ขาไป
กัวลาลัมเปอร์ ปีนัง
จ., 05/12
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก กัวลาลัมเปอร์ ไป ปีนัง วัน จันทร์, 05 ธันวาคม 2022

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 


3ชม. 37น.
07:30
จ., 05/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเฮนเทียนดูตาร์
11:07
จ., 05/12

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
34.26 RM3ชม. 37น.
08:30
จ., 05/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเฮนเทียนดูตาร์
12:07
จ., 05/12

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
34.26 RM3ชม. 37น.
12:00
จ., 05/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเฮนเทียนดูตาร์
15:37
จ., 05/12

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
34.26 RM3ชม. 37น.
14:00
จ., 05/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเฮนเทียนดูตาร์
17:37
จ., 05/12

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
34.26 RM3ชม. 37น.
16:30
จ., 05/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเฮนเทียนดูตาร์
20:07
จ., 05/12

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
34.26 RM3ชม. 37น.
17:30
จ., 05/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเฮนเทียนดูตาร์
21:07
จ., 05/12

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
34.26 RM3ชม. 37น.
19:00
จ., 05/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเฮนเทียนดูตาร์
22:37
จ., 05/12

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
34.26 RM3ชม. 37น.
21:00
จ., 05/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเฮนเทียนดูตาร์
00:37
อ., 06/12

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
34.26 RM3ชม. 37น.
23:59
จ., 05/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเฮนเทียนดูตาร์
03:36
อ., 06/12

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
34.26 RM3ชม. 49น.
00:30
จ., 05/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
04:19
จ., 05/12

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
39.28 RM3ชม. 49น.
06:30
จ., 05/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
10:19
จ., 05/12

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
39.28 RM3ชม. 49น.
08:00
จ., 05/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
11:49
จ., 05/12

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
39.28 RM3ชม. 49น.
09:00
จ., 05/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
12:49
จ., 05/12

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
39.28 RM3ชม. 49น.
14:30
จ., 05/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
18:19
จ., 05/12

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
39.28 RM3ชม. 49น.
16:00
จ., 05/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
19:49
จ., 05/12

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
39.28 RM3ชม. 49น.
21:00
จ., 05/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
00:49
อ., 06/12

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
39.28 RM3ชม. 49น.
23:00
จ., 05/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
02:49
อ., 06/12

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
39.28 RM3ชม. 49น.
13:30
จ., 05/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
17:19
จ., 05/12

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
40.29 RM3ชม. 49น.
23:30
จ., 05/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
03:19
อ., 06/12

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
40.29 RM4ชม. 36น.
06:45
จ., 05/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
11:21
จ., 05/12

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
34.26 RM4ชม. 36น.
08:00
จ., 05/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
12:36
จ., 05/12

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
34.26 RM4ชม. 36น.
11:30
จ., 05/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
16:06
จ., 05/12

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
34.26 RM4ชม. 36น.
13:30
จ., 05/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
18:06
จ., 05/12

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
34.26 RM4ชม. 36น.
16:00
จ., 05/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
20:36
จ., 05/12

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
34.26 RM4ชม. 36น.
17:00
จ., 05/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
21:36
จ., 05/12

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
34.26 RM4ชม. 36น.
18:30
จ., 05/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
23:06
จ., 05/12

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
34.26 RM4ชม. 36น.
20:30
จ., 05/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
01:06
อ., 06/12

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
34.26 RM4ชม. 36น.
23:30
จ., 05/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
04:06
อ., 06/12

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
34.26 RM4ชม. 36น.
09:30
จ., 05/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
14:06
จ., 05/12

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
35.24 RM4ชม. 36น.
10:00
จ., 05/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
14:36
จ., 05/12

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
35.24 RM4ชม. 36น.
10:30
จ., 05/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
15:06
จ., 05/12

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
35.24 RM4ชม. 36น.
11:00
จ., 05/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
15:36
จ., 05/12

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
35.24 RM4ชม. 36น.
12:30
จ., 05/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
17:06
จ., 05/12

