Lượt đi
Kuala Lumpur Penang
T2, 03/04
|
1 Số Hành Khách

Tìm kiếm và đặt vé máy bay, tàu hỏa, xe khách, tàu thủy tại Châu Á

Chọn lượt đi

Kết quả từ Kuala Lumpur đến Penang ngày đi Thứ hai, 03 Tháng 4 2023

Khởi hành Đến Giá
 
AK6144


1h 05m
06:35
T2, 03/04

KUALA LUMPUR
KUL
07:40
T2, 03/04

PENANG
PEN
104.90 RM

OD2108


1h 00m
14:40
T2, 03/04

KUALA LUMPUR
KUL
15:40
T2, 03/04

PENANG
PEN
110.66 RM

AK6126


1h 00m
14:35
T2, 03/04

KUALA LUMPUR
KUL
15:35
T2, 03/04

PENANG
PEN
132.40 RM

AK6128


1h 05m
21:15
T2, 03/04

KUALA LUMPUR
KUL
22:20
T2, 03/04

PENANG
PEN
132.40 RM

OD1118


1h 00m
08:50
T2, 03/04

KUALA LUMPUR
SZB
09:50
T2, 03/04

PENANG
PEN
141.36 RM

OD1114


1h 00m
16:50
T2, 03/04

KUALA LUMPUR
SZB
17:50
T2, 03/04

PENANG
PEN
141.36 RM

AK6112


1h 00m
10:40
T2, 03/04

KUALA LUMPUR
KUL
11:40
T2, 03/04

PENANG
PEN
145.20 RM

FY1432


1h 00m
16:00
T2, 03/04

KUALA LUMPUR
SZB
17:00
T2, 03/04

PENANG
PEN
175.26 RM

FY1424


1h 00m
06:50
T2, 03/04

KUALA LUMPUR
SZB
07:50
T2, 03/04

PENANG
PEN
175.90 RM

AK6138


1h 05m
17:35
T2, 03/04

KUALA LUMPUR
KUL
18:40
T2, 03/04

PENANG
PEN
177.82 RM5h 12m
06:45
T2, 03/04

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
11:57
T2, 03/04

PENANG
BX Sungai Nibong
33.79 RM5h 12m
08:00
T2, 03/04

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
13:12
T2, 03/04

PENANG
BX Sungai Nibong
33.79 RM5h 12m
11:30
T2, 03/04

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
16:42
T2, 03/04

PENANG
BX Sungai Nibong
33.79 RM5h 12m
13:30
T2, 03/04

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
18:42
T2, 03/04

PENANG
BX Sungai Nibong
33.79 RM5h 12m
16:00
T2, 03/04

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
21:12
T2, 03/04

PENANG
BX Sungai Nibong
33.79 RM5h 12m
17:00
T2, 03/04

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
22:12
T2, 03/04

PENANG
BX Sungai Nibong
33.79 RM5h 12m
18:30
T2, 03/04

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
23:42
T2, 03/04

PENANG
BX Sungai Nibong
33.79 RM5h 12m
20:30
T2, 03/04

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
01:42
T3, 04/04

PENANG
BX Sungai Nibong
33.79 RM5h 12m
23:30
T2, 03/04

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
04:42
T3, 04/04

PENANG
BX Sungai Nibong
33.79 RM5h 12m
00:30
T2, 03/04

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
05:42
T2, 03/04

PENANG
BX Sungai Nibong
34.78 RM5h 12m
01:00
T2, 03/04

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
06:12
T2, 03/04

PENANG
BX Sungai Nibong
34.78 RM5h 12m
01:30
T2, 03/04

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
06:42
T2, 03/04

PENANG
BX Sungai Nibong
34.78 RM5h 12m
09:30
T2, 03/04

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
14:42
T2, 03/04

PENANG
BX Sungai Nibong
34.78 RM5h 12m
10:00
T2, 03/04

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
15:12
T2, 03/04

PENANG
BX Sungai Nibong
34.78 RM5h 12m
11:00
T2, 03/04

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
16:12
T2, 03/04

PENANG
BX Sungai Nibong
34.78 RM5h 12m
12:00
T2, 03/04

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
17:12
T2, 03/04

PENANG
BX Sungai Nibong
34.78 RM5h 12m
12:30
T2, 03/04

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
17:42
T2, 03/04

PENANG
BX Sungai Nibong
34.78 RM5h 12m
13:00
T2, 03/04

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
18:12
T2, 03/04

PENANG
BX Sungai Nibong
34.78 RM5h 12m
14:30
T2, 03/04

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
19:42
T2, 03/04

PENANG
BX Sungai Nibong
34.78 RM5h 12m
15:00
T2, 03/04

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
20:12
T2, 03/04

PENANG
BX Sungai Nibong
34.78 RM5h 12m
15:30
T2, 03/04

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
20:42
T2, 03/04

PENANG
BX Sungai Nibong
34.78 RM5h 12m
17:30
T2, 03/04

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
22:42
T2, 03/04

PENANG
BX Sungai Nibong
34.78 RM5h 12m
18:00
T2, 03/04

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
23:12
T2, 03/04

PENANG
BX Sungai Nibong
34.78 RM5h 12m
20:00
T2, 03/04

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
01:12
T3, 04/04

PENANG
BX Sungai Nibong
