ขาไป
สิงคโปร์ กัวลาลัมเปอร์
พฤ., 02/02
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก สิงคโปร์ ไป กัวลาลัมเปอร์ วัน พฤหัสบดี, 02 กุมภาพันธ์ 2023

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 


4ชม. 50น.
07:30
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
สถานีขนส่งGolden Mile Complex
12:20
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 30.004ชม. 50น.
09:00
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
สถานีขนส่งGolden Mile Complex
13:50
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 30.004ชม. 50น.
14:30
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
สถานีขนส่งGolden Mile Complex
19:20
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 30.005ชม. 00น.
07:30
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
สถานีขนส่งGolden Mile Complex
12:30
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 30.005ชม. 00น.
09:00
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
สถานีขนส่งGolden Mile Complex
14:00
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 30.005ชม. 00น.
14:30
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
สถานีขนส่งGolden Mile Complex
19:30
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 30.005ชม. 00น.
22:00
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
MRT Lavender
03:00
ศ., 03/02

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 30.005ชม. 00น.
22:30
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
สถานีขนส่งGolden Mile Complex
03:30
ศ., 03/02

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 30.005ชม. 07น.
00:30
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
สถานีขนส่ง Kovan Hub
05:37
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 35.005ชม. 07น.
08:00
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
สถานีขนส่ง Kovan Hub
13:07
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 35.005ชม. 07น.
09:00
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
สถานีขนส่ง Kovan Hub
14:07
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 35.005ชม. 07น.
11:00
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
สถานีขนส่ง Kovan Hub
16:07
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 35.005ชม. 07น.
19:00
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
สถานีขนส่ง Kovan Hub
00:07
ศ., 03/02

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 35.005ชม. 07น.
23:30
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
สถานีขนส่ง Kovan Hub
04:37
ศ., 03/02

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 35.005ชม. 10น.
05:45
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
MRT Lavender
10:55
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 35.005ชม. 10น.
05:45
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
MRT Lavender
10:55
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 35.005ชม. 10น.
06:30
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
สถานีขนส่งGolden Mile Complex
11:40
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 35.005ชม. 10น.
06:30
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
สถานีขนส่งGolden Mile Complex
11:40
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 35.005ชม. 10น.
06:45
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
MRT Lavender
11:55
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 35.005ชม. 10น.
06:45
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
MRT Lavender
11:55
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 35.005ชม. 10น.
07:30
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
สถานีขนส่งGolden Mile Complex
12:40
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 35.005ชม. 10น.
07:30
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
สถานีขนส่งGolden Mile Complex
12:40
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 35.005ชม. 10น.
07:45
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
MRT Lavender
12:55
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 35.005ชม. 10น.
07:45
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
MRT Lavender
12:55
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 35.005ชม. 10น.
08:00
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
สถานีขนส่งGolden Mile Complex
13:10
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 35.005ชม. 10น.
08:00
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
สถานีขนส่งGolden Mile Complex
13:10
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 35.005ชม. 10น.
08:45
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
MRT Lavender
13:55
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 35.005ชม. 10น.
08:45
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
MRT Lavender
13:55
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 35.005ชม. 10น.
09:30
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
สถานีขนส่งGolden Mile Complex
14:40
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 35.005ชม. 10น.
09:30
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
สถานีขนส่งGolden Mile Complex
14:40
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 35.005ชม. 10น.
09:45
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
สถานีขนส่งGolden Mile Complex
14:55
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 35.005ชม. 10น.
09:45
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
MRT Lavender
14:55
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 35.005ชม. 10น.
09:45
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
MRT Lavender
14:55
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 35.005ชม. 10น.
09:45
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
สถานีขนส่งGolden Mile Complex
14:55
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 35.005ชม. 10น.
10:00
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
สถานีขนส่งGolden Mile Complex
15:10
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 35.005ชม. 10น.
10:00
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
สถานีขนส่งGolden Mile Complex
15:10
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 35.005ชม. 10น.
10:45
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
MRT Lavender
15:55
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 35.005ชม. 10น.
10:45
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
MRT Lavender
15:55
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 35.005ชม. 10น.
11:30
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
สถานีขนส่งGolden Mile Complex
16:40
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 35.005ชม. 10น.
11:30
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
สถานีขนส่งGolden Mile Complex
16:40
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 35.005ชม. 10น.
11:31
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
สถานีขนส่งGolden Mile Complex
16:41
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 35.005ชม. 10น.
11:31
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
สถานีขนส่งGolden Mile Complex
16:41
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 35.005ชม. 10น.
11:45
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
MRT Lavender
16:55
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 35.005ชม. 10น.
11:45
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
MRT Lavender
16:55
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 35.005ชม. 10น.
12:45
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
MRT Lavender
17:55
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 35.005ชม. 10น.
12:45
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
MRT Lavender
17:55
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 35.005ชม. 10น.
13:30
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
สถานีขนส่งGolden Mile Complex
18:40
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 35.005ชม. 10น.
13:30
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
สถานีขนส่งGolden Mile Complex
18:40
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 35.005ชม. 10น.
13:45
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
MRT Lavender
18:55
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 35.005ชม. 10น.
13:45
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
MRT Lavender
18:55
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 35.005ชม. 10น.
14:45
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
MRT Lavender
19:55
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 35.005ชม. 10น.
14:45
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
MRT Lavender
19:55
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 35.005ชม. 10น.
15:00
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
สถานีขนส่งGolden Mile Complex
20:10
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 35.005ชม. 10น.
15:00
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
สถานีขนส่งGolden Mile Complex
20:10
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 35.005ชม. 10น.
15:45
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
MRT Lavender
20:55
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 35.005ชม. 10น.
15:45
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
MRT Lavender
20:55
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 35.005ชม. 10น.
16:30
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
สถานีขนส่งGolden Mile Complex
21:40
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 35.005ชม. 10น.
16:30
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
สถานีขนส่งGolden Mile Complex
21:40
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 35.005ชม. 10น.
16:45
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
MRT Lavender
21:55
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 35.005ชม. 10น.
16:45
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
MRT Lavender
21:55
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 35.005ชม. 10น.
17:45
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
MRT Lavender
22:55
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 35.005ชม. 10น.
17:45
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
MRT Lavender
22:55
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 35.005ชม. 10น.
18:45
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
MRT Lavender
23:55
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 35.005ชม. 10น.
18:45
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
MRT Lavender
23:55
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 35.005ชม. 10น.
19:00
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
สถานีขนส่งGolden Mile Complex
00:10
ศ., 03/02

