ขาไป
กัวลาลัมเปอร์ ปีนัง
จ., 03/04
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก กัวลาลัมเปอร์ ไป ปีนัง วัน จันทร์, 03 เมษายน 2023

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 
AK6144


1ชม. 05น.
06:35
จ., 03/04

กัวลาลัมเปอร์
KUL
07:40
จ., 03/04

ปีนัง
PEN
104.90 RM

OD2108


1ชม. 00น.
14:40
จ., 03/04

กัวลาลัมเปอร์
KUL
15:40
จ., 03/04

ปีนัง
PEN
110.66 RM

AK6126


1ชม. 00น.
14:35
จ., 03/04

กัวลาลัมเปอร์
KUL
15:35
จ., 03/04

ปีนัง
PEN
132.40 RM

AK6128


1ชม. 05น.
21:15
จ., 03/04

กัวลาลัมเปอร์
KUL
22:20
จ., 03/04

ปีนัง
PEN
132.40 RM

OD1118


1ชม. 00น.
08:50
จ., 03/04

กัวลาลัมเปอร์
SZB
09:50
จ., 03/04

ปีนัง
PEN
141.36 RM

OD1114


1ชม. 00น.
16:50
จ., 03/04

กัวลาลัมเปอร์
SZB
17:50
จ., 03/04

ปีนัง
PEN
141.36 RM

AK6112


1ชม. 00น.
10:40
จ., 03/04

กัวลาลัมเปอร์
KUL
11:40
จ., 03/04

ปีนัง
PEN
145.20 RM

FY1432


1ชม. 00น.
16:00
จ., 03/04

กัวลาลัมเปอร์
SZB
17:00
จ., 03/04

ปีนัง
PEN
175.26 RM

FY1424


1ชม. 00น.
06:50
จ., 03/04

กัวลาลัมเปอร์
SZB
07:50
จ., 03/04

ปีนัง
PEN
175.90 RM

AK6138


1ชม. 05น.
17:35
จ., 03/04

กัวลาลัมเปอร์
KUL
18:40
จ., 03/04

ปีนัง
PEN
177.82 RM5ชม. 12น.
06:45
จ., 03/04

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
11:57
จ., 03/04

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
33.79 RM5ชม. 12น.
08:00
จ., 03/04

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
13:12
จ., 03/04

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
33.79 RM5ชม. 12น.
11:30
จ., 03/04

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
16:42
จ., 03/04

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
33.79 RM5ชม. 12น.
13:30
จ., 03/04

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
18:42
จ., 03/04

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
33.79 RM5ชม. 12น.
16:00
จ., 03/04

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
21:12
จ., 03/04

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
33.79 RM5ชม. 12น.
17:00
จ., 03/04

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
22:12
จ., 03/04

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
33.79 RM5ชม. 12น.
18:30
จ., 03/04

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
23:42
จ., 03/04

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
33.79 RM5ชม. 12น.
20:30
จ., 03/04

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
01:42
อ., 04/04

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
33.79 RM5ชม. 12น.
23:30
จ., 03/04

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
04:42
อ., 04/04

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
33.79 RM5ชม. 12น.
00:30
จ., 03/04

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
05:42
จ., 03/04

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
34.78 RM5ชม. 12น.
01:00
จ., 03/04

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
06:12
จ., 03/04

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
34.78 RM5ชม. 12น.
01:30
จ., 03/04

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
06:42
จ., 03/04

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
34.78 RM5ชม. 12น.
09:30
จ., 03/04

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
14:42
จ., 03/04

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
34.78 RM5ชม. 12น.
10:00
จ., 03/04

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
15:12
จ., 03/04

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
34.78 RM5ชม. 12น.
11:00
จ., 03/04

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
16:12
จ., 03/04

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
34.78 RM5ชม. 12น.
12:00
จ., 03/04

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
17:12
จ., 03/04

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
34.78 RM5ชม. 12น.
12:30
จ., 03/04

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
17:42
จ., 03/04

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
34.78 RM5ชม. 12น.
13:00
จ., 03/04

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
18:12
จ., 03/04

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
34.78 RM5ชม. 12น.
14:30
จ., 03/04

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
19:42
จ., 03/04

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
34.78 RM5ชม. 12น.
15:00
จ., 03/04

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
20:12
จ., 03/04

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
34.78 RM5ชม. 12น.
15:30
จ., 03/04

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
20:42
จ., 03/04

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
34.78 RM5ชม. 12น.
17:30
จ., 03/04

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
22:42
จ., 03/04

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
34.78 RM5ชม. 12น.
18:00
จ., 03/04

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
23:12
จ., 03/04

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
34.78 RM5ชม. 12น.
20:00
จ., 03/04

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
01:12
อ., 04/04

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
34.78 RM5ชม. 12น.
22:00
จ., 03/04

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
03:12
อ., 04/04

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
34.78 RM5ชม. 12น.
22:30
จ., 03/04

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
03:42
อ., 04/04

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
34.78 RM5ชม. 12น.
23:59
จ., 03/04

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
05:11
อ., 04/04

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
34.78 RM5ชม. 12น.
00:30
จ., 03/04

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
05:42
จ., 03/04

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
38.76 RM5ชม. 12น.
06:30
จ., 03/04

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
11:42
จ., 03/04

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
38.76 RM5ชม. 12น.
08:00
จ., 03/04

