Lượt đi
Singapore Kuala Lumpur
T7, 16/12
|
1 Số Hành Khách

Tìm kiếm và đặt vé máy bay, tàu hỏa, xe khách, tàu thủy tại Châu Á

Chọn lượt đi

Kết quả từ Singapore đến Kuala Lumpur ngày đi Thứ bảy, 16 Tháng 12 2023

Khởi hành Đến Giá
 


5h 07m
21:30
T7, 16/12

SINGAPORE
BX Kovan Hub
02:37
CN, 17/12

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
S$ 35.005h 07m
07:00
T7, 16/12

SINGAPORE
BX Kovan Hub
12:07
T7, 16/12

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
S$ 40.005h 07m
08:00
T7, 16/12

SINGAPORE
BX Kovan Hub
13:07
T7, 16/12

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
S$ 40.005h 07m
11:00
T7, 16/12

SINGAPORE
BX Kovan Hub
16:07
T7, 16/12

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
S$ 40.005h 07m
13:30
T7, 16/12

SINGAPORE
BX Kovan Hub
18:37
T7, 16/12

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
S$ 40.005h 07m
15:00
T7, 16/12

SINGAPORE
BX Kovan Hub
20:07
T7, 16/12

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
S$ 40.005h 07m
17:00
T7, 16/12

SINGAPORE
BX Kovan Hub
22:07
T7, 16/12

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
S$ 40.005h 07m
19:00
T7, 16/12

SINGAPORE
BX Kovan Hub
00:07
CN, 17/12

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
S$ 40.005h 07m
23:30
T7, 16/12

SINGAPORE
BX Kovan Hub
04:37
CN, 17/12

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
S$ 40.00

AK720


1h 00m
22:35
T7, 16/12

SINGAPORE
SIN
23:35
T7, 16/12

KUALA LUMPUR
KUL
S$ 89.49

AK722


1h 00m
23:40
T7, 16/12

SINGAPORE
SIN
00:40
CN, 17/12

KUALA LUMPUR
KUL
S$ 89.49

AK718


1h 05m
21:00
T7, 16/12

SINGAPORE
SIN
22:05
T7, 16/12

KUALA LUMPUR
KUL
S$ 89.495h 40m
07:30
T7, 16/12

SINGAPORE
Katong V Mall
13:10
T7, 16/12

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
S$ 40.005h 40m
08:30
T7, 16/12

SINGAPORE
Katong V Mall
14:10
T7, 16/12

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
S$ 40.005h 40m
11:30
T7, 16/12

SINGAPORE
Katong V Mall
17:10
T7, 16/12

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
S$ 40.005h 40m
14:00
T7, 16/12

SINGAPORE
Katong V Mall
19:40
T7, 16/12

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
S$ 40.005h 40m
15:30
T7, 16/12

SINGAPORE
Katong V Mall
21:10
T7, 16/12

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
S$ 40.005h 40m
17:30
T7, 16/12

SINGAPORE
Katong V Mall
23:10
T7, 16/12

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
S$ 40.00

AK716


1h 05m
18:45
T7, 16/12

SINGAPORE
SIN
19:50
T7, 16/12

KUALA LUMPUR
KUL
S$ 115.33

3K687


1h 10m
19:40
T7, 16/12

SINGAPORE
SIN
20:50
T7, 16/12

KUALA LUMPUR
KUL
S$ 116.98

AK712


1h 05m
14:50
T7, 16/12

SINGAPORE
SIN
15:55
T7, 16/12

KUALA LUMPUR
KUL
S$ 125.26

AK714


1h 05m
16:35
T7, 16/12

SINGAPORE
SIN
17:40
T7, 16/12

KUALA LUMPUR
KUL
S$ 125.26

MH616


1h 00m
19:30
T7, 16/12

SINGAPORE
SIN
20:30
T7, 16/12

KUALA LUMPUR
KUL
S$ 129.99

MH608


1h 10m
17:25
T7, 16/12

SINGAPORE
SIN
18:35
T7, 16/12

KUALA LUMPUR
KUL
S$ 129.99

MH610


1h 10m
21:20
T7, 16/12

SINGAPORE
SIN
22:30
T7, 16/12

KUALA LUMPUR
KUL
S$ 129.99

OD806


1h 05m
21:30
T7, 16/12

SINGAPORE
SIN
22:35
T7, 16/12

KUALA LUMPUR
KUL
S$ 131.819h 25m
07:00
T7, 16/12

SINGAPORE
BX Kovan Hub
16:25
T7, 16/12

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
S$ 40.009h 25m
07:00
T7, 16/12