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 35.005ชม. 10น.
19:00
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
สถานีขนส่งGolden Mile Complex
00:10
ศ., 03/02

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 35.005ชม. 10น.
19:45
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
MRT Lavender
00:55
ศ., 03/02

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 35.005ชม. 10น.
19:45
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
MRT Lavender
00:55
ศ., 03/02

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 35.005ชม. 10น.
20:00
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
สถานีขนส่งGolden Mile Complex
01:10
ศ., 03/02

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 35.005ชม. 10น.
20:00
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
สถานีขนส่งGolden Mile Complex
01:10
ศ., 03/02

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 35.005ชม. 10น.
20:00
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
Boon Lay
01:10
ศ., 03/02

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 35.005ชม. 10น.
20:00
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
Boon Lay
01:10
ศ., 03/02

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 35.005ชม. 10น.
20:45
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
MRT Lavender
01:55
ศ., 03/02

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 35.005ชม. 10น.
20:45
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
MRT Lavender
01:55
ศ., 03/02

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 35.005ชม. 10น.
21:30
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
สถานีขนส่งGolden Mile Complex
02:40
ศ., 03/02

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 35.005ชม. 10น.
21:30
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
สถานีขนส่งGolden Mile Complex
02:40
ศ., 03/02

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 35.005ชม. 10น.
21:45
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
MRT Lavender
02:55
ศ., 03/02

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 35.005ชม. 10น.
21:45
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
MRT Lavender
02:55
ศ., 03/02

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 35.005ชม. 10น.
22:45
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
MRT Lavender
03:55
ศ., 03/02

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 35.005ชม. 10น.
22:45
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
MRT Lavender
03:55
ศ., 03/02

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 35.005ชม. 10น.
23:30
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
สถานีขนส่งGolden Mile Complex
04:40
ศ., 03/02