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
35.24 RM4ชม. 36น.
13:00
จ., 05/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
17:36
จ., 05/12

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
35.24 RM4ชม. 36น.
14:30
จ., 05/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
19:06
จ., 05/12

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
35.24 RM4ชม. 36น.
15:00
จ., 05/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
19:36
จ., 05/12

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
35.24 RM4ชม. 36น.
15:30
จ., 05/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
20:06
จ., 05/12

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
35.24 RM4ชม. 36น.
17:30
จ., 05/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
22:06
จ., 05/12

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
35.24 RM4ชม. 36น.
18:00
จ., 05/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
22:36
จ., 05/12

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
35.24 RM4ชม. 36น.
19:30
จ., 05/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
00:06
อ., 06/12

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
35.24 RM4ชม. 36น.
20:00
จ., 05/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
00:36
อ., 06/12

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
35.24 RM4ชม. 36น.
21:00
จ., 05/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
01:36
อ., 06/12

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
35.24 RM4ชม. 36น.
21:30
จ., 05/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
02:06
อ., 06/12

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
35.24 RM4ชม. 36น.
22:00
จ., 05/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
02:36
อ., 06/12

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
35.24 RM4ชม. 36น.
22:30
จ., 05/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
03:06
อ., 06/12

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
35.24 RM4ชม. 36น.
23:59
จ., 05/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
04:35
อ., 06/12

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
35.24 RM

MH1148


1ชม. 00น.
13:50
จ., 05/12

กัวลาลัมเปอร์
KUL
14:50
จ., 05/12

ปีนัง
PEN
167.87 RM

MH1194


1ชม. 00น.
23:20
จ., 05/12

กัวลาลัมเปอร์
KUL
00:20
อ., 06/12

ปีนัง
PEN
167.87 RM4ชม. 30น.
10:30
จ., 05/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเคแอลเซ็นทรัล
15:00
จ., 05/12

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
45.35 RM4ชม. 30น.
20:30
จ., 05/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเคแอลเซ็นทรัล
01:00
อ., 06/12

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
45.35 RM

FY1424


1ชม. 00น.
06:50
จ., 05/12

กัวลาลัมเปอร์
SZB
07:50
จ., 05/12

ปีนัง
PEN
174.55 RM

FY1438


1ชม. 00น.
19:10
จ., 05/12

กัวลาลัมเปอร์
SZB
20:10
จ., 05/12

ปีนัง
PEN
174.55 RM

FY1440


1ชม. 00น.
20:50
จ., 05/12

กัวลาลัมเปอร์
SZB
21:50
จ., 05/12

ปีนัง
PEN
174.55 RM4ชม. 35น.
09:40
จ., 05/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเฮนเทียนดูตาร์
14:15
จ., 05/12

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
45.35 RM4ชม. 36น.
19:00
จ., 05/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
23:36
จ., 05/12

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
50.37 RM4ชม. 45น.
13:30
จ., 05/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเคแอลเซ็นทรัล
18:15
จ., 05/12

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
45.35 RM4ชม. 45น.
18:45
จ., 05/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเฮนเทียนดูตาร์
23:30
จ., 05/12

