/06

TOKYO
HND
19:40
T5, 15/06

NAHA
OKA
¥ 25,017

JL907


2h 50m
08:40
T5, 15/06

TOKYO
HND
11:30
T5, 15/06

NAHA
OKA
¥ 25,017

NH479


2h 35m
20:00
T5, 15/06

TOKYO
HND
22:35
T5, 15/06

NAHA
OKA
¥ 37,002

NH461


2h 40m
06:15
T5, 15/06

TOKYO
HND
08:55
T5, 15/06

NAHA
OKA
¥ 37,002

NH993


2h 40m
06:35
T5, 15/06

TOKYO
HND
09:15
T5, 15/06

NAHA
OKA
¥ 37,002

NH473


2h 40m
13:05
T5, 15/06

TOKYO
HND
15:45
T5, 15/06

NAHA
OKA
¥ 37,002

NH475


2h 40m
14:30
T5, 15/06

TOKYO
HND
17:10
T5, 15/06

NAHA
OKA
¥ 37,002

NH477


2h 40m
15:30
T5, 15/06

TOKYO
HND
18:10
T5, 15/06

NAHA
OKA
¥ 37,002

NH1095


2h 40m
16:25
T5, 15/06

TOKYO
HND
19:05
T5, 15/06

NAHA
OKA
¥ 37,002

NH2423


2h 45m
13:50
T5, 15/06

TOKYO
HND
16:35
T5, 15/06

NAHA
OKA
¥ 37,002

NH2421


2h 50m
06:40
T5, 15/06

TOKYO
HND
09:30
T5, 15/06

NAHA
OKA
¥ 37,002

NH471


2h 50m
11:25
T5, 15/06

TOKYO
HND
14:15
T5, 15/06

NAHA
OKA
¥ 37,002

JL917


2h 40m
13:40
T5, 15/06

TOKYO
HND
16:20
T5, 15/06

NAHA
OKA
¥ 42,694

JL919


2h 40m
14:50
T5, 15/06

TOKYO
HND
17:30
T5, 15/06

NAHA
OKA
¥ 42,694

JL987


2h 45m
11:20
T5, 15/06

TOKYO
HND
14:05
T5, 15/06

NAHA
OKA
¥ 42,694

NH2425


2h 50m
18:10
T5, 15/06

TOKYO
HND
21:00
T5, 15/06

NAHA
OKA
¥ 43,743

NH995


2h 45m
09:30
T5, 15/06

TOKYO
HND
12:15
T5, 15/06

NAHA
OKA
¥ 44,042

NH469


2h 45m
10:30
T5, 15/06

TOKYO
HND
13:15
T5, 15/06

NAHA
OKA
¥ 47,937

NH463


2h 40m
07:30
T5, 15/06

TOKYO
HND
10:10
T5, 15/06

NAHA
OKA
¥ 51,383

JL905


2h 45m
08:15
T5, 15/06

TOKYO
HND
11:00
T5, 15/06

NAHA
OKA
¥ 85,089

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.