ขาไป
สิงคโปร์ กัวลาลัมเปอร์
พฤ., 26/05
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

คุณต้องการจะเดินทางไปที่ไหน?

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก สิงคโปร์ ไป กัวลาลัมเปอร์ วัน พฤหัสบดี, 26 พ.ค. 2022

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 
AK704


1ชม. 05น.
06:55
พฤ., 26/05

สิงคโปร์
SIN
08:00
พฤ., 26/05

กัวลาลัมเปอร์
KUL
S$ 68.253ชม. 48น.
21:00
พฤ., 26/05

สิงคโปร์
Boon Lay
00:48
ศ., 27/05

กัวลาลัมเปอร์
Jalan Imbi
S$ 37.004ชม. 50น.
07:30
พฤ., 26/05

สิงคโปร์
สถานีขนส่งGolden Mile Complex
12:20
พฤ., 26/05

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 30.004ชม. 50น.
14:00
พฤ., 26/05

สิงคโปร์
สถานีขนส่งGolden Mile Complex
18:50
พฤ., 26/05

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 30.005ชม. 00น.
07:30
พฤ., 26/05

สิงคโปร์
สถานีขนส่งGolden Mile Complex
12:30
พฤ., 26/05

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 30.005ชม. 00น.
14:00
พฤ., 26/05

สิงคโปร์
สถานีขนส่งGolden Mile Complex
19:00
พฤ., 26/05

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 30.005ชม. 00น.
22:00
พฤ., 26/05

สิงคโปร์
MRT Lavender
03:00
ศ., 27/05

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 30.005ชม. 00น.
22:30
พฤ., 26/05

สิงคโปร์
สถานีขนส่งGolden Mile Complex
03:30
ศ., 27/05

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 30.005ชม. 10น.
07:30
พฤ., 26/05

สิงคโปร์
สถานีขนส่งGolden Mile Complex
12:40
พฤ., 26/05

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 30.005ชม. 10น.
07:30
พฤ., 26/05

สิงคโปร์
สถานีขนส่งGolden Mile Complex
12:40
พฤ., 26/05

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 30.005ชม. 10น.
08:00
พฤ., 26/05

สิงคโปร์
สถานีขนส่งGolden Mile Complex
13:10
พฤ., 26/05

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 30.005ชม. 10น.
08:00
พฤ., 26/05

สิงคโปร์
สถานีขนส่งGolden Mile Complex
13:10
พฤ., 26/05

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 30.005ชม. 10น.
09:30
พฤ., 26/05

สิงคโปร์
สถานีขนส่งGolden Mile Complex
14:40
พฤ., 26/05

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 30.005ชม. 10น.
09:30
พฤ., 26/05

สิงคโปร์
สถานีขนส่งGolden Mile Complex
14:40
พฤ., 26/05

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 30.005ชม. 10น.
11:30
พฤ., 26/05

สิงคโปร์
สถานีขนส่งGolden Mile Complex
16:40
พฤ., 26/05

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 30.005ชม. 10น.
13:30
พฤ., 26/05

สิงคโปร์
สถานีขนส่งGolden Mile Complex
18:40
พฤ., 26/05

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 30.005ชม. 10น.
13:30
พฤ., 26/05

สิงคโปร์
สถานีขนส่งGolden Mile Complex
18:40
พฤ., 26/05

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 30.005ชม. 10น.
16:30
พฤ., 26/05

สิงคโปร์
สถานีขนส่งGolden Mile Complex
21:40
พฤ., 26/05

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 30.005ชม. 10น.
16:30
พฤ., 26/05

สิงคโปร์
สถานีขนส่งGolden Mile Complex
21:40
พฤ., 26/05

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 30.005ชม. 10น.
19:00
พฤ., 26/05

สิงคโปร์
สถานีขนส่งGolden Mile Complex
00:10
ศ., 27/05

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 30.005ชม. 10น.
19:00
พฤ., 26/05

สิงคโปร์
สถานีขนส่งGolden Mile Complex
00:10
ศ., 27/05

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 30.005ชม. 10น.
20:00
พฤ., 26/05

สิงคโปร์
สถานีขนส่งGolden Mile Complex
01:10
ศ., 27/05

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 30.005ชม. 10น.
20:00
พฤ., 26/05