SINGAPORE
BX Kovan Hub
16:25
T7, 16/12

KUALA LUMPUR
BX KL Sentral
S$ 40.009h 25m
07:30
T7, 16/12

SINGAPORE
Katong V Mall
16:55
T7, 16/12

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
S$ 40.009h 25m
08:00
T7, 16/12

SINGAPORE
BX Kovan Hub
17:25
T7, 16/12

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
S$ 40.009h 25m
08:00
T7, 16/12

SINGAPORE
BX Kovan Hub
17:25
T7, 16/12

KUALA LUMPUR
BX KL Sentral
S$ 40.009h 25m
08:30
T7, 16/12

SINGAPORE
Katong V Mall
17:55
T7, 16/12

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
S$ 40.009h 25m
11:00
T7, 16/12

SINGAPORE
BX Kovan Hub
20:25
T7, 16/12

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
S$ 40.009h 25m
11:30
T7, 16/12

SINGAPORE
Katong V Mall
20:55
T7, 16/12

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
S$ 40.009h 25m
13:30
T7, 16/12

SINGAPORE
BX Kovan Hub
22:55
T7, 16/12

KUALA LUMPUR
BX KL Sentral
S$ 40.009h 25m
13:30
T7, 16/12

SINGAPORE
BX Kovan Hub
22:55
T7, 16/12

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
S$ 40.009h 25m
14:00
T7, 16/12

SINGAPORE
Katong V Mall
23:25
T7, 16/12

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
S$ 40.009h 25m
15:00
T7, 16/12

SINGAPORE
BX Kovan Hub
00:25
CN, 17/12

KUALA LUMPUR
BX KL Sentral
S$ 40.009h 25m
15:00
T7, 16/12

SINGAPORE
BX Kovan Hub
00:25
CN, 17/12

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
S$ 40.009h 25m
15:30
T7, 16/12

SINGAPORE
Katong V Mall
00:55
CN, 17/12

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
S$ 40.009h 25m
17:00
T7, 16/12

SINGAPORE
BX Kovan Hub
02:25
CN, 17/12

KUALA LUMPUR
BX KL Sentral
S$ 40.009h 25m
17:00
T7, 16/12

SINGAPORE
BX Kovan Hub
02:25
CN, 17/12

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
S$ 40.009h 25m
17:30
T7, 16/12

SINGAPORE
Katong V Mall
02:55
CN, 17/12

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
S$ 40.009h 25m
19:00
T7, 16/12

SINGAPORE
BX Kovan Hub
04:25
CN, 17/12

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
S$ 40.009h 25m
23:30
T7, 16/12

