ขาไป
สิงคโปร์ กัวลาลัมเปอร์
พฤ., 15/06
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก สิงคโปร์ ไป กัวลาลัมเปอร์ วัน พฤหัสบดี, 15 มิถุนายน 2023

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 


5ชม. 00น.
14:30
พฤ., 15/06

สิงคโปร์
MRT Lavender
19:30
พฤ., 15/06

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 30.005ชม. 07น.
00:30
พฤ., 15/06

สิงคโปร์
สถานีขนส่ง Kovan Hub
05:37
พฤ., 15/06

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 35.005ชม. 07น.
08:00
พฤ., 15/06

สิงคโปร์
สถานีขนส่ง Kovan Hub
13:07
พฤ., 15/06

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 35.005ชม. 07น.
09:00
พฤ., 15/06

สิงคโปร์
สถานีขนส่ง Kovan Hub
14:07
พฤ., 15/06

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 35.005ชม. 07น.
13:30
พฤ., 15/06

สิงคโปร์
สถานีขนส่ง Kovan Hub
18:37
พฤ., 15/06

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 35.005ชม. 07น.
19:00
พฤ., 15/06

สิงคโปร์
สถานีขนส่ง Kovan Hub
00:07
ศ., 16/06

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 35.005ชม. 07น.
23:30
พฤ., 15/06

สิงคโปร์
สถานีขนส่ง Kovan Hub
04:37
ศ., 16/06

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 35.005ชม. 00น.
06:45
พฤ., 15/06

สิงคโปร์
MRT Lavender
11:45
พฤ., 15/06

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 40.005ชม. 00น.
08:45
พฤ., 15/06

สิงคโปร์
MRT Lavender
13:45
พฤ., 15/06

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 40.005ชม. 00น.
22:00
พฤ., 15/06

สิงคโปร์
MRT Lavender
03:00
ศ., 16/06

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 40.005ชม. 40น.
08:30
พฤ., 15/06

สิงคโปร์
Katong V Mall
14:10
พฤ., 15/06

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 35.005ชม. 40น.
09:30
พฤ., 15/06

สิงคโปร์
Katong V Mall
15:10
พฤ., 15/06

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 35.005ชม. 40น.
14:00
พฤ., 15/06

