Lượt đi
Kuala Lumpur Penang
T2, 05/12
|
1 Số Hành Khách

Tìm kiếm và đặt vé máy bay, tàu hỏa, xe khách, tàu thủy tại Châu Á

Chọn lượt đi

Kết quả từ Kuala Lumpur đến Penang ngày đi Thứ hai, 05 Tháng 12 2022

Khởi hành Đến Giá
 


3h 37m
07:30
T2, 05/12

KUALA LUMPUR
BX Hentian Duta
11:07
T2, 05/12

PENANG
BX Sungai Nibong
34.26 RM3h 37m
08:30
T2, 05/12

KUALA LUMPUR
BX Hentian Duta
12:07
T2, 05/12

PENANG
BX Sungai Nibong
34.26 RM3h 37m
12:00
T2, 05/12

KUALA LUMPUR
BX Hentian Duta
15:37
T2, 05/12

PENANG
BX Sungai Nibong
34.26 RM3h 37m
14:00
T2, 05/12

KUALA LUMPUR
BX Hentian Duta
17:37
T2, 05/12

PENANG
BX Sungai Nibong
34.26 RM3h 37m
16:30
T2, 05/12

KUALA LUMPUR
BX Hentian Duta
20:07
T2, 05/12

PENANG
BX Sungai Nibong
34.26 RM3h 37m
17:30
T2, 05/12

KUALA LUMPUR
BX Hentian Duta
21:07
T2, 05/12

PENANG
BX Sungai Nibong
34.26 RM3h 37m
19:00
T2, 05/12

KUALA LUMPUR
BX Hentian Duta
22:37
T2, 05/12

PENANG
BX Sungai Nibong
34.26 RM3h 37m
21:00
T2, 05/12

KUALA LUMPUR
BX Hentian Duta
00:37
T3, 06/12

PENANG
BX Sungai Nibong
34.26 RM3h 37m
23:59
T2, 05/12

KUALA LUMPUR
BX Hentian Duta
03:36
T3, 06/12

PENANG
BX Sungai Nibong
34.26 RM3h 49m
00:30
T2, 05/12

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
04:19
T2, 05/12

PENANG
BX Sungai Nibong
39.28 RM3h 49m
06:30
T2, 05/12

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
10:19
T2, 05/12

PENANG
BX Sungai Nibong
39.28 RM3h 49m
08:00
T2, 05/12

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
11:49
T2, 05/12

PENANG
BX Sungai Nibong
39.28 RM3h 49m
09:00
T2, 05/12

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
12:49
T2, 05/12

PENANG
BX Sungai Nibong
39.28 RM3h 49m
14:30
T2, 05/12

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
18:19
T2, 05/12

PENANG
BX Sungai Nibong
39.28 RM3h 49m
16:00
T2, 05/12

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
19:49
T2, 05/12

PENANG
BX Sungai Nibong
39.28 RM3h 49m
21:00
T2, 05/12

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
00:49
T3, 06/12

PENANG
BX Sungai Nibong
39.28 RM3h 49m
23:00
T2, 05/12

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
02:49
T3, 06/12

PENANG
BX Sungai Nibong
39.28 RM3h 49m
13:30
T2, 05/12

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
17:19
T2, 05/12

PENANG
BX Sungai Nibong
40.29 RM3h 49m
23:30
T2, 05/12

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
03:19
T3, 06/12

PENANG
BX Sungai Nibong
40.29 RM4h 36m
06:45
T2, 05/12

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
11:21
T2, 05/12

PENANG
BX Sungai Nibong
34.26 RM4h 36m
08:00
T2, 05/12

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
12:36
T2, 05/12

PENANG
BX Sungai Nibong
34.26 RM4h 36m
11:30
T2, 05/12

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
16:06
T2, 05/12

PENANG
BX Sungai Nibong
34.26 RM4h 36m
13:30
T2, 05/12

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
18:06
T2, 05/12

PENANG
BX Sungai Nibong
34.26 RM4h 36m
16:00
T2, 05/12

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
20:36
T2, 05/12

PENANG
BX Sungai Nibong
34.26 RM4h 36m
17:00
T2, 05/12

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
21:36
T2, 05/12

PENANG
BX Sungai Nibong
34.26 RM4h 36m
18:30
T2, 05/12

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
23:06