สิงคโปร์
สถานีขนส่งGolden Mile Complex
01:10
ศ., 27/05

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 30.005ชม. 10น.
21:00
พฤ., 26/05

สิงคโปร์
สถานีขนส่งGolden Mile Complex
02:10
ศ., 27/05

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 30.005ชม. 10น.
21:30
พฤ., 26/05

สิงคโปร์
สถานีขนส่งGolden Mile Complex
02:40
ศ., 27/05

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 30.005ชม. 10น.
21:30
พฤ., 26/05

สิงคโปร์
สถานีขนส่งGolden Mile Complex
02:40
ศ., 27/05

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 30.005ชม. 10น.
22:00
พฤ., 26/05

สิงคโปร์
สถานีขนส่งGolden Mile Complex
03:10
ศ., 27/05

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 30.005ชม. 10น.
22:00
พฤ., 26/05

สิงคโปร์
สถานีขนส่งGolden Mile Complex
03:10
ศ., 27/05

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 30.005ชม. 10น.
23:30
พฤ., 26/05

สิงคโปร์
สถานีขนส่งGolden Mile Complex
04:40
ศ., 27/05

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 30.005ชม. 10น.
23:30
พฤ., 26/05

สิงคโปร์
สถานีขนส่งGolden Mile Complex
04:40
ศ., 27/05

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
S$ 30.005ชม. 10น.
23:56
พฤ., 26/05

สิงคโปร์
สถานีขนส่งGolden Mile Complex
05:06
ศ., 27/05

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
S$ 30.00

AK702


1ชม. 00น.
09:10
พฤ., 26/05

สิงคโปร์
SIN
10:10
พฤ., 26/05

กัวลาลัมเปอร์
KUL
S$ 89.08

AK710


1ชม. 10น.
11:45
พฤ., 26/05

สิงคโปร์
SIN
12:55
พฤ., 26/05

กัวลาลัมเปอร์
KUL
S$ 89.08

AK720


1ชม. 10น.
21:20
พฤ., 26/05

สิงคโปร์
SIN
22:30
พฤ., 26/05

กัวลาลัมเปอร์
KUL
S$ 89.08

AK716


1ชม. 05น.
19:55
พฤ., 26/05

สิงคโปร์
SIN
21:00
พฤ., 26/05

กัวลาลัมเปอร์
KUL
S$ 99.59

OD804


1ชม. 05น.
10:10
พฤ., 26/05

สิงคโปร์
SIN
11:15
พฤ., 26/05

กัวลาลัมเปอร์
KUL
S$ 111.96

AK712


1ชม. 05น.
14:10
พฤ., 26/05

สิงคโปร์
SIN
15:15
พฤ., 26/05

กัวลาลัมเปอร์
KUL
S$ 119.39

MH606


1ชม. 00น.
14:40
พฤ., 26/05

สิงคโปร์
SIN
15:40
พฤ., 26/05

กัวลาลัมเปอร์
KUL
S$ 167.64

SQ122


1ชม. 00น.
16:40
พฤ., 26/05

สิงคโปร์
SIN
17:40
พฤ., 26/05

กัวลาลัมเปอร์
KUL
S$ 234.70

SQ106


1ชม. 00น.
08:30
พฤ., 26/05

สิงคโปร์
SIN
09:30
พฤ., 26/05

กัวลาลัมเปอร์
KUL
S$ 348.40

SQ114


1ชม. 00น.
12:45
พฤ., 26/05

สิงคโปร์
SIN
13:45
พฤ., 26/05

กัวลาลัมเปอร์
KUL
S$ 348.40

SQ108


1ชม. 00น.
09:20
พฤ., 26/05

สิงคโปร์
SIN
10:20
พฤ., 26/05

กัวลาลัมเปอร์
KUL
S$ 355.69

SQ104


1ชม. 00น.
07:10
พฤ., 26/05

สิงคโปร์
SIN
08:10
พฤ., 26/05

กัวลาลัมเปอร์
KUL
S$ 508.76

SQ126


1ชม. 00น.
18:45
พฤ., 26/05

สิงคโปร์
SIN
19:45
พฤ., 26/05

กัวลาลัมเปอร์
KUL
S$ 606.43

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.