สิงคโปร์
Katong V Mall
19:40
พฤ., 15/06

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 35.00

TR466


1ชม. 05น.
19:30
พฤ., 15/06

สิงคโปร์
SIN
20:35
พฤ., 15/06

กัวลาลัมเปอร์
KUL
S$ 91.25

AK722


1ชม. 05น.
23:25
พฤ., 15/06

สิงคโปร์
SIN
00:30
ศ., 16/06

กัวลาลัมเปอร์
KUL
S$ 95.35

TR452


1ชม. 10น.
09:45
พฤ., 15/06

สิงคโปร์
SIN
10:55
พฤ., 15/06

กัวลาลัมเปอร์
KUL
S$ 101.37

3K683


1ชม. 10น.
07:00
พฤ., 15/06

สิงคโปร์
SIN
08:10
พฤ., 15/06

กัวลาลัมเปอร์
KUL
S$ 104.76

3K687


1ชม. 10น.
20:30
พฤ., 15/06

สิงคโปร์
SIN
21:40
พฤ., 15/06

กัวลาลัมเปอร์
KUL
S$ 104.76

TR468


1ชม. 00น.
17:00
พฤ., 15/06

สิงคโปร์
SIN
18:00
พฤ., 15/06

กัวลาลัมเปอร์
KUL
S$ 113.51

3K669


1ชม. 05น.
17:55
พฤ., 15/06

สิงคโปร์
SIN
19:00
พฤ., 15/06

กัวลาลัมเปอร์
KUL
S$ 115.82

3K685


1ชม. 10น.
12:50
พฤ., 15/06

สิงคโปร์
SIN
14:00
พฤ., 15/06

กัวลาลัมเปอร์
KUL
S$ 115.82

AK700


1ชม. 05น.
07:55
พฤ., 15/06

สิงคโปร์
SIN
09:00
พฤ., 15/06

กัวลาลัมเปอร์
KUL
S$ 120.22

AK704


1ชม. 05น.
10:30
พฤ., 15/06

สิงคโปร์
SIN
11:35
พฤ., 15/06

กัวลาลัมเปอร์
KUL
S$ 120.22

AK706


1ชม. 05น.
11:30
พฤ., 15/06

สิงคโปร์
SIN
12:35
พฤ., 15/06

กัวลาลัมเปอร์
KUL
S$ 120.22

AK712


1ชม. 05น.
14:10
พฤ., 15/06

สิงคโปร์
SIN
15:15
พฤ., 15/06

กัวลาลัมเปอร์
KUL
S$ 120.22

AK714


1ชม. 05น.
16:15
พฤ., 15/06

สิงคโปร์
SIN
17:20
พฤ., 15/06

กัวลาลัมเปอร์
KUL
S$ 120.22

AK716


1ชม. 05น.
19:10
พฤ., 15/06

สิงคโปร์
SIN
20:15
พฤ., 15/06

กัวลาลัมเปอร์
KUL
S$ 120.22

AK720


1ชม. 05น.
21:20
พฤ., 15/06

สิงคโปร์
SIN
22:25
พฤ., 15/06

กัวลาลัมเปอร์
KUL
S$ 120.22

AK710


1ชม. 10น.
13:35
พฤ., 15/06

สิงคโปร์
SIN
14:45
พฤ., 15/06

กัวลาลัมเปอร์
KUL
S$ 120.22

AK718


1ชม. 10น.
20:45
พฤ., 15/06

สิงคโปร์
SIN
21:55
พฤ., 15/06

กัวลาลัมเปอร์
KUL
S$ 120.22

AK702


1ชม. 15น.
09:10
พฤ., 15/06

สิงคโปร์
SIN
10:25
พฤ., 15/06

กัวลาลัมเปอร์
KUL
S$ 120.225ชม. 00น.
14:45
พฤ., 15/06

สิงคโปร์
MRT Lavender
19:45
พฤ., 15/06

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 78.009ชม. 25น.
14:30
พฤ., 15/06

สิงคโปร์
MRT Lavender
23:55
พฤ., 15/06

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 30.009ชม. 25น.
00:30
พฤ., 15/06

สิงคโปร์
สถานีขนส่ง Kovan Hub
09:55
พฤ., 15/06

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 35.009ชม. 25น.
00:30
พฤ., 15/06

สิงคโปร์
สถานีขนส่ง Kovan Hub
09:55
พฤ., 15/06

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเคแอลเซ็นทรัล
S$ 35.009ชม. 25น.
01:00
พฤ., 15/06

สิงคโปร์
สถานีขนส่ง Jurong East
10:25
พฤ., 15/06

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเคแอลเซ็นทรัล
S$ 35.009ชม. 25น.
01:00
พฤ., 15/06

สิงคโปร์
สถานีขนส่ง Jurong East
10:25
พฤ., 15/06

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 35.009ชม. 25น.
07:00
พฤ., 15/06

สิงคโปร์
สถานีขนส่ง Kovan Hub
16:25
พฤ., 15/06

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเคแอลเซ็นทรัล
S$ 35.009ชม. 25น.
07:00
พฤ., 15/06

สิงคโปร์
สถานีขนส่ง Kovan Hub
16:25
พฤ., 15/06

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 35.009ชม. 25น.
07:30
พฤ., 15/06

สิงคโปร์
สถานีขนส่ง Jurong East
16:55
พฤ., 15/06

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเคแอลเซ็นทรัล
S$ 35.009ชม. 25น.
07:30
พฤ., 15/06

สิงคโปร์
Katong V Mall
16:55
พฤ., 15/06

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 35.009ชม. 25น.
07:30
พฤ., 15/06

สิงคโปร์
สถานีขนส่ง Jurong East
16:55
พฤ., 15/06

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 35.009ชม. 25น.
08:00
พฤ., 15/06

สิงคโปร์
สถานีขนส่ง Kovan Hub
17:25
พฤ., 15/06

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 35.009ชม. 25น.
08:30
พฤ., 15/06

สิงคโปร์
Katong V Mall
17:55
พฤ., 15/06

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 35.009ชม. 25น.
09:00
พฤ., 15/06

สิงคโปร์
สถานีขนส่ง Kovan Hub
18:25
พฤ., 15/06

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเคแอลเซ็นทรัล
S$ 35.009ชม. 25น.
09:00
พฤ., 15/06

สิงคโปร์
สถานีขนส่ง Kovan Hub
18:25
พฤ., 15/06

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 35.009ชม. 25น.
09:30
พฤ., 15/06

สิงคโปร์
Katong V Mall
18:55
พฤ., 15/06

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 35.009ชม. 25น.
13:30
พฤ., 15/06