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 35.005ชม. 10น.
23:30
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
สถานีขนส่งGolden Mile Complex
04:40
ศ., 03/02

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 35.005ชม. 10น.
23:45
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
MRT Lavender
04:55
ศ., 03/02

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 35.005ชม. 10น.
23:45
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
สถานีขนส่งGolden Mile Complex
04:55
ศ., 03/02

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 35.005ชม. 10น.
23:45
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
MRT Lavender
04:55
ศ., 03/02

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 35.005ชม. 10น.
23:45
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
สถานีขนส่งGolden Mile Complex
04:55
ศ., 03/02

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 35.005ชม. 10น.
23:46
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
สถานีขนส่งGolden Mile Complex
04:56
ศ., 03/02

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 35.005ชม. 10น.
23:46
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
สถานีขนส่งGolden Mile Complex
04:56
ศ., 03/02

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 35.005ชม. 10น.
23:58
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
สถานีขนส่งGolden Mile Complex
05:08
ศ., 03/02

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 35.005ชม. 10น.
23:58
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
สถานีขนส่งGolden Mile Complex
05:08
ศ., 03/02

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 35.005ชม. 40น.
08:30
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
Katong V Mall
14:10
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 35.005ชม. 40น.
09:30
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
Katong V Mall
15:10
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 35.005ชม. 40น.
11:30
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
Katong V Mall
17:10
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 35.005ชม. 30น.
05:45
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
MRT Lavender
11:15
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
One Utama
S$ 40.005ชม. 30น.
06:45
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
MRT Lavender
12:15
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
One Utama
S$ 40.005ชม. 30น.
07:45
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
MRT Lavender
13:15
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
One Utama
S$ 40.005ชม. 30น.
08:45
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
MRT Lavender
14:15
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
One Utama
S$ 40.005ชม. 30น.
09:45
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
MRT Lavender
15:15
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
One Utama
S$ 40.005ชม. 30น.
10:45
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
MRT Lavender
16:15
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
One Utama
S$ 40.005ชม. 30น.
11:45
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
MRT Lavender
17:15
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
One Utama
S$ 40.005ชม. 30น.
12:45
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
MRT Lavender
18:15
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
One Utama
S$ 40.005ชม. 30น.
13:45
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
MRT Lavender
19:15
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
One Utama
S$ 40.005ชม. 30น.
14:45
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
MRT Lavender
20:15
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
One Utama
S$ 40.005ชม. 30น.
15:45
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
MRT Lavender
21:15
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
One Utama
S$ 40.005ชม. 30น.
16:45
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
MRT Lavender
22:15
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
One Utama
S$ 40.005ชม. 30น.
17:45
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
MRT Lavender
23:15
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
One Utama
S$ 40.005ชม. 30น.
18:45
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
MRT Lavender
00:15
ศ., 03/02

กัวลาลัมเปอร์
One Utama
S$ 40.005ชม. 30น.
19:45
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
MRT Lavender
01:15
ศ., 03/02

กัวลาลัมเปอร์
One Utama
S$ 40.005ชม. 30น.
20:45
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
MRT Lavender
02:15
ศ., 03/02

กัวลาลัมเปอร์
One Utama
S$ 40.005ชม. 30น.
21:45
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
MRT Lavender
03:15
ศ., 03/02

กัวลาลัมเปอร์
One Utama
S$ 40.005ชม. 30น.
22:45
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
MRT Lavender
04:15
ศ., 03/02

กัวลาลัมเปอร์
One Utama
S$ 40.005ชม. 30น.
23:45
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
MRT Lavender
05:15
ศ., 03/02