SINGAPORE
BX Kovan Hub
08:55
CN, 17/12

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
S$ 40.00

TR468


1h 15m
17:20
T7, 16/12

SINGAPORE
SIN
18:35
T7, 16/12

KUALA LUMPUR
KUL
S$ 134.21

MH606


1h 10m
13:40
T7, 16/12

SINGAPORE
SIN
14:50
T7, 16/12

KUALA LUMPUR
KUL
S$ 144.97

AK710


1h 05m
14:30
T7, 16/12

SINGAPORE
SIN
15:35
T7, 16/12

KUALA LUMPUR
KUL
S$ 153.90

AK700


1h 00m
07:35
T7, 16/12

SINGAPORE
SIN
08:35
T7, 16/12

KUALA LUMPUR
KUL
S$ 155.02

AK706


1h 05m
12:10
T7, 16/12

SINGAPORE
SIN
13:15
T7, 16/12

KUALA LUMPUR
KUL
S$ 158.96

OD802


1h 05m
10:45
T7, 16/12

SINGAPORE
SIN
11:50
T7, 16/12

KUALA LUMPUR
KUL
S$ 163.64

OD804


1h 05m
12:20
T7, 16/12

SINGAPORE
SIN
13:25
T7, 16/12

KUALA LUMPUR
KUL
S$ 163.64

OD808


1h 05m
17:00
T7, 16/12

SINGAPORE
SIN
18:05
T7, 16/12

KUALA LUMPUR
KUL
S$ 163.64

3K683


1h 10m
07:15
T7, 16/12

SINGAPORE
SIN
08:25
T7, 16/12

KUALA LUMPUR
KUL
S$ 162.95

MH602


1h 10m
06:00
T7, 16/12

SINGAPORE
SIN
07:10
T7, 16/12

KUALA LUMPUR
KUL
S$ 164.42

MH614


1h 10m
11:05
T7, 16/12

SINGAPORE
SIN
12:15
T7, 16/12

KUALA LUMPUR
KUL
S$ 164.59

AK702


1h 00m
08:55
T7, 16/12

SINGAPORE
SIN
09:55
T7, 16/12

KUALA LUMPUR
KUL
S$ 175.06

AK704


1h 05m
10:00
T7, 16/12

SINGAPORE
SIN
11:05
T7, 16/12

KUALA LUMPUR
KUL
S$ 175.06

FY3131


1h 20m
16:35
T7, 16/12

SINGAPORE
XSP
17:55
T7, 16/12

KUALA LUMPUR
SZB
S$ 176.74

FY3133


1h 20m
19:00
T7, 16/12

SINGAPORE
XSP
20:20
T7, 16/12

KUALA LUMPUR
SZB
S$ 176.93

TR456


1h 05m
07:45
T7, 16/12

SINGAPORE
SIN
08:50
T7, 16/12

KUALA LUMPUR
KUL
S$ 182.21

MH628


1h 05m
12:55
T7, 16/12

SINGAPORE
SIN
14:00
T7, 16/12

KUALA LUMPUR
KUL
S$ 184.22

3K685


1h 10m
12:55
T7, 16/12

SINGAPORE
SIN
14:05
T7, 16/12

KUALA LUMPUR
KUL
S$ 185.93

FY3123


1h 20m
08:30
T7, 16/12

SINGAPORE
XSP
09:50
T7, 16/12

KUALA LUMPUR
SZB
S$ 188.16

FY3125


1h 20m
09:10
T7, 16/12

SINGAPORE
XSP
10:30
T7, 16/12

KUALA LUMPUR
SZB
S$ 210.26

FY3127


1h 20m
11:20
T7, 16/12

SINGAPORE
XSP
12:40
T7, 16/12

KUALA LUMPUR
SZB
S$ 212.13

FY3129


1h 20m
14:00
T7, 16/12

SINGAPORE
XSP
15:20
T7, 16/12

KUALA LUMPUR
SZB
S$ 212.13

MH604


1h 05m
10:30
T7, 16/12

SINGAPORE
SIN
11:35
T7, 16/12

KUALA LUMPUR
KUL
S$ 228.81

SQ104


1h 00m
07:10
T7, 16/12

SINGAPORE
SIN
08:10
T7, 16/12

KUALA LUMPUR
KUL
S$ 236.04

SQ116


1h 05m
15:05
T7, 16/12

SINGAPORE
SIN
16:10
T7, 16/12

KUALA LUMPUR
KUL
S$ 236.04

SQ126


1h 05m
18:35
T7, 16/12

SINGAPORE
SIN
19:40
T7, 16/12

KUALA LUMPUR
KUL
S$ 236.04

TR452


1h 05m
09:05
T7, 16/12

SINGAPORE
SIN
10:10
T7, 16/12

KUALA LUMPUR
KUL
S$ 252.22

SQ106


1h 00m
08:30
T7, 16/12

SINGAPORE
SIN
09:30
T7, 16/12

KUALA LUMPUR
KUL
S$ 281.32

SQ114


1h 00m
12:45
T7, 16/12

SINGAPORE
SIN
13:45
T7, 16/12

KUALA LUMPUR
KUL
S$ 281.32

SQ108


1h 00m
09:20
T7, 16/12

SINGAPORE
SIN
10:20
T7, 16/12

KUALA LUMPUR
KUL
S$ 309.73

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.