สิงคโปร์
สถานีขนส่ง Kovan Hub
22:55
พฤ., 15/06

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเคแอลเซ็นทรัล
S$ 35.009ชม. 25น.
13:30
พฤ., 15/06

สิงคโปร์
สถานีขนส่ง Kovan Hub
22:55
พฤ., 15/06

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 35.009ชม. 25น.
14:00
พฤ., 15/06

สิงคโปร์
Katong V Mall
23:25
พฤ., 15/06

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 35.009ชม. 25น.
19:00
พฤ., 15/06

สิงคโปร์
สถานีขนส่ง Kovan Hub
04:25
ศ., 16/06

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 35.009ชม. 25น.
23:30
พฤ., 15/06

สิงคโปร์
สถานีขนส่ง Kovan Hub
08:55
ศ., 16/06

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 35.009ชม. 25น.
06:45
พฤ., 15/06

สิงคโปร์
MRT Lavender
16:10
พฤ., 15/06

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 40.009ชม. 25น.
08:45
พฤ., 15/06

สิงคโปร์
MRT Lavender
18:10
พฤ., 15/06

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 40.00

MH620


1ชม. 10น.
16:35
พฤ., 15/06

สิงคโปร์
SIN
17:45
พฤ., 15/06

กัวลาลัมเปอร์
KUL
S$ 167.49

MH608


1ชม. 10น.
18:10
พฤ., 15/06

สิงคโปร์
SIN
19:20
พฤ., 15/06

กัวลาลัมเปอร์
KUL
S$ 167.49

MH606


1ชม. 00น.
13:40
พฤ., 15/06

สิงคโปร์
SIN
14:40
พฤ., 15/06

กัวลาลัมเปอร์
KUL
S$ 177.59

SQ126


1ชม. 10น.
18:35
พฤ., 15/06

สิงคโปร์
SIN
19:45
พฤ., 15/06

กัวลาลัมเปอร์
KUL
S$ 177.59

MH616


1ชม. 10น.
19:15
พฤ., 15/06

สิงคโปร์
SIN
20:25
พฤ., 15/06

กัวลาลัมเปอร์
KUL
S$ 186.26

MH604


1ชม. 00น.
09:55
พฤ., 15/06

สิงคโปร์
SIN
10:55
พฤ., 15/06

กัวลาลัมเปอร์
KUL
S$ 194.92

MH614


1ชม. 00น.
11:05
พฤ., 15/06

สิงคโปร์
SIN
12:05
พฤ., 15/06

กัวลาลัมเปอร์
KUL
S$ 194.92

SQ118


1ชม. 05น.
16:05
พฤ., 15/06

สิงคโปร์
SIN
17:10
พฤ., 15/06

กัวลาลัมเปอร์
KUL
S$ 196.37

SQ122


1ชม. 10น.
16:30
พฤ., 15/06

สิงคโปร์
SIN
17:40
พฤ., 15/06

กัวลาลัมเปอร์
KUL
S$ 196.37

MH610


1ชม. 00น.
21:15
พฤ., 15/06

สิงคโปร์
SIN
22:15
พฤ., 15/06

กัวลาลัมเปอร์
KUL
S$ 223.80

SQ116


1ชม. 10น.
15:15
พฤ., 15/06

สิงคโปร์
SIN
16:25
พฤ., 15/06

กัวลาลัมเปอร์
KUL
S$ 222.35

SQ104


1ชม. 10น.
07:00
พฤ., 15/06

สิงคโปร์
SIN
08:10
พฤ., 15/06

กัวลาลัมเปอร์
KUL
S$ 278.67

SQ114


1ชม. 10น.
12:35
พฤ., 15/06

สิงคโปร์
SIN
13:45
พฤ., 15/06

กัวลาลัมเปอร์
KUL
S$ 278.67

SQ112


1ชม. 00น.
10:15
พฤ., 15/06

สิงคโปร์
SIN
11:15
พฤ., 15/06

กัวลาลัมเปอร์
KUL
S$ 323.43

SQ106


1ชม. 00น.
08:30
พฤ., 15/06

สิงคโปร์
SIN
09:30
พฤ., 15/06

กัวลาลัมเปอร์
KUL
S$ 482.25

SQ108


1ชม. 00น.
09:20
พฤ., 15/06

สิงคโปร์
SIN
10:20
พฤ., 15/06

กัวลาลัมเปอร์
KUL
S$ 482.25

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.