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
45.35 RM

OD1118


1ชม. 00น.
08:50
จ., 05/12

กัวลาลัมเปอร์
SZB
09:50
จ., 05/12

ปีนัง
PEN
183.38 RM

OD1114


1ชม. 00น.
16:50
จ., 05/12

กัวลาลัมเปอร์
SZB
17:50
จ., 05/12

ปีนัง
PEN
184.64 RM

FY1426


1ชม. 00น.
07:20
จ., 05/12

กัวลาลัมเปอร์
SZB
08:20
จ., 05/12

ปีนัง
PEN
185.27 RM

FY1430


1ชม. 00น.
12:45
จ., 05/12

กัวลาลัมเปอร์
SZB
13:45
จ., 05/12

ปีนัง
PEN
185.27 RM

FY1434


1ชม. 00น.
18:30
จ., 05/12

กัวลาลัมเปอร์
SZB
19:30
จ., 05/12

ปีนัง
PEN
185.27 RM

MH5372


1ชม. 00น.
06:50
จ., 05/12

กัวลาลัมเปอร์
SZB
07:50
จ., 05/12

ปีนัง
PEN
186.52 RM

MH5400


1ชม. 00น.
19:30
จ., 05/12

กัวลาลัมเปอร์
SZB
20:30
จ., 05/12

ปีนัง
PEN
186.52 RM

MH5398


1ชม. 00น.
20:50
จ., 05/12

กัวลาลัมเปอร์
SZB
21:50
จ., 05/12

ปีนัง
PEN
186.52 RM4ชม. 55น.
09:20
จ., 05/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเคแอลเซ็นทรัล
14:15
จ., 05/12

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
45.35 RM5ชม. 00น.
10:00
จ., 05/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
15:00
จ., 05/12

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
45.35 RM5ชม. 00น.
18:30
จ., 05/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเคแอลเซ็นทรัล
23:30
จ., 05/12

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
45.35 RM5ชม. 00น.
20:00
จ., 05/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
01:00
อ., 06/12

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
45.35 RM4ชม. 36น.
02:15
จ., 05/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
06:51
จ., 05/12

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
60.44 RM5ชม. 15น.
13:00
จ., 05/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
18:15
จ., 05/12

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
45.35 RM

MH5392


1ชม. 00น.
18:30
จ., 05/12

กัวลาลัมเปอร์
SZB
19:30
จ., 05/12

ปีนัง
PEN
205.18 RM

FY1428


1ชม. 00น.
11:10
จ., 05/12

กัวลาลัมเปอร์
SZB
12:10
จ., 05/12

ปีนัง
PEN
207.32 RM5ชม. 30น.
08:45
จ., 05/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
14:15
จ., 05/12

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
45.35 RM5ชม. 30น.
18:00
จ., 05/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
23:30
จ., 05/12

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
45.35 RM

FY1432


1ชม. 00น.
16:00
จ., 05/12

กัวลาลัมเปอร์
SZB
17:00
จ., 05/12

ปีนัง
PEN
238.83 RM

FY1436


1ชม. 00น.
10:15
จ., 05/12

กัวลาลัมเปอร์
SZB
11:15
จ., 05/12

ปีนัง
PEN
239.46 RM

MH1138


1ชม. 00น.
09:05
จ., 05/12

กัวลาลัมเปอร์
KUL
10:05
จ., 05/12

ปีนัง
PEN
247.14 RM

MH1140


1ชม. 00น.
11:00
จ., 05/12

กัวลาลัมเปอร์
KUL
12:00
จ., 05/12

ปีนัง
PEN
247.14 RM

MH5376


1ชม. 00น.
07:20
จ., 05/12

กัวลาลัมเปอร์
SZB
08:20
จ., 05/12

ปีนัง
PEN
256.47 RM

MH5396


1ชม. 00น.
10:15
จ., 05/12

กัวลาลัมเปอร์
SZB
11:15
จ., 05/12

ปีนัง
PEN
279.78 RM

MH5378


1ชม. 00น.
11:10
จ., 05/12

กัวลาลัมเปอร์
SZB
12:10
จ., 05/12

ปีนัง
PEN
279.78 RM

MH5408


1ชม. 00น.
12:45
จ., 05/12

กัวลาลัมเปอร์
SZB
13:45
จ., 05/12

ปีนัง
PEN
279.78 RM

MH5388


1ชม. 00น.
16:00
จ., 05/12

กัวลาลัมเปอร์
SZB
17:00
จ., 05/12

ปีนัง
PEN
279.78 RM

MH1162


1ชม. 00น.
19:00
จ., 05/12

กัวลาลัมเปอร์
KUL
20:00
จ., 05/12

ปีนัง
PEN
466.31 RM

MH1152


1ชม. 00น.
16:15
จ., 05/12

กัวลาลัมเปอร์
KUL
17:15
จ., 05/12

ปีนัง
PEN
764.74 RM

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.