T2, 05/12

PENANG
BX Sungai Nibong
34.26 RM4h 36m
20:30
T2, 05/12

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
01:06
T3, 06/12

PENANG
BX Sungai Nibong
34.26 RM4h 36m
23:30
T2, 05/12

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
04:06
T3, 06/12

PENANG
BX Sungai Nibong
34.26 RM4h 36m
09:30
T2, 05/12

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
14:06
T2, 05/12

PENANG
BX Sungai Nibong
35.24 RM4h 36m
10:00
T2, 05/12

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
14:36
T2, 05/12

PENANG
BX Sungai Nibong
35.24 RM4h 36m
10:30
T2, 05/12

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
15:06
T2, 05/12

PENANG
BX Sungai Nibong
35.24 RM4h 36m
11:00
T2, 05/12

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
15:36
T2, 05/12

PENANG
BX Sungai Nibong
35.24 RM4h 36m
12:30
T2, 05/12

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
17:06
T2, 05/12

PENANG
BX Sungai Nibong
35.24 RM4h 36m
13:00
T2, 05/12

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
17:36
T2, 05/12

PENANG
BX Sungai Nibong
35.24 RM4h 36m
14:30
T2, 05/12

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
19:06
T2, 05/12

PENANG
BX Sungai Nibong
35.24 RM4h 36m
15:00
T2, 05/12

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
19:36
T2, 05/12

PENANG
BX Sungai Nibong
35.24 RM4h 36m
15:30
T2, 05/12

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
20:06
T2, 05/12

PENANG
BX Sungai Nibong
35.24 RM4h 36m
17:30
T2, 05/12

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
22:06
T2, 05/12

PENANG
BX Sungai Nibong
35.24 RM4h 36m
18:00
T2, 05/12

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
22:36
T2, 05/12

PENANG
BX Sungai Nibong
35.24 RM4h 36m
19:30
T2, 05/12

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
00:06
T3, 06/12

PENANG
BX Sungai Nibong
35.24 RM4h 36m
20:00
T2, 05/12

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
00:36
T3, 06/12

PENANG
BX Sungai Nibong
35.24 RM4h 36m
21:00
T2, 05/12

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
01:36
T3, 06/12

PENANG
BX Sungai Nibong
35.24 RM4h 36m
21:30
T2, 05/12

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
02:06
T3, 06/12

PENANG
BX Sungai Nibong
35.24 RM4h 36m
22:00
T2, 05/12

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
02:36
T3, 06/12

PENANG
BX Sungai Nibong
35.24 RM4h 36m
22:30
T2, 05/12

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
03:06
T3, 06/12

PENANG
BX Sungai Nibong
35.24 RM4h 36m
23:59
T2, 05/12

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
04:35
T3, 06/12

PENANG
BX Sungai Nibong
35.24 RM

MH1148


1h 00m
13:50
T2, 05/12

KUALA LUMPUR
KUL
14:50
T2, 05/12

PENANG
PEN
167.87 RM

MH1194


1h 00m
23:20
T2, 05/12

KUALA LUMPUR
KUL
00:20
T3, 06/12

PENANG
PEN
167.87 RM4h 30m
10:30
T2, 05/12

KUALA LUMPUR
BX KL Sentral
15:00
T2, 05/12

PENANG
BX Sungai Nibong
45.35 RM4h 30m
20:30
T2, 05/12

KUALA LUMPUR
BX KL Sentral
01:00
T3, 06/12

PENANG
BX Sungai Nibong
45.35 RM

FY1424


1h 00m
06:50
T2, 05/12

KUALA LUMPUR
SZB
07:50
T2, 05/12

PENANG
PEN
174.55 RM

FY1438


1h 00m
19:10
T2, 05/12

KUALA LUMPUR
SZB
20:10
T2, 05/12

PENANG
PEN
174.55 RM

FY1440


1h 00m
20:50
T2, 05/12

KUALA LUMPUR
SZB
21:50
T2, 05/12

PENANG
PEN
174.55 RM4h 35m
09:40
T2, 05/12

KUALA LUMPUR
BX Hentian Duta