34.78 RM5h 12m
22:00
T2, 03/04

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
03:12
T3, 04/04

PENANG
BX Sungai Nibong
34.78 RM5h 12m
22:30
T2, 03/04

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
03:42
T3, 04/04

PENANG
BX Sungai Nibong
34.78 RM5h 12m
23:59
T2, 03/04

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
05:11
T3, 04/04

PENANG
BX Sungai Nibong
34.78 RM5h 12m
00:30
T2, 03/04

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
05:42
T2, 03/04

PENANG
BX Sungai Nibong
38.76 RM5h 12m
06:30
T2, 03/04

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
11:42
T2, 03/04

PENANG
BX Sungai Nibong
38.76 RM5h 12m
08:00
T2, 03/04

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
13:12
T2, 03/04

PENANG
BX Sungai Nibong
38.76 RM5h 12m
09:00
T2, 03/04

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
14:12
T2, 03/04

PENANG
BX Sungai Nibong
38.76 RM5h 12m
14:30
T2, 03/04

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
19:42
T2, 03/04

PENANG
BX Sungai Nibong
38.76 RM5h 12m
16:00
T2, 03/04

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
21:12
T2, 03/04

PENANG
BX Sungai Nibong
38.76 RM5h 12m
21:00
T2, 03/04

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
02:12
T3, 04/04

PENANG
BX Sungai Nibong
38.76 RM5h 12m
23:00
T2, 03/04

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
04:12
T3, 04/04

PENANG
BX Sungai Nibong
38.76 RM5h 12m
13:30
T2, 03/04

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
18:42
T2, 03/04

PENANG
BX Sungai Nibong
39.75 RM5h 12m
23:45
T2, 03/04

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
04:57
T3, 04/04

PENANG
BX Sungai Nibong
39.75 RM5h 30m
07:15
T2, 03/04

KUALA LUMPUR
BX Hentian Duta
12:45
T2, 03/04

PENANG
BX Sungai Nibong
33.79 RM5h 30m
08:30
T2, 03/04

KUALA LUMPUR
BX Hentian Duta
14:00
T2, 03/04

PENANG
BX Sungai Nibong
33.79 RM5h 30m
12:00
T2, 03/04

KUALA LUMPUR
BX Hentian Duta
17:30
T2, 03/04

PENANG
BX Sungai Nibong
33.79 RM5h 30m
14:00
T2, 03/04

KUALA LUMPUR
BX Hentian Duta
19:30
T2, 03/04

PENANG
BX Sungai Nibong
33.79 RM5h 30m
16:30
T2, 03/04

KUALA LUMPUR
BX Hentian Duta
22:00
T2, 03/04

PENANG
BX Sungai Nibong
33.79 RM5h 30m
17:30
T2, 03/04

KUALA LUMPUR
BX Hentian Duta
23:00
T2, 03/04

PENANG
BX Sungai Nibong
33.79 RM5h 30m
19:00
T2, 03/04

KUALA LUMPUR
BX Hentian Duta
00:30
T3, 04/04

PENANG
BX Sungai Nibong
33.79 RM5h 30m
21:00
T2, 03/04

KUALA LUMPUR
BX Hentian Duta
02:30
T3, 04/04

PENANG
BX Sungai Nibong
33.79 RM5h 30m
23:59
T2, 03/04

KUALA LUMPUR
BX Hentian Duta
05:29
T3, 04/04

PENANG
BX Sungai Nibong
33.79 RM

FY1436


1h 00m
10:15
T2, 03/04

KUALA LUMPUR
SZB
11:15
T2, 03/04

PENANG
PEN
206.60 RM

FY1434


1h 00m
18:30
T2, 03/04

KUALA LUMPUR
SZB
19:30
T2, 03/04

PENANG
PEN
206.60 RM

FY1440


1h 00m
20:50
T2, 03/04

KUALA LUMPUR
SZB
21:50
T2, 03/04

PENANG
PEN
207.24 RM

FY1426


1h 00m
07:20
T2, 03/04

KUALA LUMPUR
SZB
08:20
T2, 03/04

PENANG
PEN
221.95 RM

MH5388


1h 00m
16:00
T2, 03/04

KUALA LUMPUR
SZB
17:00
T2, 03/04

PENANG
PEN
238.48 RM

MH5372


1h 00m
06:50
T2, 03/04

KUALA LUMPUR
SZB
07:50
T2, 03/04

PENANG
PEN
267.09 RM

MH5396


1h 00m
10:15
T2, 03/04

KUALA LUMPUR
SZB
11:15
T2, 03/04

PENANG
PEN
267.09 RM

MH5398


1h 00m
20:50
T2, 03/04

KUALA LUMPUR
SZB
21:50
T2, 03/04

PENANG
PEN
267.09 RM

FY1430


1h 00m
12:45
T2, 03/04

KUALA LUMPUR
SZB
13:45
T2, 03/04

PENANG
PEN
278.88 RM

MH1138


1h 00m
08:20
T2, 03/04

KUALA LUMPUR
KUL
09:20
T2, 03/04

PENANG
PEN
286.17 RM

MH1140


1h 00m
11:40
T2, 03/04

KUALA LUMPUR
KUL
12:40
T2, 03/04

PENANG
PEN
286.17 RM

MH1148


1h 00m
13:55
T2, 03/04

KUALA LUMPUR
KUL
14:55
T2, 03/04

PENANG
PEN
286.17 RM

MH1166


1h 00m
21:05
T2, 03/04

KUALA LUMPUR
KUL
22:05
T2, 03/04

PENANG
PEN
286.17 RM

MH5376


1h 00m
07:20
T2, 03/04

KUALA LUMPUR
SZB
08:20
T2, 03/04

PENANG
PEN
305.25 RM

MH5392


1h 00m
18:30
T2, 03/04

KUALA LUMPUR
SZB
19:30
T2, 03/04

PENANG
PEN
305.25 RM

MH1162


1h 05m
19:30
T2, 03/04

KUALA LUMPUR
KUL
20:35
T2, 03/04

PENANG
PEN
362.48 RM

MH5408


1h 00m
12:45
T2, 03/04

KUALA LUMPUR
SZB
13:45
T2, 03/04

PENANG
PEN
386.33 RM

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.