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
13:12
จ., 03/04

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
38.76 RM5ชม. 12น.
09:00
จ., 03/04

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
14:12
จ., 03/04

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
38.76 RM5ชม. 12น.
14:30
จ., 03/04

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
19:42
จ., 03/04

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
38.76 RM5ชม. 12น.
16:00
จ., 03/04

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
21:12
จ., 03/04

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
38.76 RM5ชม. 12น.
21:00
จ., 03/04

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
02:12
อ., 04/04

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
38.76 RM5ชม. 12น.
23:00
จ., 03/04

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
04:12
อ., 04/04

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
38.76 RM5ชม. 12น.
13:30
จ., 03/04

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
18:42
จ., 03/04

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
39.75 RM5ชม. 12น.
23:45
จ., 03/04

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
04:57
อ., 04/04

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
39.75 RM5ชม. 30น.
07:15
จ., 03/04

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเฮนเทียนดูตาร์
12:45
จ., 03/04

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
33.79 RM5ชม. 30น.
08:30
จ., 03/04

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเฮนเทียนดูตาร์
14:00
จ., 03/04

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
33.79 RM5ชม. 30น.
12:00
จ., 03/04

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเฮนเทียนดูตาร์
17:30
จ., 03/04

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
33.79 RM5ชม. 30น.
14:00
จ., 03/04

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเฮนเทียนดูตาร์
19:30
จ., 03/04

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
33.79 RM5ชม. 30น.
16:30
จ., 03/04

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเฮนเทียนดูตาร์
22:00
จ., 03/04

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
33.79 RM5ชม. 30น.
17:30
จ., 03/04

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเฮนเทียนดูตาร์
23:00
จ., 03/04

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
33.79 RM5ชม. 30น.
19:00
จ., 03/04

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเฮนเทียนดูตาร์
00:30
อ., 04/04

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
33.79 RM5ชม. 30น.
21:00
จ., 03/04

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเฮนเทียนดูตาร์
02:30
อ., 04/04

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
33.79 RM5ชม. 30น.
23:59
จ., 03/04

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเฮนเทียนดูตาร์
05:29
อ., 04/04

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
33.79 RM

FY1436


1ชม. 00น.
10:15
จ., 03/04

กัวลาลัมเปอร์
SZB
11:15
จ., 03/04

ปีนัง
PEN
206.60 RM

FY1434


1ชม. 00น.
18:30
จ., 03/04

กัวลาลัมเปอร์
SZB
19:30
จ., 03/04

ปีนัง
PEN
206.60 RM

FY1440


1ชม. 00น.
20:50
จ., 03/04

กัวลาลัมเปอร์
SZB
21:50
จ., 03/04

ปีนัง
PEN
207.24 RM

FY1426


1ชม. 00น.
07:20
จ., 03/04

กัวลาลัมเปอร์
SZB
08:20
จ., 03/04

ปีนัง
PEN
221.95 RM

MH5388


1ชม. 00น.
16:00
จ., 03/04

กัวลาลัมเปอร์
SZB
17:00
จ., 03/04

ปีนัง
PEN
238.49 RM

MH5372


1ชม. 00น.
06:50
จ., 03/04

กัวลาลัมเปอร์
SZB
07:50
จ., 03/04

ปีนัง
PEN
267.11 RM

MH5396


1ชม. 00น.
10:15
จ., 03/04

กัวลาลัมเปอร์
SZB
11:15
จ., 03/04

ปีนัง
PEN
267.11 RM

MH5398


1ชม. 00น.
20:50
จ., 03/04

กัวลาลัมเปอร์
SZB
21:50
จ., 03/04

ปีนัง
PEN
267.11 RM

FY1430


1ชม. 00น.
12:45
จ., 03/04

กัวลาลัมเปอร์
SZB
13:45
จ., 03/04

ปีนัง
PEN
278.88 RM

MH1138


1ชม. 00น.
08:20
จ., 03/04

กัวลาลัมเปอร์
KUL
09:20
จ., 03/04

ปีนัง
PEN
286.19 RM

MH1140


1ชม. 00น.
11:40
จ., 03/04

กัวลาลัมเปอร์
KUL
12:40
จ., 03/04

ปีนัง
PEN
286.19 RM

MH1148


1ชม. 00น.
13:55
จ., 03/04

กัวลาลัมเปอร์
KUL
14:55
จ., 03/04

ปีนัง
PEN
286.19 RM

MH1166


1ชม. 00น.
21:05
จ., 03/04

กัวลาลัมเปอร์
KUL
22:05
จ., 03/04

ปีนัง
PEN
286.19 RM

MH5376


1ชม. 00น.
07:20
จ., 03/04

กัวลาลัมเปอร์
SZB
08:20
จ., 03/04

ปีนัง
PEN
305.26 RM

MH5392


1ชม. 00น.
18:30
จ., 03/04

กัวลาลัมเปอร์
SZB
19:30
จ., 03/04

ปีนัง
PEN
305.26 RM

MH1162


1ชม. 05น.
19:30
จ., 03/04

กัวลาลัมเปอร์
KUL
20:35
จ., 03/04

ปีนัง
PEN
362.50 RM

MH5408


1ชม. 00น.
12:45
จ., 03/04

กัวลาลัมเปอร์
SZB
13:45
จ., 03/04

ปีนัง
PEN
386.35 RM

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.