กัวลาลัมเปอร์
One Utama
S$ 40.005ชม. 10น.
06:15
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
MRT Lavender
11:25
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 45.005ชม. 10น.
06:15
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
MRT Lavender
11:25
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 45.005ชม. 10น.
07:15
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
MRT Lavender
12:25
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 45.005ชม. 10น.
07:15
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
MRT Lavender
12:25
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 45.005ชม. 10น.
08:15
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
MRT Lavender
13:25
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 45.005ชม. 10น.
08:15
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
MRT Lavender
13:25
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 45.005ชม. 10น.
09:15
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
MRT Lavender
14:25
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 45.005ชม. 10น.
09:15
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
MRT Lavender
14:25
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 45.005ชม. 10น.
10:15
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
MRT Lavender
15:25
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 45.005ชม. 10น.
10:15
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
MRT Lavender
15:25
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 45.005ชม. 10น.
11:15
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
MRT Lavender
16:25
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 45.005ชม. 10น.
11:15
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
MRT Lavender
16:25
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 45.005ชม. 10น.
12:15
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
MRT Lavender
17:25
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 45.005ชม. 10น.
12:15
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
MRT Lavender
17:25
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 45.005ชม. 10น.
13:15
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
MRT Lavender
18:25
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 45.005ชม. 10น.
13:15
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
MRT Lavender
18:25
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 45.005ชม. 10น.
14:15
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
MRT Lavender
19:25
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 45.005ชม. 10น.
14:15
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
MRT Lavender
19:25
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 45.005ชม. 10น.
15:15
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
MRT Lavender
20:25
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 45.005ชม. 10น.
15:15
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
MRT Lavender
20:25
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 45.005ชม. 10น.
16:15
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
MRT Lavender
21:25
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 45.005ชม. 10น.
16:15
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
MRT Lavender
21:25
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 45.005ชม. 10น.
17:15
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
MRT Lavender
22:25
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 45.005ชม. 10น.
17:15
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
MRT Lavender
22:25
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 45.005ชม. 10น.
18:15
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
MRT Lavender
23:25
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 45.005ชม. 10น.
18:15
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
MRT Lavender
23:25
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 45.005ชม. 10น.
19:15
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
MRT Lavender
00:25
ศ., 03/02

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 45.005ชม. 10น.
19:15
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
MRT Lavender
00:25
ศ., 03/02

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 45.005ชม. 10น.
20:15
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
MRT Lavender
01:25
ศ., 03/02

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 45.005ชม. 10น.
20:15
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
MRT Lavender
01:25
ศ., 03/02

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 45.005ชม. 10น.
21:15
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
MRT Lavender
02:25
ศ., 03/02

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 45.005ชม. 10น.
21:15
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
MRT Lavender
02:25
ศ., 03/02

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 45.005ชม. 10น.
22:15
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
MRT Lavender
03:25
ศ., 03/02

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 45.005ชม. 10น.
22:15
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
MRT Lavender
03:25
ศ., 03/02

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 45.005ชม. 10น.
23:15
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
MRT Lavender
04:25
ศ., 03/02

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 45.005ชม. 10น.
23:15
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
MRT Lavender
04:25
ศ., 03/02

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 45.005ชม. 30น.
06:15
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
MRT Lavender
11:45
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
One Utama
S$ 50.005ชม. 30น.
07:15
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
MRT Lavender
12:45
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
One Utama
S$ 50.005ชม. 30น.
08:15
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
MRT Lavender
13:45
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
One Utama
S$ 50.005ชม. 30น.
09:15
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
MRT Lavender
14:45
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
One Utama
S$ 50.005ชม. 30น.
10:15
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
MRT Lavender
15:45
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
One Utama
S$ 50.005ชม. 30น.
11:15
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
MRT Lavender
16:45
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
One Utama
S$ 50.005ชม. 30น.
12:15
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
MRT Lavender
17:45
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
One Utama
S$ 50.005ชม. 30น.
13:15
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
MRT Lavender
18:45
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
One Utama
S$ 50.005ชม. 30น.
14:15
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
MRT Lavender
19:45
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
One Utama
S$ 50.005ชม. 30น.
15:15
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
MRT Lavender
20:45
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
One Utama
S$ 50.005ชม. 30น.
16:15
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
MRT Lavender
21:45
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
One Utama
S$ 50.005ชม. 30น.
17:15
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
MRT Lavender
22:45
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
One Utama
S$ 50.005ชม. 30น.
18:15
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
MRT Lavender
23:45
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
One Utama
S$ 50.005ชม. 30น.
19:15
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
MRT Lavender
00:45
ศ., 03/02

กัวลาลัมเปอร์
One Utama
S$ 50.005ชม. 30น.
20:15
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
MRT Lavender
01:45
ศ., 03/02

กัวลาลัมเปอร์
One Utama
S$ 50.005ชม. 30น.
21:15
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
MRT Lavender
02:45
ศ., 03/02