14:15
T2, 05/12

PENANG
BX Sungai Nibong
45.35 RM4h 36m
19:00
T2, 05/12

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
23:36
T2, 05/12

PENANG
BX Sungai Nibong
50.37 RM4h 45m
13:30
T2, 05/12

KUALA LUMPUR
BX KL Sentral
18:15
T2, 05/12

PENANG
BX Sungai Nibong
45.35 RM4h 45m
18:45
T2, 05/12

KUALA LUMPUR
BX Hentian Duta
23:30
T2, 05/12

PENANG
BX Sungai Nibong
45.35 RM

OD1118


1h 00m
08:50
T2, 05/12

KUALA LUMPUR
SZB
09:50
T2, 05/12

PENANG
PEN
183.38 RM

OD1114


1h 00m
16:50
T2, 05/12

KUALA LUMPUR
SZB
17:50
T2, 05/12

PENANG
PEN
184.64 RM

FY1426


1h 00m
07:20
T2, 05/12

KUALA LUMPUR
SZB
08:20
T2, 05/12

PENANG
PEN
185.27 RM

FY1430


1h 00m
12:45
T2, 05/12

KUALA LUMPUR
SZB
13:45
T2, 05/12

PENANG
PEN
185.27 RM

FY1434


1h 00m
18:30
T2, 05/12

KUALA LUMPUR
SZB
19:30
T2, 05/12

PENANG
PEN
185.27 RM

MH5372


1h 00m
06:50
T2, 05/12

KUALA LUMPUR
SZB
07:50
T2, 05/12

PENANG
PEN
186.52 RM

MH5400


1h 00m
19:30
T2, 05/12

KUALA LUMPUR
SZB
20:30
T2, 05/12

PENANG
PEN
186.52 RM

MH5398


1h 00m
20:50
T2, 05/12

KUALA LUMPUR
SZB
21:50
T2, 05/12

PENANG
PEN
186.52 RM4h 55m
09:20
T2, 05/12

KUALA LUMPUR
BX KL Sentral
14:15
T2, 05/12

PENANG
BX Sungai Nibong
45.35 RM5h 00m
10:00
T2, 05/12

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
15:00
T2, 05/12

PENANG
BX Sungai Nibong
45.35 RM5h 00m
18:30
T2, 05/12

KUALA LUMPUR
BX KL Sentral
23:30
T2, 05/12

PENANG
BX Sungai Nibong
45.35 RM5h 00m
20:00
T2, 05/12

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
01:00
T3, 06/12

PENANG
BX Sungai Nibong
45.35 RM4h 36m
02:15
T2, 05/12

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
06:51
T2, 05/12

PENANG
BX Sungai Nibong
60.44 RM5h 15m
13:00
T2, 05/12

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
18:15
T2, 05/12

PENANG
BX Sungai Nibong
45.35 RM

MH5392


1h 00m
18:30
T2, 05/12

KUALA LUMPUR
SZB
19:30
T2, 05/12

PENANG
PEN
205.18 RM

FY1428


1h 00m
11:10
T2, 05/12

KUALA LUMPUR
SZB
12:10
T2, 05/12

PENANG
PEN
207.32 RM5h 30m
08:45
T2, 05/12

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
14:15
T2, 05/12

PENANG
BX Sungai Nibong
45.35 RM5h 30m
18:00
T2, 05/12

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
23:30
T2, 05/12

PENANG
BX Sungai Nibong
45.35 RM

FY1432


1h 00m
16:00
T2, 05/12

KUALA LUMPUR
SZB
17:00
T2, 05/12

PENANG
PEN
238.83 RM

FY1436


1h 00m
10:15
T2, 05/12

KUALA LUMPUR
SZB
11:15
T2, 05/12

PENANG
PEN
239.46 RM

MH1138


1h 00m
09:05
T2, 05/12

KUALA LUMPUR
KUL
10:05
T2, 05/12

PENANG
PEN
247.14 RM

MH1140


1h 00m
11:00
T2, 05/12

KUALA LUMPUR
KUL
12:00
T2, 05/12

PENANG
PEN
247.14 RM

MH5376


1h 00m
07:20
T2, 05/12

KUALA LUMPUR
SZB
08:20
T2, 05/12

PENANG
PEN
256.47 RM

MH5396


1h 00m
10:15
T2, 05/12

KUALA LUMPUR
SZB
11:15
T2, 05/12

PENANG
PEN
279.78 RM

MH5378


1h 00m
11:10
T2, 05/12

KUALA LUMPUR
SZB
12:10
T2, 05/12

PENANG
PEN
279.78 RM

MH5408


1h 00m
12:45
T2, 05/12

KUALA LUMPUR
SZB
13:45
T2, 05/12

PENANG
PEN
279.78 RM

MH5388


1h 00m
16:00
T2, 05/12

KUALA LUMPUR
SZB
17:00
T2, 05/12

PENANG
PEN
279.78 RM

MH1162


1h 00m
19:00
T2, 05/12

KUALA LUMPUR
KUL
20:00
T2, 05/12

PENANG
PEN
466.31 RM

MH1152


1h 00m
16:15
T2, 05/12

KUALA LUMPUR
KUL
17:15
T2, 05/12

PENANG
PEN
764.74 RM

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.