กัวลาลัมเปอร์
One Utama
S$ 50.005ชม. 30น.
22:15
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
MRT Lavender
03:45
ศ., 03/02

กัวลาลัมเปอร์
One Utama
S$ 50.005ชม. 30น.
23:15
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
MRT Lavender
04:45
ศ., 03/02

กัวลาลัมเปอร์
One Utama
S$ 50.005ชม. 00น.
09:30
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
สถานีขนส่งGolden Mile Complex
14:30
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 60.005ชม. 00น.
15:00
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
สถานีขนส่งGolden Mile Complex
20:00
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 60.00

MH606


1ชม. 00น.
13:40
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
SIN
14:40
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
KUL
S$ 118.41

MH610


1ชม. 00น.
21:20
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
SIN
22:20
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
KUL
S$ 118.41

MH604


1ชม. 05น.
10:30
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
SIN
11:35
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
KUL
S$ 118.41

MH614


1ชม. 10น.
11:05
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
SIN
12:15
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
KUL
S$ 118.419ชม. 25น.
00:30
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
สถานีขนส่ง Kovan Hub
09:55
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 35.009ชม. 25น.
00:30
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
สถานีขนส่ง Kovan Hub
09:55
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเคแอลเซ็นทรัล
S$ 35.009ชม. 25น.
01:00
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
สถานีขนส่ง Jurong East
10:25
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 35.009ชม. 25น.
01:00
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
สถานีขนส่ง Jurong East
10:25
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเคแอลเซ็นทรัล
S$ 35.009ชม. 25น.
07:00
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
สถานีขนส่ง Kovan Hub
16:25
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 35.009ชม. 25น.
07:00
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
สถานีขนส่ง Kovan Hub
16:25
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเคแอลเซ็นทรัล
S$ 35.009ชม. 25น.
07:30
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
สถานีขนส่ง Jurong East
16:55
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเคแอลเซ็นทรัล
S$ 35.009ชม. 25น.
07:30
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
สถานีขนส่ง Jurong East
16:55
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 35.009ชม. 25น.
07:30
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
Katong V Mall
16:55
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 35.009ชม. 25น.
08:00
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
สถานีขนส่ง Kovan Hub
17:25
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 35.009ชม. 25น.
08:30
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
Katong V Mall
17:55
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 35.009ชม. 25น.
09:00
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
สถานีขนส่ง Kovan Hub
18:25
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 35.009ชม. 25น.
09:30
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
Katong V Mall
18:55
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 35.009ชม. 25น.
11:00
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
สถานีขนส่ง Kovan Hub
20:25
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 35.009ชม. 25น.
11:00
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
สถานีขนส่ง Kovan Hub
20:25
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเคแอลเซ็นทรัล
S$ 35.009ชม. 25น.
11:30
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
Katong V Mall
20:55
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 35.009ชม. 25น.
19:00
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
สถานีขนส่ง Kovan Hub
04:25
ศ., 03/02

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 35.009ชม. 25น.
23:30
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
สถานีขนส่ง Kovan Hub
08:55
ศ., 03/02

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 35.00

MH608


1ชม. 00น.
17:25
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
SIN
18:25
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
KUL
S$ 149.79

SQ116


1ชม. 05น.
15:05
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
SIN
16:10
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
KUL
S$ 178.33

SQ122


1ชม. 10น.
16:40
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
SIN
17:50
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
KUL
S$ 178.33

SQ114


1ชม. 00น.
12:50
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
SIN
13:50
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
KUL
S$ 195.45

MH616


1ชม. 00น.
19:30
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
SIN
20:30
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
KUL
S$ 204.01

SQ106


1ชม. 00น.
08:30
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
SIN
09:30
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
KUL
S$ 221.12

SQ126


1ชม. 05น.
18:35
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
SIN
19:40
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
KUL
S$ 221.12

SQ104


1ชม. 00น.
07:10
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
SIN
08:10
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
KUL
S$ 249.66

SQ108


1ชม. 00น.
09:20
พฤ., 02/02

สิงคโปร์
SIN
10:20
พฤ., 02/02

กัวลาลัมเปอร์
KUL
S$ 546.39

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.